Na tej witrynie wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela zakazne jest pobieranie i rozpowszechninie materiałów autorskich.

UWAGA! Instrukcja poprawnego otwierania witryny www.stanmocy.com!
Strona www.stanmocy.com poprawnie otwiera się tylko i wyłącznie w przeglądarce Mozilla Firefox, dlatego zaleca się, aby stronę www.stanmocy.com otwierać tylko i wyłącznie w przeglądarce Mozilla Firefox, najlepiej w najnowszej wersji 92.0 Firefox. Otwieranie witryny www.stanmocy.com może potrfać dłużej niż zwykle, ze względu na dużą jej zawartość. Jeśli otwieranie strony www.stanmocy.com nie zakończy się ukazaniem się wszystkich jej elementów to, kliknij przycisk "Odśwież bieżącą stronę (Ctrl+R)", a w niektórych wypadkach czynność "odświeżenia strony" należy kilka razy powtórzyć, aż do ukazania się wszystkich elementów na stronie www.stanmocy.com. Jeżeli nie zostało zablokowane automatyczne odtwarzanie treści z dźwiękiem to, po otwarciu strony automatycznie nastąpi odtwarzanie filmu p.t. "12 Małp" - "12 Monkeys" S01E01, sezon 1 z 4, odcinek 1 z 47, lektor PL. W celu zatrzymania odtwarzania tego filmu, należy przejść niżej do ekranu tego filmu i kliknąć odpowiedni przycisk.

Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Patriotów Polskich Orłów
ZAPRASZA na Integracyjne Imprezy Taneczne: Bachata - Kizomba - Salsa dla:
studentek, studentów i wszystkich kandydatów, członków Organizacji.
Proponowane terminy: wtorek 26.10.2021 r. oraz inne terminy, informacje, zapisy, kontakt:
Janusz Rutkowski student Zarządzania WZIP PŁ, numer dla SMS-ów 731 915 338, e-mail: [email protected]

Dołącz do Nas i bądź aktywny!

Wiadomości. Edukacja.
Badanie Preferencji Wyborców.
Akademia Sztuki Świadomości.

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
E-mail: [email protected] ; Witryna: www.stanmocy.com .
Płatności: Składki, Darowizny:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
Płatność blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

The News. Education.
The Study of Preference of Voters.
The Academy of Art of Awareness.

Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, of Polish Eagles.
Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22.
E-mail: [email protected] ; Website: www.stanmocy.com .
Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.

Jest wojna totalna w różnych formach! Jedynym ratunkiem przed zaplanowaną zagładą
Polskiego Narodu i państwa Rzeczpospolita Polska jest
poparcie, wsparcie, działanie obronne

Ruchu Obywatelskiego Obywateli
Ruchu Wyborczego Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo Godność
Polskich Patriotów Polskich Orłów!

Dlatego POPIERAM i WSPIERAM Mobilny Punkt Informacyjny
Wiedza Wiara Moc Prawo Godność
Polskich Patriotów Polskich Orłów!

www.stanmocy.com , [email protected]

Studencka Akademicka Wiedzy Postępu, Uczniowska Oświaty Edukacji Nauki Organizacja Polskich Orłów skutecznie walczy o godność, wolności i prawa Polaka w każdym wieku, skutecznie zwalcza duraczenie, obłudę, hipokryzję, społeczne patologie i społeczne koronawirusy w każdym środowisku.
Oto następny, kolejny przykład patologii społecznych i społecznych koronawirusów:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem sygn. akt III SA/Łd 157/21 z dnia 22 września 2021 roku uchylił zaskarżoną, bezpodstawną, bezprawną decyzję Ewy Korzeniewskiej Prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Krzysztofa Jóźwika Rektora Politechniki Łódzkiej i Witolda Pawłowskiego Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej.

Dlatego POPIERAM i WSPIERAM Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo Godność Polskich Patriotów Polskich Orłów!
Ty również natychmiast napisz, podaj fakty, zgłość swoją opinię na e-mail: [email protected]
Dołącz do Nas i bądź aktywny!

Akcesoria i symbole Polskich Patriotów Polskich Orłów

Partnerzy, Sponsorzy, Uczestnicy, Kreatorzy,
Kandydaci na Członków, Aplikanci,
Członkowie, Manadżerzy, Koordynatorzy,

Polscy Patrioci, Polskie Orlice, Polskie Orły


- gotowi do boju, przygotowani na wszystko, spragnieni zwycięstwa!

Nowe Mass Media:
Mobilny Punkt Informacyjny Polskich Patriotów Polskich Orłów
Wiadomości Edukacja Akademia Sztuki Świadomości
Źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy!
www.stanmocy.com [email protected].com

Na terenie całej Polski uruchamiamy Nowe Mass Media: Mobilne Punkty Informacyjne Polskich Patriotów Polskich Orłów.
Podejmij dowolną formę współpracy z Polskimi Patriotami Polskimi Orłami! Dołącz do Nas! PODEJMIJ WYZWANIE i bądź aktywny!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
Art. 85 ust.1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

Najpierw Wykonaj Swoje Obowiązki,
a Następnie Egzekwuj Swoje Prawa
Polaka, Polskiego Obywatela, Polskiego Wyborcy,
Polskiego Patrioty, Polskiego Orła.
NIE POPEŁNIAJ BŁĘDÓW
Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi
i Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, skutkujących tym, że:
31.08.2021 r. nie odbyło się referendum
odwołujące prezydenta Łodzi Hannę Zdanowską.
NAPRAW w/w błędy, swoje i innych, natychmiast, tu i teraz,
wykonaj obowiązek, przystępując do 60 000
Polskich Patriotów Polskich Orłów w Łodzi.
www.stanmocy.com , [email protected]

Polskie Orły oczekują od Ciebie:

1) Wpłat darowizn i składek,
2) Podpisania oświadczenia poparcia,
3) Składania bieżących opinii,
4) Propagowania Polskich Orłów,
5) Realizowania na bieżąco programu, zgodnie ze statutem Polskich Orłów.

Polskie Orły walczą o GODNOŚĆ POLAKA – CZŁOWIEKA – OBYWATELA.

Art. 30 Konstytucji RP:
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Polskie Orły walczą o WOLNOŚCI i PRAWA POLAKA – CZŁOWIEKA – OBYWATELA.

Konstytucja RP wyróżnia:
I. Zasady:
1) godności (art. 30),
2) wolności (art. 31),
3) równości (art. 32).
II. Wolności i prawa:
1) osobiste (art. 38-56),
2) polityczne (art. 57-63),
3) ekonomiczne, socjalne, kulturalne (art. 64-76).
III. Obowiązki obywateli (art. 82-86).

Formy współpracy z Polskimi Orłami:

1. Partner, Sponsor.
2. Uczestnik, Kreator.
3. Kandydat na Członka, Aplikant.
4. Członek, Manager, Koordynator.

Brak współpracy:

1. Oszust, idiota, zdrajca, konfident.
2. Kolaborant, wróg.

Polska Patriotyczna Żałoba Narodowa

po wykonanym Zamachu i zamordowaniu Polskiego Orła w 2011 roku i po dawnej Polsce, zdradzonej i sprzedanej w niewolę, trzem zaborcom, przez zdrajców i kolaborantów, tj. Rząd RP, partie opozycyjne w Polsce i Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, który na I-m Międzynarodowym Kongresie 11-13.05.2012 w Berlinie wypowiedział wojnę Polakom, Polsce.

Patriotyczna Powszechna Mobilizacja Obronna

po wypowiedzeniu wojny Polakom, Polsce, w celu prowadzenia wojny obronnej Narodu Polskiego o wyzwolenie Polski spod okupacji okupantów i przed ostateczną zagładą, eksterminacją Polskiego Narodu i przekształceniem Rzeczypospolitej Polskiej w państwo Żydowskie Polin.

WEZWANIE
do usunięcia braków formalnych współpracy i wykonywania obowiązków obywateli Polski

Czas demokratycznych wyborów minął!
To jest początek końca wojny o ostateczną zagładę, eksterminację Polskiego Narodu i przekształcanie Rzeczypospolitej Polskiej w państwo Żydowskie Polin.
lub / vs.
To jest koniec początku wojny obronnej Narodu Polskich Orłów o wyzwolenie spod okupacji okupantów, zdrajców, kolaborantów w Polsce, wszystkich partii rządzących i opozycyjnych w Polsce i o ponowne, od podstaw wywalczenie, odzyskanie, stworzenie Nowej Polski Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Polska wraz z Narodem Polskim sprzedana! Dlatego, już nie masz wyboru! Teraz możesz tylko finansować! Co sfinansujesz?

1. Czy sfinansujesz podatek reintegracyjny dla pokrycia kosztów przemieszczenia 3 300 000 Żydów do Polski, czyli podniesienie podatków w Polsce, po to by sfinansować powrót Żydów do Polski? Właściwie to praktycznie na to nie masz wpływu i wyboru, ponieważ Rząd RP i Premier Mateusz Morawiecki w ramach Nowego Polskiego Ładu podnoszą podatki od Polskiego Narodu, czyli również od Ciebie, które zawierają ukryty podatek reintegracyjny! lub
2. Czy sfinansujesz żałobę po Zamachu i zamordowanym Polskim Orle i zdradzonej, sprzedanej Polsce? i/lub
3. Czy sfinansujesz swoje wykupienie z niewoli i ponowne od podstaw wywalczenie, odzyskanie, stworzenie Nowej Polski Polskich Patriotów Polskich Orłów?

Naród Polskich Orłów przyjął siedem proklamacji:
1. Proklamacja: Wezwanie.
2. Proklamacja: Deklaracja.
3. Proklamacja: Wierność Rzeczypospolitej Polskiej i Obrona Ojczyzny oraz Przeciwdziałanie Sprzedawaniu Interesów Narodu Polskich Orłów i Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Proklamacja: Polska Patriotyczna Żałoba Narodowa.
5. Proklamacja: Patriotyczna Powszechna Mobilizacja Obronna.
6. Proklamacja: Solidaryzm.
7. Proklamacja: Przygotowanie na Przyjście Pana.

W celu usystematyzowania wiedzy, podajemy, że w Polsce można wyróżnić m.in. następujące Polskie Narody:
1. Naród Polskich Patriotów Polskich Orłów (wiernych i lojalnych Polsce).
2. Naród Polskich Obywateli Obcokrajowców (wiernych i lojalnych Polsce).
3. Naród Polskich Zdrajców i Konfidentów Polski.
4. Naród Polskich Europejczyków (zdrajców i konfidentów Polski).
5. Naród Polskich Żydów (zdrajców i konfidentów Polski).
6. Naród Polskich Niemców i Prusaków (zdrajców i konfidentów Polski).
7. Naród Polskich Rosjan, Białorusinów, Ukraińców (zdrajców i konfidentów Polski).

Polakiem, Patriotą, Polskim Orłem jestem z Polską Patriotyczną Żałobą Narodową po dawnej Polsce zdradzonej i sprzedanej w niewolę trzem zaborcom przez kolaborantów z Polski, wszystkie partie rządzące i opozycyjne w Polsce, ale jestem z Wiedzą Wiarą Mocą Prawem Nadzieją na stworzenie od podstaw Nowej Polski Polskich Patriotów Polskich Orłów.
Polska – Ojczyzna zdradzona i sprzedana, nie powinna być naprawiana, tylko, ponownie od podstaw wywalczona, odzyskana, stworzona, jako Nowa Polska Polskich Patriotów Polskich Orłów, pod warunkiem, że wszyscy, poza kolaborantami, Polacy z całej Polski i z zagranicy, natychmiast, bez zbędnej zwłoki, udzielą wszelkiego poparcia, wsparcia, zainwestują, sfinansują, zadeklarują, zagłosują, dołączą do społecznej, charytatywnej organizacji Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.

PROKLAMACJA POLSKIEGO NARODU
o Polskiej Patriotycznej Żałobie Narodowej po wykonanym Zamachu i zamordowaniu Polskiego Orła w 2011 roku i po dawnej Polsce zdradzonej i sprzedanej w niewolę trzem zaborcom przez kolaborantów z Polski, wszystkie partie rządzące i opozycyjne w Polsce, z dnia 1 lipca 2021 roku, już niedługo zostanie opublikowana na witrynie www.stanmocy.com
Ponieważ czas już minął, dlatego natychmiast, bez zbędnej zwłoki, udziel wszelkiego poparcia, wsparcia, zainwestuj, sfinansuj, zadeklaruj, zagłosuj, dołącz do społecznej, charytatywnej organizacji Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Polska Patriotyczna Żałoba Narodowa po wykonanym Zamachu i zamordowaniu Polskiego Orła w 2011 r.

Haniebnego Zamachu na Polskiego Orła dopuścili sprawcy:
1. Yael Bartana – izraelska artystka sztuk wizualnych, urodzona 22.12.1970 r. w Afula w Izraelu, mieszka w Tel Awiwie i Amsterdamie, założycielka i liderka Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) – Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP), która w 2011 roku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje nominację i reprezentuje Polskę na 54. Biennale Sztuki w Wenecji, za cykl trzech polityczno-historycznych filmów pod nazwą: „I Europa Będzie Zszokowana: Polska Trylogia”: „Mary koszmary” (2007) „Mur i wieża” (2009) „Zamach” (2011), które zawierały kłamstwa i prowokacje polityczno-historyczne wymierzone w Polski Naród i państwo Rzeczpospolita Polska.
2. Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, którzy do dziś promują Zamach na Polskiego Orła.
3. Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) – Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP).

W obronie, w imieniu i na rzecz Polskiego Orła, Polskiego Narodu, Polskiego Państwa Rzeczpospolita Polska publiczną, obywatelską, społecznie użyteczną działalność prowadzi publiczna, obywatelska, społeczna, charytatywna organizacja non-profit pod nazwą Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, która potrzebuje natychmiastowego wsparcia finansowego, materialnego i poparcia społecznego od obywateli, wyborców, Polskich Patriotów w kraju i za granicą. Kontakt: [email protected] , www.stanmocy.com

- Zgromadzone w sprawie „Polskiej Patriotycznej Żałoby Narodowej” materiały dowodowe, o których mowa w Proklamacji Polskiego Narodu z dnia 01.07.2021 r., uzasadniają „Polską Patriotyczną Żałobę Narodową” z tego powodu, że Polska wraz z Polskim Narodem została zdradzona i sprzedana w niewolę, włączając w to planowaną, prawdopodobną eksterminację fizyczną, aż do całkowitej likwidacji i śmierci ludności Narodowości Polskiej do 2100 roku, trzem prawdopodobnym, przyszłym zaborcom, tj.: Zaborca Amerykańsko-Żydowski, Zaborca Prusko-Niemiecki, Zaborca Rosyjsko-Ukraińsko-Białoruski.
- Haniebnych czynów zdrady i sprzedania Polski i Narodu Polskiego dopuścili się kolaboranci z Polski, dopuściły się oficjalne władze Rzeczypospolitej Polskiej, dopuściły się wszystkie partie rządzące i opozycyjne w Polsce, skupione w trzech stronnictwach: amerykańsko-żydowskim, niemieckim i rosyjskim.
- Bardziej lub mniej formalnie, ale decyzje zostały podjęte i umowy zawarte. Polsce i Polskiemu Narodowi oficjalnie wypowiedziano i kilka razy potwierdzono, wojnę psychologiczno-informacyjną, propagandową, gospodarczą, fizyczno-biologiczną, zdrowotną, wykorzystując broń i techniki manipulacyjne, prowokacyjne, biologiczno-wirusowe, itp., itd., która obecnie, coraz bardziej jest intensyfikowana, nasilana, natężana, potęgowana, uintensywniana, wzmacniania, zwiększana, ożywiana, pogłębiana, zwielokrotniana, podsycana, przyśpieszana, przybierając różne formy, skrajnie radykalnych, agresywnych, totalitarnych, nakazowych, przymusowych, całościowych działań procesowych.
- Waldemar Zboralski napisał, cytat: „Bezpośrednie bezpieczeństwo Polski stało się zagrożone w dużym stopniu po dniu 27 stycznia 2018 roku, gdy ustami ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari, wypowiedziano Państwu Polskiemu wojnę propagandową i ekonomiczną, podczas uroczystości rocznicowych w Muzeum Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Wojnę tę poparli zarówno Żydzi w Izraelu, Żydzi z USA reprezentujący „Przemysł Holokaustu” oraz nielojalni Żydzi zamieszkujący Polskę i szkodzący Polakom – co najmniej do 1989 roku.”.
- Planowane, prawdopodobne sfinalizowanie ostatecznego rozbioru Polski i podział na strefy okupacyjne terenów po dawnej Polsce, prawdopodobnie miałoby się dokonać po 2025 roku. Po 2030 roku, aż do 2050 roku liczba ludności tubylczej Polaków musi być zredukowana wszelkimi możliwymi metodami, włączając w to eksterminację fizyczną dorosłych chorych, starszych oraz przymus aborcji nienarodzonych, do liczby maksymalnie 10 milionów. Taka tendencja miałaby się utrzymać do roku 2100, aż do planowanej, prawdopodobnej całkowitej likwidacji i śmierci ludności Narodowości Polskiej. Ma to na celu uniknięcie odnowienia się Polskości, jaka miała miejsce w roku 1918. c.d.n.

„447 – Plan grabieży Polski. Od deklaracji terezińskiej do ustawy 447. W świetle najnowszych raportów.”
Żydzi: „Jeśli nie zamierzają słuchać nas jako Żydów, będą musieli słuchać nas jako Amerykanów.”
Polskie Orły: „Będziemy silni w naszej samoobronie.” „We shall be strong in our self-defense.”

Przypomnienie o proklamacji Narodu Polskich Orłów,
Powszechnej Patriotycznej Obronnej Mobilizacji Narodowej, w stanie wojny, do obrony Ojczyzny przed agresorami, którzy wypowiedzieli nam wojnę w celu zagłady Polskiego Narodu i zlikwidowania Państwa Polskiego, włączając w to eksterminację fizyczną, aż do całkowitej likwidacji i śmierci ludności Narodowości Polskiej, w celu uniknięcie odnowienia się Polskości, jaka miała miejsce w roku 1918,
z dnia 2 lipca 2021 roku.

Ruch Polskich Orłów obecnie przypomina o obowiązku Powszechnej Patriotycznej Obronnej Mobilizacji Narodowej, ponieważ obecnie jesteśmy w stanie wojny obronnej przed zagładą Polskiego Narodu i przekształcenia Polski w państwo Żydowskie Polin.
Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce - Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP) wypowiedział Polsce i Polskiemu Narodowi wojnę, w celu realizacji planu zagłady Polskiego Narodu i przekształcenia Polski w państwo Żydowskie Polin, które kilka razy zostało potwierdzone przez inne Ośrodki Żydowskie na świecie.
Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce wypowiedział Polsce i Narodowi Polskiemu wojnę psychologiczno-informacyjną, propagandową, gospodarczą, fizyczno-biologiczną, zdrowotną, wykorzystując broń i techniki manipulacyjne, prowokacyjne, biologiczno-wirusowe, itp., itd., a realizacja planu zagłady Polskiego Narodu i przekształcenia Polski w Polin, obecnie, coraz bardziej jest intensyfikowana, nasilana, natężana, potęgowana, uintensywniana, wzmacniania, zwiększana, ożywiana, pogłębiana, zwielokrotniana, podsycana, przyśpieszana, przybierając różne formy, skrajnie radykalnych, agresywnych, totalitarnych, nakazowych, przymusowych, całościowych działań procesowych.
Jednym z wielu oficjalnych dowodów potwierdzających ten stan rzeczy, o którym mowa wyżej, jest analiza dokonana w książce – ebooku Leszka Sosnowskiego –
"447 – Plan grabieży Polski. Od deklaracji terezińskiej do ustawy 447. W świetle najnowszych raportów."
Opis:
Amerykańska Ustawa 447 obrosła emocjami i zasłużoną złą sławą. Czy naprawdę jest groźna dla stanu majątkowego Rzeczpospolitej? Leszek Sosnowski, amerykański prawnik polskiego pochodzenia sumuje fakty dotyczące tzw. restytucji mienia bezspadkowego.
Przypomina Deklarację Terezińską z roku 2009 i stanowisko Israela Singera, Sekretarza Generalnego Światowego Kongresu Żydowskiego, z kwietnia 1996 r.: „3 miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska znów nie pokryje się lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.” * (Jewish group threatens Poland over restitution, Reuters, 19 April 1996.)
Deklaracja Terezińska nie definiując mienia bezspadkowego określa je jako nieruchomości osób prywatnych, które należały „do ofiar Holokaustu i innych ofiar nazistowskich prześladowań” z których większość zmarła nie pozostawiając spadkobierców. Nie chodzi więc o rekompensatę dla spadkobierców ofiar, ale niewyobrażalne kwoty pieniężne, które bez podstawy prawnej mielibyśmy przekazać organizacjom żydowskim, nie mającym bezpośrednio niczego wspólnego z ofiarami.
Dziewięć lat po przyjęciu Deklaracji Terezińskiej, w dniu 12 grudnia 2017, Senat Kongresu USA przyjął ustawę „447”. Jak stwierdził pragnący zachować anonimowość urzędnik Departamentu Stanu USA:
„Jeśli nie zamierzają słuchać nas jako Żydów, będą musieli słuchać nas jako Amerykanów.”
Czy polskie władze powstrzymają zapędy międzynarodowych organizacji żydowskich?
Czy polski Sejm zainteresował się obywatelskim projektem ustawy anty-447?
Jak wygląda kwestia roszczeń bezspadkowych w świetle prawa międzynarodowego?
Za Naród Polskich Orłów Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów

Pierwszy Międzynarodowy Kongres
Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP)
11 – 13 maja 2012 roku, Berlin, Niemcy.

PROKLAMACJA NARODU POLSKICH ORŁÓW
wierności Rzeczypospolitej Polskiej i obrony Ojczyzny oraz przeciwdziałania sprzedawaniu interesów Narodu Polskich Orłów i państwa Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 czerwca 2021 roku.

... § 2.
Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z póź. zm.), a w szczególności, na podstawie następujących norm prawnych:
„Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
Art. 85. 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.”
proklamuje się obowiązek wykonania wyżej wymienionych obowiązków pod kontrolą Narodu Polskich Orłów, w imieniu i na rzecz którego, publiczną, obywatelską, społecznie użyteczną działalność prowadzi publiczna, obywatelska, społeczna, charytatywna organizacja non-profit pod nazwą Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów. ...

WEZWANIE
do usunięcia braków formalnych współpracy i wykonywania obowiązków obywateli Polski

ZAPROSZENIE dla Ciebie,
wraz z załączoną Proklamacją Polskiego Narodu z dnia 1 czerwca 2021 roku,
bo Twoja opinia ma znaczenie.
Czekamy na Twoją opinię. Co wybierasz?
CO DZIEŃ (KAŻDEGO DNIA)

ZGŁOSZENIE, AKTUALIZACJA, INFORMACJA, OPINIA, OCENA, PYTANIE, WNIOSEK, POSTULAT, SKARGA, PETYCJA, SPRAWOZDANIE, RAPORT, PROPOZYCJA, ROZWIĄZANIE, PROJEKT,

w ramach programu: „Nowa Polska Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości”,
w warunkach Nowej Polskiej Normalności, Nowego Polskiego Ładu, Nowej Polskiej Rzeczywistości.
Wpłacam darowiznę w określonej wysokości.
Termin należytego wykonania, złożenia: co dzień, każdego dnia, wyjątkowo jednak, nie później, niż do 3-trzech dni kalendarzowych.

Zapraszamy! Hej, kto Polak, działaj z Nami. Witamy!

Udzielam poparcia i wsparcia, w celu prowadzenia obywatelskiej działalności społecznie użytecznej,
w imieniu i na rzecz Polskiego Narodu,

na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z póź. zm.),
dla publicznej, społecznej, charytatywnej organizacji non-profit o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów
oraz dla branżowych i terytorialnych organizacji działających, jako jednostki organizacyjne, w ramach tej organizacji, a w szczególności, w pierwszej kolejności, zdecydowanego, pilnego poparcia i wsparcia udzielam dla niżej wskazanych organizacji:

Organizacje ogólne i branżowe: 1. ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów 2. Uczniowska Oświaty Edukacji Nauki Organizacja Polskich Orłów 3. Młodzieżowa Sztuki Świadomości Organizacja Polskich Orłów 4. Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów 5. Rodzin Matek Ojców Dzieci Socjalna Organizacja Polskich Orłów 6. Singli Rozwoju Cywilizacji Kosmosu Organizacja Polskich Orłów 7. Pracowników Urzędników Organizacja Polskich Orłów 8. Przedsiębiorców Pracodawców Organizacja Polskich Orłów 9. Wolnych Zawodów Mediów Organizacja Polskich Orłów 10. Egzekwowania Wolności Praworządności Organizacja Polskich Orłów 11. Bezpieczeństwa Ochrony Obrony Organizacja Polskich Orłów 12. Polskiej Gospodarki Żywnościowej Organizacja Polskich Orłów 13. Narodowych Gospodarek Finansów Organizacja Polskich Orłów 14. Narodowej Twórczości Kultury Rozrywki Organizacja Polskich Orłów 15. Ochrony Zdrowia i Życia Organizacja Polskich Orłów 16. Inicjatywy Pokrzywdzonych Bezdomnych Organizacja Polskich Orłów 17. Patriotyzmu Tradycji Historii Seniorów Organizacja Polskich Orłów
Organizacje terytorialne: 1. Dolnośląskie Polskich Orłów 2. Kujawsko-Pomorskie Polskich Orłów 3. Lubelskie Polskich Orłów 4. Lubuskie Polskich Orłów 5. Łódzkie Polskich Orłów 6. Małopolskie Polskich Orłów 7. Mazowieckie Polskich Orłów 8. Opolskie Polskich Orłów 9. Podkarpackie Polskich Orłów 10. Podlaskie Polskich Orłów 11. Pomorskie Polskich Orłów 12. Śląskie Polskich Orłów 13. Świętokrzyskie Polskich Orłów 14. Warmińsko-Mazurskie Polskich Orłów 15. Wielkopolskie Polskich Orłów 16. Zachodniopomorskie Polskich Orłów 17. Polonia Polskich Orłów.

Zapraszamy! Hej, kto Polak, działaj z Nami. Witamy!

Witamy w organizacji Polskich Orłów!
Witamy w organizacji Polskich Orłów wszystkich partnerów, sponsorów, uczestników, kandydatów na członków organizacji,
członków organizacji, trenerów, aplikantów, asystentki menedżera, menedżerów działów, menedżerów oddziałów,
menedżerów rejonów, menedżerów regionów.
Jesteście wspaniałymi ludźmi.
Wasza aktywność, Wasza stała obecność, Wasza zaangażowana praca, Wasze aktywne uczestnictwo, Wasze konkretne wsparcie w każdej formie, w organizacji, w zespołach, grupach, działach, oddziałach, rejonach, regionach, na obszarze dzielnicy, gminy, powiatu, miasta, województwa, kraju, całej Polski, wśród Polonii w każdym kraju na całym świecie, powoduje wielki rozwój organizacji Polskich Orłów w Polsce i na świecie.
Ponieważ reprezentujemy interesy Polaków w sposób najbardziej zdecydowany, więc gdyby wybory do władz odbyły się w dowolnym momencie, to dzięki Wam i wspierającym nas obywatelom, wyborcom,
zrealizujemy naszą misję i osiągniemy nasz cel.
Dziękujemy.
Hej, kto Polak, dołącz do Nas!

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

Welcome to the organization of Polish Eagles!
Welcome to the organization of Polish Eagles of all partners, sponsors, participants, candidates for members of the organization,
members of the organization, trainers, applicants, female assistants of the manager, managers of divisions, managers of branches,
managers of districts, managers of regions.
You persons are great.
Your activity, your a permanent presence, your involved work, your active participation, your concrete support in every form, in the organization, in teams, groups, departments, branches, areas, regions, on the territory of the district, municipality, poviat, city, province, country, of all of Poland, among Polonia in every country in the world, causes a great development
of the organization of Polish Eagles in Poland and in the world.
Because we represent the interests of Poles in the most decisive way,
so if elections to the authorities took place at any time,
it thanks to you and supporting us citizens, voters,
we will realize the our mission and achieve the our aim.
Thank you.
Hey, who is Pole, join us!

Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters. Knowledge, Faith, Power, Law
of Polish Patriots, of Polish Eagles.
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

ZAPROSZENIE do programu i INFORMACJA o programie „Polska Nowa Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości”.

Hej, Polaku! Hej, Rodaku! Hej, Polski Patrioto, Polski Orle! Hej, Polski Obywatelu, członku Polskiego Narodu, Polaku Wyborco. Hej, członku terytorialnej wspólnoty samorządowej i Samorządu Terytorialnego, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd.
Ponieważ, kraj, Ojczyzna, państwo Rzeczpospolita Polska oraz jednostka administracyjna, zasadniczego podziału terytorialnego kraju, m.in. miasto i gmina Łódź, województwo łódzkie, itd., obecnie potrzebują i w przyszłości będą potrzebować wierności, pomocy, obrony, ratunku, dlatego przypominamy, że podstawowe prawa i obowiązki to:
1. Władza należy do Ciebie, a Ty – mieszkaniec, m.in. miasta i gminy Łódź, województwa łódzkiego, itd., sprawujesz, w imieniu własnym, bezpośrednią, publiczną władzę zwierzchnią w zamieszkałej przez Ciebie jednostce administracyjnej, zasadniczego podziału terytorialnego kraju, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd. (zgodnie z art.16.1 i 16.2 Konstytucji RP).
2. Władza należy do Ciebie, Ty – Polski Obywatel, członek Polskiego Narodu, Polak Wyborca, sprawujesz, w imieniu własnym, bezpośrednią, publiczną władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art.4.1 i 4.2 Konstytucji RP).
3. Twoim obowiązkiem jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art.82 Konstytucji RP) i obrona Ojczyzny (zgodnie z art.85.1 Konstytucji RP).
4. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (zgodnie z art.54.1 Konstytucji RP).
5. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (zgodnie z art.61.1 Konstytucji RP).
6. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji (zgodnie z art.12 Konstytucji RP).
7. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych (zgodnie z art.63 Konstytucji RP).
8. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art.83 Konstytucji RP).
W celu zyskania nieograniczonych możliwości kreowania „Nowej Polskiej Rzeczywistości”, publiczna Organizacja uprzejmie zaprasza i wzywa do wykonania konstytucyjnych, moralnych, patriotycznych obowiązków Polskiego Obywatela, członka Polskiego Narodu, Polaka Wyborcy, członka terytorialnej wspólnoty samorządowej i Samorządu Terytorialnego, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd., oraz do udziału, zdobycia informacji, wiedzy, doświadczenia, tytułu Ambasadora Polskiej Nowej Drogi Wyboru, w pionierskim, dedykowanym programie „Polska Nowa Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości”.
W celu dostosowania strategii realizacji misji, celów, programu, działań publicznej Organizacji do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań Polaków, Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Polskich Obywateli, członków Polskiego Narodu, Polskich Wyborców, członków terytorialnej wspólnoty samorządowej i Samorządu Terytorialnego, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd., publiczna Organizacja prowadzi badania, których przedmiotem są zachowania i działania społeczne w nowej, polskiej rzeczywistości, w każdym, dowolnym temacie o zasięgu jednostkowym, lokalnym i globalnym, ogólne i szczegółowe, pozytywne i negatywne, indywidualnych osób i dowolnej liczby osób, trendów rosnący, malejących i bocznych, a w tym m.in. w przedmiocie:
1. Satysfakcji z obecnej, nowej, polskiej rzeczywistości, sytuacji życiowej, społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, politycznej.
2. Satysfakcji z funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, administracji, instytucji, szkół, uczelni publicznych.
3. Preferencji wyborczych, w każdych przedterminowych i terminowych wyborach, gdyby odbywały się teraz.
4. Funkcjonowania Organizacji, a w tym: realizacji misji, celów, programu, działań, projektów, akcji, imprez, szkoleń, warsztatów, studiów, spotkań, konsultacji, dokonywania wpłat darowizn i składek, aktualizacji danych i informacji.
Udział w badaniach i programie: „Polska Nowa Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości” polega m.in. na tym, aby:
zaprezentować, zgłosić, obwieścić, podać, przekazać, zakomunikować, złożyć, zreferować, przedstawić, wnieść, wystawić, ujawnić, zaproponować, podzielić się, popierać, wspierać, realizować
w wyżej wskazanym przedmiocie, w każdym, dowolnym temacie o zasięgu jednostkowym, lokalnym i globalnym, ogólne i szczegółowe, pozytywne i negatywne, swoje lub jakiekolwiek:
OPINIE, OCENY, PYTANIA, WNIOSKI, PETYCJE, SKARGI, POSTULATY, PROPOZYCJE, ROZWIĄZANIA, PROJEKTY, RAPORTY, SPRAWOZDANIA, NOWE ZGŁOSZENIA, AKTUALIZACJE
w warunkach Polskiej Nowej Normalności, Polskiego Nowego Ładu, Nowej Polskiej Rzeczywistości.
Program finansowany jest z ofiarności, darowizn, składek Polaków, uczestników programu.
Program realizowany jest przez publiczną, społeczną organizację non-profit o nazwie:

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

OFERTY DLA APLIKANTÓW.
Aplikanci - osoby indywidualne, wyjątkowo, niezwykle, nadzwyczajnie utalentowane, uzdolnione, zdolne, kompetentne są bardzo pilnie poszukiwane, w celu umożliwienia wykonywania czynności polegających na bieżącym wdrażaniu aktualnego programu wspólnotowej organizacji non-profit o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Bardzo pilnie poszukuję: kobiet asystentek menedżera, menedżerów działów, menedżerów oddziałów, menedżerów rejonów, menedżerów regionów. Kobiety wolne / niezamężne kobiety są bardzo pilnie poszukiwane jako asystentki menedżera.
Płeć: płeć żeńska. Wiek: co najmniej 18 lat. Bez górnej granicy wieku.
Fizyczny, intelektualny, psychiczny, psychologiczny stan zdrowia: zdrowy, idealny, doskonały, bardzo dobry.
Kultywowanie uprawiania sportowego, aktywnego stylu życia. Pozytywne nastawienie do trenowania wschodnich sportowych sztuk, różnych stylów tańca.
Wykształcenie: szkolnictwo wyższe. Opcjonalnie, możesz być bez żadnego wykształcenia, pod warunkiem, że natychmiast rozpoczniesz edukację, naukę, trening, zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości w Akademii Sztuki Świadomości.
Aplikacja i CV powinny być wysyłane przez e-mail: [email protected]
Jeśli wyślesz do adresata, do odbiorcy, aplikację i CV,
otrzymasz prezent-niespodziankę.

The OFFERS for APPLICANTS.
Applicants - individuals exceptionally, extremely, extraordinary talented, gifted, capable, competent are very urgently sought, with the aim to enable to do the activity consisting in up to date implementing of a current of program of the community non-profit organization named:
Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, of Polish Eagles.
I very urgently search for: female assistants of the manager, managers of divisions, managers of branches, managers of districts, managers of regions. Single women / unmarried women are very urgently sought as female assistants of the manager.
Sex: female. Age: at least 18 years old. Without the upper age limit.
Physical, intellectual, mental, psychological health conditions: healthy, perfect, excellent, very good.
Cultivating practicing of the sporty active lifestyle.
Positive attitude to training eastern sports arts,
various styles of dance.
Education: higher education. Optionally, you can be without any education, provided that immediately you will start education, learning, training, acquiring knowledge, development of consciousness at The Academy of Art of Awareness.
Application and CV should be sent by e-mail: [email protected]
If you will send to the addressee, to the recipient, the application and CV,
you will receive a surprise gift.

Każda osoba zainteresowana spotkaniem, konsultacją, bezpośrednią lub zdalną, Internetową składa:
WNIOSEK o Spotkanie, Konsultacje, Bezpośrednie lub Zdalne, Internetowe.

Wnoszę o spotkanie, konsultacje. Proponuję formę bezpośrednią lub zdalną, Internetową, termin, miejsce, adres, temat.
Wpłacam darowiznę w określonej wysokości.
Termin należytego wykonania, złożenia: co dzień, każdego dnia, wyjątkowo jednak, nie później, niż do 3-trzech dni kalendarzowych.

Zapraszamy! Hej, kto Polak, działaj z Nami. Witamy!

Nowa Polska Droga Wyboru
w Nowej Polskiej Rzeczywistości.
Jak duża kwota darowizny została już przez Ciebie wpłacona
na rzecz publicznej, społecznej, niedochodowej organizacji
"Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza, Wiara, Siła, Prawo
Polskich Patriotów, Polskich Orłów.",
dla ratowania Twojej Ojczyzny - Polski?

The New Polish Way of Choice
at the New Polish Reality.
How a large amount of donation has already been paid by you
for the public, social, non-profit organization
"Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law
of Polish Patriots, of Polish Eagles.",
for save your Homeland - Poland?

Rak = Nowotwór = Rodnik = Oksydant = Utleniacz
powstaje podczas każdego oddechu, jest uwalniany z części cząsteczek tlenu. Nie da się więc raka zupełnie usunąć z ludzkiego organizmu, jest bowiem pochodną procesu oddychania !!!

Wszystkie najważniejsze choroby cywilizacyjne, pomimo, że są określane przez lekarzy innymi, różnymi nazwami, pomimo, że są ulokowane w różnych komórkach, różnych organów organizmu ludzkiego, pomimo, że mają inne objawy, a to:

1. Źródła i przyczyny ich powstawania tworzą się i odbywają się na poziomie atomów, genów, cząsteczek, a nie na poziomie komórek, organów.

2. Źródła i przyczyny ich powstawania są takie same i polegają na pozbawieniu sparowania elektronów na orbitach atomów, a to powoduje, że atom jest zmutowany (chory), a to powoduje, że cząsteczka jest zmutowana (chora). Proces ten nazywa się oksydacją (utlenianiem). Oksydacja jest to reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy, co jest równoważne z oddaniem elektronów.

3. Wszystkie choroby, których źródłem i przyczyną są oksydacja (utlenianie), wolne rodniki, stres oksydacyjny, noszą ogólną, wspólną nazwę: choroby nowotworowe, to jest rak.

4. Oksydanty, wolne rodniki to reaktywne formy tlenu (RFT). Wolne rodniki zawierają co najmniej 1 niesparowany elektron w pobliżu jądra atomowego i są zdolne do samodzielnej egzystencji. Z definicji rodnikiem jest również cząsteczka tlenu, ponieważ zawiera 2 niesparowane elektrony na różnych orbitach. Wolne rodniki (rak) są utleniaczami, które powstają podczas każdego oddechu (są uwalniane z części cząsteczek tlenu). Nie da się więc ich, tzn. raka, zupełnie usunąć z ludzkiego organizmu, są bowiem pochodną procesu oddychania. Utleniacze charakteryzują się jednak nieparzystą liczbą elektronów. To z kolei sprawia, że, próbując pozyskać od innych komórek brakujący im elektron, niszczą je nieodwracalnie. Wolne rodniki doprowadzają do dezintegracji i uszkodzenia komórek.

5. Antyoksydanty (antyutleniacze) są związkami stanowiącymi mechanizmy ochronne zapobiegające nadmiernym procesom utleniającym lub stresowi oksydacyjnemu. Przeciwutleniacze, czyli antyoksydanty, dysponują „dodatkowym” elektronem, który oddają wolnym rodnikom, zapewniając w ten sposób równowagę w organizmie. Do antyoksydantów, przeciwutleniaczy, zalicza się przede wszystkim: karotenoidy, polifenole, witaminy C, A, E.

6. Zwiększenie liczby oksydantów w stosunku do antyoksydantów prowadzi do stresu oksydacyjnego powodującego uszkodzenia na poziome molekularnym. Stres oksydacyjny to stan zakłóconej równowagi między produktami ubocznymi przemian metabolicznych, czyli wolnymi rodnikami (reaktywnymi formami tlenu), a zdolnością usuwania ich z organizmu, czyli zdolności organizmu do detoksykacji i naprawy powstałych szkód.

7. Stres oksydacyjny pojawia się, gdy antyoksydantów jest zbyt mało lub gdy nie są one wystarczająco aktywne. W takim przypadku wolne wodniki mogą zaszkodzić właściwie każdej biocząsteczce organizmu. Utleniacze atakują niestety cząsteczki szczególnie istotne dla prawidłowego działania ludzkiego organizmu. Chodzi nie tylko o białka lub tłuszcze, lecz także DNA komórek organizmu. Narządami szczególnie narażonymi na stres oksydacyjny są: układ oddechowy, układ krążenia, mózg, narząd wzroku, układ pokarmowy.

8. Na stres oksydacyjny poza zwykłym oddychaniem (podczas każdego oddechu powstaje wolny rodnik, rak), dodatkowo wpływ ma: niezdrowy styl życia, dieta bogata w tłuszcze utlenione, cukry (fast foody, słodycze, wysoko przetworzona żywność), stres, zanieczyszczenia.

9. Okres wylęgania, powstawania, rozwijania, rozmnażania się wolnych rodników, tj. chorych, zmutowanych atomów, cząsteczek, komórek, np. guza w jelitach układu pokarmowego, zatorów tętniczych układu krążenia, komór serca, udaru mózgu, zatorów w układzie oddechowym, itp., itd., trwa długo, kilka lat, a nie kilka miesięcy.

Ochrony Zdrowia i Życia Organizacja Polskich Orłów Wiedza Wiara Moc Prawo ROO RWW
od Naczelnej Izby Lekarskiej,
przedstawicieli samorządów zawodów medycznych,
przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia
i Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia,
Ż Ą D A:

1. Prawdy: co to, skąd, jak leczyć raka, covid.
2. Zakazania okłamywania i zabijania pacjentów.
3. Zakazania popierania zbrodniczych pandemii.
4. Zakazania finansowania patologii onkologicznych.
5. Zakazania finansowania patologii korporacyjnych.
6. Nakazania finansowania Służby Ochrony Zdrowia i Życia.
7. Dołączenia do ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów

To jest totalna, obronna, światowa wojna Hetero-Lokaliści kontra Homo-Globaliści. Co wybieram? Lokalizm ? czy Globalizm ?
Jedynym ratunkiem dla Polaków jest natychmiastowe poparcie Polskiej Drogi Wyboru Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Następne, używane w duraczeniu, "TEORIE SPISKOWE" o pandemii COVID-19 okazały się PRAWDĄ:

Naukowcy potwierdzili, że:
1. Koronawirusa SARS-CoV-2 wyprodukowano sztucznie w laboratorium, jako najgroźniejsza, najskuteczniejsza broń biologiczna i domagają się ogólnoświatowego śledztwa w sprawie jego rozpowszechniania;
2. Szczepionki przeciw COVID-19 są nieskuteczne i niebezpieczne;
3. Ludzie, których zaszczepiono preparatami przeciw COVID-19 umierają, tak jak w dniu
10 czerwca 2021 r w szpitalu w Genui na północy Włoch zmarła 18-latka o imieniu Camilla, pochodząca z Ligurii, która 25 maja 2021 r. została zaszczepiona przeciw COVID-19 podczas tzw. dnia otwartego dla wszystkich chętnych w wieku powyżej 18 lat.
4. Z wielkim prawdopodobieństwem, oczywiste, publiczne przypadki objawów choroby COVID-19 są ukrywane a publiczność okłamywana, np. w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2021, w dniu 12.06.2021 r., około czterdziestej minuty meczu Dania-Finlandia rozgrywanego w Kopenhadze, na murawę nieprzytomny upadł najlepszy duński piłkarz, 29-letni Christian Eriksen. Reanimację sportowca z przerażeniem obserwowały miliony kibiców na całym świecie. Cały świat z przerażenia wstrzymał oddech. Chyba niewielu uwierzyło w oficjalny komunikat, że Christian Eriksen miał tylko zawał serca. Nawet nie wspomniano o ewentualnym związku z objawami choroby COVID-19, bo musiano by zamknąć Euro 2021 i wszystkich poddać kwarantannie.

Źródła: DoRzeczy.pl, Fakt.pl, Radio ZET, msn styl życia, treści dostarcza Microsoft News.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce wg. stanu na dzień 12.06.2021, 10:30:

Liczba ludności w Polsce na dzień 31.12.2020 r.: 38 285 800.
W pełni zaszczepieni (szczepionką J&J i dwoma dawkami pozostałych preparatów) na dzień 12.06.2021 g. 10:30 to: 9 479 766 Polaków, co stanowi 24,76 % Polaków.
Polskie władze, w ramach Nowego Porządku Świata, planują obowiązkowo, pod rygorem stosowania różnych sankcji, wyszczepić 70 % Polaków, tj. 26 800 060 Polaków.

To jest totalna, obronna, światowa wojna Hetero-Lokaliści kontra Homo-Globaliści. Co wybieram? Lokalizm ? czy Globalizm ?
Jedynym ratunkiem dla Polaków jest natychmiastowe poparcie Polskiej Drogi Wyboru Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Polska Droga Wyboru, jest to polski sposób na dokonanie właściwego wyboru.
Co Ty wybrałeś? Lokalizm = Polska, Ojczyzna i Rodzina = Wolność: Tak Nie
czy Globalizm = Brak Polski, Ojczyzny i Rodziny = Niewolnictwo: Tak Nie
PROKLAMACJA POLSKIEJ DROGI WYBORU
w POLSKIEJ NOWEJ NORMALNOŚCI, POLSKIM NOWYM ŁADZIE, NOWYM PORZĄDKU ŚWIATA.

Moja wizytówka dla Polskich Orłów

My personal card for Polish Eagles

Badanie Preferencji Wyborców.
Zgłoszenie, Aktualizacja do Badania Preferencji Wyborców,

obowiązujące w Nowej Normalności.
W celu umożliwienia prowadzenia działalności polegającej na bieżącym
realizowaniu aktualnego Badania Preferencji Wyborców,
Wiadomości, Edukacji, Akademii Sztuki Świadomości,
przez wspólnotową organizację non-profit o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w Nowej Normalności, zgłaszam,
aktualizuję swoje stanowisko dotyczące mojego udziału
w tych przedmiotowych działaniach:
(Wskazuję poprawną odpowiedź znakiem wyboru)
TAK – wyrażam zgodę na moje uczestnictwo.
NIE – nie wyrażam zgody na moje uczestnictwo.
ZASTANOWIĘ SIĘ – następnym razem zgłoszę,
zaktualizuję swoje stanowisko.
Uzasadniam i wyjaśniam mój wybór, moją decyzję, w następujący sposób:
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters.
The Application, Updating to the Study of Preference of Voters,

obligatory at the New Normality.
With the aim to enable to do the activity consisting in up-to-date
implementing of a current the Study of Preference of Voters,
the News, Education, of The Academy of Art of Awareness,
by the community non-profit organization named:
Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, of Polish Eagles,
according to the principles obligatory in the New Normality,
I report, I update my position about my participation
in this subject activities:
(Mark the correct answer by a check mark)
YES – I agree to my participation.
NO – I do not agree to my participation.
I WILL CONSIDER – Next time I will report,
I will update my participation.
I justify and I explain my choice, my decision as follows:
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

Badanie Preferencji Wyborców
Już czas. Właśnie teraz nadszedł ostatni czas.
To teraz jest czas ostateczny. W tej chwili przyszedł ostatni raz.
To jest początek końca lub koniec początku.
Wszystko, zwłaszcza mój los, zależy ode mnie.
Dzisiaj, w tym momencie, tutaj i teraz, to jest czas wyborów,
więc dokonuję wyboru, podejmuję decyzję.
Z własnej, nieprzymuszonej woli, świadomie niniejszym wypełniam swój obowiązek, dokonuję wyboru, podejmuję decyzję i stwierdzam, jak następuje:
(Wskazuję poprawną odpowiedź znakiem wyboru)
1) Wybieram początek końca, utratę mojej ostatniej wartościowej rzeczy, mojej tożsamości i zgodę na niewolnictwo.
2) Wybieram koniec początku, moją tożsamość, godność, wolność, wiedzę, wiarę, moc, kształtowanie mojego losu.
3) Zastanowię się.
Uzasadniam i wyjaśniam mój wybór, moją decyzję, w następujący sposób:
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters
Already time. Right now the last time has come.
This is now the final time. At the moment, the last time came.
This is the beginning of the end or the end of the beginning.
Everything, especially my fate, depends on me.
Today, at the moment, right here and now, it's the time of elections,
so I make a choice, I take up the decision.
From my of own free will, I hereby consciously fulfill my obligation, I make the choose, I take up the decision
and I state as follows:
(I indicate the correct answer by a check mark.)
1) I choose the beginning of the end, the loss of my last valuable thing, my identity and I choose my consent to slavery.
2) I choose the end of the beginning, my identity, dignity, freedom, knowledge, faith, power, shaping my fate.
3) I will consider.
I justify and I explain my choice, my decision as follows:
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

Badanie Preferencji Wyborców
Gdyby jakiekolwiek wybory odbywały się dzisiaj,
w tym momencie, tu i teraz, to:
Czy głosował(a)byś na wspólnotową organizację non-profit o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli.
Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów, Polskich Orłów?

Wskazuję poprawną odpowiedź znakiem wyboru:
TAK. NIE. ZASTANOWIĘ SIĘ.
Uzasadniam i wyjaśniam mój wybór, moją decyzję, w następujący sposób:
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters
If any elections were held today,
at this moment, here and now, it:
Would you vote for a community non-profit organization named:
Civic Movement of Citizens.
Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law
of Polish Patriots, of Polish Eagles?

Mark the correct answer by a check mark:
YES. NO. I WILL CONSIDER.
I justify and I explain my choice, my decision as follows:
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

-- Czy wiesz o tym? -- Czy masz świadomość tego? -- Świat napędzany jest kłamstwem i hipokryzją!
-- Jeśli wierzysz, że w rozwoju i historii ludzkości istnieją przypadki, to jesteś kompletnym idiotą = durak.
-- Kto nie zna prawdy lub nie chce jej poznać jest głupcem = durak, zaś ten, kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest ostatnim łotrem, zbrodniarzem.

--- Człowiek został wyprodukowany inżynierią genetyczną przez jeden Klan Rodzinny Kosmitów, z co najmniej dwóch zwalczajacych się Klanów Rodzinnych Kosmitów, m.in. z planety Nibiru, którzy powracają na Ziemię co 3 600 lat, tzw. "Bogów", jako lulu-amelu, tzn. niewolnik.
--- Celem globalizacji jest doprowadzenie do początku niewolnictwa, przed pojawieniem się planety Nibiru i przejściem planety Nibiru przez peryhelium, tj. przez punkt na orbicie ciała niebieskiego (Nibiru), krążącego po eliptycznej orbicie wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w wypadku Nibiru, co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy, tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.
--- Globalizacja to New World Order (NWO), Nowy Porządek Świata (NPŚ), na całej planecie Ziemia, którego cechami są: niewolnictwo, świat jako jedno Państwo bez granic, bez narodów, bez społeczeństw, człowiek bez prawa, osobowości, jeden Światowy Rząd w formie Królestwa Monarchii Absolutnej, tzn. Król po którym władzę przejmuje syn, (obecnie w formie przejściowej, światowym rządem jest Rada 13 i Komitet 300 najpotężniejszych i najbogatszych rodzin na świecie, którym podlegają najbogatsze podrodziny na świecie), jedna religia, jedno multi-społeczeństwo bez narodów, Klasa-Elita-Kasta-Klany Rodzinne władzy, wielkie ogólnoświatowe Monopole i Korporacje oraz podporządkowane im społeczeństwo robotników-niewolników.
--- Każdy niewolnik musi zostać zaszczepiony, tzn. musi mieć wszczepiony cip i posiadać szczepionkowy paszport.
--- Obecnie, przez zwalczające się Klany Rodzinne Kosmitów, kontynuowana jest globalna wojna biologiczna przeciw cywilizacji ludzkiej. Jeden z Klanów Rodzinnych Kosmitów chce dokonać, na całym globie, wymiany zmutowanej cywilizacji ludzkiej na nową odmianę mutantów o nowych cechach.

-- Co Ty wybrałeś? Lokalizm = Polska, Ojczyzna i Rodzina = Wolność, czy -- Globalizm = Brak Polski, Ojczyzny i Rodziny = Niewolnictwo.

Ostateczny Dzień Pana,
Dzień Oświecenia i Rozliczenia nadchodzi.

Dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji w życiu każdego człowieka jest jego osobistą sprawą.
Każdy powinien dokonać wyboru i podjąć decyzję z własnej, wolnej woli,
świadomie, aby zrozumieć i osiągnąć swój cel w życiu.
Ludzie zmieniają pracę z różnych powodów.
Ludzie pracują nie tylko dla pieniędzy.
Ludzie chcą robić rzeczy, które sprawiają im przyjemność zarówno
w pracy, jak i w życiu.
Jednak, każdy człowiek potrzebuje innej motywacji do działania,
aby zrozumieć i osiągnąć swój cel w pracy i w życiu.
Dwa najważniejsze dni w Twoim życiu są,
to dzień, w którym się urodziłeś i dzień,
w którym zdajesz sobie sprawę, po co się urodziłeś.
To jest dzień oświecenia.
Niektóre osoby nigdy się nie dowiedzą, który dzień jest dniem oświecenia,
ponieważ nie chcą dowiedzieć się, po co się urodzili.
Czy wiesz: jak i dlaczego wciąż rodzisz się?
Akademia Sztuki Świadomości Janusza Rutkowskiego jest iskrą
i szansą na przygotowanie się do nadchodzącego
Ostatecznego Dnia Pana, Dania Oświecenia i Rozliczenia.

The Final Day of the Lord,
Day of Enlightenment and Settlement is coming.

Making a choice and taking up the decision in the life of every person is of his personal matter.
Everyone should make a choice and take up the decision from his own,
free will, consciously, to understand and achieve his aim in life.
People change jobs for a variety of reasons.
People work not only for money.
People want to do things that make them pleasure both
in their work and in their lives.
However, every person needs other motivation for action
to understand and achieve his aim at work and in life.
The two most important days in your life are,
then the day when you were born and the day
when you find out what were you born for.
This is the day of enlightenment.
Some persons will never find out which day is the day of enlightenment
because they do not want to find out what were they born for.
Do you know: how and why are you still born?
The Academy of Art of Awareness of Janusz Rutkowski is a spark
and a chance to prepare for the upcoming
Final Day of the Lord, Day of Enlightenment and Settlement.

WPROWADZENIE DO ZAGŁADY LUDZKOŚCI - - - INTRODUCTION TO THE DESTRUCTION OF HUMANITY.
To jest film, dostępny tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is a video, available only to people who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: [email protected]

Badanie Preferencji Wyborców
Totalna, obronna wojna światowa
Hetero-Lokalistów z Homo-Globalistami.

The Study of the Preference of Voters
Total, defensive world war
Hetero-Localists with Homo-Globalists.

Heterogamia = rozmnażanie się organizmów z udziałem komórek płci męskiej i żeńskiej, zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym.
Heterogeniczny = różnorodny. Heterogeniczność = niejednorodność, różnorodność, wielość.
-- kontra --
Homogamia = dobieranie się podobnych typów antropologicznych przy zawieraniu małżeństw. Homogamiczny = homoseksualny. Małżeństwo osób o tej samej płci.
Homoseksualizm = zachowanie seksualne pomiędzy osobami tej samej płci. Oznaczenia określające osoby homoseksualne to „lesbijka” dla kobiet i „gej” dla mężczyzn.
Homogeniczny = jednorodny, jednolity. Homogeniczność = jednorodność, jednolitość.

Heterogamy = reproduction of organisms with the participation of male and female cells, diverse in terms of morphological and physiological.
Heterogeneous = varied. Heterogeneity = variety, diversity, multiplicity.

-- versus --
Homogamy = selecting similar anthropological types when concluding marriages. Homogamous = homosexual. Marriage of persons of the same gender.
Homosexuality = sexual behavior between people of the same gender. Markings specifying homosexual people are a "lesbian" for women and a "gay" for men.
Homogeneous = uniform, unitary, indiscrete. Homogeneity = uniformity, equality.

Lokalizm = Lokalizacja = Hetero-Lokalizm = Hetero-Lokalizacja = Patriolokacja = Hetero-Patriolokacja = Narolokacja = Hetero-Narolokacja = Heterogeniczny, globalny, narodowy świat. = Globalny świat wolnych patriotów. = Globalny świat wolnych narodów. = Globalny świat wolnych krajów. = Globalny Świat Wolnych Ludzi.
Myśląc globalnie, działaj lokalnie. Rozwiązywanie problemów lokalnych przy uwzględnianiu warunków globalnych. Stosowanie systemowo-sytuacyjnego podejścia.
-- kontra --
Globalizm = Globalizacja = Homo-Globalizm = Homo-Globalizacja = Homogeniczny, globalny, niewolniczy świat. = Bogaty Pan, Bóg, Właściciel świata + biedny niewolnik z wszczepionym chipem, z paszportem szczepionkowym, ale bez narodu.

Location = Localization = Hetero-Location = Hetero-Localization = Patriolocation = Hetero-Patriolocation = Natiolocation = Hetero-Natiolocation = Heterogeneous, global, national the world. = The global world of free patriots. = The global world of free nations. = The global world of free countries. = A global world of free people.
Thinking global and act locally. Solving local problems taking into account global conditions. Applying a systemic-situational approach.
-- versus --
Globalism = Globalization = Homo-Globalism = Homo-Globalization = Homogeneous, global, slavery world. = A rich Gentleman, God, the Owner of the world + a poor slave with an implanted chip, with the vaccine passport, but without a nation.

Lokalista = Hetero-Lokalista = Patriolokalista = Hetero-Patriolokalista = Narolokalista = Hetero-Narolokalista = Wolny patriota.
Myśli globalnie, działa lokalnie. Rozwiązuje problemy lokalne, uwzględniając warunki globalne. Stosuje podejście systemowo-sytuacyjne.
-- kontra --
Globalista = Homo-Globalista = Bogaty Pan, Bóg, Właściciel świata + biedny niewolnik z wszczepionym chipem, z paszportem szczepionkowym, ale bez narodu.

Localist = Hetero-Localist = Patriolocalist = Hetero-Patriolocalist = Natiolocalist = Hetero-Natiolocalist = Free patriot.
He thinks globally, acts locally. He solves local problems, taking into account global conditions. He applies a systemic-situational approach.
-- versus --
Globalist = Homo-Globalist = A rich Gentleman, God, the Owner of the world + a poor slave with an implanted chip, with the vaccine passport, but without a nation.

Aktualna wojna bogatych ludzi przeciw biednym ludziom, o to, kim chcą być i jak powinni żyć, jest kontynuowana i zdecydowanie zintensyfikowana.
Wojna trwa o to, kim ludzie chcą być i jak powinni żyć w Globalnym Międzyplanetarnym Świecie, na Ziemi, na Księżycu, na Marsie, na Nibiru i na innych planetach, a w szczególności o:
Heterogeniczny Narodowy Globalny Świat = Patiolokacja = Narolokacja = Patriota myśli globalnie, działa lokalnie.
-- kontra --
Homogeniczny Nowy Porządek Świata = Globalizacja = Rządy dla bogatych, niewolnictwo dla biednych. = Nowy, dobry obywatel - niewolnik 5.0, to taki, który jest zaszczepiony i ma wszczepiony chip. = Taki nowy, dobry obywatel - niewolnik 5.0 otrzyma szczepionkowy paszport, aby stać się niewolnikiem Panów, Bogów, Właścicieli świata.

The current war of the rich people against poor people, about it, who they want to be and how should live, is continued and definitely intensified.
The war goes on about it, who people want to be and how they should live in a Global Interplanetary World, on Earth, on the Moon, on Mars, Nibiru, and other planets, and in particular, about:
Heterogeneous National Global World = Patriolocation = Natiolocation = Patriot thinks globally, acts locally.
-- versus --
Homogeneous New World Order = Globalization = Governments for rich, slavery for poor. = The new, good citizen - a slave 5.0, that's one that is vaccinated and has an implanted chip. = Such a new, good citizen - a slave 5.0 will receive a vaccine passport to become a slave of Gentlemen, of Gods, of Owners of the world.

Jeśli chcesz czytać dalsze informacje na witrynie www.stanmocy.com i/lub zdobywać wiedzę w Szkole Sztuki Świadomości, to zapłać składki członkowskie lub darowizny, na rzecz społecznej Non-Profit organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów,
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
na następujące rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na telefon: (+48) 731 915 338.
Dopiero gdy osoba spełni wskazane warunki, to będzie uprawniona do korzystania z witryny i szkoleń.
Dalsze korzystanie z witryny bez określonych uprawnień jest zabronione i skutkuje konsekwencjami.
Opieramy się na zaufaniu do Twojej wysokiej świadomości, wiary, etyki, wrażliwości, solidarności, pomocy w trudnej, bardzo ciężkiej, ale nie beznadziejnej, sytuacji, w wojnie i walce o nasze życie.

If you want to read further information on the website www.stanmocy.com and/or to gain knowledge in the School of Art of Awareness, then pay membership or donations, for the social Non-Profit organization:
Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters. Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, Polish Eagles.
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
for the following bank accounts:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
blik for the phone: (+48) 731 915 338.

Only when a person meets the indicated conditions, it will be entitled to use the site and training. Further use of the site without specific permissions is prohibited and results in consequences. We rely on trust in your high awareness, faith, ethics, sensitivity, solidarity, help in a difficult, very heavy, but not a hopeless situation, in the war and the fight for our lives.

Badanie Preferencji Wyborców
KODOWANA PROKLAMACJA – DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE
Mój kod – Mój wybór – Moja decyzja – Mój obowiązek – Moja odpowiedzialność – Moja nagroda – Moja kara.
Wszystko, co jest ważne dla teraźniejszości i przyszłości, zależy ode mnie, tu i teraz, w tej chwili. Ja, tu i teraz, mogę zmienić to, co jest najważniejsze z ważnych, dla dzieci i wnuków, zanim dzieci i wnuki będą przeklinać mnie. Za to, co uczynię lub czego nie uczynię, odbiorę wspaniałą nagrodę lub poniosę okrutną karę. Aby spełnić swój obowiązek, potrzebuję tylko jednej mojej decyzji, jednego mojego wyboru,
jednej mojej odpowiedzi na jedno pytanie:
KIM JESTEM?
Możliwe jest wybranie tylko jednego
z dwóch wariantów kodu, tj.:
1) jestem Hetero-Lokalistą, popieram i wspieram Heterogeniczny Świat i Patriolokację lub
2) jestem Homo-Globalistą, popieram i wspieram Homogeniczny Świat i Globalizację.
To pytanie i odpowiedź są równoważne w skutkach z tym, po której stronie frontu stoję, w aktualnie trwającej, totalnej, wojnie światowej Homo-Globalistów przeciw Hetero-Lokalistom, czyli w wojnie bogatych ludzi przeciw biednym ludziom.
Wojna toczy się o to, kim ludzie chcą być i jak powinni żyć w Globalnym Międzyplanetarnym Świecie, na Ziemi, na Księżycu, na Marsie, na Nibiru i na innych planetach, a w szczególności o:
Heterogeniczny Narodowy Świat = Patriolokacja = Narolokacja = Wolny patriota: myśli globalnie, działa lokalnie; rozwiązuje problemy lokalne, uwzględniając warunki globalne; stosuje podejście systemowo-sytuacyjne.
-- kontra --
Homogeniczny Nowy Porządek Świata = Globalizacja = Rządy dla bogatych, niewolnictwo dla biednych. = Nowy, dobry obywatel, niewolnik 5.0, to taki, który jest zaszczepiony i ma wszczepiony chip. Taki nowy, dobry obywatel, niewolnik 5.0 otrzyma szczepionkowy paszport, aby stać się niewolnikiem Panów, Bogów, Właścicieli świata.
Jeśli uchylę się od wykonania tego mojego obowiązku i nie udzielę żadnej odpowiedzi, to oznacza, że jestem najbardziej ohydną, zdegenerowaną, obłudną, odrażającą ludzką postacią hipokryty i zasługuję na potępienie od wszystkich i nie zasługuję na przebywanie wśród ludzi.
Niniejszym podaję mój kod, mój wybór, moją decyzję.
Oświadczam, że jestem: ...
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters
CODED PROCLAMATION – DECLARATION – STATEMENT
My code – My choice – My decision – My duty – My responsibility – My prize – My punishment.
Everything that is important for the present and the future depends on me, here and now, in this moment. I, here and now, can change what is the most important of the important, for children and grandchildren, before children and grandchildren will be curse me. For it, what I will do or I will not do, I will receive a wonderful prize or I will suffer a cruel punishment. To perform my duty, I only need just of one my decision, of one my choice,
of one my answer to one the question:
WHO AM I?
It is possible to choose only one
of two variants of code, i.e.:
1) I am a Hetero-Localist, I endorse and support the Heterogeneous World and Patriolocation or
2) I am a Homo-Globalist, I endorse and support the Homogeneous World and Globalization.
This question and answer are equivalent to the effects on which the side of the front I stand, in the currently ongoing, total, world war of Homo-Globalists against Hetero-Localists, that is, in the war of rich people against poor people.
The war is about who people want to be and how they should live in the Global Interplanetary World, on Earth, on the Moon, on Mars, on Nibiru, and on other planets, and in particular about:
Heterogeneous National World = Patriolocation = Natiolocation = Free Patriot: thinks globally, acts locally; solves local problems, taking into account global conditions; apply a system-situation approach.
-- versus --
Homogeneous New World Order (NWO) = Globalization = Governments for rich, slavery for poor. = The new, good citizen, a slave 5.0, this is such, who is vaccinated and has a chip implanted. Such a new, good citizen, a slave 5.0 will receive a vaccine passport to become a slave of the Gentlemen, Gods, Owners of the world.
If I will shirk from the implementation of this my obligation, and I do not give any answer, it means that I am the most hideous, degenerated, hypocritical, disgusting, reprimanding human character hypocrisy and deserving to condemn everyone and I do not deserve to be among people.
I hereby give my code, my choice, my decision.
I declare that I am: ...
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

Opowiem i pokażę Wam historię o końcu świata z przyszłości, która teraz naprawdę dzieje się w teraźniejszości.
Każdy początek to tylko ciąg dalszy przeszłości, która teraz naprawdę się dzieje w teraźniejszości.
To jest historia o końcu świata w przyszłości.
To jest przyszłość, która teraz naprawdę się dzieje w teraźniejszości.
Zaczyna się ona na końcu i kończy na początku.
Czy można zmienić coś, co już się wydarzyło, doprowadzając do tego, co jest obecnie?
Czy można zmienić przeszłość za sprawą wynalazku z teraźniejszości, który nigdy by nie powstał, gdyby przeszłość potoczyła się w inny sposób?
Tak, to można.
Opowiem Wam tą historię. O końcu świata.
I o mężczyźnie, który cofa się w czasie by to powstrzymać.

I will tell you and show you a story about the end of the world from the future, which is now really going on in the present.
Each beginning is just a continuation of the past, which now really happens in the present.
This is a story about the end of the world in the future.
This is a future, which is now really going on in the present.
It starts at the end and ends at the beginning.
Can you change something that has already happened, leading to what is currently?
Can you change the past due to the present invention, which would never arise if the past rolled in a different way?
Yes, this can be.
I will tell you this story. At the end of the world.
And about a man who goes back in time to stop it.

25 lat temu, film z przeszłości ujawnił i pokazał zarazę i przyszłość ludzkości na planecie Ziemia, czyli to, co od stuleci było planowane, wiadome i realizowane przez tajny spisek działający pod różnymi nazwami, np. „12 Małp”, a obecnie jest realizowane pod pandemicznym koronawirusem, co teraz naprawdę dzieje się w teraźniejszości.
Serial filmowy pod tytułem "12 Małp", składający się z 4 (czterech) sezonów i 47 (czterdziestu siedmiu) odcinków, to arcydzieło.
Główne role:
Aaron Stanford jako James Cole.
Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Emily Hampshire jako Jennifer Goines.
Kirk Acevedo jako José Ramse.
Barbara Sukowa jako Katrina Jones.
Todd Stashwick jako Theodore Deacon.
Dwanaście małp jest kasandryczną wizją końca ludzkości, zniszczonej przez wirusa, stworzonego w laboratorium.

25 years ago, a film from the past revealed and showed the plague and future of humanity on the planet Earth, that is, what has been from centuries planned, it is known and implemented by a secret conspiracy operating under various names, eg "12 Monkeys" and now is implemented under pandemic coronavirus, which is now really going on in the present.
Film series entitled "12 Monkeys", consisting of 4 (four) seasons and 47 (forty-seven) episodes, this is a masterpiece.
Main roles:
Aaron Stanford as James Cole.
Amanda Schull as Cassandra Railly.
Emily Hampshire as Jennifer Goins.
Kirk Aceevedo as José Ramse.
Barbara Sukowa as Katrina Jones.
Todd Stashwick as Theodore Deacon.
Twelve monkeys is a kasandric vision of the end of mankind, destroyed by the virus, created in the laboratory.

Jeśli chcesz obejrzeć, na witrynie www.stanmocy.com, wszystkie 4 sezony i 47 odcinki serialu filmowego „12 Małp”, to zapłać składki członkowskie lub darowizny, na rzecz społecznej Non-Profit organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów,
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
na następujące rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na telefon: (+48) 731 915 338.
Dopiero gdy spełnisz wskazane warunki, to będziesz mógł oglądać cały serial filmowy pod tytułem "12 Małp", składający się z 4 (czterech) sezonów i 47 (czterdziestu siedmiu) odcinków.
Opieramy się na zaufaniu do Twojej wysokiej świadomości, wiary, etyki, wrażliwości, solidarności, pomocy w trudnej, bardzo ciężkiej, ale nie beznadziejnej, sytuacji, w wojnie i walce o nasze życie.

If you want to watch on the website www.stanmocy.com, all 4 seasons and 47 episodes of the film series “12 Monkeys”, then pay membership or donations, for the social Non-Profit organization:
Citizens' Movement of Citizens; Electoral' Movement of Voters; Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, Polish Eagles,
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
for the following bank accounts:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
blik for the phone: (+48) 731 915 338.
Only when you meet the indicated conditions, then you will be able to watch the whole movie series entitled "12 monkeys", consisting of 4 (four) seasons and 47 (forty-seven) episodes.
We rely on trust in your high awareness, faith, ethics, sensitivity, solidarity, help in a difficult, very heavy, but not a hopeless situation, in the war and the fight for our lives.

Wirus, który dziesiątkuje ludzkość, powstał w laboratorium.
Jednak im więcej o nim się dowiadujemy, tym bardziej zaczynamy zastanawiać się, po co ten perfidny niewidzialny morderca został w ogóle stworzony?
Znając historię ludzkości, oczywiste jest przecież, że w pewnym momencie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wykorzystać tak potężną broń w złych celach. Prawda?
To jest kasandryczna wizja końca ludzkości, zniszczonej przez wirusa stworzonego w laboratorium.
Na świecie pojawia się tajemniczy wirus, który doprowadza w krótkim czasie do hekatomby («poświęcenie życia wielu ludzi dla jakiejś sprawy», «zagłada wielkiej liczby ludzi», «wszystkie większe ofiary poświęcone różnym bogom»), uśmiercając siedem miliardów ludzi.
Niebezpieczna zaraza uśmierciła 93,6% populacji.
Pozostali przy życiu uciekają w desperacji do podziemnych bunkrów i kryjówek, oddając powierzchnię planety z powrotem we władanie zwierząt.
Ludzkość ukrywa się i egzystuje w chałupniczo-steampunkowej rzeczywistości, wykorzystując przedmioty charakterystyczne dla stylu steampunkowego, z przeszłości XIX wieku i z przyszłości XXI wieku.
W takich warunkach, po kilku dekadach, naukowcom udaje się skonstruować prymitywny, choć funkcjonalny, wehikuł czasu.
Dwadzieścia siedem lat po tym, jak wirus wymazał prawie całą ludzkość, naukowcy postanawiają wysłać mężczyznę (Jamesa Cole'a) do 2015 roku, by powstrzymał plagę przed jej wybuchnięciem.
Jedyną szansą Cole'a jest wirusolog (dr Cassandra Railly), która zna niebezpieczne źródło wybuchu wirusa.
To jest koniec początku i początek końca.

A virus that tens of humanity was created in the laboratory.
However, the more we learn about him, the more we start to wonder why this perfidious invisible murderer was created at all?

Knowing the history of humanity, it is obvious that at one point there will be someone who will want to use such a powerful weapon in bad goals. Truth?
This is a kasandric vision of the end of humanity, destroyed by the virus created in the laboratory.
A mysterious virus appears in the world that leads to hecatomb in a short time ("devotion to the life of many people for a matter", "the hollow of a large number of people", "all major victims devoted to various gods"), by killing seven billion people.

The hazardous plague killed 93.6% of the population.
Those who remained alive, escape in desperation to underground bunkers and hideouts, giving back the surface of the planet for the animals.

Humanity is hiding and existing in a cottage-steampointly reality, using objects characteristic of a steampointly style, from the past of 19th century and from the future of the 21st century.
Under such conditions, after a few decades, scientists managed to construct a primitive, although functional, time vehicle.
Twenty-seven years after, when the virus erased almost all humanity, scientists decide to send a man (James Cole) to 2015, so that he stopped the plague before the outbreak.
The only chance of Cole is a virologist (Dr. Cassandra Railly), who knows the dangerous source of the virus explosion.
This is the end of the beginning and the beginning of the end.

Gdzie teraz jesteś?
W ciepłym, bezpiecznym miejscu, obok ukochanej osoby?
Któregoś dnia, to wszystko przeminie.
Czas przemija dokładnie tak, jak powinien.
Czas zabiera to, co mu się należy.
Jednak najważniejszą rzeczą jest teraźniejszość.
Żyć długo i szczęśliwie w teraźniejszości.

A gdybyś stracił wszystko.
A gdyby to wszystko zniknęło i została Ci tylko walka o przetrwanie.
Starałbyś się tylko po prostu przeżyć. Prawda?
Posuwałbyś się do okrucieństw, aż straciłbyś ostatnią cenną rzecz, swoją tożsamość.
A gdybyś mógł to całkowicie cofnąć, przewinąć do tyłu.
Zrobiłbyś to. Prawda? Musiałbyś.

Where are you now?
In a warm, safe place, next to your beloved person?
One day, all this will pass.
Time passes exactly as it should.
Time takes what belongs to him.
However, the most important thing is the present.
To live long and happily in the present.

And if you lost everything.
And if all this disappeared and you only have a struggle for survival.
You would try only just to survive. Truth?
You would get into cruelty until you lose your last valuable thing, your identity.
And if you could completely undo, scroll back.
You would do it. Truth? You would have to.

Czy to jest los, czy przeznaczenie?
Jednak czas jest bardziej skomplikowany, a trudności losu są większe niż możesz sobie wyobrazić.
Czas nie działa linearnie, to znaczy w sposób regularny i ciągły, lecz jest zakrzywiony, jest zapętlony, z którego nie można wyjść.
Czas tworzy pętlę jak znak "Ouroboros".
„Ouroboros” to antyczny symbol przedstawiający węża połykającego własny ogon, tworzącego okrąg.
Globalny Świat dał nam świadomość upływu czasu, zbliżającego się nieuchronnego końca, cierpienia z powodu utraty ukochanych osób i utraty własnego życia.
My dla czasu poświęcamy wszystko, całe swoje życie.
A czas ucieka jak złodziej, który bierze to, co nie należy do niego.
Czas jest winny każdemu z nas.
Teraz może być nasz czas.
Teraz może być wczoraj.
Teraz może być jutro.
Już niebawem wszystko może być teraz.
Czas może należeć do nas.
Możemy mieć całą wieczność.
To jest początek nieskończoności.
Skoro można zapisać czas na nowo, to można też przekonwertować świat.
Czy historia, to jest los czy przeznaczenie?
Historia to jest czas i tak jak czas może ulec zmianie.
Niezależnie od przeciwności losu niektórzy są sobie przeznaczeni.
To zależy od Ciebie w jaki sposób pokonasz przeciwności losu.
Do zobaczenia wkrótce.

Is it fate or destiny?
However, time is more complicated and the difficulties of fate are bigger than you can imagine.
The time does not run linearly, it means in a regular and continuous manner, but it is curved, it is looped from which you can not leave.
Time forms a loop as a sign of "Ouroboros".
"Ouroboros" is an ancient symbol showing a snake swallowing your own tail, creating a circle.
The global world gave us the awareness of the passage of time, of the approaching inevitable end, suffering due to the loss of beloved persons, and of losing their own life.
We devote everything for the time, all our life.
And time escapes like a thief who takes what does not belong to him.
Time is guilty to each of us.
Now it can be our time.
Now it can be yesterday.
Now it can be tomorrow.
Soon everything can now be.
Time may belong to us.
We can have all eternity.
This is the beginning of infinity.
If you can write down time afresh, you can also convert the world.
Is the story, it is fate or destiny?
The history of it is time and as time can be changed.
Regardless of the adversity of fate, some are designed to each other.
It depends on you how you will defeat the adversities of fate.
See you soon.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E01 Sezon 1 z 4. Odcinek 1 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse."12 Małp" - "12 Monkeys" S01E01 Sezon 1 z 4. Odcinek 1 z 47. Lektor PL

Zbrodniarz czy Zbawiciel? Morderca czy Ratownik? Globalista czy Patriota?
Zduraczały Niewolnik ( Дурак - głupek, idiota, dureń ) czy Świadoma, Twórcza Istota?
Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Jakimi środkami chcesz osiągnąć cel? Czy dla Ciebie cel uświęca środki? Czy dla osiągnięcia celu możesz być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem?

STOP! Zanim pójdziesz dalej! Trzy razy zastanów się! Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? Jakimi środkami chcę osiągnąć cel? Jakimi środkami chcę osiągnąć cel? Jakimi środkami chcę osiągnąć cel? Czy dla mnie cel uświęca środki? Czy dla mnie cel uświęca środki? Czy dla mnie cel uświęca środki? Czy dla osiągnięcia celu mogę być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem? Czy dla osiągnięcia celu mogę być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem? Czy dla osiągnięcia celu mogę być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem? Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim! Zanim pójdziesz dalej, udziel odpowiedzi na w/w pytania, uzasadnij, prześlij na adres: [email protected]
Na pierwsze pytanie: Kim jestem?; możesz i musisz wybrać tylko jedną odpowiedź: - Jestem Polskim Patriotą / Polską Patriotką. (lub) - Jestem Antypolskim Globalistą / Antypolską Globalistką. (lub) - Posiadam następujący światopogląd. Jeśli nie prześlesz odpowiedzi na wszystkie w/w pytania to, nie masz prawa wchodzić na ten portal. Fakt, nie przestrzegania naszych praw, skutkuje konsekwencjami.

Jakie środki ochronne natychmiast trzeba stworzyć w Heterogenicznym Globalnym Narodowym Świecie, abyśmy natychmiast powrócili do modelu produkcji sprzed kryzysu, sztucznie stworzonego i kontrolowanego, wywołanego pandemią COVID-19, przez koronawirusa wyprodukowanego w laboratorium, a jednocześnie uniemożliwili zrealizowanie Globalnego Niewolniczego Nowego Porządku Świata, skrót: NPŚ [ang. New World Order, skrót: NWO, łac. Novus Ordo Mundi, skrót: NOM], który, dzięki koronawirusowi i pandemi COVID-19, już nie jest teorią spiskową, lecz stanem faktycznym?

What protective measures should be created immediately in the heterogeneous global national world, so that we immediately return to the production model before the crisis, artificially created and controlled, caused by Covid-19 pandemic, by coronavirus produced in the laboratory, and at the same time made it impossible to implement a global slave new order of the world, shortcut: NPŚ [ang. New World Order, shortcut: NWO, Lat. Novus Ordo Mundi, shortcut: NOM], who, thanks to coronavirus and pandemic Covid-19, is no longer a conspiracy theory, but the actual state?

ZWOLNIJ by PRZYŚPIESZYĆ - OSIĄGNIĘCIE TEGO CELU! - - - SLOW DOWN to SPEED UP - REACHING of THE AIM!
Zasada jest prosta – żeby zwyciężyć, trzeba wspierać Polskich Patriotów, Polskie Orły i wpłacać darowiznę! Niewiele (np. 1 gr.), ale za to codziennie!
The rule is simple - to win, you have to support Polish Patriots, Polish Eagles and make a donation! Not much (e.g. 1 gr.), but for that every day!

Duraczenie: okłamywanie, robienie z kogoś durnia, głupca, idioty.
– Słowo „duraczenie” pochodzi od słowa „durak” [ros. дурак, transliteracja: durak, znaczenia: pot. obraź. głupek, głupiec, idiota, dureń, przest. błazen, karc. dureń. Przykłady: Дураку и Бог простит. Głupcowi nawet Bóg wybaczy.]
Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia: „na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”.

PRZYKŁADY DURACZENIA c.d.:
Już jest w Polsce. Już jest wprowadzany w życie.
Nowy, naukowy, edukacyjny program okłamywania (duraczenia) uczniów, studentów, Polaków, obywateli 5.0.
Nowy, naukowy, edukacyjny program kształtowania nowego, globalnego, niewolniczego społeczeństwa 5.0.
To jest program nowej, niewolnej i niewolniczej normalności. To jest program nowego, globalnego niewolnictwa.
To jest program Nowego Porządku Świata. Czytaj dalej.

It's already in Poland. It is already being implemented.
The new, scientific, educational program of lying to pupils, students, Poles, citizens 5.0.
The new, scientific, educational program for shaping a new, global, slave society 5.0.
This is the program of new, non-free and slave normality. This is the agenda for a new global slavery.
This is the New World Order program. Read on.


Mój Głos Odrębny.
04.03.2021, 10:53. Strategia Karola Marksa i bolszewicka się składała z trzech elementów: – Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych. – Masowego terroru. – Masowego duraczenia. Przyniosła rezultaty – przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. Obecnie więc, odstąpiono od tej strategii i rewolucja jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, zaproponował włoski komunista Antonio Gramsci. On uznał, że Karol Marks się pomylił, że Marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, która w działaniach politycznych przekłada się właśnie na strategię bolszewicką, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa. Dlatego, Gramsci uznał, że głównym czynnikiem alienującym człowieka, tzn. trzymającym go w niewoli, nie jest wcale przemoc, czy stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna. Zatem Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej trzeba uczynić sferę ludzkiej świadomości, czyli kulturę. W związku z tym, w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady: – państwowego monopolu edukacyjnego, – mediów, – przemysłu rozrywkowego.

04.03.2021, 11:07. Otóż wiele wskazuje na to, że proces duraczenia ostatnio się w naszym nieszczęśliwym kraju nasila się między innymi za sprawą mediów głównego nurtu i politycznej poprawności. Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia: „na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”. Jednym z objawów tego duraczenia jest przyzwyczajanie ludzi do przeciwnego znaczenia słów, czy określeń. Na przykład - wolność słowa, czy tolerancja. Kiedyś tolerancja oznaczała cierpliwe znoszenie czegoś, co jest wstrętne, szkodliwe, albo niebezpieczne - ze względu na jakąś wyższą rację. Dzisiaj nowa formacja totalniaków usiłuje narzucić przekonanie, że tolerancja, to akceptacja - na przykład sodomitów i gomorytów, albo konfidentów w charakterze autorytetów moralnych. Z kolei wolność słowa oznacza według tych totalniaków uświadomienie sobie konieczności coraz to nowych ograniczeń swobody wypowiedzi. Ograniczenia te przyjmują postać tematów tabu, których albo nie wolno w ogóle publicznie poruszać, albo tylko w zatwierdzony przez totalniaków sposób - ale również postać tak zwanych „kłamstw” - już to w postaci „kłamstwa oświęcimskiego”, już to „kłamstwa wałęsowskiego”, albo „kłamstwa smoleńskiego”. A przecież tylko patrzeć, jak pojawi się największy, uniwersalny knebel w postaci „mowy nienawiści”, którą można będzie objąć wszystko, co nie spodoba się totalniakom.

04.03.2021, 16:04. Jeśli podałaś źródła moich tekstów i wypowiedzi to, popełniłaś błąd, pomyliłaś źródła, ponieważ tekst jest zmieniony, o moje stanowisko, a Ja nie mam obowiązku niczego podawać (nikt z wypowiadających się osób nie podał linku lub źródła), a Ty nie masz prawa mi rozkazywać i niczego narzucać, ewentualnie możesz grzecznie poprosić, a Ja ewentualnie mogę Twoją prośbę spełnić, jeśli tak uznam, a ponieważ napisałaś (choć w nieprzyjemnej, nietaktownej formie), co jednak potraktuję jako Twoją prośbę o podanie linku, to w tym jednym wypadku (pod warunkiem, że w przyszłości zmienisz formę na bardziej taktowną) podaję Ci prawidłowe źródło w/w mojego tekstu, tzn. mój tekst znajduje się na stronie pod adresem: www.stanmocy.com Proponuję Ci zapoznać się z całym moim tekstem na stronie www.stanmocy.com , z którego pochodzi mój w/w cytat.

04.03.2021, 16:38. Szanowna Pani – w związku z ostatnią Pani uwagą, odnośnie rzekomego źródła mojego tekstu, podanego przez WJ, które zostało podane błędnie, pytaniem, prośbą o podanie źródła, na których opieram swoje wypowiedzi, uprzejmie wyjaśniam co następuje. Swój światopogląd i stanowisko polityczne opieram na wieloletnich studiach różnych źródeł, takich jak np. Zecharia Sitchin autor 14-tu książek, a w tym 7 książek z serii „Kroniki Ziemi”, J. Douglas Kenyon „Zakazana Historia Ludzkości”, Michael A. Cremo, Richard L. Thompson "Ukryta Historia Człowieka. Zakazana Archeologia" oraz na udokumentowanych faktach, archefaktach – dowodach, opublikowanych przez odkrywców, myślicieli, naukowców takich jak: Zecharia Sitchin, Mark Stratton Smith, Clive Ruggles, Paul Hellyer, Giorgio Tsoukalos i wielu innych, które zaprezentowałem na stronie www.stanmocy.com , a w związku z tym faktem, nie będę ponownie wskazywał tego samego źródła przy następnych wypowiedziach. Swoje stanowisko zaprezentowałem m.in. w pracy socjologicznej pod tytułem: „Religia i sekularyzacja czy zmiana form religijności w ujęciu socjologicznym”, pod patronatem Pana prof. dr hab. Maciej Soin, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Kierunek Inżynieria Zarządzania, Przedmiot Socjologia, która w części jest opublikowana na stronie www.stanmocy.com . Dlatego proponuję zapoznać się z tym częściowo opublikowanym materiałem, ale który można otrzymać w całości. Jeśli życzy sobie Pani otrzymać cały ten materiał to, proszę złożyć do mnie taki wniosek. Na wyżej wskazanej witrynie www.stanmocy.com publikowane są również inne moje stanowiska, m.in. które zaprezentowałem i które będę prezentował w swoich wypowiedziach i pracach, bez ponownego wskazywania tego samego źródła. Przedstawiona przez Panią w dniu 04.03.2021 r. na wykładzie z przedmiotu Społeczeństwo, Polityka i Zarządzanie na slajdzie wersja etapów rozwoju cywilizacji ludzkiej i etapów rozwoju społeczeństw, od Społeczeństwa 1.0 – Społeczeństwa zbieracko-myśliwskiego do Nowej wizji społeczeństwa – Społeczeństwa 5.0, do którego, jak Pani to zapowiedziała, będzie się w trakcie całego okresu zajęć odwoływać, w świetle najnowszych naukowych odkryć i interpretacji, na pewno nie jest aktualna i uniwersalna, jedyna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa.

05.03.2021, 00:20. Szanowny Panie, nie bardzo rozumiem skąd wziął się ton pańskiego listu i poruszenie, jakie wywołała moja drobna uwaga podczas zajęć. Czy poczuł się Pan zaatakowany? Jeśli tak, to z pewnością nie było moją intencją Pana urazić. Jak wspomniałam, cenię sobie wymianę poglądów i argumentów dokonującą się w atmosferze szacunku do drugiego człowieka. Nie rozumiem także czemu zaatakował pan koleżankę, która, słusznie zresztą, wskazała, że opublikowany przez Pana na czacie tekst jest dokładnie skopiowany ze wskazanej przez nią strony internetowej. Takie są fakty. Pracujemy na uczelni, dlatego odwołujemy się do rzetelności akademickiej i przyjętych standardów pracy, w tym cytowania. Jeśli kwestionuje Pan te zwyczaje i nie zamierza się Pan do nich stosować, to może warto się zastanowić, czy uczelnia jest miejscem dla Pana. Bardzo się cieszę, że ma Pan zainteresowania naukowe i to doceniam, muszę jednak pilnować wspomnianej rzetelności naukowej, szczególnie w sytuacji, kiedy student słowo w słowo kopiuje zamieszczony przez innego autora tekst i nie wspomina, że jest to cytat. Zachęcam także do używania w takich sytuacjach narzędzia zwanego parafrazą. Co do pańskich poglądów, ma Pan oczywiście do nich prawo i o ile nie godzą one w dobro innych ludzi i nie utrudniają innym uczestnictwa w zajęciach, może Pan je swobodnie głosić. Aczkolwiek można mieć wątpliwości, czy skopiowany i przytoczony przez Pana fragment o „duractwie” w niczyje dobro nie godzi. Nie jest tu moją intencją udowadniać Panu cokolwiek, dlatego pozwolę sobie nie kontynuować tego wątku w nadziei na dobrą dalszą współpracę. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiane przeze mnie treści, także te dotyczące typologii społeczeństw, które Pan kwestionuje i nazywa nieaktualnymi i fałszywymi, należą do kanonu nauk społecznych i można znaleźć je między innymi w podręcznikach autorstwa Anthony’ego Giddensa czy Piotra Sztompki. Natomiast przytaczanych przez Pana autorów i prac nie można znaleźć w publikacjach akademickich i w znacznej mierze stanowią one raczej publicystykę. Z wyrazami szacunku.

05.03.2021, 05:53. Szanowna Pani, Uprzejmie proszę powtórzyć tu na czacie, swoją merytoryczną opinię o moim wpisie „Mój głos odrębny”, wypowiedzianą na wykładzie, cytat: „… całkowicie zgadzam się z tym …”, lub co najmniej merytorycznie się ustosunkować. Nie bardzo rozumiem, skąd się wziął całkowity brak merytorycznego myślenia i odniesienia się do merytorycznej treści wpisu, skupienie się na mało istotnych lub nieistotnych elementach organizacyjnych, agresywny lub co najmniej prowokujący ton Pani listu (odmienny od dotychczasowego) i u kogo, bo nie u mnie, wzięło się rzekome poruszenie i z jakiego powodu? Ja, poprzednimi (na wykładzie) Pani merytorycznymi uwagami, nie tylko nie poczułem się zaatakowany, czy urażony, wręcz przeciwnie, poczułem wielkie uznanie dla Pani merytorycznego myślenia, które Pani zaprezentowała, a za które Panią pochwaliłem na czacie do Pana MT. Cieszę się, że Pani potwierdziła to słowami, cytat: „Czy poczuł się Pan zaatakowany? Jeśli tak, to z pewnością nie było moją intencją Pana urazić.”. Z całą mocą, również, chcę podkreślić to, że całkowicie zgadzam się z Pani tezą, wyznaję i stosuję Pani zasadę zawartą w słowach, cytat: „… cenię sobie wymianę poglądów i argumentów dokonującą się w atmosferze szacunku do drugiego człowieka…”. To jest równoważne w skutkach ze stosowaniem przeze mnie wysokiej etyki we wszelkich kontaktach, dbaniem o swoją cześć, godność, wymaganiem od innych jej poszanowania i nie pozwalanie innym na jej naruszanie, m.in. poprzez zdecydowaną, etyczną reakcję, z wykorzystaniem właściwych standardów i środków prawnych. Szanuję prawa innych, pod warunkiem, że inni szanują moje, na zasadzie wzajemności, a nie tylko z pozycji dyktatu jednej (szczególnie silniejszej) strony. Zdecydowanie nie pozwolę na łamanie wyżej zacytowanej zasady przez kogokolwiek. Jeśli ktoś mnie uderzy w policzek, z całą pewnością nie nadstawię drugiego policzka, tylko zdecydowanie się odwzajemnię. Moje cechy to konsekwencja i zdecydowanie. Jeśli zaś chodzi o ton i meritum, niektórych sformułowań w obecnym Pani liście, które są skrajnie odmienne od dotychczasowych, to mógłbym mieć wątpliwości (Czy mnie nie urażają?), ale mam nadzieję, że można je ponownie odnieść do Pani słów, cytat: „Czy poczuł się Pan zaatakowany? Jeśli tak, to z pewnością nie było moją intencją Pana urazić.”. Uprzejmie i zdecydowanie wyjaśniam, że Ja nikogo nie zaatakowałem. Raczej odczuwam i mam na to dowody, że jest sytuacja odwrotna. Wystarczy zobaczyć ilość używanych ikonek wyśmiewających, zamiast merytorycznej dyskusji. A Pani na to nie reaguje, czyli biernie akceptuje. Po raz kolejny przedstawiam fakty, które zostały zignorowane. Odwołuję się do rzetelności i przyjętych standardów społecznych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, a żadna uczelnia nie jest wyodrębnionym, niezależnym terytorium. Koleżanka wcześniej mogła nie znać, treści całego mojego stanowiska zawartego na stronie www.stanmocy.com, z którego częściowo zmieniłem, poprawiłem część i umieściłem na czacie, dlatego mogła znaleźć w Internecie pierwszy lepszy podobny tekst i bez analizy pomyśleć, mówiąc to głośno, że to jest ten sam tekst. Podobny to, nie oznacza ten sam. Wystarczy jedno lub kilka innych słów i już nie jest ten sam. Ale dla Pani już wskazałem prawdziwe miejsce, tzn. stronę www.stanmocy.com, na której znajduje się cały materiał, inny niż na wskazanej przez w/w osobę. Niestety, mogę domniemywać, że Pani nie przeczytała treści na stronie www.stanmocy.com lub nie ma odwagi lub wstydzi się potwierdzić ten fakt, bowiem Pani nic nie wspomniała o tym fakcie, a ten fakt istnieje, pomimo, że został zignorowany, a fakt nie jest hipotezą. W tym stanie rzeczy Pani sformułowania daleko mijają się z faktami na stronie www.stanmocy.com Niestety, zbyt wiele faktów jest przez niektóre (ale nie wszystkie) osoby na uczelniach ignorowanych. Podstawowym zwyczajem, standardem, zjawiskiem na uczelniach jest ścieranie się różnych, nawzajem sprzecznych poglądów, bez którego nie byłoby postępu naukowego. Dlatego Ja, nie tylko, że nie kwestionuję, wielkiego znaczenia uczelni dla postępu i rozwoju, lecz wręcz przeciwnie, uznaję te standardy, uważam, że dla mnie uczelnia jest najwspanialszym miejscem dla studiowania, badania i odkrywania nowości, dlatego zamierzam studiować, badać, uczynić wielki wkład dla nauki, naukowych odkryć, nowoczesnego postępu i rozwoju ludzkości. Mikołaj Kopernik, polski polihistor: prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią, został przez współczesnych mu naukowców, uznany za heretyka. Mam nadzieję, że spotkam więcej takich wspaniałych naukowców jak: Pan prof. dr hab. Maciej Soin, Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Hałgas i wielu innych. Co do wyrażania poglądów, to prowadzący zajęcia (a w tym również Pani) wydają studentom zadania polegające na wyrażaniu własnych opinii i poglądów. O ile Panią dobrze zrozumiałem, to nie oczekuje Pani od studentów bezmyślnego, bezkrytycznego powtarzania tylko czegoś, co jest zgodne tylko z faktami, które Pani prezentuje, ale również przedstawiania opinii opartej na innych faktach. Zatem wyrażanie odmiennych poglądów, traktowane jako obowiązkowe zadanie, nie tylko nie godzi w dobro innych ludzi i nie utrudnia innym uczestnictwa w zajęciach, leczy wręcz przeciwnie rozwija ich myślenie i świadomość. Standardem i zadaniem uczelni jest to, aby ze studentów nie można było uczynić bezmyślnych niewolników, lecz aby uczynić z nich twórcze istoty. Nie jest tu moją intencją udowadniać Pani cokolwiek, a tym bardziej, że uznaję Pani słowa, cytat: „… cenię sobie wymianę poglądów i argumentów dokonującą się w atmosferze szacunku do drugiego człowieka…”, a tym bardziej, przedstawionych przez Panią treści, także tych dotyczące typologii społeczeństw, którą tysiące naukowców na całym świecie kwestionuje i uznaje za fałszywą, a na ich wymienianie nie starczyłoby tu miejsca, ale pozwolę sobie po raz kolejny wskazać na fakt, który został zignorowany. A mianowicie, wskazuję na pracę socjologiczną pod tytułem: „Religia i sekularyzacja czy zmiana form religijności w ujęciu socjologicznym”, pod patronatem Pana prof. dr hab. Macieja Soin, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Kierunek Inżynieria Zarządzania, Przedmiot Socjologia, która w części jest opublikowana na stronie www.stanmocy.com. W pracy tej, na podstawie wykładów Pana prof. dr hab. Macieja Soin, jest przedstawionych wiele patologicznych zjawisk, a w tym, m.in. w nauce, o duraczeniu, rozwoju ludzkości, typologii społeczeństw, za Panem prof. dr hab. Maciejem Soin, zostały zanegowane kanony nauk społecznych, które można znaleźć między innymi w podręcznikach autorstwa Anthony’ego Giddensa. Praca ta została oceniona przez w/w promotora na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo, jako jedyny student na roku, autor tej pracy został wyróżniony dodatkowym plusem, za taką właśnie postawę, jaką prezentuję. Z Pani wypowiedzi mogę domniemywać, ale nie wiem, czy słusznie, że Pani jeszcze nie zapoznała się z tą pracą socjologiczną. Ale polecam, na pewno to nie zaszkodzi, tylko pomoże w rozwijaniu sztuki świadomości. Pan prof. dr hab. Maciej Soin, który oprócz przedmiotu Socjologia, prowadzi również przedmiot Krytyczne Myślenie, ogłosił na wykładzie, że nauki społeczne, a w tym socjologia utraciły aspekt badawczy na rzecz wątków ideologicznych i politycznych. Przedmiot Społeczeństwo, Polityka i Zarządzanie, szczególnie realizuje określony wątek polityczny, zmierzający do ukształtowania określonego światopoglądu, zaakceptowania określonego kanonu innego od innych kanonów, a fakt ten może być bardzo niebezpieczny pod wieloma aspektami. O faktach mówił nie tylko naukowiec Zecharia Sitchin, ale również obecnie mówi tysiące, świadomych tych faktów, ludzi, których nie można ignorować, lekceważyć. O duraczeniu mówił nie tylko Karol Marks, Antonio Gramsci, ale również obecnie mówi tysiące, świadomych tego zjawiska, ludzi, których nie można ignorować, lekceważyć. Fakty to nie hipotezy. Fakty należy rejestrować, a opinie i światopoglądy mieć własne. Pozostaję z wyrazami szacunku,

05.03.2021, 09:58. Szanowny Panie, doprawdy trudno mi zrozumieć skąd cała ta dyskusja, dlatego proponuję wyciszyć emocje i tworzyć problemu, który nie istnieje. Szkoda na to czasu i zaangażowania całej grupy. Jestem przekonana, że uda nam się merytorycznie rozmawiać, nie prowokujmy więc nieistniejących konfliktów. Tego typu dyskusje nie leżą w nurcie merytorycznym zajęć i nie służą grupie, dlatego jest to ostatnia moja wiadomość w tym wątku czatu. Nie pozwolę, żeby na moich zajęciach studenci atakowali siebie nawzajem. Nie życzę sobie również ataków skierowanych w moją stronę. Z całym szacunkiem, ale to ja prowadzę te zajęcia i decyduję o zawartych w nich treściach merytorycznych. Nauki społeczne mają to do siebie, że prezentują paletę różnorodnych idei i tkwi w tym ich bogactwo. Mam niestety wrażenie, że wszystko co nie mieści się w pańskim światopoglądzie traktuje Pan jako fałszywe i nienaukowe. Jeżeli kwestionuje Pan osiągnięcia prof. Giddensa, proszę do niego napisać i wejść z nim w merytoryczną polemikę. Z pańską stroną interentową się zapoznałam, lecz prezentowane tam treści są mocno zabarwioną ideologicznie kompilacją i nie ma mojej zgodny na to, by zdominowały nasze zajęcia. Uporczywe odwoływanie się strony, którą jak jestem przekonana zna już cały Wydział, może być uznane za spamowanie i dezorganizuje pracę grupy. Jeżeli potrzebuje Pan ze mną porozmawiać, zapraszam na konsultacje. Z poważaniem

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E02 Sezon 1 z 4. Odcinek 2 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse."12 Małp" - "12 Monkeys" S01E02 Sezon 1 z 4. Odcinek 2 z 47. Lektor PL

PRZYKŁADY DURACZENIA c.d.
Zakazana Archeologia: patogeny koronawirusy były znane i produkowane w czasach dawnych, w czasach przeszłych i są w czasach obecnych (czytaj niżej).

W obecnie trwającej, III wojnie światowej, której celem jest doprowadzenie do zlikwidowania 60% populacji ludzkiej, wykorzystuje się koronawirusy biologiczne i koronawirusy społeczne.
Koronawirusy biologiczne są skuteczniejsze od koronawirusów społecznych, dlatego obecnie nasila się wykorzystywanie koronawirusów biologicznych, jako broni biologicznej, na masową, globalną skalę, przeciwko ludzkości.
Jako koronawirusy społeczne wykorzystuje się m.in.:
- ekstremistów religijnych, jako najeźdźców, zwanych imigrantami, uchodźcami;
- wyznawców religijnych do tworzenia terenowych brygad obrony wiary;
- aktywistów i zwolenników ideologii lewicowych i globalistycznych, np. LGBT, gender, fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, itd.;
- aparat władzy i podległe mu struktury, a w tym edukacja, szkolnictwo (a w tym uczelnie wyższe pod dowództwem rektorów), media, przemysł rozrywkowy, itd.;
- zwykłych obywateli, którzy czynnie i biernie prezentują postawy globalistów, hipokrytów, obłudników, zdrajców, konfidentów, kapo, zbrodniarzy, morderców.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E03 Sezon 1 z 4. Odcinek 3 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse."12 Małp" - "12 Monkeys" S01E03 Sezon 1 z 4. Odcinek 3 z 47. Lektor PL

Patriotyczna Rewolucja Partyzancka.

Hej Polacy! Ratujmy Nas - Polaków i naszą Ojczyznę - Polskę! Trwa "Patriotyczna Rewolucja Partyzancka" w okupowanym kraju. Systemowo jesteśmy likwidowani biologicznie, fizycznie, psychicznie, finansowo, gospodarczo. Ograniczane i likwidowane są nasze prawa, wolności, dobra osobiste, możliwości techniczego, organizacyjnego, społecznego, grupowego i indywidualnego, poznawania prawdy, porozumiewania i komunikowania się. Jesteśmy w trakcie decydujących walk ze społecznymi korona-wirusami, zdrajcami, konfidentami, którzy za pieniądze lub dla jakichś innych korzyści określili się jako antypolscy globaliści. O naszym losie zdecyduje, tu i teraz, Twoja decyzja, która musi być jednoznaczna! Czy jesteś z nami - Polskimi Patriotami, Polskimi Orłami? Czy wiesz, jaka jest wartość Twojego POLSKIEGO PATRIOTYZMU dla ratowania Nas - Polaków i naszej Ojczyzny - Polski? Miarą Twojego POLSKIEGO PATRIOTYZMU jest wartość wpłat oraz zaangażowania na rzecz naszej organizacji: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów. Bądź odważny i napisz nam: Czy wspierasz i inwestujesz w Polskie Orły tu i teraz, ponieważ nie będzie już terminowych wyborów. Jeśli - tak, to dołącz do nas, wpłać małą kwotę na konto organizacji, a informację o "Patriotycznej Rewolucji Partyzanckiej" przekaż dalej! Mała wpłata - wielkie wsparcie dla ratowania nas - Polaków i naszej Ojczyzny - Polski! Zbieramy fundusze również na natychmiastową pomoc dla studentów i osób pokrzywdzonych. Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

AKADEMIA SZTUKI - WIEDZY POWSZECHNIE NIEDOSTĘPNEJ, UKRYWANEJ, ZABRONIONEJ.

Uwaga: Ogłoszenie o nowym naborze do Akademii Sztuki na nowy kierunek interdyscyplinarny - wiedzy powszechnie niedostępnej, ukrywanej, zabronionej. Czytaj więcej na tym poratlu niżej.

AKADEMIA SZTUKI
Świadomości, Prawdziwego Rozwoju Ludzkości, Zdrowego Stylu Życia, Medycyny Komórkowej, Przeciwnowotworowej, Przeciwstarzeniowej, Walki, Tańca, im. Janusza Rutkowskiego JanRu,

PRZYJMUJE ZAPISY NA
NOWY KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNY:
Prawdziwy Rozwój Ludzkości. Czasy Początku. Czasy Pierwsze. Czasy Dawne. Czasy Przeszłe. Czasy Obecne. Czasy Przyszłe. Strategie, taktyki, operacje, metody systemowo-sytuacyjne, dostosowawczo-wyprzedzające.
- Wiedza Powszechnie Niedostępna, Ukrywana, Zabroniona.

Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim! Zapisz się. Wyślij zgłoszenie na e-mail: [email protected]

To jest fakt, a nie hipoteza, że jesteśmy pod okupacją wojenną władzy-komanda we wszystkich organach, urzędach, instytucjach, uczelniach,
w imieniu której rolę kapo, nadzorcy komanda, wykonują funkcjonariusze publiczni i służba cywilna, np. policjanci, urzędnicy, rektorzy uczelni,
prokuratorzy, sędziowie i inne społeczne korona-wirusy.

Nie wychodź na ulicę, bo policjanci-kapo nadużywają władzy, m.in. urządzają łapanki

i pod byle jakim pretekstem, np. że w miejscu publicznym wycierasz nos chusteczką higieniczną, a to wg nich jest zabronione, stwierdzą, że popełniłeś wykroczenie, wypiszą Ci mandat lub aresztują lub skierują sprawę do sądu oraz mogą Ci zrobić jeszcze coś gorszego. Tak działają policjanci, np.:
Rafał Rej, Łukasz Stalka, Michał Zacharski
i Koordynator Wydziału Wykroczeń Marcin Burdman
z I-go Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30.

Dlatego metody walki, o ratowanie nas samych i naszej Ojczyzny, należy dostosować do obecnej sytuacji okupacyjnej.
Z tych powodów nastąpiła zmiana taktyki walki: z „demonstracji ulicznych” na „Patriotyczną Rewolucję Partyzancką”.
Mała wpłata - wielkie wsparcie dla ratowania nas - Polaków i naszej Ojczyzny - Polski!
Zbieramy fundusze również na natychmiastową pomoc dla studentów i osób pokrzywdzonych
przez funkcjonariuszy-kapo-policjantów i innych społecznych korona-wirusów.
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

Twoja wpłata, minimum 1 grosz, dla Polskich Patriotów Polskich Orłów jest miarą Twojego patriotyzmu!

Mała wpłata - wielkie wsparcie dla funkcjonowania naszej wspólnej organizacji ROO RWW Polskich Patriotów Polskich Orłów
i większe szanse na natychmiastową pomoc dla studentów i osób pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy-kapo-policjantów i innych społecznych korona-wirusów oraz na naszą wygraną w najbliższych wyborach!
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E04 Sezon 1 z 4. Odcinek 4 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Portal Wojenno-Obronny
Ruchu Obywatelskiego Obywateli,
Ruchu Wyborczego Wyborców,
Wiedzy Wiary Mocy Prawa
Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

W ostatecznym czasie decydującego okresu najbliższych lat wojny, reprezentuje interesy pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego.
Natychmiast mobilizuje patriotyczny, narodowy potencjał intelektualny i ekonomiczny Polaków.
Inwestuje w Polskie Orły.
Natychmiast działa, w celu odzyskania pełnej suwerenności, niepodległości i niezależności pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego.
Zwalcza patogeny biologiczne, patologie społeczne, społeczne korona-wirusy, podmioty stanowiące patologiczne "państwa" w państwie Rzeczpospolita Polska.
Zwalcza kłamstwa i obłudę, wykorzystywanie i zniewalanie ludzi.
Prezentuje najnowsze materiały o patologicznym działaniu urzędów, instytucji, uczelni, podmiotów, funkcjonariuszy publicznych, urzędników, osób, zwanych społeczne korona-wirusy.
Natychmiast broni polskiej praworządności, polskich zasad etycznego społecznego współżycia, najwyższych norm etycznych w każdym zawodzie.
Mobilizuje do natychmiastowego działania pod skrzydłami Polskich Orłów: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

UWAGA!

BEZ PIENIĘDZY nie ma wolności. Wolność musi kosztować, bo inaczej oznaczałoby, że wolność jest nic nie warta.
BEZ PIENIĘDZY nie można prowadzić żadnej działalności, nie może być informacji, edukacji, oświecenia, ofensywy, wyzwolenia, niepodległości, suwerenności, niezależności, wolności. Dlatego Polska i Polacy, aby nie zginąć, muszą natychmiast inwestować w Polskie Orły.
Normalny, wolny człowiek, w normalnym świecie wie o tym, że w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów i świadomie wpłaca darowiznę i składkę członkowską na rzecz prowadzonych działań przez Polskich Orłów.
Sowiecki, zoperowany, zniewolony człowiek nie może żyć w normalnym świecie, bo nie może on dokonywać samodzielnych wyborów, bo on już wyrzekł się wolnej woli, on już tej umiejętności się wyrzekł i jej nie posiada, on już nie posiada sztuki świadomości, wiedzy, wiary, mocy, prawa, on nawet nie wie, że bezwolnie płaci haracz swoim Mocodawcom, Panom, Elohim za swoje zniewolenie.
Hej! Kto Polak! Natychmiast inwestuj w Polskie Orły i dołącz do Polskich Orłów!

Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

Nazwa organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Skrót nazwy organizacji:
Polskie Orły

Adres pocztowy: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.   Adres e-mail: [email protected]    Nr tel. do wysyłania SMS-ów: (+48) 731 915 338.
Adres witryny: http://www.stanmocy.com    Adres strony na FB: https://www.facebook.com/2roorww/

Misją organizacji jest wiedza, wiara, moc, prawo.
Celem organizacji jest wspieranie prywatnego i publicznego dobra, w szczególności, w ostatecznym czasie decydującego okresu najbliższych lat wojny, jest reprezentowanie interesów pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, natychmiastowe mobilizowanie patriotycznego, narodowego potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polaków, inwestowanie w Polskie Orły, natychmiastowe działanie, w celu odzyskania pełnej suwerenności, niepodległości i niezależności pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, pod skrzydłami Polskich Orłów.
Formy relacji i współpracy, z organizacją:
1. Partner, sponsor – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowana chęć utrzymywania dialogu i współpracy z organizacją, z obowiązkiem wpłacania darowizn.
2. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowane, dobrowolne poparcie, wsparcie, uczestnictwo w realizacji programu organizacji bez formalnego członkostwa w organizacji, z obowiązkiem wpłacania darowizn.
3. Kandydat na członka organizacji – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne, formalne oświadczenie woli uzyskania członkostwa w organizacji, z obowiązkiem wpłacania składek członkowskich.
4. Członek organizacji – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne, formalne członkostwo w organizacji, z obowiązkiem wpłacania składek członkowskich.

Podstawowe jednostki organizacyjne organizacji to: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Według ogólnej zasady, spotkania Polskich Orłów w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, organizujemy zgodnie z harmonogramem, cotygodniowo, w każdą sobotę, w godzinach od 18:00 do 22:00.

Podmiot jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską, charytatywną, non profit, organizacją, której podstawą działalności jest wsparcie ekonomiczne, materialne, finansowe (darowizny i składki członkowskie), intelektualne, fizyczne.

Środki finansowe na prowadzenie działalności organizacji pochodzą wyłącznie z następujących źródeł:
1) składki członkowskie,
2) darowizny.
Wpłat z dopiskiem: „składka członkowska” lub „darowizna” należy dokonać na wskazane rachunki bankowe lub blikiem na nr tel. (+48) 731915338.

Podstawową bazą intelektualną i fizyczną jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie, świadomie, bez wynagrodzenia działają w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, angażując się w działalność na rzecz organizacji.

Podstawa prawna istnienia organizacji: art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z póź. zm.).
Podstawa prawna działania organizacji: akt założycielski, decyzja, regulamin z dnia 30 stycznia 2020 r. (z późn. zm.) o utworzeniu i działalności podmiotu gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli, ruch wyborczy wyborców.
Ogólna forma prawna: podmiot gospodarki narodowej.
Podstawowa forma prawna (kod jednoznakowy): jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, kod 2.
Szczególna forma prawna (kod trzyznakowy): organizacja społeczna oddzielnie niewymieniona niewpisana do KRS, kod 060.
Typ organizacji: organizacja charytatywna, non profit.
Rodzaj przeważającej działalności podmiotu gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): sekcja: S, dział: 94, grupa: 94.9, klasa: 94.99, podklasa, kod PKD: 94.99.Z, nazwa: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podmiot podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i identyfikacji podatników i płatników oraz posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP: 7252296943.

Podmiot posiada, do wpłat w walucie polskiej PLN, następujące rachunki bankowe:
PKO Bank Polski SA nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
Bank Pekao SA nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.
Wpłat z dopiskiem: „składka członkowska” lub „darowizna” należy dokonać na wskazane rachunki bankowe lub blikiem na nr tel. (+48) 731915338.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, (NIP: 7252296943), jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą działalności jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem finansowania i utrzymania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Misją i nadrzędnym celem organizacji non-profit jest prowadzenie aktywnej, publicznej działalności obywatelskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.
Organizacja non-profit Polskich Orłów, zwalcza antypolskie koronawirusy biologiczne i społeczne, patogeny biologiczne, patologie społeczne, zwalcza naruszanie praw i dóbr osobistych każdego Polaka i całego Polskiego Narodu, zwalcza naruszanie polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska, walczy z anarchią, z rozbiciem dzielnicowym państwa, z tworzeniem wewnętrznych instytucji, jako państw w państwie Rzeczpospolita Polska.
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub niedopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

Pouczenie! Zawiadomienie! Wezwanie! - Ten serwis publicystyczny jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla uprawnionych osób pełnoletnich, tzn. które ukończyły 18 lat, aktualnych członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów organizacji, tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we właściwej formie, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z zaleceniem, że z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z ZAKAZEM odwiedzania witryny i korzystania z jej zasobów, z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia serwisu, przez nieuprawnione osoby.
Nieuprawnione osoby, które nie zastosowały się do ZAKAZU, odwiedziły tą witrynę, korzystały z jej zasobów, zostaną obciążone obowiązkiem dokonania przedmiotowych wpłat stosownych kwot w sposób dobrowolny lub egzekucyjny.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski - JanRu Człowiek z Głową Orła
– Przewodniczący. Coach. Szef, Wykładowca Akademii Sztuki Świadomości. Ekspert Medycyny Komórkowej. Publicysta.
Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Rutkowski (pseudonim: JanRu Człowiek z Głową Orła) - polski patriota i publicysta. Kreator i działacz społeczny. Założyciel i przewodniczący podmiotu gospodarki narodowej, obywatelskiej organizacji non-profit pod nazwą "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów". Założyciel i redaktor naczelny obywatelskiego serwisu publicystycznego pod nazwą "ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19". Założyciel, coach, szef Akademii Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu Życia i Prawdziwego Rozwoju Ludzkości. Ekspert Medycyny Komórkowej.
Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zagorzały zwolennik i kreator konsekwentnej, radykalnej, praktycznej walki z patogenami biologicznymi i patologiami społecznymi. Wolny, mądry "Polski Orzeł", zrodzony na planecie Ziemia, a jego przodkowie pochodzą z planety Nibiru, tj. z 12 planety w Układzie Słonecznym i jak co 3 600 lat, znowu odwiedzą planetę Ziemia między rokiem 2 060 a 2 374, jeszcze przed przybyciem planety Nibiru do peryhelium w roku 2 894.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E05 Sezon 1 z 4. Odcinek 5 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E06 Sezon 1 z 4. Odcinek 6 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Prezentujemy fragmenty pracy socjologicznej p.t.
"Religia i sekularyzacja czy zmiana form religijności w ujęciu socjologicznym."

Każda osoba współpracująca z organizacją ROO RWW, w formie określonej w Statucie, może otrzymać kompletną pracę
po złożeniu wniosku - zamówienia na adres e-mail: [email protected]
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E07 Sezon 1 z 4. Odcinek 7 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E08 Sezon 1 z 4. Odcinek 8 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Zdemaskowany Atakujący System Społecznych Korona-Wirusów.
Obronny System Anty-Społeczno-Korona-Wirusowy.

Uwaga! Ujawniamy i demaskujemy nowe elementy wojny psychologicznej, dezinformacji, duraczenia, patologiczne działania Atakującego Systemu Społecznych Korona-Wirusów, zarówno na platformach w Internecie, jak i w realu.
Wśród wielu metod wojny psychologicznej, dezinformacji, duraczenia, m.in. stosowany jest Inteligentny System Wysyłania Fałszywych Wiadomości Społecznych Korona-Wirusów, który potrafi systemowo dobrać i zmienić kolejność kilku słów oraz w ciągu kliku-dziesięciu minut wysłać, rzekomo od konkretnej jednej osoby, do kilku tysięcy użytkowników, fałszywe, wredne, wiadomości, społeczne korona-wirusy.
To jest zorganizowana plaga, dezinformacja, akcja, na masową skalę, systemowo wysyłanych fałszywych treści, wiadomości, społecznych korona-wirusów.
Chodzi o to, aby wybranemu, jednemu użytkownikowi przypiąć fałszywe miano, że rzekomo rozsyła wirusy, aby go skompromitować wśród znajomych, aby stracił znajomych, aby znajomi go blokowali.
Przed działaniem zorganizowanej plagi, patologicznego Atakującego Systemu Społecznych Korona-Wirusów trudno obronić się jednemu użytkownikowi. Ponieważ, nie jest on w stanie, do wszystkich indywidualnie, wysłać wyjaśnienia o systemowo, na masową skalę, rozsyłanych fałszywych wiadomościach - wirusach.
Dlatego należy czytać informacje umieszczane na profilach, stronach Polskich Orłów i na witrynie Polskich Orłów www.stanmocy.com
Większość osób jest zdezorientowanych, nie rozumie jak wirusy są wysyłane.
Ponadto trudno zweryfikować to, czy dana wiadomość jest prawdziwa, czy jest fałszywa, tzn. społecznym korona-wirusem.
Większość osób jest zdezorientowana i reaguje negatywnie na wyjaśnienia.
Poniżej, w osobnym materiale, przedstawiamy 60 (słownie: sześćdziesiąt), tylko niektóre przykłady fałszywych treści wiadomości oraz reakcje osób.
Facebook powinien z tym coś zrobić, ale nic nie robi. Ale jest na to skuteczny sposób rozwiązania tego problemu.
Ponieważ jednemu użytkownikowi trudno obronić się przed działaniem zorganizowanej plagi, Systemu Społecznych Korona-Wirusów, dlatego trzeba zastosować

Obronny System Anty-Społeczno-Korona-Wirusowy.

Polega on na tym, że wszystkie osoby, z grona znajomych, muszą zrealizować, niżej podaną, Deklarację Polskich Orłów w Nowej Normalności z dnia 08.12.2020 r. i natychmiast podjąć formalną współpracę z Organizacją Polskie Orły w formach określonych w Statucie Organizacji, ogłoszonym do zapoznania i pobrania na witrynie Polskich Orłów www.stanmocy.com


"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E09 Sezon 1 z 4. Odcinek 9 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Uwaga.
Prezentujemy najnowsze materiały o patologicznym działaniu osób, zwanych społeczne korona-wirusy, w Urzędzie Miasta Łodzi:

1. Rada Miejska w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi mają obowiązek oddać w najem lokal użytkowy dla Organizacji Polskie Orły, jako organizacji non-profit, w celu prowadzenia statutowej, publicznej działalności obywatelskiej, społecznie użytecznej.
Jednak poszczególne osoby (zwane: społeczne korona-wirusy) nie chcą tego uczynić i dopuszczają się czynów nadużycia władzy, polegających na patologicznym reprezentowaniu partykularnych interesów partyjnych, bezpodstawnym, stronniczym, tendencyjnym, patologicznym, anty-obywatelskim, anty-wyborczym, anty-polskim, anty-narodowym, blokowaniu oddania w najem przedmiotowego lokalu.
Jednocześnie dopuszczają się dalszych czynów niedozwolonych i zabronionych, polegających na tym, że rażąco kłamią, wyrafinowanie mataczą, maksymalnie przekraczają swoje uprawnienia i skrajnie niedopełniają swoich obowiązków służbowych.

2. Organizacja Polskie Orły ma na Facebooku, Forge of Empires i na innych platformach, oficjalnie zarejestrowanych (np. na profilach, stronach, w grupach, gildiach, itp.) ponad 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) osób, które, w formach określonych w Statucie Organizacji, popierają Organizację i współpracują z Organizacją. Podana liczba jest średnią, która zmienia się w różnych okresach czasu i w różnych akcjach.
Jednak, UWAGA na szpiegów, zdrajców, trolli, lemingów, społecznych korona-wirusów, których jest pełno, a którzy działają przeciw naszej Organizacji.

3. Z powyższych względów, Organizacja Polskie Orły uprzejmie prosi o zrealizowanie (pisemnie na e-mail: [email protected]) "Motto i Deklaracji Polskich Orłów z dnia 08 grudnia 2020 roku". Jednym z wielu aspektów takiego stanowiska jest prezentowanie zdjęcia profilowego z naszą nakładką na wszystkich platformach.
Brak jakiejkolwiek reakcji i zadeklarowanej relacji jest najgorszy, bo już lepiej mieć kontakty z zadeklarowanym wrogiem, niż z zakamuflowanym szpiegiem, zdrajcą, trollem, społecznym korona-wirusem, niezdecydowanym lemingiem (nazwa „lemingi” pochodzi od gryzoni, które rzekomo popełniają masowo samobójstwa), tj. osobą która nie potrafi samodzielnie myśleć bez pomocy mainstreamowych mediów, która bezkrytycznie przyjmuje podawaną informację, bezrozumnie konsumuje informacje medialne i daje się duraczyć, propagandzie wodzić za nos, swój, jak i całego stada. A fakt ten równoważny jest w skutkach z wykluczeniem takiej osoby naszego grona.

4. Proponujemy zgłaszanie (pisemnie na e-mail: [email protected]) do „Rankingu społecznych korona-wirusów”, kandydatów, z opinią o ich patologicznej działalności.

5. Proponujemy zgłaszanie (pisemnie na e-mail: [email protected]) opinii, wniosków, propozycji, metod, skutecznych rozwiązań prawnych zwalczania społecznych korona-wirusów.
Motto i Deklaracja Polskich Orłów w Nowej Normalności z dnia 08 grudnia 2020 roku
wraz z drukiem
„OŚWIADCZENIE – FORMULARZ KONTAKTOWY (obowiązkowy w Nowej Normalności)” do wypełnienia i odesłania.
(dotyczy wszystkich wirtualnych platform, gier, walk na których działają Grona Znajomych, Gildy, Grupy, Zespoły, Profile, Strony Organizacji Polskie Orły, np. Facebook, Forge of Empires – świat Arvahall, itd.
oraz realnej działalności w stanie faktycznym).

Oczywiście (lub niestety), większość osób do tej, czy innej formy wirtualnych kontaktów, gier i walk, na tej, czy innej platformie, witrynie, podchodzi bez (zwykłego) myślenia i traktuje tą, czy inną formę kontaktów, gier i walk, jako abstrakcyjną, wirtualną, z przypadku, jako odskocznia od (zwykłego) myślenia i realnego życia.

Ja również, na początku, dopóty tak to traktowałem, dopóki nie myślałem, nie zrozumiałem, że nasza odpowiednio ukształtowana sztuka świadomości, nasza umiejętność myślenia, w każdych warunkach, kształtuje nasz byt, nasze realne życie, które jest grą i walką o przetrwanie, o zwycięstwo, o osiągnięcie zadeklarowanych celów, a której trzeba się nauczyć.

Należy sobie uświadomić to, iż w realnym życiu, tak samo jak w tym wirtualnym, nie można niczego cofnąć.

Ta forma wirtualnych kontaktów, gier i walk, na tej, czy innej platformie, witrynie jest wspaniałą szkołą, która uczy sztuki świadomości, sztuki myślenia, sztuki postępowania w realnym życiu.

Uważam, że niewykorzystany czas, tzn. bezmyślnie tu poświęcony, jest bezpowrotnie stracony dla obecnego mojego, naszego, realnego życia i dla przyszłości mojej, naszej, naszych dzieci i wnuków.

Obecnie w życiu realnym toczy się gra i walka interesów i celów, identyczna (lub podobna), jak tu.
Kontakty bezpośrednie są ograniczone lub niemożliwe.
Zatem, styl kontaktów, gry i walki w życiu realnym i wirtualnym trzeba dostosować do istniejących warunków.

Jedno jest pewne: Jeśli mamy identyczne lub podobne wartości i ten sam, identyczny lub podobny cel to, aby przetrwać, zwyciężyć, osiągnąć wspólny cel, musimy połączyć siły i grać razem w jednej Gildii, w jednym Zespole, w jednej Grupie, w jednej Drużynie, w jednej Organizacji Polskie Orły.
Ta, tutaj, obecna, na tej platformie, witrynie, forma wirtualnych kontaktów, gry i walki jest wspaniałym, życiowym, wielostronnym, realnym sprawdzianem.

Jeżeli tego nie zrobimy to, nie przetrwamy, nie zwyciężymy, nie osiągniemy naszego wspólnego lub podobnego celu.
Jeżeli tego nie zrobimy to, lepiej się poddać i wycofać z tej gry, lepiej od razu stać się niewolnikiem i/lub umrzeć moralnie, etycznie, społecznie, fizycznie.

Wniosek: Szukam i razem szukamy jednocześnie do naszego grona znajomych, do naszej Gildii, do naszego Zespołu, do naszej Grupy, do naszej Drużyny, do naszej Organizacji Polskie Orły, osób właściwych, odważnych, myślących, oddanych dla celu sprawy zarówno w życiu wirtualnym, jak i w życiu realnym.

Wszystko jest ważne, ale Sztuka Świadomości i Sztuka Mądrości polega ogólnie na dokonywaniu wyborów, a w szczególności na dokonywaniu wyboru między tym, co ważne, a tym, co ważniejsze, a tym, co najważniejsze jest na ten moment, na tą chwilę.

Nie można jednocześnie być w dwóch Gildiach, w dwóch Zespołach, w dwóch Grupach, w dwóch Drużynach, w dwóch Organizacjach i jednocześnie grać na jednym, tym samym froncie, po dwóch różnych, przeciwstawnych, wrogich stronach.

W tym stanie rzeczy, pomyśl i dokonaj wyboru, razem czy osobno, w naszym czy w innym gronie znajomych, w naszej czy w innej Gildii, w naszym czy w innym Zespole, w naszej czy w innej Grupie, w naszej czy w innej Drużynie, w naszej czy w innej Organizacji, bo mój wybór jest prosty, zadeklarowany, taki: jestem razem z Polskimi Orłami w Organizacji Polskie Orły.

Respektujemy poglądy i prawa innych, tak samo jak żądamy od innych respektowania naszych poglądów i praw.

Zarówno w wirtualnych, jak i realnych kontaktach jest pięć formalnych, zadeklarowanych relacji z Organizacją Polskie Orły, tj. cztery formy współpracy: zadeklarowany partner, zadeklarowany uczestnik, zadeklarowany kandydat na członka, zadeklarowany członek oraz piąta relacja to zadeklarowany konkurent, przeciwnik, wróg.

Dokonaj wyboru jednej z pięciu zadeklarowanej relacji z Organizacją Polskie Orły.
Formalne potwierdzenie, wybranej przez Ciebie, zadeklarowanej relacji z Organizacją Polskie Orły zgłoś, przekaż, wyślij jednocześnie tu i na e-mail: [email protected]

W wypadku, gdy Twoim wyborem jest jedna z czterech form współpracy z Organizacją Polskie Orły, wyślij na e-mail: [email protected] wiadomość, w której podaj szczegóły propozycji Twoich sposobów na realizację wybranej przez Ciebie formy współpracy z Organizacją Polskie Orły (nie podawaj tych propozycji tutaj).

Brak jakiejkolwiek reakcji i zadeklarowanej relacji jest najgorszy, bo już lepiej mieć kontakty z zadeklarowanym wrogiem, niż z zakamuflowanym trollem, zdrajcą, niezdecydowanym lemingiem (nazwa „lemingi” pochodzi od gryzoni, które rzekomo popełniają masowo samobójstwa), tj. osobą która nie potrafi samodzielnie myśleć bez pomocy mainstreamowych mediów, która bezkrytycznie przyjmuje podawaną informację, bezrozumnie konsumuje informacje medialne i daje się duraczyć, propagandzie wodzić za nos, swój, jak i całego stada. A fakt ten równoważny jest w skutkach z wykluczeniem takiej osoby naszego grona.

PILNIE wypełnij i odeślij druk „OŚWIADCZENIE – FORMULARZ KONTAKTOWY (obowiązkowy w Nowej Normalności)”.
Przekaż dalej
Motto i Deklarację Polskich Orłów w Nowej Normalności z dnia 08 grudnia 2020 roku wraz z drukiem „OŚWIADCZENIE – FORMULARZ KONTAKTOWY (obowiązkowy w Nowej Normalności)” do wypełnienia i odesłania.

NOWA NORMALNOŚĆ
W dniu 6 kwietnia 2020 roku, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Premiera Mateusza Morawieckiego, (który powiedział: „zapomnijcie o dawnym życiu, bo świat już nie wróci do tego stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu”), został oficjalnie ogłoszony i już potwierdzającymi faktami wprowadzony, nowy stan rzeczy, Nowa Normalność, tj. Nowe Niewolnictwo, tj. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order) i w różnych formach trwa wojna międzyludzka.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że "mózg to nie mydło, nie ubędzie go, gdy się go użyje", a ponieważ każdy posiada mózg, ale niektórzy go nie używają, podobnie jak mydła, dlatego każdy musi posiadać świadomość tego, że:
w dniu 6 kwietnia 2020 roku, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Premiera Mateusza Morawieckiego, (który powiedział: „zapomnijcie o dawnym życiu, bo świat już nie wróci do tego stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu”), został oficjalnie ogłoszony i już potwierdzającymi faktami wprowadzony, nowy stan rzeczy, Nowa Normalność, tj. Nowe Niewolnictwo, tj. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order) i w różnych formach trwa wojna międzyludzka.
A fakty te, równoważne są w skutkach z więzieniem, niewolnictwem lub śmiercią większej części populacji ludzkiej, czyli z koniecznością tworzącą obowiązek indywidualnego, osobistego określenia się przez każdą osobę, że czynnie lub biernie akceptuje ten stan rzeczy lub, że aktywnie przeciwdziała temu stanowi rzeczy.
W związku z powyższym, wypełniając obowiązek, uprzejmie zawiadamiam, iż przeze mnie została podjęta następująca decyzja wyboru:
- czynnie lub biernie akceptuję ten stan rzeczy: NIE.
- aktywnie przeciwdziałam temu stanowi rzeczy: TAK.
W związku z powyższym, wypełniając obowiązek, oświadczam, że:
- nie zgadzam się i odmawiam współpracy z organizacją ROO RWW Polskie Orły: NIE.
- zgadzam się i deklaruję współpracę z organizacją ROO RWW Polskie Orły: TAK.


"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E10 Sezon 1 z 4. Odcinek 10 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Studencka Niezależna Organizacja Studenci Polskie Orły

Studencka Niezależna Organizacja Studenci Polskie Orły, działa w ramach Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Studencka Niezależna Organizacja Studenci Polskie Orły reprezentuje interesy i walczy o prawa pojedyńczego studenta i wszystkich studentów.
Jest jedyną organizacja, która walczy o prawa wszystkich studentów i pojedyńczego studenta.
Organizuje studenckie, integracyjne, kulturalne, naukowe, rozrywkowe, wartościowe, charytatywne SPOTKANIA, DZIAŁANIA, AKCJE, m.in. z okazji pokazywania, że jesteśmy dumni z miana „Studenci Polskie Orły” w mieście Łodzi.
Studenci Polskie Orły nigdy nie poddają się w walce o swoje prawa, nie pozwalają się duraczyć i oszukiwać.
Organizacja prezentuje najnowsze materiały o patologicznym działaniu uczelni i osób, zwanych społeczne korona-wirusy.
Oto dowody walki Studentów - Polskich Orłów o prawa studentów:Polskie Orły uprzejmie, wszystkim osobom, koleżankom i kolegom, studentkom i studentom roku zerowego, które zostały przyjęte na studia na wszystkich uczelniach i wydziałach, z radością serdecznie gratulują.

Rozpoczęcie studenckiego roku akademickiego jest tylko jednym z wielu wspaniałych powodów i momentów do zaproszenia wszystkich studentów, ze wszystkich uczelni i wydziałów, wspierających Polskie Orły, na studenckie spotkania Polskich Orłów i spontaniczne IMPREZKI z piwkiem, integracyjne, kulturalne, naukowe, rozrywkowe, wartościowe, charytatywne, z okazji pokazywania, że jesteśmy dumni z miana „Studenci Polskie Orły” w mieście Łodzi.

Podstawowe jednostki organizacyjne organizacji to: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Według ogólnej zasady, spotkania Polskich Orłów w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, organizujemy zgodnie z harmonogramem, cotygodniowo, w każdą sobotę, w godzinach od 18:00 do 22:00.

Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniami i IMPREZKAMI oraz chętne na piwko, uprzejmie prosimy o kontakt i rejestrację na profilu Janusz Rutkowski (Orzeł - Komandos) na Facebooku https://www.facebook.com/janusz.rutkowski.228840 lub na e-mail: [email protected]
W formularzu należy podać imię, nazwisko, e-mail, telefon, wpłaconą kwotę darowizny.
Wszyscy, którzy dokonają wpłaty darowizny na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów są mile widziani.
Również, mile widziane są zgłoszenia propozycji terminów i miejsc odbywania spotkań oraz propozycje różnych innych inicjatyw i ofert.
Osoby, które dokonają rejestracji na „IMPREZKĘ z piwkiem”, zostaną poinformowane o terminie i miejscu „IMPREZKI z piwkiem”.
Formularz Kontaktowy wyślij na: [email protected]


"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E11 Sezon 1 z 4. Odcinek 11 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
PROKLAMACJA Polskich Orłów z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Plan natychmiastowego działania na okres lat 2020 – 2023.
Hej! Kto Polak! Natychmiast inwestuj w Polskie Orły!
Natychmiastowa MOBILIZACJA narodowego potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polaków w obronie Narodu i Państwa Polskiego pod skrzydłami Polskich Orłów.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E12 Sezon 1 z 4. Odcinek 12 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E13 Sezon 1 z 4. Odcinek 13 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E01 Sezon 2 z 4. Odcinek 14 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E02 Sezon 2 z 4. Odcinek 15 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: [email protected]


Tak się robi rewolucję! Oto 4 etapy wojny informacyjnej, która zmiotła pół świata.
Na którym etapie jest Polska i kto rozgrywa uliczne protesty?

10 sierpnia 2020 roku

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E03 Sezon 2 z 4. Odcinek 16 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: [email protected]


PROKLAMACJA mobilizacji Polskiego Narodu w czasie politycznej wojny.
WEZWANIE Polskich Patriotów, Polskich Orłów
do natychmiastowego zjednoczenia się Polskiego Narodu i działania w czasie politycznej wojny,
a nie czekania do następnych wyborów za trzy lata.
Łódź, 1 sierpnia 2020 roku.

Czy potrafimy, tu i teraz, w czasie politycznej wojny, natychmiast zjednoczyć się, jako Polski Naród? Dlaczego organizacja Polskich Orłów, reprezentująca polskie interesy, koniecznie musi natychmiast rozwinąć się i przejąć władzę samorządową na wszystkich szczeblach w Polsce?
Krótkie uzasadnienie konieczności, w czasie politycznej wojny, mobilizacji i natychmiastowego zjednoczenia się Polskiego Narodu, natychmiastowego inwestowania w Polskie Orły, rozwoju organizacji Polskich Orłów i przejęcia władzy samorządowej na wszystkich szczeblach w Polsce przez Polskie Orły.

W wielu wymiarach, m.in. majętności i suwerenności Narodu Polskiego, czas spokoju, obojętności, neutralności, bezczynności dla Polaków już się skończył.
Obecnie żyjemy w czasie politycznej wojny. To jest czas największego zagrożenia, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku.
Ten czas politycznej wojny, to jest czas:
- na mobilizację i natychmiastowe zjednoczenie się Narodu Polskiego,
- na odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego i gospodarczego Polaków,
- na wyjście z kryzysu moralnego,
- kiedy z powrotem, na nowo zaczniemy szanować swoją historię Polski, swoją tożsamość Polaka, swoją Ojczyznę - Polskę,
- kiedy zrozumiemy, że szacunek i miłość do Ojczyzny – Polski, patriotyzm, to nie jest nacjonalizm, tylko powinność, obowiązek, tak jak szanujemy swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków, pradziadków,
- kiedy zaczniemy szanować siebie jako Naród Polski,
- kiedy na nowo uwierzymy, że potrafimy wyciągać wnioski z naszej historii Polski,
- kiedy zwycięży w nas wolna wola utrzymania państwa Polskiego z pobudek idealistycznych i pragmatycznych.

Wielu różnych publicystów, redaktorów, polityków twierdzi, że obecnie żyjemy w czasie politycznej wojny, która się przewala przez nasz nieszczęśliwy kraj, no i dobrze by było, by pokazać wszystkie aspekty tej wojny, zawsze prowadzące do odkrycia tej prawdy, którą liczni lewaccy macherzy politycznej poprawności starają się ukryć przed mniej wartościowym, gorszym, polskim narodem tubylczym, skrycie manipulując nim dla osiągania korzyści politycznych, materialnych i ideologicznych w postaci doprowadzania go do stanu bezbronności. No i przede wszystkim wypada zdefiniować i pokazać strony wojujące, a także kwestie kryzysu moralnego, a na tle kryzysu przywództwa w ogóle, również kryzysu przywództwa moralnego.

Na polskiej scenie politycznej są, Polską rotacyjnie rządzą, no i ze sobą wojują trzy stronnictwa:
- Ruskie, - Pruskie i - Amerykańsko-Żydowskie.

Zaczęło się to pod koniec drugiej połowy lat osiemdziesiątych i trwa do dnia dzisiejszego – bo powstałe w tamtych czasach zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii.
Mamy bowiem u nas zjawisko dziedziczenia pozycji społecznej, zgodnie z którym dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci reżyserów – reżyserami, dzieci piosenkarzy – piosenkarzami, dzieci sędziów – sędziami, oczywiście niezawisłymi, jakże by inaczej, no a dzieci konfidentów – konfidentami, bo to przecież taki sam zawód jak każdy inny.

Obecnie zaciekle wojuje Stronnictwo Pruskie ze Stronnictwem Amerykańsko-Żydowskim, które nieustannie ostrzą zęby na nasz kraj.
Stronnictwo Ruskie zepchnięte jest do głębokiej defensywy, na margines, chociaż jest nadal, no bo tak całkiem wypchnąć z polskiej sceny politycznej jego nie można.

Te trzy polityczne stronnictwa reprezentują interesy ruskie, interesy pruskie i interesy amerykańsko-żydowskie.
Ich przedstawiciele (agenci) są rozlokowani i działają we wszystkich partiach politycznych, a w tym reprezentowanych w Sejmie RP i w instytucjach władzy.

Polska scena polityczna zdominowana została przez dwie antagonistyczne partie:
1) obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm i
2) obóz zdrady i zaprzaństwa,
które w miarę kontynuowania politycznej wojny w Polsce będą wchłaniały albo eliminowały zalążki każdej alternatywy.
Bo zarówno w interesie płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, jak i uczestników obozu zdrady i zaprzaństwa leży, by ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się żadna polityczna alternatywa.

Niestety, brak nam Stronnictwa Polskiego, które zatrzyma postępujące szaleństwo.
Problemem polskiej sceny politycznej jest to, że nie ma Stronnictwa Polskiego. Niestety, brak nam stronnictwa polskiego, tzn. brak jest politycznego stronnictwa reprezentującego interesy polskie. Na scenie politycznej Polski, nikt skutecznie nie reprezentuje interesów Polaków i Polski. Obecnie, żadna siła polityczna w Sejmie RP nie jest czysto polska i nie działa w czystych polskich interesach.

No, ale to można teraz zbudować na bazie organizacji Polskich Orłów, trzeba tylko zmobilizować cały Naród Polski do natychmiastowego zjednoczenia się wokół Polskich Orłów, inwestowania w Polskie Orły, rozwoju struktur organizacji Polskich Orłów na obszarze całego kraju i przejęcia władzy samorządowej na wszystkich szczeblach w Polsce przez Polskie Orły.

Kryzys moralny ma głęboki i szeroki, wielopłaszczyznowy wymiar.

Część hierarchii kościoła rzymsko-katolickiego organizuje dni judaizmu, które sugerują, że nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez judaizmu. No to jak nie można zrozumieć, tylko trzeba się podpierać rozmaitymi religiami-protezami, no to, co to chrześcijaństwo jest w ogóle warte?
Metropolita Łódzki arcybiskup Ryś w rozmowie z jakimś rabinem powiedział, że żadna religia nie może rościć sobie pretensji do prawdy. Od razu trzeba sobie postawić pytanie: To, co w takim razie głosi, przepowiada kościół rzymsko-katolicki, skoro nie mamy pewności, czy to co głosi jest prawdą?
To jest właśnie jeden z przykładów kryzysu przywództwa moralnego.

Obecnie, co możemy na bieżąco obserwować, w Europie i Stanach Zjednoczonych prowadzona jest rewolucja komunistyczna i to w pełnym natarciu, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawy, niestety. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to dlatego, że ta rewolucja obecnie jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali.
Bo myśmy poznali strategię bolszewicką, ale to nie jest jedyna strategia. Są i alternatywne.

Strategia bolszewicka się składała z trzech elementów:
– Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych. – Masowego terroru. – Masowego duraczenia.
Przyniosła rezultaty – przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. Obecnie więc, odstąpiono od tej strategii i rewolucja jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, zaproponował włoski komunista Antonio Gramsci. On uznał, że Marks się pomylił, że Marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, która w działaniach politycznych przekłada się właśnie na strategię bolszewicką, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa.

Dlatego, Gramsci uznał, że głównym czynnikiem alienującym człowieka, tzn. trzymającym go w niewoli, nie jest wcale przemoc, czy stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna.
Zatem Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej trzeba uczynić sferę ludzkiej świadomości, czyli kulturę. W związku z tym, w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady:
– państwowego monopolu edukacyjnego, – mediów, – przemysłu rozrywkowego.

Otóż wiele wskazuje na to, że proces duraczenia ostatnio się w naszym nieszczęśliwym kraju nasila się między innymi za sprawą mediów głównego nurtu.
Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia:
„na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”.

Jednym z objawów tego duraczenia jest przyzwyczajanie ludzi do przeciwnego znaczenia słów, czy określeń.
Na przykład - wolność słowa, czy tolerancja. Kiedyś tolerancja oznaczała cierpliwe znoszenie czegoś, co jest wstrętne, szkodliwe, albo niebezpieczne - ze względu na jakąś wyższą rację.
Dzisiaj nowa formacja totalniaków usiłuje narzucić przekonanie, że tolerancja, to akceptacja - na przykład sodomitów i gomorytów, albo konfidentów w charakterze autorytetów moralnych.
Z kolei wolność słowa oznacza, według tych totalniaków, uświadomienie sobie konieczności coraz to nowych ograniczeń swobody wypowiedzi.
Ograniczenia te przyjmują postać tematów tabu, których albo nie wolno w ogóle publicznie poruszać, albo tylko w zatwierdzony przez totalniaków sposób - ale również postać tak zwanych „kłamstw” - już to w postaci „kłamstwa oświęcimskiego”, już to „kłamstwa wałęsowskiego”, albo „kłamstwa smoleńskiego”.
A przecież tylko patrzeć, jak pojawi się największy, uniwersalny knebel w postaci „mowy nienawiści”, którą można będzie objąć wszystko, co nie spodoba się totalniakom.

Narzędzia terroru są stworzone. Wystarczy przejrzeć ustawodawstwo. Ale nie są stosowane na skalę masową.
Dlatego, że duraczenie przynosi znakomite rezultaty. I drugi powód to jest taki, o którym Machiavelli wspominał w traktacie o sprawowaniu władzy pt. „Książę”, pisząc, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. No to się nie stosuje, bo duraczenie przynosi rezultaty.
A stosunki własnościowe same się ukształtują.

Strategia rewolucji komunistycznej się zmienia, natomiast cel się nie zmienia.

Pierwszym celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego, który tym się różni od normalnego człowieka, że wyrzekł się wolnej woli. No i w związku z tym, człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów, a on już tej umiejętności się wyrzekł.

Drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie ludziom sowieckim sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć, w postaci państwa totalitarnego.

Państwo totalitarne m.in. tym się charakteryzuje, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. No to likwiduje władzę rodzicielską, władzę religijną, władzę właściciela nad rzeczą. W rezultacie, jaka jest ewolucja ustawodawstwa w dziedzinie własności? Teraz, obecnie, własność staje się atrapą, podobną do orła wypchanego.
Atrapa to makieta lub przedmiot służący do oszukania obserwatora, imitacja; pojęcie odnoszone czasem do pojęć abstrakcyjnych.
Orzeł wypchany ma wszystko to samo, co i orzeł żywy. Ma dziób, skrzydła, szpony, ogon, wszystko, tyle, że nie lata. I coś takiego się dzieje.

Ta strategia, przy pozorach łagodności, jest groźniejsza, bo jest podstępna. Człowiek terroryzowany, to zdaje sobie sprawę z tego, no trudno nie zauważyć, że jest poddany terrorowi. Odczuwa to na własnej skórze. Natomiast człowiek zoperowany, to on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko jest naprawdę. Nie zdaje sobie sprawy, że żyje w rzeczywistości podstawionej. I to się realizuje.

Ta rewolucja dokonuje się przy wykorzystaniu instytucji Unii Europejskiej i instytucji państw członkowskich.
Narzucane są pewne standardy, pewne rozwiązania, które obliczone są na niszczenie organicznych więzi społecznych, żeby narody europejskie doprowadzić do stanu bezbronności.
A jak już zostaną doprowadzone do stanu bezbronności to poddać je bezlitosnej eksploatacji.

Nasze wnioski: Te osoby, które poddają się operacji komunistycznej, co tak chcą, no to, jak tak chcą, to tak będą mieli.
Ale te osoby muszą zejść Nam, z naszej drogi, bo My - Polscy Patrioci, Polskie Orły tak nie chcemy, My - Polscy Patrioci, Polskie Orły idziemy inną, własną drogą.

W związku z tym, że jesteśmy w głębokim kryzysie wielowymiarowym i atakowani przez wszystkich, czy powinniśmy iść na wojnę „z butelkami na czołgi”, czy lepiej, jako całe społeczeństwo, zrobimy mądrze, wycofując się z tego kursu wojennego, chcąc przeczekać okres nawałnicy, np. powstanie wielkopolskie wybuchło wtedy, kiedy była szansa wygrania?

Wielkopolanie spotkali się z bardzo dużą presją ze strony państwa pruskiego i broniąc się przed tą presją obmyślili skuteczne środki obrony, które potem umożliwiły nawet zbrojne wystąpienie.

Otóż, My – Polskie Orły w ten sposób podchodzimy do polityki:
- bez efekciarstwa,
- bez publicznych wystąpień, ulicznych manifestacji, zadym, publicznych burd z udziałem wielu osób, często brutalnych,
- ale też bez jakiegoś defetyzmu,
- skromie,
- ale z ogromną wiedzą, wiarą, mocą,
- skutecznymi środkami prawnymi,
- cierpliwie i metodycznie pewne cele realizujemy.

Wśród tych celów obywatelskich, politycznych najważniejsze są dwa: odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego i gospodarczego Polaków.

1. Odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego Polaków, czyli indywidualnego i narodowego potencjału świadomości i mądrości.

1) Pierwszy potencjał to świadomość i mądrość ogólna, pod hasłami: „Miej odwagę być mądrym”, „Mózg to nie mydło, nie ubędzie go, gdy się go użyje”.

2) Drugi potencjał to polska narodowa świadomość patriotyczna, to zrozumienie, że szacunek i miłość do Ojczyzny - Polski, patriotyzm, to nie jest nacjonalizm, tylko powinność, obowiązek, tak jak szanujemy swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków, pradziadków, a przy planowaniu celów, należy kierować się interesem i dobrem naszych dzieci, wnuków i wnuków naszych wnuków, w ramach interesów Narodu Polskiego i Polski.

2. Odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego Polaków, który dosyć szczelnie jest zablokowany przez trzy czynniki:

1) Wadliwy model ekonomiczny państwa, skonstruowany przez generała Kiszczaka w gronie osób zaufanych „okrągłego stołu”, jeszcze w roku 1989, nazywany „kapitalizm kompradorski”.
W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby a w szczególności - wywiad wojskowy z komunistycznym rodowodem. Sitwa ta, za pośrednictwem agentury nie tylko kontroluje kluczowe segmenty gospodarki z sektorem paliwowym i finansowym na czele, ale za pośrednictwem agentury w aparacie państwa i mediach zabezpiecza tę kontrolę nie tylko przed wszelką interwencją osób niepowołanych, ale również - przed wtargnięciem niepowołanych osób na obszar zastrzeżony dla sitwy. Dlatego też agentury w strukturach państwa, ani w społecznych kręgach opiniotwórczych za żadne skarby nie tylko wyeliminować, ale nawet ujawnić nie można.

Z tego punktu widzenia niezwykle pouczający jest głośny w Polsce przypadek pana Romana Kluski, który nie tylko przeborował sobie dostęp do rynku, ale również odniósł na nim spektakularny sukces. Wtedy okazało się, że on do żadnej sitwy nie należy, że w tym segmencie rynku jest intruzem - więc został natychmiast stamtąd wyciśnięty - ale nie przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, który - co się okazało w ciągu następnych 10 lat - złamał wszystkie prawa przez siebie ustanowione!

Kapitalizm kompradorski jest szkodliwy zarówno ze względu na interes narodowy, jak i interes państwowy.
Trzeba jak najszybciej zlikwidować model politycznego kapitalizmu kompradorskiego i zastąpić go zwyczajnym kapitalizmem. Jest to konieczne ze względu na interes narodowy i państwowy. Jest to możliwe technicznie, bo wymaga zmiany prawa.
Natomiast jest to bardzo trudne, a kto wie, czy w ogóle możliwe politycznie. Rzecz w tym, że razwiedka, będąca głównym beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego, od połowy lat 80-tych ma w naszym nieszczęśliwym kraju władzę polityczną. Zatem tylko ona mogłaby dokonać tej operacji.
Jakże jednak ma ją przeprowadzić, jakże ma likwidować kapitalizm kompradorski, skoro ciągnie z niego grubą rentę?

I kto wie, czy nie to właśnie jest naszym największym problemem politycznym?

2) Postępującą biurokratyzację państwa, wadliwy system służby cywilnej, wadliwy system funkcjonowania funkcjonariuszy publicznych, wadliwy system sądownictwa.
Biurokratyzacja państwa cały czas trwa, niezależnie od tego, kto rządzi.

3) Niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku, który wrócił do realizacji w po 1 maja 2004 roku, kiedy nastąpił anszlus ośmiu państw środkowo-europejskich do Unii Europy.
Polska jest członkiem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest przedsięwzięciem, którego Niemcy były i są politycznym kierownikiem.
Projekt Mitteleuropa to polityczny program będący celem wojennym Niemiec podczas I wojny światowej, zakładający dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową i jej eksploatację przez Niemcy, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz stopniową germanizację ludów podbitych. Dotyczył powojennego urządzenia obszaru Europy południowo-wschodniej i przewidywał, że tam zostaną utworzone państwa pozornie niepodległe, a de facto, tak naprawdę, niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. Tak właśnie jest obecnie.

Na ten czynnik na razie wpływu nie mamy, chociaż, w przypadku realizacji Projektu Trójmorza, to on by stworzył szansę uwolnienia się od tych ograniczeń narzuconych państwom środkowej Europy przez projekt Mitteleuropa.

„Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, jakie bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska.”
Polska się do tego nie zastosowała, natomiast w ramach Unii Europejskiej dołączyła do bogatych krajów zachodnich. W rezultacie nastąpiła recepcja różnych rozwiązań, tzw. standardów europejskich, do prawa polskiego. Wskutek tej recepcji, Polska została zmuszona do tego, żeby zaczęła się zachowywać tak, jak by była bogatym krajem zachodnim. W rezultacie, wszystko, z dnia na dzień, przestało się u nas opłacać. Z tego, m.in., powodu, wejście Polski do UE było niekorzystne.

W Europie jest państwo - Szwajcaria, które nie należy do UE, bo nie chce. Było tam już pięć referendum i za każdym razem liczba przeciwników wejścia do Unii Europejskich rosła, więc szóstego nie robiono, żeby nie było 100% przeciwników. No tak, ale Szwajcaria jest bogatym krajem. No tak, ale została bogatym krajem, nie dlatego, że się gdzieś zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się rozsądnie rządzi. No to my też, nie liczmy na to, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak za Gierka, tylko się rządźmy rozsądnie, to się zbliżymy do poziomu Szwajcarii.
Niestety, większość obywateli jest zdania przeciwnego.

Obecność Polski w Unii Europejskiej była i jest potrzebna bardziej Niemcom niż Polakom, bo to sprawia, że Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa. Po 12 latach skutki tego są widoczne.

Co by było, gdybyśmy np. chcieli wyjść z Unii Europejskie? Wyjść, ale co dalej? Dalej możemy, albo nadal robić głupstwa i wtedy wyjście nam nic nie da. Albo przestać robić głupstwa i zacząć się rozsądnie rządzić. Nadzieja na to, że przestaniemy robić głupstwa jest nieduża. Nadal głupstwa mogą być robione i to jeszcze gorsze.
Polska nadal może popełniać głupstwa będąc w UE. To, czy jakieś państwo jest w Unii czy nie, to nie chroni, nie immunizuje, nie uodparnia tego państwa przed głupotą, więc nadal może.

Natomiast nieprawdziwa jest ocena, że obecność Polski w Unii, nie ma wpływu na politykę naszego państwa, bo ma ogromny wpływ. Można to stwierdzić na podstawie faktów w każdej dziedzinie, a nawet na podstawie statystyki, np. w pracach legislacyjnych na półrocze było 116 projektów ustaw, z tego 100 to były dyrektywy UE, a 16 to były nowelizacje posiadające certyfikat zgodności z prawem Unii Europejskiej. Unia Europejska ma decydujący wpływ na polskie prawo, bo ponad 80% prawa obowiązującego w Polsce pochodzi z Brukseli. Dlatego nie można mówić, że to nie ma znaczenia, bo to jest ogromny balast zniewolenia i odebrania suwerenności państwa.
Moglibyśmy od tego balastu się uwolnić i traktować jako wymierna korzyść.

Jeżeli nie odblokujemy tych dwóch narodowych potencjałów, tj. intelektualnego i gospodarczego, to nie mamy czego szukać!
To będzie tylko gadanie, pokrzykiwanie, narzekanie, bez żadnego pokrycia.
To tak, jak ktoś, kto kibicuje na meczu bokserskim: wykrzykuje, podskakuje, przytupuje, wymachuje rękami, ale wiadomo, że to nie on walczy i nie ma wpływu na wynik walki.
To oznacza, że ten kto narzeka, a nie walczy, to nie ma prawa narzekać, bowiem narzekając bez walki to tylko się ośmiesza, upokarza, kompromituje i irytuje tych, co walczą.

Jeżeli nie chcemy się skazać na taką upokarzającą rolę kibica na polskiej scenie politycznej, to musimy zacząć od początku, tzn. od stworzenia zalążka intelektualnej siły Narodu Polskiego, z wolą utrzymania Państwa Polskiego z pobudek idealistycznych i pragmatycznych, a następnie go wzmacniać i rozwijać.
Z takiej intelektualnej siły Narodu Polskiego mogą następnie powstać inne siły Państwa Polskiego, np. w postaci siły gospodarczej, militarnej, itd.

W Polsce toczy się polityczna woja, która ma szeroki, wielopłaszczyznowy wymiar.
W wojnie tej, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o wrogie przejęcie terytorium i państwowości polskiej, o zniewolenie Polaków, o dokonanie 6 (szóstego) rozbioru Polski, o zgrozo przy zaangażowaniu konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Zostało ujawnione prowadzenie tajnych rozmów i ustaleń między rządami Polski i USA w sprawie amerykańskiej ustawy 447 JUST, dotyczących majątkowych roszczeń amerykańskich organizacji żydowskich wobec Polski i Narodu Polskiego, które odbyły się m.in. 29 października 2018 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
Wbrew kłamliwym zapewnieniom Rządu PIS, ta amerykańska ustawa będzie w Polsce realizowana, zgodnie z oczekiwaniami strony żydowskiej i amerykańskiej, a polski Rząd w tajnych ustaleniach już na to przystał.

- Ze strony Żydów mamy do czynienia z usiłowaniem kradzieży zuchwałej.

- Ze strony imperium amerykańskiego mamy do czynienia z wymuszeniem rozbójniczym.
Amerykanie realizują to, co sobie założyli z Polską, realizują interesy amerykańskie, a nie polskie. Ambasador USA w Polsce Pani Georgette Mosbacher raczy pouczać polskich polityków, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć w swoim kraju.

- Natomiast ze strony polskiego rządu, prezydenta belwederskiego i wszystkich, wszystkich, którzy wdają się w te konspiracje, konspiracje przed Narodem Polskim, mamy do czynienia ze zdradą.
To już nie żadna teoria spiskowa. Notatka służbowa z 29 października 2018 roku, ujawniona przez redaktora Michalkiewicza, zaświadcza spiskową praktykę w naszych dziejach najnowszych.
Mamy tu do czynienia z kolaboracją i ze zdradą.
A zatem wszyscy, wszyscy którzy w tym spisku, w tej zmowie, na majętności i suwerenności Narodu Polskiego, uczestniczą są zdrajcami.

Zdrada powinna być przykładnie karana, a to powinno być i będzie zapisane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli chcecie Polacy doczekać się prawa i sprawiedliwości w tej sprawie, to koniecznie natychmiast inwestujcie w Polskie Orły i dołączcie do tworzenia wielkiej, jednolitej, polskiej siły, Polskich Patriotów, Polskich Orłów. My mówimy „NIE” roszczeniom żydowskim, bezzasadnym roszczeniom, wyciąganiu ręki po mienie bez spadkowe. Tym roszczeniom nie można w żaden sposób uczynić zadość, pozostając w granicach prawa cywilizowanego i stąd naciski pozaprawne, niecywilizowane, zakulisowe.

Niestety, może okazać się, że już w niedługim horyzoncie czasowym, w pewnym momencie, polski rząd, innemu państwu, pozwoli na zbyt wiele robić coś w Polsce.

Polska i Polacy zostali sprzedani, przez wszystkich kolaborantów i zdrajców, zarówno przez rząd, jak i przez opozycję.
Większość narodu nawet nie wie o co chodzi, a nawet nie chce wiedzieć. Po co wiedzieć, lepiej bezmyślnie iść jak stado baranów. To bezpieczne w ich mniemaniu i nie wymaga wysiłku.
Ale uwaga!
Za kilka lat się obudzicie jako biedni, ludzie na niższym poziomie niż drugiego sortu, jako trzecia kategoria, najmniej wartościowy, najgorszy, polski naród tubylczy, bez prawa do sprzeciwu. Będziecie płacić i płakać, wy i następne pokolenia. Sprzedajna elita będzie żyła w luksusie a reszta narodu-roboli-niewolników, będzie zapieprzała i biedowała.
Tak już było za rozbiorów, za żydokomuny. Tylko teraz będzie gorzej bo jarzmo olbrzymie.
Niemcy przez 55 lat spłacali Żydów na kwotę ok 40 mld $ a Polska ma im zapłacić 330 mld $.
Czyli przez najbliższe 454 lata będziemy żebrakami.

Po zrealizowaniu żydowskich roszeń i amerykańskich oczekiwań, środowiska żydowskie uzyskałyby w Polsce dominującą pozycję ekonomiczną, społeczną i polityczną, krótko mówiąc mielibyśmy szlachtę. A to oznacza, że Naród Polski we własnym kraju, choć już nie we własnym kraju, zostałby zepchnięty do trzeciej kategorii.
Pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kategorię stanowiliby kolaboranci, a reszta trzecią.

Dlatego to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku.

Jaka jest na to reakcja polskich władz, nie tylko obozu rządzącego, ale i nieprzejednanej opozycji?
Tą reakcją jest milczenie. Tą reakcją jest brak reakcji. A nawet gorzej niż brak reakcji, bo o tym jaki jest stosunek do tej sprawy mogliśmy się przekonać 19 lipca 2019 roku, kiedy to w Sejmie był głosowany projekt ustawy anty-roszczeniowej, który został odrzucony głosami PiS. Tylko 3 posłów PiS wyłamało się i głosowało za dalszym procedowaniem projektu tej ustawy. Opozycja wstrzymała się od głosu. Tylko posłowie Konfederacji i część posłów pozostałych klubów, ten projekt poparli. Oznacza to, że w Sejmie jest znikoma mniejszość chcących odwrócić to zagrożenie, ten proces zbrodniczy dla Polski i Polskiego Narodu.

Za co Polacy będą trzecią kategorią we własnym, choć już nie we własnym kraju?
Za swoją głupotę, że reprezentujący Polskę nie mówili głośno i dobitnie na arenie międzynarodowej prawdy o wojnie, współpracy Żydów z Niemcami, kłamstwie o Jedwabnym. Ich poprawność polityczna i unikanie narażania się Żydom będzie bardzo dużo nas kosztować. Ale my tych zdrajców wybraliśmy. Fakt ze ukryli swoje prawdziwe oblicze i oszukali Naród.

Ale Naród nie może cały czas tłumaczyć się niewiedzą.
Trzeba wziąć odpowiedzialność za los swój i Ojczyzny.
Trzeba natychmiast zacząć myśleć i działać.

Dlatego Polscy Patrioci, Polskie Orły natychmiast muszą temu przeciwdziałać, w sposób zorganizowany, m.in. przejąć władzę samorządową na wszystkich szczeblach, na terenie całego kraju, w Polsce.

Niestety, może się okazać, że w pewnym sensie były to nasze ostatnie wybory.

Prawdopodobnie mogą nastąpić nieodwracalne, makabryczne w skutkach, wydarzenia jednocześnie w trzech, różnych punktach świata, równoważne w skutkach z brakiem możliwości przeprowadzenia w Polsce wyborów za trzy lata.
Na pewno, kiedyś, po pewnym okresie, w dalszej perspektywie, wybory odbędą się, bo świat się nie skończy, ale część Polaków, być może, już ich nie doczeka.
Lepiej nabyć nawyk noszenia maseczek przy okazji koronawirusa.
Dlatego, koniecznie, Polacy muszą przystąpić do działania NATYCHMIAST, a nie czekać na następne wybory za trzy lata!
Godzina startu już minęła, ale każdy Polak, Polski Patriota, może i powinien do Nas, Polskich Orłów, natychmiast dołączyć, a im wcześniej, tym przybliża nasze zwycięstwo.

Jesteśmy w czasie wojny politycznej, w czasie natychmiastowego, konkretnego, zbiorowego, wspólnego, ale zdyscyplinowanego działania.
Stop destrukcji i anarchii.
W tym czasie i w tych warunkach, nie ma miejsca na niezdecydowanie, niesubordynację, destrukcję i anarchię.

Polskie Orły ogłaszają amnestię dla wszystkich politycznie zagubionych, uczciwych Polaków.

W ramach amnestii, wzywamy wszystkich Polskich Patriotów i każdego osobo Polskiego Patriotę, a w tym, w szczególności, pełniących jakąkolwiek funkcję, w jakichkolwiek władzach, organach samorządowych, instytucjach, na terenie całego kraju, do zgłaszania się i deklarowania, że od dziś nie będzie kolaborantem i zdrajcą Ojczyzny, interesów Polski i Polskiego Narodu, że będzie reprezentował polskie interesy Polski i Polskiego Narodu, że będzie w swoich działaniach lojalny wobec Polski i Narodu Polskiego.

Ci, którzy nie skorzystają z tej amnestii, a okażą się zdrajcami interesów Polski i Polskiego Narodu zostaną sprawiedliwie osądzeni.
Zdrada powinna być przykładnie karana, a to powinno być i będzie zapisane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Może, w końcu wielu z Was otworzy oczy na realny problem i największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku i natychmiast zmobilizuje się, zjednoczy z Polskimi Orłami i przystąpi do działania.
Może wolna wola utrzymania Państwa Polskiego, wśród Polaków, z pobudek idealistycznych i pragmatycznych, przyczyni się do tego.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E04 Sezon 2 z 4. Odcinek 17 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Obecna aktywność i działalność ROO RWW Polskie Orły na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej:

PROGRAM i PLAN DZIAŁANIA dla wszystkich POLAKÓW – POLSKICH PATRIOTÓW na najbliższy okres.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, (NIP: 7252296943), jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą działalności jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem finansowania i utrzymania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Misją i nadrzędnym celem organizacji non-profit jest prowadzenie aktywnej, publicznej działalności obywatelskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.
Organizacja non-profit Polskich Orłów, zwalcza antypolskie koronawirusy biologiczne i społeczne, patogeny biologiczne, patologie społeczne, zwalcza naruszanie praw i dóbr osobistych każdego Polaka i całego Polskiego Narodu, zwalcza naruszanie polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska, walczy z anarchią, z rozbiciem dzielnicowym państwa, z tworzeniem wewnętrznych instytucji, jako państw w państwie Rzeczpospolita Polska.

PLAN i ZADANIA dla wszystkich POLAKÓW – POLSKICH PATRIOTÓW na najbliższy okres:

1. Obecnie, na bieżąco, POLSKA i POLACY inwestują w POLSKIE ORŁY, ponieważ to jest inwestowanie w POLSKĘ i w POLSKI NARÓD.
Obecnie są najlepsze warunki do inwestowania, budowania i rozwijania organizacji non-profit Polskie Orły, ponieważ to jest jedyna, polska, patriotyczna, niezależna, oddolna siła społeczna integrująca wszystkich Polaków, działających na rzecz interesów silnego, polskiego narodu i państwa.
Polska wolna, silna, bogata, nowoczesna może istnieć i rozwijać się tylko z Polskimi Patriotami, Polskimi Orłami.

2. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy na rzecz organizacji ROO RWW Polskie Orły, wśród obywateli, wyborców, aktywną REKRUTACJĘ oraz REKOMENDUJEMY właściwe osoby, spełniające określone patriotyczne kwalifikacje do uzyskania następujących relacji z organizacją: Partner, Uczestnik, Kandydat na Członka, Członek Organizacji.

3. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, tworzymy struktury programowo-organizacyjne ROO RWW Polskie Orły, w celu merytorycznego przygotowania, wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów, do uczestnictwa w najbliższych wyborach oraz skorzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, w celu przejęcia przez Polskich Patriotów, Polskich Orłów władzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa.

4. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, tworzymy rezerwę kadrową wykwalifikowanych specjalistów, fachowców, ekspertów, w celu przejęcia, po wyborach, władzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa.

5. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy na rzecz organizacji ROO RWW Polskie Orły, wśród obywateli, wyborców, aktywną AKCJĘ UŚWIADAMIAJĄCĄ o KONIECZNOŚCI INWESTOWANIA w organizację non-profit ROO RWW Polskie Orły, ze względu na fakt, że tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym i obecnie jedynym, źródłem finansowania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Fakt ten równoważny jest w skutkach z koniecznością, powinnością, obowiązkiem każdego Polskiego Patrioty dokonywania wpłat z dopiskiem „darowizna” lub „składka członkowska”, na rzecz organizacji non-profit ROO RWW Polskie Orły.

Określ się:
- Kim jesteś dla organizacji?
- Jaki masz status w organizacji?
- Jakie masz relacje z organizacją?
- Czym jest organizacja dla Ciebie?

MIEJ ODWAGĘ, obecnie, na bieżąco, inwestować w swoją edukację, wiedzę, oświecenie, być mądrym patriotą, dołączyć do Polskich Orłów, dokonać na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów, zgłoszenia i wpłaty z dopiskiem „darowizna” lub „składka członkowska”.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem utrzymania organizacji non-profit ROO RWW Polskie Orły.

Dane kontaktowe i do wpłat:
Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22.
Tel. (+48) 731 915 338.
E-mail: [email protected]
Website: www.stanmocy.com
NIP: 7252296943.
Wpłaty składek członkowskich i darowizny w złotych polskich należy dokonać na rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757, lub
blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

6. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy aktywną, publiczną działalność obywatelską, we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.

Odpowiedz na pytania:
- Skąd przychodzimy?
- Kim jesteśmy?
- Dokąd zmierzamy?

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E05 Sezon 2 z 4. Odcinek 18 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E06 Sezon 2 z 4. Odcinek 19 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E07 Sezon 2 z 4. Odcinek 20 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel.
Niezdolność do takiej miłości – to dla mnie grzech pierworodny, z którego rodzą się wszystkie inne grzechy."

- Anthony Quinn

Powyższe słowa Anthony Quinna i stanowisko redakcji tego portalu, nie uwzględniają praktykujących zboczeńców seksualnych, piewców seksualnych dewiacji, sodomitów i gomorytów, znanych jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe.

Do tych, którzy określają się skrótem LGBT.
Tak, oczywiście macie rację, nie jesteście ideologią, bo z całą pewnością jesteście praktykującymi zboczeńcami seksualnymi, piewcami seksualnych dewiacji, jesteście po prostu lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi i transpłciowymi, [z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, skrót LGBT], a fakt ten równoważny jest w skutkach z takim faktem, że jesteście ludźmi odbiegającymi od naturalnej normy biologicznej, czyli nie tylko nie jesteście żadną ideologią, ale nawet nie jesteście normalnymi ludźmi.


"Poprzez oświecenie i doskonalenie moralne, poprzez najbardziej subtelne i niezawodne metody, stawiamy sobie za cel uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi, szerzenie oświaty i propagowanie idei oświeceniowych, walkę z przesądami i ignorancją, z anarchią, zwycięstwo cnoty i mądrości nad głupotą i nikczemnością.
Dokonywać będziemy najważniejszych odkryć we wszelkich dziedzinach nauki.
Wykształcać będziemy dążenia do szlachetności i wielkości.
Zapewnimy niezawodną nagrodę za osiągnięcie całkowitej doskonałości na tym świecie, które uchroni nas przed prześladowaniami, złym losem i opresją, a nadto zwiąże ręce despotyzmom we wszelkich możliwych formach.
Wiedza oświeceniowa nie oznacza znajomości rzeczy abstrakcyjnych, które napawają ducha niepotrzebną dumą, ale znajomości rzeczy praktycznych, które czynią ludzi lepszymi. Chodzi tylko i wyłącznie o edukację, ale nie w sferze deklaratywnej, lecz poprzez faworyzowanie i nagradzanie cnoty. Osiągniemy całkowitą doskonałość."
- Adam Weishaupt

Wciąż aktualne. Żądanie od Rzeczpospolitej Polskiej, p.t.: "Kocham Polskę, dlatego napraw grzech pierworodny".
Rzeczpospolita Polska jest piękna, dzika i krwawa, nie jest państwem prawa i sprawiedliwości, jest dziką dżunglą drapieżnych ludo-zwierząt pożerających się nawzajem?

Państwo Rzeczpospolita Polska, dla zwykłago obywatela na najniższym szczeblu hierarchii społecznej, funkcjonuje patologicznie, czyli państwo prawa i sprawiedliwości nie istnieje, bo morduje prawo i sprawiedliwość i obywateli, stosując do tego dwie metody sprawowania władzy, tj.:

1. Pierwsza metoda. "Metoda Derek Chauvin". Przeznaczona jest dla funkcjonariuszy publicznych. Polega ona na tym, że oficjalnie, zgodnie z prawem, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, funkcjonariusze publiczni mogą mataczyć, oszukiwać, mordować zwykłych obywateli. Jeśli zastosują należytą ostrożność, np. obywatel nie nagra video z ich udziałem na gorącym uczynku, to nigdy nie zostaną ukarani.

2. Druga metoda. "Metoda George Floyd". Przeznaczona jest dla zwykłaych obywateli. Polega ona na tym, że obywatel, aż do swojej śmierci, w sposób bezsiłowy prosi, błaga, woła o pomoc, o ratunek, o to, aby władza go nie zabijała. Metoda ta dla obywatela jest bezskuteczna, bo władza nie słucha obywatela, tylko coraz bardziej go dusi, aż w końcu go zabija, morduje. Władza uważa, że obywatel może tylko tą bezsiłową metodą dochodzić się swoich praw, mimo, że nie przynosi ona skutku dla obywatela. Metoda ta równoważna jest w skutkach ze śmiercią obywatela. W wypadku, gdyby obywatel ośmielił się zastosować inną metodę, np. siłową, to natychmiast zostanie uznany za wroga władzy i zostaje oficjalnie, zgodnie z prawem, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, unicestwiony przez funkcjonariuszy publicznych.

- Czy rządzili i rządzą nami oszuści i zdrajcy, czy idioci, którzy mordowali i mordują prawo i sprawiedliwość i obywateli?
I jedni, i drudzy!
- Kto jest odpowiedzialny i winny za taki stan rzeczy?
Ci, co dali im władzę, czyli naiwni wyborcy - niewolnicy, są współwinni ich zbrodni.
Ci, co sprawują władzę i ustanawiają patologiczne, zbrodnicze prawo.
Ci, co stosują, wykonują patologiczne, zbrodnicze prawo, czyli funkcjonariusze publiczni.

- Jeśli bezsiłowe wołanie o ratunek, "Metodą George Floyd", nie odnosi skutku, to jakie inne działanie będzie skuteczne?
- Policja i prokuratura nie ścigą sprawców. Sądy wydają wyroki "śmierci" na niewinnych.
- Zatem, nie można dziwić się ludziom, którzy nie rządzą, lecz walczą o życie, o przetrwanie, o sprawiedliwość ludzką, jeśli władza, rękoma funkcjonariuszy publicznich, chce ich zniewolić, wymordować, eksterminować, unicestwić.
Czy jest rozwiązanie tego patologicznego stanu rzeczy?
Tak, jest takie rozwiązanie:
- Sprawcy (posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze publiczni i inni) muszą ponieść taką samą karę za usiłowanie (nawet nieudolne), jak za sprawstwo, m.in. za stowrzenie patologicznego, zbrodniczego prawa i za jego stosowanie!

Wciąż aktualne moje żądania od Rzeczpospolitej Polskiej, p.t.: "Kocham Polskę, dlatego napraw grzech pierworodny".
- Stosuję "Metodę George Floyd" i wołam: Nie mogę oddychać. Nie mogę oddychać. Oni mnie stopniowo usiłują zabić! Od dawna wołam o ratunek i nic.
- Zamordowali moją ś.p. matkę, a teraz usiłują mnie zabić.
- Żądam: Oddania zrabowanego majątku, a w tym mieszkania.
- Żądam: Wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie moich praw i dóbr osobistych, za doznane krzywdy, a w tym za zamordowanie mojej ś.p. matki.
- Żądam: Ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in.
sędziów, prokuratorów, policjantów.
- Żądam: Zlikwidowania bezkarnych i bogatych "bogów" oraz patologicznego, morderczego, niewolniczego prawa.
- Na wszystkich winnych tego patologicznego stanu rzeczy "Rzucam Klątwę".
- Na to nie ma przedawnienia! - Za to nie ma rozgrzeszenia! - Za to nie ma wybaczenia!

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E08 Sezon 2 z 4. Odcinek 21 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Oto przykład działalności funkcjonariuszy publicznich.
Oficjalnie, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, funkcjonariusze publiczni mordują zwykłych obywateli.

W dniu 25 maja 2020 r., w miejscowości Minneapolis, w stanie Minnesota, USA, oficjalnie, w biały dzień, na ulicy, na oczach wszystkich, czterech funkcjonariuszy publicznych zamordowało obywatela George'a Floyda, który przez śmiercią prosił: "Nie mogę oddychać" "Proszę" "Nie mogę oddychać" "Proszę" "Nie zabijajcie mnie" "Proszę".

Funkcjonariusz publiczny Derek Chauvin - w biały dzień, na ulicy, na oczach innych obywateli, naciskając kolanem na szyję, dusił obywatela przez 8 minut i 46 sekund, z czego przez 2 minuty i 53 sekundy zamordowany denat już nie żył.
Funkcjonariusz publiczny Alexander Kueng - trzymał obywatela za plecy podczas mordowania.
Funkcjonariusz publiczny Thomas Lane - trzymał obywatela za nogi podczas mordowania.
Funkcjonariusz publiczny Tou Thao - przyglądał się czynnościom mordowania i odganiał innych obywateli, którzy żądali pomocy dla mordowanego obywatela.

Śmierć denata następiła na "wiele minut" przed przyjazdem karetki.
George Floyd zmarł na wiele minut przed przyjazdem karetki, która zabrała go do szpitala. Ratownicy próbowali reanimować pacjenta w karetce, jednak nie udało im się już przywrócić mu pulsu. Doszło do zatrzymania akcji serca. Użyto defibrylatora, jednak bez skutku. George Floyd zmarł, zanim położono go na nosze i przetransportowano do szpitala.

Funkcjonariusz publiczny Derek Chauvin ma postawiony zarzut dopuszczenia się morderstwa drugiego stopnia.
Trzej funkcjonariusze publiczni: Alexander Kueng, Thomas Lane, Tou Thao mają postawione zarzuty udzielenia pomocy w morderstwie i nakłaniania do niego.

Po śmierci George'a Floyda przez USA i cały świat, również w Polsce, przetoczyła się fala protestów i wciąż nie widać ich końca.
Podczas zamieszek aresztowano tysiące osób, a wielu policjantów i demonstrujących zostało rannych. Zginęło też co najmniej pięć osób. Wśród nich jest 53-letni David McAtee, który został zastrzelony przez policję podczas zamieszek w Louisville.

Winni tych morderstw są również wszyscy Ci, których nie widać, a którzy rządzą i decydują, czyli ...

American law and justice and where is Polish law and justice? Amerykańskie prawo i sprawiedliwość, a gdzie jest polskie prawo i sprawiedliwość?
Również w Rzeczpospolitej Polskiej żądam ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów.

"Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów,
Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwo Polskiego Narodu"
"Braterstwo Polskich Patriotów" "Braterstwo Polskich Orłów" "Braterstwo Orła" "Braterstwo Oświeconych Nowych Iluminatów XXI wieku" "Braterstwo Mądrości Węża z Eridu Pierwszego Miasta na Ziemi w Sumerze"
"Braterstwo Naukowe Inżyniera Enki z Nibiru" "Braterstwo Przodków z Nibiru 12 Planety Układu Słonecznego"

Organizacja non-profit, zwalcza antypolskie koronawirusy, patogeny biologiczne, patologie społeczne, naruszanie praw Polaków i polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska. NIP: 7252296943. Wpłaty składek członkowskich, darowizn i inne w złotych na rachunki bankowe: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757, lub blikiem na telefon: (+48) 731 915 338. Zgłoszenia, zapisy, kontakt: 90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731 915 338. E-mail: [email protected]

Pouczenie! - Ten serwis publicystyczny jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla osób pełnoletnich, tzn. które ukończyły 18 lat, aktualnych członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów organizacji, tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we właściwej formie, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z zaleceniem, że z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia serwisu przez pozostałe osoby.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski
– Przewodniczący. Coach. Szef Akademii Sztuki. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi.

Janusz Rutkowski (pseudonim: Janusz Orzeł-Komandos) - polski patriota i publicysta. Kreator i działacz społeczny. Założyciel i przewodniczący podmiotu gospodarki narodowej, obywatelskiej organizacji non-profit pod nazwą "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów". Założyciel i redaktor naczelny obywatelskiego serwisu publicystycznego pod nazwą "ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19". Założyciel, coach, szef Akademii Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu Życia i Prawdziwego Rozwoju Ludzkości. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Zagorzały zwolennik i kreator konsekwentnej, radykalnej, praktycznej walki z patogenami biologicznymi i patologiami społecznymi. Wolny, mądry "Polski Orzeł", zrodzony na planecie Ziemia, a jego przodkowie pochodzą z planety Nibiru, tj. z 12 planety w Układzie Słonecznym i jak co 3 600 lat, znowu odwiedzą planetę Ziemia między rokiem 2 060 a 2 374, jeszcze przed przybyciem planety Nibiru do peryhelium w roku 2 894.

– ROO RWW Polskie Orły jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskich Orłów, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E09 Sezon 2 z 4. Odcinek 22 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.

Ostrzeżenie nr 1! Przestroga nr 1!
Wezwanie nr 1 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz pierwszy!
Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

Natychmiast opuść ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: [email protected], informację o dokonanej wpłacie składki członkowskiej i darowizny, przelewem na rachunek: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.

Zapamiętaj - Remember!!!

- Ostrzegam, jeśli tego nie zrobisz, to zawiśnie nad Tobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa,
tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem!!!

- Wyjaśnienie słowa "spierdalaj": potoczne polskie słowo używane jako odsyłacz, będący przeciwieństwem wołacza. Jest to wyższy stopień, dobitny, zdecydowany, w formie rozkazu, prośby o szybkie wykonanie wskazanej czynności. Stosowane, gdy rozmówca nie reaguje na zwroty grzecznościowe lub mniej dobitne, np.: Panie, idź pan sobie!, Panie, odczep się pan!, Panie, idź pan w chuj! lub Spieprzaj, dziadu!
Minister Pracy i Opieki Społecznej Jolanta Fedak użyła tego zwrotu w konwersacji ze swym kolegą Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia Rady Ministrów w czasie powitalnej wymiany grzeczności między zebranymi. Minister Sawicki zinterpretował „spierdalaj” Minister Fedak, jako „gwałtowną prośbę o szybkie oddalenie się w nieustalonym kierunku”. Można przyjąć to określenie jako definicję.
Bezokolicznik utworzony od tego słowa („spierdalać”), znaczy dokładnie to samo co „uciekać”, ale jego znaczenie jest bardziej dobitne. Na hasło Uciekamy! wszyscy rozglądają się i zastanawiają Co się stało?, natomiast na hasło Spierdalamy! wszyscy zaczynają… spierdalać.
Słowo spierdalać lubi występować w parze ze słowem kurwa. Podobnie jak słowo kurwa, tak i słowo spierdalać uważane jest za slogan i stosowane jest w użytku publicznym, które to akceptuje. Słowo to wywodzi się w linii prostej od słowa pierdoła. Spierdolić to nic innego jak wykonać coś w sposób godny pierdoły, czyli źle. Słowo pierdoła nie jest zakazane.
Na drodze powyższego wyjaśnienia stwierdzamy zatem, że to właśnie magiczne i wieloznaczne słowo jest jednym z przykładnych absurdów języka polskiego i dziwnych naleciałości pseudokulturalnych wywodzących się od rdzennej, podstawowej części społeczeństwa.
Typy spierdalania:
1. Przed rasistami – aktualnie najczęściej występuje wtedy, kiedy jeden kolorowy człowiek wyjmie z kieszeni wyrzutnię rakiet i zacznie strzelać do białasów. Gdy skończy mu się amunicja, rasista wyciąga nóż bądź pistolet i jest możliwe spierdalanie przed nim.
2. Przed dresiarzami – zazwyczaj występuje w celu uniknięcia tzw. wpierdolu lub po jego pierwszej fazie. Wyjątkowe są sytuacje, kiedy przystankers chce wyłudzić od nas telefon komórkowy przy wsiadaniu do autobusu.
3. Przed matką – zazwyczaj po wypiciu „nieco za dużo” wódki lub taniego substytutu znanego pod tajemniczą nazwą „płyn do mycia naczyń”.
4. Przed śmiercią – występuje nadzwyczaj często z wyjątkiem ortodoksyjnych ateistów.
5. Przed USA – nadzwyczaj częste i codzienne spierdalanie, powodowane ucieczką przed ogólnie wszelkim kapitalizmem.
6. Ze szkoły – w przypadku trudnego bądź nieoczekiwanego sprawdzianu.
7. Przed policją – w celu uniknięcia spisania.
8. Przed kanarami – w celu uniknięcia mandatu.
9. W podskokach – najszybsza znana i skatalogowana forma spierdalania.

– Aby natychmiast zrozumieć dzisiejszy świat i obecną sytuację, dowiedz się tego, co zawsze chciałeś wiedzieć, ale nikt nie śmiał Ci powiedzieć!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E10 Sezon 2 z 4. Odcinek 23 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Wstępne wprowadzenie do czasów obecnych.

Na planecie Ziemia, obecnie, w dalszym ciągu, realizowane są konflikty i wojny o władzę, przez pozaziemskie istoty przybyłe na Ziemię ok. 455 000 lat temu, z planety Nibiru, tj. 12 planety Układu Słonecznego. Są to, co najmniej, dwa (lub więcej), nawzajem zwalczające się, klany zwolenników, zwane "strażnikami", dwóch nawzajem przeciwstawnych koncepcji rozwoju ludzi, zwanych "śmiertelnikami" lub "niewolnikami" i sprawowania władzy na Ziemi, a mianowicie:
1) - Jedni, zwani "Enlilowie", byli przeciwni stworzeniu Homo Sapiens, a obecnie są zwolennikami i strażnikami utrzymania władzy nad ludźmi, jako nieświadomymi, prymitywnymi niewolnikami. Są to tzw. "strażnicy zła, ciemności, systmu zniewolenia, władzy, jako królewskiej monarchii absolutnej, przekazujący sobie władzę z ojca na syna".
2) - Drudzy, zwani "Enkidowie", wbrew woli pierwszych, stworzyli inżynierią genetyczną Homo Spapins, a obecnie są zwolennikami i strażnikami nauczania, uświadamiania ludzi, rozwoju wolnej, demokratycznej cywilizacji. Są to tzw. "strażnicy dobra, oświecenia, upowszechniania wiedzy, systemu socjalnej demokracji".

Oba zwalczające się klany, dla prowadzenia między sobą totalnej wojny, wykorzystują ludzi, stosując wszelkie, bezwzględne metody i techniki, np. nieustannie prowadzą militarne, cybernetyczne, biologiczne, psychologiczne wojny, manipulują psychiką ludzi, tworzą różne organizacje, np. wolnomularzy, masonów, Kościół Scjentologiczny, itp., których członkowie przenikają do innych i wypaczają ich działanie lub eliminują je, np. bawarskich Iluminatów Adama Weishaupta, tworzą fałszywe pojęcia i teorie, kłamstwo nazywają prawdą (np. polityka), a prawdę zamieniają na fałsz (np. pojęcie "spiskowe teorie"), ze złych ludzi robią dobrych, a z dobrych ludzi robą złych (kompromitują publicznie), tworzą totalny chaos pojęć, wszystko na opak, aby "śmiertelnicy" byli całkowicie zdezorientowani. Bardziej agresywną, atakujacą, negatywną grupą są "strażnicy ciemności, zła, systemu zniewolenia".
Dlatego już dziś zdobądź członkostwo lub zaktualizuj swoje członkostwo w naszej organizacji, odważ się być mądrym, oświeconym Polskim Patriotą, Polskim Orłem!

Poznaj sześć okresów czasowych "Prawdziwego Rozwoju Ludzkości":
1) Czasy Początku - ok. 4 600 000 000 lat temu - formowanie Układu Słonecznego wokół gwiazdy Słońce, powstanie 12 (dwunastu) planet w Układzie Słonecznym, a w tym Nibiru, Ziemi - jako części (jednej z wielu, które tworzą pas asteroidów - planetoid między Marsem a Jowiszem) oderwanej od największej planety Tiamat, po jej zderzeniu z księżycami planety Nibiru, które nastąpiło ok. 4 000 000 000 lat temu. Rok galaktyczny, tj. obieg Słońca wokół środka galaktyki "Droga Mleczna", wynosi 250 000 000 lat ziemskich.
2) Czasy Pierwsze - ok. 150 000 000 lat temu - rozwój cywilizacji poza planetą Ziemia i ich wewnętrzne konflikty i wojny.
3) Czasy Dawne - od ok. 455 000 lat temu - kolonizacja planety Ziemia przez istoty pozaziemskie z planety Nibiru i ich wewnętrzne konflikty, bez udziału Homo Sapiens.
4) Czasy Przeszłe - od ok. 311 000 lat temu - kontrolowana inżynieria genetyczna DNA, kilku etapowe (Adamu i Tiamat, Adapa/Adam i Titi/Ewa) tworzenie Homo Sapiens Sapiens, kontrolowany rozwój cywilizacji ludzkiej, przez istoty pozaziemskie z planety Nibiru; wykorzystanie i udział ludzi w wewnętrznych konfliktach i wojnach istot pozaziemskich.
5) Czasy Obecne - od 556 roku przed naszą erą, tj. od 2 576 lat temu - pernamentne wojny o władzę między ludźmi na Ziemi, bez bezpośredniego ujawniania się istot pozaziemskich. [Wyjaśnienie: czyli od ostatniego przejścia planety Nibiru przez peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tj. przez punkt na orbicie ciała niebieskiego - Nibiru, krążącego po eliptycznej orbicie wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium lub afelium (polska nazwa – punkt odsłoneczny; od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia (apocentrum) tego ciała od Słońca. W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w wypadku Nibiru, co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy, tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.]
6) Czasy Przyszłe - do 2 894 roku naszej ery - plany, cele, ideologie, warianty nowych porządków świata. [Wyjaśnienie: czyli do najbliższego przejścia planety Nibiru przez peryhelium