Licznik Odwiedzin Tumblr
Anty-Korona-Wirus

PROKLAMACJA Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 z dnia 12 marca 2020 r.
Publiczne Obwieszczenie, Zawiadomienie, Przywołanie, Mobilizacja, Zbiórka, Wezwanie do działania, Rozkaz do POLSKICH ORŁÓW – Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków POLSKICH ORŁÓW,
o powołaniu i działaniu specjalnej jednostki:
„ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19”.

1. Z dniem 12 marca 2020 r. powołuję specjalną jednostkę: „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19”, której misją i celem jest praktyczne działanie anty-korona-wirus anti-covid-19 w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

2. Zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do realizacji programu, działania i wspierania „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19”.

Przewodniczący Janusz Rutkowski

Koronawirus SARS-CoV-2, choroba Covid-19, epidemia choroby Covid-19, pandemia wirusa SARS-CoV-2, na planecie Ziemia.

Anty-Korona-Wirus

Obecnie na planecie Ziemia trwa wojna.
Wszyscy walczą o życie i my – Polskie Orły też walczymy.
Świat walczy z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę Covid-19.
Obecnie trwa heroiczny bój o życie na całej planecie Ziemia.

Definicja wirusa SARS-CoV-2.

Wirus SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus – pl. koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej) należy do rodziny koronawirusów, z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji ssRNA(+), powodujący ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19.
To jest siódmym znany gatunek z tej rodziny wirusów powodujący zachorowania u ludzi.
Systematyka: grupa – Grupa IV ((+)ssRNA); rząd – nidowirusy; rodzina – koronawirusy; rodzaj – beta-koronawirus.
Cechy wiralne: skrót – SARS-CoV-2; kwas nukleinowy – RNA; nagi kwas nukleinowy – tak; rezerwuar (środowiska, w którym się rozmnażają wirusy) – człowiek, nietoperze; wywoływane choroby – COVID-19.
Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny), organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów, przechowują informację genetyczną organizmu oraz pośredniczą w produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego. Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA). Komórki wszystkich organizmów na Ziemi zawierają zarówno DNA (w jądrze komórkowym, mitochondriach, plastydach, plazmidach i nukleoidach, a także jako eccDNA), jak i RNA (w jądrze komórkowym, rybosomach, spliceosomach i kryptach). Oprócz tego komórki mogą zawierać pasożyty wewnątrzkomórkowe (także mające kwasy nukleinowe). Ich przykładem są wirusy, co jest podstawą ich podziału na wirusy RNA i wirusy DNA. Wiroidy, które mogą przeniknąć do komórki roślinnej, to z kolei zakaźne cząsteczki RNA.

Odkrycie, przyczyna, nazwa i rozwój choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Choroba Covid-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła tymczasowy termin „ostra zakaźna choroba układu oddechowego 2019-nCoV” na określenie choroby wywołanej przez wirusa.
11 lutego 2020 w Genewie WHO ogłosiła oficjalną nazwę ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego: COVID-19 (ang. Corona-Virus-Disease-2019): „CO” w nazwie oznacza koronę, „VI” – wirus, a „D” – disease (pl. choroba), liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019.
Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ; ang. World Health Organization, WHO), działająca w ramach ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się ochroną zdrowia, potwierdziła, że pierwsze zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało miejsce w dniu 17 listopada 2019 r., zarażonym był 55-letni mężczyzna, mieszkaniec Wuhan w Chinach.
Choroba Covid-19 została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas serii zachorowań, która rozpoczęła się w listopadzie 2019 w środkowych Chinach (prowincja Hubei, miasto Wuhan). Odnotowano wówczas grupę pacjentów cierpiących na zapalenie płuc nieznanej etiologii. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne mające ukazać przyczynę zachorowań. 7 stycznia 2020 potwierdzono oficjalnie, że zachorowania powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów, nazwany roboczo 2019-nCoV, a 5 dni później dysponowano już jego zsekwencjonowanym genomem.
W grudniu i styczniu zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, w środkowych Chinach, ale już w połowie stycznia 2020 r. wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach.
13 stycznia 2020 r. w Tajlandii potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w innym państwie poza Chinami.
24 stycznia 2020 r. zdiagnozowano pierwszy przypadek choroby w Europie we Francji.
30 stycznia 2020 r. WHO ogłosiło stan EPIDEMII COVID-2019, tj. stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-2019.
W drugiej połowie lutego 2020 r. ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły w Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie. Chorzy zarejestrowani zostali na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy.
4 marca 2020 r. został zdiagnozowany pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, było to zachorowanie 66-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Zielonej Górze, który przyjechał autokarem z Niemiec.
11 marca 2020 WHO ogłosiła PANDEMIĘ (gr. pan = ‘wszyscy’ + gr. demos = ‘lud’) koronawirusa SARS-CoV-2; jest to epidemia serii zachorowań na ostrą zakaźną chorobę niewydolności oddechowej COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, występującą od grudnia 2019 r. w różnych środowiskach, na dużym obszarze – różnych kontynentach w tym samym czasie.

12 marca 2020 roku w Polsce w Łodzi została powołana specjalna jednostka „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19”, której misją i celem jest praktyczne działanie anty-korona-wirus anti-covid-19 w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

W okresie od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca 2020 r. wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny.
24 marca 2020 r. premier na konferencji prasowej zapowiedział, że wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Jest to m.in. zakaz przemieszczania się, który nie dotyczy tylko dojazdu do pracy, wyjścia do sklepu, opieki nad starszymi osobami lub zwierzętami. Zakazane zostały zgromadzenia powyżej 2 osób oraz wprowadzono ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów podróżujących komunikacją miejską[a] oraz uczestnictwa w uroczystościach religijnych. Zasady te wchodzą w życie od 25 marca 2020 r.

Od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ogłoszono w Polsce stan epidemii.
Do 23 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 749 osób, z czego 8 osób zmarło.
Do 24 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 844 osoby, z czego 9 osób zmarło.
Globalnie, stan na 23 marca 2020 godz. 13:50, potwierdzono 338 307 przypadków zachorowań (w tym UE – 160 233 przypadków), z czego 14 602 zgonów (w tym UE – 8 622 zgonów).

Budowa molekularna koronawirusa SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, którego genom stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności. Każdy wirion SARS-CoV-2 ma kształt zasadniczo kulisty, choć nieco pleomorficzny, o średnicy 60–140 nm. Otoczony jest wyraźnymi wypustkami (ang. spikes) o długości 9–12 nm, nadającymi mu wygląd podobny do korony słonecznej. Na dzień 13 marca 2020 roku przeprowadzono przynajmniej 75 kompletnych analiz genomu izolatów wirusa SARS-CoV-2. Długość genomu wynosi od 29867 do 29903 nukleotydów (dokładna liczba zależy od źródła i wynosi przykładowo 29891 lub 29903), co czyni go, podobnie jak w przypadku innych koronawirusów, jednym z największych wirusów RNA, zarówno pod względem długości genomu, jak i rozmiaru wirionu. Podobnie jak inne koronawirusy, SARS-CoV-2 posiada cztery białka strukturalne: 1) S (ang. spike) - białko fuzyjne lub glikoproteina powierzchniowa - odpowiedzialne za interakcję z receptorem na powierzchni komórek. 2) E (ang. envelope) - białko płaszcza - odpowiedzialne m.in. za formowanie wirionów. 3) M (ang. membrane) - białko błonowe lub membranowe - główne białko macierzy wirusa. 4) N (ang. nucleocapsid) - białko nukleokapsydu - pełniące funkcję ochronną dla dużej cząsteczki RNA oraz uczestniczące w modyfikacji procesów komórkowych i replikacji wirusa. Białko N utrzymuje genom RNA, a białka S, E i M tworzą razem otoczkę wirusa. Białko S jest odpowiedzialne za łączenie z błoną komórki gospodarza. Glikoproteinę S funkcjonalnie różnicuje się na podjednostki S1 i S2. Podjednostka S1 pośredniczy w wiązaniu z receptorem powierzchniowym komórki gospodarza, a podjednostka S2 pośredniczy w fuzji z jej błoną komórkową i następnie wirus dostaje się do komórki poprzez endocytozę.

Objawy infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Opisano serię przypadków osób zainfekowanych wirusem w Chinach. Pacjenci zgłaszali gorączkę i kaszel. Po czterech dniach u jednego z nich kaszel się nasilił, za to gorączka spadła. Z pierwszych trzech opisanych przypadków dwóch wyzdrowiało, stan jednego się pogorszył. Doszło do konieczności użycia wentylacji mechanicznej; leczenie zakończyło się zgonem. Badania krwi często wykazywały małą liczbę białych krwinek (leukopenia i limfopenia).
Większość przypadków choroby pacjentów ma łagodny przebieg i łagodne objawy oraz dobre rokowania.
Typowe objawy to gorączka, kaszel i duszność. Wirus może doprowadzić do powikłań, w tym do zapalenia płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub niewydolności wielonarządowej i do śmierci.
Na podstawie danych dostarczonych przez 55 924 potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadków zachorowań na COVID-2019 w Chinach, WHO wyszczególniło częstość występowania poniższych objawów. Do typowych objawów choroby zaliczają się:
Symptom. Częstość występowania (procent ogólnej liczby przypadków)
Anty-Korona-Wirus 1. Gorączka 87,9%
2. Suchy kaszel 67,7%
3. Zmęczenie, osłabienie 38,1%
4. Odkrztuszanie plwociny 33,4%
5. Płytki oddech, duszności 18,6%
6. Ból mięśni lub stawów 14,8%

Do mniej częstych objawów należą:

7. Ból gardła 13,9%
8. Ból głowy 13,6%
9. Dreszcze 11,4%
10. Nudności lub wymioty 5,0%
11. Zatkany nos, katar, kichanie 4,8%
12. Biegunka 3,7%
13. Krwioplucie 0,9%
14. Przekrwienie spojówek 0,8%

Jednak część objawów może prowadzić do powikłań, w ostrych przypadkach do:
15. Ból pleców.
16. Infekcja dolnych dróg oddechowych.
17. Zapalenie płuc.
18. Obustronne, atypowe zapalenie płuc.
19. Zespół ostrej niewydolności oddechowej, duszność, problemy z oddychaniem.
20. Utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej.
21. Niewydolność nerek.
22. Niewydolność wielonarządowa.
23. Wiremia (obecność RNA wirusa we krwi).
24. Ostra niewydolność serca (ang. acute cardiac injury).
25. Zmniejszona ilość leukocytów.
26. Choroby naczyniowo-mózgowe.
27. Zaburzenia świadomości.
28. Wstrząs septyczny.
29. Ostre uszkodzenie nerek.
30. Infekcje wtórne.
31. Posocznica, inaczej sepsa.
32. Śmierć, zgon.

W badaniu 1099 chińskich pacjentów za pomocą tomografii komputerowej stwierdzono zmiany w płucach typu mlecznej szyby w 56% przypadków. Zmian w badaniu radiologicznym nie wykazano u 17,9% pacjentów z łagodną postacią choroby oraz u 2,9% pacjentów z ciężką postacią choroby. Limfopenia była obecna u 83,2% przyjętych pacjentów. 5% pacjentów zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii, 2,3% wymagało mechanicznego wspomagania wentylacji płuc, a 1,4% zmarło. Według zespołu badawczego Bernheima obustronne i obwodowe zmętnienia płuc typu mlecznej szyby są najczęstszymi objawami widocznymi na skanach tomografii komputerowej. Konsolidacje miąższu płucnego, liniowe zmętnienia płuc oraz objaw odwróconego halo to inne typowe symptomy widoczne w obrazowaniu radiologicznym. Początkowo zmiany są widoczne w jednym płucu, jednak – wraz z rozwojem choroby – u 88% pacjentów stają się obecne w obu płucach.

Inkubacja, czyli wylęganie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, na planecie Ziemia.

Inkubacja, czyli wylęganie (z łac. incubare - wysiadywać) – etap rozwoju choroby od czasu zakończenia infekcji do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych. Jest charakterystyczny dla chorób infekcyjnych, wywołanych przez patogeny. Na tym etapie rozwoju choroby opanowują one stopniowo tkanki żywiciela. Bakterie i grzyby rozprzestrzeniają się szybciej ku wierzchołkowi rośliny, wirusy natomiast w kierunku odwrotnym – ku dołowi.
Czas trwania inkubacji zależy od gatunku patogenu, gatunku żywiciela i jego podatności na dany patogen, oraz od warunków środowiska, szczególnie temperatury. Dla wirusów wynosi on od kilku dni do kilku tygodni, dla grzybów od kilku dni do kilku miesięcy. Okres inkubacji i podatność na patogeny zależy także od wieku rośliny. Generalnie rośliny młode są bardziej podatne na choroby wirusowe, niż rośliny stare, w przypadku grzybów natomiast często bardziej podatne są rośliny starsze i starsze części roślin.
Na negatywne działanie koronawirusa SARS-CoV-2 szczególnie narażone są organizmy osób starszych, natomiast mniej narażone są organizmy dzieci.
Bardzo ważne jest tzw. porażenie bezobjawowe, które nazywane jest także porażeniem utajonym lub latentnym. Polega na braku objawów chorobowych, mimo zainfekowania organizmu. Występuje w przypadku, gdy patogen jest mało agresywny, żywiciel cechuje się dużą odpornością na dany patogen, lub czynniki środowiska nie sprzyjają patogenowi. Gdy jednak zmienią się czynniki ograniczające rozwój patogenu, np. zmienią się korzystnie dla niego czynniki środowiska, lub zwiększy się podatność rośliny lub człowieka (np. wyniku dojrzewania, czy osłabienia przez inne patogeny), uśpiony patogen uaktywnia się. Tak np. objawy fuzariozy wywołanej przez Fusarium oxysporum pojawiają się zazwyczaj dopiero w drugiej połowie czerwca. Roślina została przez ten patogen zainfekowana dużo wcześniej, ale jest on ciepłolubny i niskie temperatury nie pozwalają na jego rozwój i tkwił on w roślinie w uśpieniu. Podobnie zachowuje się wirus SARS-CoV-2 w organizmie człowieka.

Czas między ekspozycją organizmu na wirusa SARS-CoV-2 a początkiem objawów wynosi zwykle około pięciu dni, ale może wynosić od dwóch do czternastu dni.
Najczęstszy okres wylęgania wirusa SARS-CoV-2 wynosi od 1 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni.

Drogi szerzenia infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Wirus SARS-CoV-2 zazwyczaj rozprzestrzenia się drogą kropelkową, przenosząc się z jednej osoby na drugą poprzez kropelki oddechowe wydzielane podczas np. kaszlu i kichania, lecz może rozprzestrzeniać się również poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni, a następnie dotykanie twarzy.
Wirus może rozprzestrzeniać się jeszcze zanim pojawią się objawy choroby, a najbardziej zakaźny jest u osób, u których pojawiły się objawy.
20 stycznia 2020 r. Narodowa Komisja Zdrowia Chin ogłosiła, że możliwe jest przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka, zwłaszcza gdy dwie osoby są ze sobą w bliskim kontakcie (odległość mniejsza niż 1,8 m lub odległość mniejsza niż 1–2 m). Uważa się, że rozprzestrzenia się on podobnie jak inne patogeny chorób układu oddechowego drogą kropelkową. Do tej pory wirus został wykryty w wydzielinie z nosa i gardła, w plwocinie, stolcu, cieczy łzowej i krwi.

Osoby szczególnie narażone na infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobę Covid-19, na planecie Ziemia.

Osobami szczególnie narażonymi na negatywne działanie wirusa SARS-CoV-2 są osoby starsze, osoby z chorobami układu krążenia, chorobami płuc oraz cukrzycą.
Dzieci zdają się przechodzić chorobę lepiej niż dorośli i występują u nich łagodniejsze objawy, jednak brakuje wciąż danych, aby stwierdzić to jednoznacznie.

Zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, a w tym metody i terapie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19
stosowane przez ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19, na planecie Ziemia.

Anty-Korona-Wirus

Obecnie nie istnieje żadna przebadana szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Obecnie nie istnieje szczepionka, antidotum, substancja likwidująca lub antagonizująca działanie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19.
Nie ma dotychczas dostępnej szczepionki ani specjalnego leczenia przeciwwirusowego i choroby Covid-19.
Obecnie nie istnieje leczenie przyczynowe choroby Covid-19, ani celowa metoda leczenia choroby Covid-19.
Nie ma specyficznego leczenia choroby Covid-19.
Lekarze nie dysponują lekarstwem na leczenie osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.
Osoby zarażone koronawirusem SARS-CoV-2 są pozostawione w stanie wyczekiwania, czy ich organizm sam zwycięży w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.
Podejmowane działania lecznicze to leczenie objawowe choroby Covid-19 i terapia wspomagająca organizm ludzki.
Zalecane jest i stosuje się leczenie objawowe, podtrzymujące oraz eksperymentalne choroby Covid-19.
Leczenie objawowe zwykle ma na celu opanowanie objawów choroby i wsparcie funkcjonowania organizmu.

Dlatego koronawirus SARS-CoV-2 i choroba Covid-19 są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować śmierć nawet 60% populacji ludzi na planecie Ziemia.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 prowadzi Akademię – Szkołę Sztuki Zdrowego Stylu Życia, Medycyny Komórkowej, Anty-Nowotworowej, Anti-Aging, Przeciwstarzeniowej, a tym samym zajmuje się sposobami wzmacniania odporności organizmu i zwiększania mocy organizmu na choroby, które być może również pomagają w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę Covid-19.

Dlatego ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 proponuje, zaleca, wykorzystuje i stosuje metody i terapie wspomagające i wzmacniające organizm ludzki, mające na celu wsparcie i wzmocnienie funkcjonowania organizmu ludzkiego, na bazie dotychczasowych naukowych i medycznych osiągnięć Medycyny Komórkowej Anty-Nowotworowej Anti-Aging.


Mimo tego, że nie istnieje jeszcze szczepionka ani żadne lekarstwo bezpośrednio wycelowane w wirusa SARS-CoV-2, wiadomo już o ponad 62 tys. osób, które wyzdrowiały z choroby Covid-19.
Szereg instytucji naukowych wdrożyło prace nad ich opracowaniem. WHO wskazała, że pierwsza szczepionka przeciw koronawirusowi powinna być gotowa za 17 miesięcy. Naukowcy z Imperial College London rozpoczęli testowanie nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi na myszach, ale jak twierdzi badacz Paul McKay(ang.) opracowanie szczepionki jest pracochłonnym procesem, wymagającym badań na zwierzętach i prób klinicznych na ludziach, aby mogła być produkowana masowo. Prowadzone jest wiele niezależnych badań nad leczeniem COVID-19 z wykorzystaniem istniejących leków przeciwwirusowych. Badania wykazały, że dobre rezultaty w leczeniu COVID-19 daje m.in. chlorochina.

Szukanie leku za pomocą superkomputera.

Summit – superkomputer IBMa (uważany za superkomputer w 2020) posłużył do znalezienia potencjalnych leków. Przeprowadzono symulację ponad 8000 związków. W symulacji sprawdzano, który z nich może wiązać się z białkami wirusa i ograniczać jego rozprzestrzenianie się. Znaleziono 77 potencjalnych, które mają zostać zsyntentyzowane i przebadane. Zakłada się, że jeśli ok. 10% z nich będzie skuteczna, odniesiony zostanie sukces.

Anty-Korona-Wirus

Profilaktyka. Zalecenia profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na planecie Ziemia.

W pierwszej kolejności, należy przestrzegać zaleceń polskich władz, w działaniach profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Następnie, należy robić wszystko, aby wzmacniać odporność organizmu, zwiększyć moc organizmu na działanie wszystkich chorób.
Powszechnie zalecane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 to:
1. Często myć ręce, gorącą wodą i mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu, przez co najmniej 20 sekund, i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu szczególnie po kontakcie z osobami chorującymi lub ich otoczeniem. Kran zakręcić przez chusteczkę. Gdy mydło i woda nie są łatwo dostępne, należy dezynfekować ręce z co najmniej 60% objętościowym alkoholem.
2. Zakrywanie ust podczas kaszlu. Zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną podczas kichania lub kasłania.
3. Unikać dotykania nosa, oczu, lub ust nieumytymi rękami.
4. Utrzymywanie dystansu od innych ludzi.
5. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów.
6. Unikać bliskiego kontaktu z chorymi wykazującymi choroby układu oddechowego.
7. Wystarczająco długo gotować mięso, ryby i owoce morza.
8. Zabezpieczać się w czasie kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi oraz zwierzętami dzikimi.
9. W placówkach opieki zdrowotnej należy wzmocnić standardowe praktyki zapobiegania i kontroli zakażeń w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach ratunkowych.
10. Noszenie masek chirurgicznych przez osoby zdrowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane w połączeniu z częstym myciem dłoni płynami do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu lub mydłem i wodą.
11. Monitorowanie i izolacja osób podejrzanych o zakażenie.
12. Środkiem prewencyjnym pozostaje kwarantanna osób zakażonych wirusem, mająca na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Mydło inaktywuje wirusa poprzez niszczenie jego otoczki lipidowej.
Badania potwierdziły również skuteczność środków dezynfekujących na bazie alkoholu w walce z SARS-CoV-2.


!!! POLECENIE (ROZKAZ) DLA POLSKICH ORŁÓW, Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków !!!

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Anty Koronawirus Covid-19.
JEŚLI CHCESZ URATOWAĆ SIEBIE, RODZINĘ, POLSKI NARÓD, POLSKIE PAŃSTWO – NIE MASZ WYBORU,
LECZ MASZ OBOWIĄZEK PARTYCYPOWAĆ W KOSZTACH – WSPIERAĆ ROO RWW POLSKIE ORŁY !!!
TO NIE JEST PROŚBA – TO JEST ROZKAZ !!!

Masz obywatelski, cywilizacyjny, ludzki, etyczny, moralny obowiązek partycypować w kosztach, wspierać materialnie i finansowo,
użyczać lokali, przekazywać dobra materialne, wpłacać pieniądze na utrzymanie, zakup środków materialnych (np. nieruchomości, wyposażenia biura),
zakup środków spożywczych, wzmacniających odporność organizmu, sanitarno-higienicznych, medycznych,
usługi i działanie ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów,
niezależnej, obywatelskiej, publicznej, społecznej Organizacji Non-Profit, która prowadząc swoją działalność
skupia się na wspieraniu i ratowaniu prywatnego lub publicznego dobra,
nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie
oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskie Orły, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.

Wpłat pieniędzy dokonaj z dopiskami:

„SKŁADKA CZŁONKOWSKA” i/lub „DAROWIZNA”, przelewem na rachunek:

1. Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub

2. PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub

3. BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338.

Potwierdzenie wpłaty oraz informacje o innych formach wsparcia wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zaproszenia
i/lub Zgłoszenie – Aktualizacja prześlij na e-maila:

stanmocy@gmail.com


O NAS !!!

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.
Dobro Siła Rozwój Polaka Polski Trójmorza. Organizacja Polskich Patriotów Polskich Orłów. Polscy Patrioci. Polskie Orły.
Moc Janusza Rutkowskiego. Moc Polaka, Polskiego Narodu, Polski, Polskiego Państwa.
Dobre Państwo Polskich Patriotów Polskich Orłów. Polska Wolna, Sprawiedliwa, Nowoczesna, Patriotyczna.
Socjalliberneutralna Narodowa Demokracja Polskich Patriotów Polskich Orłów.

AKADEMIA Spójności Wiedzy Wiary Mocy Prawa Polskich Patriotów Polskich Orłów,
Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu i Sensu Życia Człowieka, Sztuki Walki, Sztuki Tańca,
Medycyny Komórkowej, Antyrakowej, Przeciwstarzeniowej,
Paleoastronautyki, Prawdziwego Rozwoju Człowieka i Ludzkości na Planecie Ziemia i we Wszechświecie.

Podmiot gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli, ruch wyborczy wyborców
może stosować skróty nazwy, składające się z liter i/lub wyrazów użytych w nazwie, np.:
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo.
ROO RWW Patrioci Polskie Orły.
ROO RWW Polskie Orły.
ROO RWW.
Wiedza Wiara Moc Prawo.
Polskie Orły.

Wewnętrzne jednostki organizacyjne otrzymują nazwy odpowiadające tematowi, zakresowi, obszarowi działania, np.:

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Anty Koronawirus Covid-19.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Indywidualny Zespół Organizacyjny.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Indywidualny Zespół Merytoryczny.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Zdrowy Styl Życia, Anty: Aging, Koronawirus Covin-19, Rak, Choroby.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Walka z Patologią.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Egzekwowanie i Tworzenie Prawa.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Organizacja i Ochrona.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Coaching, Mentoring, Trening.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Informatyka.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Sekcja Paleoastronautyka.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Grupa Młodzież.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Grupa Studenci.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Grupa Sportowcy.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Grupa Single.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Grupa Rodziny: Matki – Ojcowie – Dzieci.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Politechnika Łódzka.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Uniwersytet Łódzki.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Firmy Łódzkie.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Dzielnica Łódź-Śródmieście.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Miasto Łódź.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Województwo Łódzkie.
ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Polonia.

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, prowadzi publiczną działalność obywatelską,
zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem i umowami międzypaństwowymi,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a w tym na obszarze wszystkich województw w Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą ROO RWW Polskie Orły, jako podmiotu gospodarki narodowej, jest Polska, Łódź.

Adres: 90-950 Łódź-1, ul. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731-915-338. E-mail: stanmocy@gmail.com Witryna: http://stanmocy.com


PODSTAWY PRAWNE !!!

Podstawą prawną ustanowienia, utworzenia i działalności podmiotu gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli,
ruch wyborczy wyborców, są obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa i umowy międzypaństwowe, a w tym:

1. Akt prawny najwyższej rangi, tj. art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78,
poz. 483 z póź. zm.), w brzmieniu: „Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,
organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.”

2. Akt Założycielski zawierający dwie normy prawne, tj.:
1) Decyzję o ustanowieniu, utworzeniu i działalności podmiotu gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli,
ruch wyborczy wyborców, w celu prowadzenia publicznej działalności obywatelskiej przez podmiot gospodarki narodowej,
jako ruch obywatelski obywateli, ruch wyborczy wyborców.
2) Statut działalności podmiotu gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli, ruch wyborczy wyborców.

ROO RWW Polskie Orły jest to Podmiot Gospodarki Narodowej.
ROO RWW Polskie Orły używa określenia „Podmiot Gospodarki Narodowej” na podstawie normy prawnej
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.),
o brzmieniu: „Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 11) podmiot gospodarki narodowej – osobę prawną, jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.”.

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, posiada „podstawową formę prawną” (kod jednoznakowy), którą
jest „jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – kod 2”, na podstawie następujących norm prawnych:
1. Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.), tj.:
„Art. 42. ust.1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej „rejestrem podmiotów”, obejmuje:
1) osoby prawne;
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.”
2. §7 punkt 1, podpunkt b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.), tj.: „§ 7. Formę prawną podmiotu gospodarki narodowej wpisuje się jako:
1) podstawową formę prawną (kod jednoznakowy):
a) osoba prawna (kod 1),
b) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (kod 2),
c) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (kod 9).”.

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, posiada „szczególną formę prawną” (kod trzyznakowy), którą jest:
„organizacja społeczna oddzielnie niewymieniona niewpisana do KRS – kod 060”, na podstawie następującej normy prawnej:
– §7 punkt 2, podpunkt i, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.), tj.: „§ 7. Formę prawną podmiotu gospodarki narodowej wpisuje się jako:
2) szczególną formę prawną (kod trzyznakowy), wskazując, czy podmiot jest zaklasyfikowany do jednej z następujących grup:
i) organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),”.

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, posiada „rodzaj przeważającej działalności”, według PKD
- Polskiej Klasyfikacji Działalności, określony następująco:
Sekcja: S. Dział: 94. Grupa: 94.9. Klasa: 94.99. Podklasa-Kod PKD: 94.99.Z
Nazwa: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i identyfikacji podatników
i płatników oraz posiadania numeru identyfikacji podatkowej NIP na podstawie następujących norm prawnych: art. 2 ust. 1,
art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 170), o brzmieniu: 1. „Art. 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi
ewidencyjnemu. 2. Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest: 2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.”
Na podstawie wyżej wskazanych norm prawnych, ROO RWW Polskie Orły posiada NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej, tj.:
Numer Identyfikacji Podatkowej: 7252296943,
który został nadany przez Ministra Finansów i wydany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście.

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, posiada rachunki bankowe w polskich bankach:
1. Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.
2. PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.


ZASADY PRAWNO-ORGANIZACYJNO-FINANSOWE !!!

ROO RWW Polskie Orły, jako podmiot gospodarki narodowej, cechują następujące powiązania prawno-organizacyjno-finansowe:
1. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Nie podlega obowiązkowi wpisu do KRS.
3. Nie podlega obowiązkowi wpisów do innych rejestrów innych organizacji.
4. Może samodzielnie zakładać inne podmioty.
5. Może zawiązywać współprace, umowy, koalicje dwustronne i/lub wielostronne z innymi podmiotami.
6. Za zobowiązania finansowe, majątkowe, podmiot gospodarki narodowej odpowiada swoim majątkiem.

ROO RWW Polskie Orły jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT,
która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra,
nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy
dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskich Orłów,
działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.

Środki, na publiczną działalność obywatelską ROO RWW Polskie Orły, pochodzą z podstawowych źródeł:
1. Składek członkowskich. 2. Darowizn. 3. Ofiarności publicznej, zbiórek publicznych. 4. Wsparcia, sponsoringu.
5. Zapisów. 6. Spadków. 7. Dotacji. 8. Dochodów z majątku podmiotu gospodarki narodowej.

Relacje i zobowiązania prawno-organizacyjno-finansowe, obywateli i wyborców z ROO RWW Polskie Orły, jako
podmiotem gospodarki narodowej, są uznawane i stosowane w następujących formach:
1. Członek – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne i świadome, formalne członkostwo w Organizacji.
2. Uczestnik – osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - zadeklarowane,
dobrowolne i świadome poparcie, wsparcie, uczestnictwo bez formalnego członkostwa, w realizacji programu Organizacji.
3. Partner – osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
– zadeklarowane, dobrowolne i świadome zobowiązanie utrzymania współpracy i dialogu z Organizacją.
4. Przeciwnik, konkurent, rywal, wróg – osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej – zadeklarowany brak uznania, poparcia, dialogu, porozumienia, współpracy z Organizacją.

Potwierdź, którą TY, jako obywatel, wyborca, uznajesz i respektujesz formę relacji obywateli i wyborców z Organizacją:

1. Członek – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne i świadome, formalne członkostwo w Organizacji.
TAK ⃣ . NIE ⃣ .

2. Uczestnik – osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowane,
dobrowolne i świadome poparcie, wsparcie, uczestnictwo bez formalnego członkostwa, w realizacji programu Organizacji.
TAK ⃣ . NIE ⃣ .

3. Partner – osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowane,
dobrowolne i świadome zobowiązanie utrzymywania współpracy i dialogu z Organizacją.
TAK ⃣ . NIE ⃣ .

4. Przeciwnik, konkurent, rywal, wróg – osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
– zadeklarowany brak uznania, poparcia, dialogu, porozumienia, współpracy z Organizacją.
TAK ⃣ . NIE ⃣ .

Zgłoś i potwierdź, które relacje i zobowiązania prawno-organizacyjno-finansowe Ty uznajesz i stosujesz z ROO RWW Polskie Orły,
- na e-maila: stanmocy@gmail.com

Kodeks Etyki Polskich Orłów wskazuje i egzekwuje zasady i prawa Polskich Orłów, m.in.:
1) Szanujemy prawa innych, tak jak żądamy od innych uznawania i respektowania naszych praw.
2) Kto nie jest z nami, nie chce dialogu z nami, jest przeciwko nam, ten jest naszym wrogiem.
3) Możesz być z nami, jeśli jesteś polskim patriotą, narodowcem, nacjonalistą (nie mylić z szowinistą), osobą mądrą, uczciwą,
rzetelną, wiarygodną, konsekwentną, odważną, zasługującą na szacunek, godne i szczęśliwe życia, szanujesz dobra osobiste,
przestrzegasz zasad społecznych i etycznych, interesów i praw Polaka, Polskiego Narodu i Polskiego Państwa.
4) Nie akceptujemy i nie tolerujemy szowinistów, rasistów, faszystów, nazistów, komunistów, imperialistów,
kosmopolitów sowieckich i liberalno-wolnomularsko-masońskich, oszustów, hipokrytów, obłudników, niewolników, baranów,
idiotów, zdrajców, przekupnych, nierzetelnych, niegodnych, niewiarygodnych, tchórzy, hejterów, trolli.
5) Nie wystarczy tylko podpisać się, należy przede wszystkim działać, bo nie wierzymy słowom, wierzymy czynom.
6) Kto nie dotrzymuje danego słowa, umowy gentleman’s agreement, jest zdrajcą, hipokrytą, oszustem, ostatnim łotrem.
7) Dobrowolne dołączenie do nas, nie znaczy dowolne. Nikt Nikogo nie zmuszał, ani nie zmusza do dobrowolnego i świadomego
zgłoszenia, aktualizowania swoich danych osobowych, poparcia, wsparcia, członkostwa, uczestnictwa, partnerstwa, współpracy,
bycia w Organizacji. Ale gdy dobrowolnie, świadomie to zrobiłeś/łaś lub zrobisz, tzn. podpisałeś/łaś się, to oznacza, że zobowiązujesz
się, że musisz rzetelnie wykonywać obowiązki w Organizacji, partycypować w kosztach i wydatkach, ponosić odpowiedzialność
i konsekwencje za swoje czyny, działanie, zaniechanie, a jeśli wyrządzisz szkodę, krzywdę, to musisz od razu je naprawić.
8) Obowiązkiem Polskiego Orła jest nabywanie, wzmacnianie, realizowanie, doskonalenie Spójności Wiedzy Wiary Mocy Prawa, Sztuki Stopni
Wtajemniczenia Zdrowego Stylu i Sensu Życia, poznanie Prawdziwego Rozwoju Ludzkości na planecie Ziemia i we Wszechświecie,
poznanie całej mądrości kosmicznej.

ROO RWW Polskie Orły ma uniwersalną, elastyczną, wielopłaszczyznową, rozbudowaną, wewnętrzną strukturę organizacyjną,
dostosowaną do reprezentowania interesów wszystkich Polaków, tzn. reprezentuje interesy:
I. Międzypokoleniowe: czterech polskich pokoleń:
1) pokolenia matek i ojców, 2) pokolenia naszego, 3) pokolenia dzieci, 4) pokolenia wnuków.
II. Międzyśrodowiskowe: Polaków, w każdym wieku, pojedynczych osób, rodzin, zespołów, grup, polskich środowisk
zawodowych, biznesowych, naukowych, społecznych, itd.
III. Międzyorganizacyjne: wszystkich polskich organizacji zawodowych, biznesowych, naukowych, społecznych, itd.

ROO RWW Polskie Orły ma środowiskowe, branżowe, tematyczne, wewnętrzne jednostki organizacyjne, takie jak np.:

Zespół, Grupa, Drużyna, Koło, Klub, Osiedle, Dzielnica, Miasto, Gmina, Powiat, Województwo, Rejon, Region, Ośrodek, Szkoła,
Akademia, Uczelnia, Instytucja, Firma, Przedstawicielstwo, Sekcja, Pluton, Oddział, Batalion, Brygada, Dywizjon, Korpus, Okręg.

Organizacja: 1. Obywatele Polski mieszkający na obszarze osiedla, dzielnicy, miasta, małej miejscowości, wsi, gminy, powiatu,
województwa Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Polonia, obywatele Polski mieszkający za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Młodzież. 4. Single. 5. Rodziny: matki, ojcowie, dzieci. 6. Uczniowie. 7. Studenci. 8. Wychowawcy, Nauczyciele. 9.Naukowcy.
10. Pracownicy. 11. Przedsiębiorcy. 12. Rolnicy, Gospodarka Żywnościowa. 13. Artyści, Twórcy. 14. Wolne zawody. 15. Prawnicy.
16. Funkcjonariusze publiczni, urzędnicy, pracownicy służb, instytucji państwowych i publicznych. 17. Osoby pracujące w instytucjach
ds. ładu, porządku, ochrony, ścigania, bezpieczeństwa. 18. Osoby pracujące w instytucjach wymiaru sprawiedliwości.
19. Seniorzy, emeryci, renciści. 20. Pokrzywdzeni, bezrobotni, bezdomni, biedni, niepełnosprawni, potrzebujący pomocy.
21. Specjalna do określonych spraw, tematów, zagadnień, zadań.

Zgłoś i potwierdź, w której jednostce organizacyjnej Ty chcesz wykazać się wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami, działaniem
z ROO RWW Polskie Orły, - na e-maila: stanmocy@gmail.com


FORMA WŁADZY !!! - NACZELNY ORGAN WŁADZY !!! - KOMPETENCJE !!! - REPREZENTACJA !!!

Forma władzy wewnątrz ROO RWW Polskie Orły: Demokracja wodzowska.

Naczelny organ władzy, jego kompetencje, reprezentacja podmiotu gospodarki narodowej:

Naczelnym organem władzy podmiotu gospodarki narodowej jest Przewodniczący, który jest uprawniony do:
1. Jednoosobowego reprezentowania podmiotu gospodarki narodowej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
w sprawach sądowych i pozasądowych, składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań finansowych, majątkowych.
2. Ustanawiania, powoływania, odwoływania pełnomocników i przedstawicieli.
3. Tworzenia, likwidowania, powoływania, odwoływania struktury organizacyjnej, jednostek organizacyjnych.
4. Zarządzania, kierowania podmiotem gospodarki narodowej, decydowania o jego programie i działalności.
5. Decydowania o nabyciu i utracie członkostwa w organizacji.

Przewodniczącym ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów jest Janusz Rutkowski.


PROGRAM !!! - MISJA !!! - KIERUNEK SPOŁECZNO-OBYWATELSKI !!! - CELE !!! - ŚRODKI REALIZACJI !!!

Misja: Prowadząc społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską działalność, nie kierując się osiągnięciem zysku,
skupienie się na inicjowaniu, inspirowaniu prywatnej lub publicznej aktywności i działalności, uświadamianiu,
szkoleniu, propagowaniu, tworzeniu warunków, realizowaniu, wspieraniu prywatnego, osobistego lub publicznego dobra,
które nadaje sens godnego, szczęśliwego życia, które jest istotą i celem ludzkiej egzystencji, tego, co uzasadnia
trud życia i czyni je wartym przeżycia, tego, co zawiera całą kosmiczną mądrość ludzkości i jest odpowiedzią
na pytanie o sens życia na planecie Ziemia i w całym Kosmosie.

Kierunek społeczno-obywatelski: Socjalliberneutralna narodowa demokracja.

Najważniejsze cele prowadzenia społecznej, niezależnej, publicznej, obywatelskiej działalności to:

1. Bieżące, nieustanne inspirowanie, inicjowanie, poszukiwanie, badanie, tworzenie, doskonalenie sztuki świadomości zdrowego
stylu życia, wzbogacania wiedzy i umacniania motywacji i wiary, wzmacnianie spójności wiedzy, wiary, mocy, prawa, studiowanie,
poznanie i realizowanie wszystkich stopni wtajemniczenia sensu życia i rozwoju człowieka:
1) Niezależność, subiektywizm, odnalezienie własnej indywidualności, wykształcenie poczucia własnej wartości, pionierskie doskonalenie jedności
ciała z duszą, akceptowanie niedoskonałości teraźniejszości z aktualnym stanem rzeczy, rozwijanie samostanowienia, bowiem marzenia
się nie spełniają, dlatego marzenia samemu spełnia się podjęciem przedsiębiorczych działań, własną pracą i dzięki wsparciu Organizacji.
2) Współpraca, zrozumienie cudzych potrzeb, doradztwo, wychowanie, opieka, wsparcie i wszechstronny rozwój w każdej formie
i dziedzinie, harmonijna współpraca i twórcza realizacja z innymi pod każdym względem.
3) Radość, piękna harmonia, inspiracyjne kreowanie, artystyczna twórczość, dbanie o kulturę, szczególnie o polską kulturę, radość życia.
4) Pracowitość, planowanie, projektowane, konstruowanie, budowanie, twórcza realizacja, pracowicie, solidnie i wytrwale
tworząca rzeczywistość materialną oraz fizyczne, biologiczne, zdrowe, ekologiczne fundamenty życia, zdolność rozpoczynania
działań od podstaw po załamaniu się w kryzysowych sytuacjach, wypracowanie systematyczności i metodyczności pracy w dążeniu
do określonych celów, zapewnia materialny byt Polaka, Polskiej Rodziny, Polskiego Narodu, Polskiego Społeczeństwa.
5) Przyjemność, swobodne doświadczanie przyjemności życia, zdolność dawania i osiąganie równowagi wewnętrznej, poszukiwanie nowości,
stawanie się badaczem, odkrywcą, poznawanie i rozkoszowanie się pasjami życia, kumulację energii i realizację pasji, nowe techniki
i technologie, zrozumienie wolności swojej i innych, spełnienie jednostki mającej pasje i szanującej wolność swoją i innych.
6) Odpowiedzialność, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, ochronę, ostoję w pracy, rodzinie, społeczeństwie, państwie, zdrowy styl życia,
obowiązkowość, odwagę, opiekę, wychowanie, znajdowanie równowagi między dawaniem i braniem, wyrażanie uniwersalnej miłości
bez nadmiernego poświęcania własnych aspiracji, korzystanie ze współczucia, poświęcenia bez nadmiaru empatii, aby nie stać się
śmietnikiem emocji innych, zapewnia zdrowie, rozwój biologiczny, fizyczny, społeczny, działalność prywatną, społeczną,
publiczną na rzecz i w interesie jednostki, człowieka, Polaka, Polskiego Narodu, Polskiego Społeczeństwa, Polskiego Państwa.
7) Wiedza, obiektywizm, oświecenie, rozwój umysłowy, intelektualny, filozoficzny, duchowy, intuicji, wrażliwości, perfekcyjne, świadome
poznanie i pogłębianie uniwersalnej mądrości kosmicznej, poszukiwanie, tworzenie, wdrażanie, praktyczne wykorzystanie prawdziwej,
obiektywnej wiedzy kosmicznej we wszystkich dziedzinach, np. prawa zapewniającego ład, porządek, sprawiedliwość, analizowanie faktów
i doświadczeń, równowagę poznania empirycznego i wiedzy duchowej, poznanie i wdrażanie ideałów Ekologicznego Świata Humanitarnego.
8) Władza, świadome władanie umysłem i duchową władzę nad materią świata fizycznego; poznanie, organizację, kontrolę struktury,
zakresu, praworządności, sprawiedliwości każdej władzy; poznanie i organizację wartości pieniądza, jako symbolu wymiennej energii;
osiąganie równowagi w sferze finansowej i duchowej; dzielenie się z innymi dobrami materialnymi, wiedzą, władzą;
zintegrowanie, solidarne współistnienie świata materii i ducha.
9) Samorealizacja, samodoskonalenie się, spełnienie się jednostki pragnącej wolności, miłości, szczęścia; otwarcie się,
uwrażliwienie na potrzeby innych, wsparcie słabszych, skrzywdzonych, wsparcie dla potrzebujących, jeśli oni sami chcą sobie
pomóc, służenie odradzającej integracji i realizacji ideałów Ekologicznego Świata Humanitarnego, wznoszenie ludzkości na
wyższy poziom samoświadomości, mądrości kosmicznej i rozwoju kosmicznego.

2. Bieżące, nieustanne dbanie i walka o dobra osobiste, prawa, bezpieczeństwo, wolność, siłę i rozwój pojedynczego człowieka,
Polaka, walka z pogłębiającym się współczesnym, obecnym i przyszłym niewolnictwem w różnych formach, walka z selektywną
eksterminacją i selektywnym holokaustem Polaków, Polskiego Narodu, którego częścią jest każdy pojedynczy Polak.

3. Bieżące, nieustanne przeciwdziałanie i walka z patologią, matactwem, obłudą, hipokryzją, kłamstwem każdej władzy,
funkcjonariuszy publicznych, urzędników, korporacji, monopoli, kast, układów, klanów, mafii. Walka z patologią społeczną,
z pogłębiającym się ubóstwem, z coraz większym zadłużeniem Polski i Polaka, z pogłębiającym się rozwarstwieniem między
bogatymi a biednymi, z postępującą niewolniczą globalizacją, przeciwstawianie się i przeciwdziałanie wdrażaniu następnych
etapów NWO w Łodzi, w Polsce, w Trójmorzu.

4. Bieżąca, nieustanna, konsekwentna walka o rzeczywistą, realną reformę struktur i organów władzy. Bieżące zapewnienie
polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu władzy i kontroli nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, nad
funkcjonariuszami publicznymi, w szczególności nad sędziami, prokuratorami i policjantami.

5. Bieżące, nieustanne dbanie o siłę i rozwój Polski, Polskiego Państwa oraz Porozumienia Trójmorza.

Podstawowe środki i formy realizacji misji i celów, to w szczególności, m.in.:
Inspiring – Inspirowanie, Pobudzanie. Initiating – Inicjowanie, Zapoczątkowywanie, Wprowadzanie, Wdrażanie.
Coaching – Uczenie, Udzielanie korepetycji. Mentoring – Szkolenie. Trening – Trenowanie. Management – Zarządzanie,
Kierowanie. Execution – Wykonywanie, Realizowanie. Use – Stosowanie, Używanie, Robienie użytecznym. Workshop
– Praktykowanie, Warsztat. Performance – Wykonywanie, Przedstawianie, Spełnianie, Osiąganie. Sponsoring, Sponsorship
– Promowanie, Finansowanie, Pomoc finansowa, Wspomaganie, Fundowanie, Darowizna, Łożenie, Opłacanie, Wyposażanie,
Patronowanie. Support, Supporting – Popieranie, Wspieranie, Utrzymywanie. Help – Pomoc, Pomaganie, Udzielanie pomocy,
porady, Ratowanie. Assistance – Pomoc, Asysta, Poparcie, Wsparcie, Asystowanie. Attendance – Uczęszczanie, Towarzyszenie,
Ochrona, Obsługiwanie, Opieka, Obsługa, Troszczenie. Feeding – Żywienie, Karmienie, Wyżywiać, Dawanie wyżywienia, Zasilanie
w wyżywienie. Nutrition – Odżywianie, Odżywiać, Dostarczanie odżywiania, wartości odżywczych. Free food serving – Bezpłatne
serwowanie jedzenia. Free food delivery – Bezpłatne podawanie jedzenia. Striving for and pursuing a healthy lifestyle - Dążenie
i realizowanie zdrowego stylu życia. The use of anti-cancer medicine, anti-aging – Stosowanie medycyny antyrakowej, przeciw
starzeniu się. Keep, Keeping – Utrzymanie, Wikt, Trzymanie, Utrzymywanie, Dotrzymywanie, Zatrzymywanie, Prowadzenie,
Przestrzeganie, Podtrzymywanie, Przechowywanie, Wytrzymanie, Hodowanie, Mieć się, Kryć się, Mieć w opiece, Chronić.
Quartering – Kwaterowanie, Zakwaterowanie. Free provision of housing, accommodation, premises. – Bezpłatne zapewnienie
mieszkania, noclegu, lokalu. Free access to residential and business premises, of means of communication, transport
– Bezpłatny dostęp do lokali mieszkalnych i biznesowych, środków komunikacji, transportu. Free provision of accommodation,
food, clothes, home and computer equipment. – Bezpłatne udzielanie noclegu, jedzenia, ubrania, sprzętu domowego
i komputerowego. Provide: aiding, accommodation, lodging, flat, fooding, clothes, dress, equipment, pieces of furniture,
computer hardware – Zapewnienie: pomocy, noclegu, zakwaterowania, mieszkania, wyżywienia, ubrań, strojów,
wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego.


PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO NAS - POLSKICH PATRIOTÓW, POLSKICH ORŁÓW !!!

Dołącz do ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, bowiem, na planecie Ziemia, obecnie trwa
selektywna eksterminacja, selektywny holokaust istot ludzkich, więc przed zagładą 60% populacji, wykorzystaj ostatnią szansę,
jaką umożliwia ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Potwierdź, do której, na planecie Ziemia, KLASY społecznej, TY należysz:

1. Właściciele, Władcy, Panowie, Królowie, Bogowie, Bezkarni. TAK ⃣ . NIE ⃣ .

2. Strażnicy Systemu, Służba Cywilna, Funkcjonariusze, Zarządzający, Administratorzy, Urzędnicy, Zdrajcy,
Przekupni, Głupcy, Oszuści. TAK ⃣ . NIE ⃣ .

3. Niewolnicy, Wygodni, Tchórze, Zdrajcy, Idioci, Samobójcy. TAK ⃣ . NIE ⃣ .

4. Wolni, Niezależni, Myślący, Rzetelni, Odważni, Patrioci, Orły. TAK ⃣ . NIE ⃣ .

Odpowiedzi wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zaproszenia i/lub Zgłoszenie - Aktualizacja prześlij na e-maila:

stanmocy@gmail.com


!!! POLECENIE (ROZKAZ) DLA POLSKICH ORŁÓW, Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków !!!

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskie Orły Anty Koronawirus Covid-19.
JEŚLI CHCESZ URATOWAĆ SIEBIE, RODZINĘ, POLSKI NARÓD, POLSKIE PAŃSTWO – NIE MASZ WYBORU,
LECZ MASZ OBOWIĄZEK PARTYCYPOWAĆ W KOSZTACH – WSPIERAĆ ROO RWW POLSKIE ORŁY !!!
TO NIE JEST PROŚBA – TO JEST ROZKAZ !!!

Masz obywatelski, cywilizacyjny, ludzki, etyczny, moralny obowiązek partycypować w kosztach, wspierać materialnie i finansowo,
użyczać lokali, przekazywać dobra materialne, wpłacać pieniądze na utrzymanie, zakup środków materialnych (np. nieruchomości, wyposażenia biura),
zakup środków spożywczych, wzmacniających odporność organizmu, sanitarno-higienicznych, medycznych,
usługi i działanie ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów,
niezależnej, obywatelskiej, publicznej, społecznej Organizacji Non-Profit, która prowadząc swoją działalność
skupia się na wspieraniu i ratowaniu prywatnego lub publicznego dobra,
nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie
oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskie Orły, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.

Wpłat pieniędzy dokonaj z dopiskami:

„SKŁADKA CZŁONKOWSKA” i/lub „DAROWIZNA”, przelewem na rachunek:

1. Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub

2. PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub

3. BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338.

Potwierdzenie wpłaty wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zaproszenia i/lub Zgłoszenie - Aktualizacja prześlij na e-maila:

stanmocy@gmail.com

Przegląd Najnowszych Wiadomości

Wiadomości z Polski

Wiadomości ze Świata

Nowy Porządek Świata - New World Order

Nauka - Technologia - Kosmos

Środowisko - Ekologia - Zdrowie


Wiadomości z Miasta Łodzi

Do Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców Polskich Patriotów Polskich Orłów, w różnych formach, masowo wpływają protesty przeciwko objęciu urzędu Prezydenta Miasta Łodzi przez przestępcę Hanną Zdanowską, skazaną prawomocnym wyrokiem sądu.
Proponuję, aby każdy patriota, mieszkaniec Miasta Łodzi oraz każdy Polak z całej Polski, myślący rozsądnie i strategicznie, posiadający świadomość
ogromnej, poważnej wagi sytuacji i rozwoju zdarzeń, przesłał do nas oświadczenia i przyłączył się do naszej Organizacji
Polskich Orłów, zarówno w Mieście Łodzi, jak i w całej Polsce.

Wielka tragedia mieszkańców Miasta Łodzi.

W wyborach samorządowych 21.10.2018 r. mieszkańcy Miasta Łodzi, w ilości 321.165, tj. 59,86 % wyborców, pozwolili się oszukać i dali się zastraszyć, grupie kłamców w ilości 215.323, tj. 40,14 % wyborców, którzy (wg PKW) poparli przestępcę Hannę Zdanowską, skazaną prawomocnym wyrokiem sądu.
Twoją ostatnią szansą ratunku jest Ruch Obywatelski Polskich Orłów.
Przyłącz się do nas. Napisz na email: stanmocy@gmail.com


ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Orłów w Łodzi

w dniu 31.10.2018 roku wezwał Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau do przestrzegania i wykonywania obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
a w tym udzielenia odpowiedzi na złożone w dniu 26.10.2018 roku pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau,
w którym domaga się podjęcia zdecydowanych działań i zajęcia stanowiska w sprawie
„Zakazu rządzenia Miastem Łódź przez przestępcę Hannę Zdanowską, jako osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu, i ją popierających.”.

Pan Zbigniew Rau, jako Wojewoda Łódzki, dopuścił się przestępstwa urzędniczego, zaniechania działania i okłamania obywateli.


Rozmowa w dniu 19 października 2018 roku godz. 21:00 w TVP3 Łódź
z Januszem Rutkowskim kandydatem na Prezydenta Miasta Łodzi,
w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku.Janusz Rutkowski kandydat mieszkańców Miasta Łodzi
na Prezydenta Miasta Łodzi.Kordian Domagała (Stańczyk2): „Dużo znajomych pyta – kogo popieram
w wyborach samorządowych w Łodzi.
Wybór: "prawo i moc" to bogactwo 4 pokoleń!”Przegląd Najnowszych Wiadomości

Wiadomości z Polski

Wiadomości ze Świata

Nowy Porządek Świata - New World Order

Nauka - Technologia - Kosmos

Środowisko - Ekologia - Zdrowie