Na tej witrynie wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela zakazane jest pobieranie i rozpowszechnianie materiałów autorskich.

Witamy na platformie organizacji non-profit pod nazwą:
WENA Ruch Zdrowego Stylu Życia Umysłowy Fizyczny Duchowy Organizacyjny.
Gniazdo Dom Rodzina Akademia Wydarzenie Polskich Patriotów Orłów Orlic.
Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Dane kontaktowe: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731 915 338. E-mail: ruchwena@gmail.com

Skrócona nazwa:
WENA Ruch Polskich Patriotów.

Nasze hasło:
   Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

Nasze wartości to: Wena, Świadomość, Mądrość, Wiedza, Prawda, Wiara, Miłość, Kreatywność, Taniec, Rzetelność, Wiarygodność, Prawo, Moc, Odwaga, Polski Patriotyzm, Walka o Interesy Polskiego Narodu i Polski, Walka o Dobra Osobiste i Wolność Człowieka, Walka z Patologicznym Funkcjonowaniem Funkcjonariuszy Publicznych, Pracowników Służby Cywilnej, Organów Państwa, Wyższych Uczelni, Instytucji Publicznych.

Janusz Rutkowski
Kandydat na Senatora w łódzkim okręgu
wyborczym nr 23 do Senatu RP

realizuje program
WENA Ruch Polskich Patriotów
pod programowym hasłem:
„Ratujemy Polski Naród i Polskę
Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP”

Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

TY
również jesteś Promotorem, Inicjatorem, Kreatorem i Opiekunem
obywatelskiego, patriotycznego przedsięwzięcia:
#Akcji Pomocy w zbieraniu 2000 podpisów obywateli
popierających utworzenie
Komitetu Wyborczego Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

#Akcja Pomocy w zbieraniu 2000 podpisów obywateli popierających utworzenie
Komitetu Wyborczego Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.
#Druk:
"Wykaz obywateli popierających utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców
WENA Ruch Polskich Patriotów w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP
zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.",
każda osoba z całej Polski, która ukończyła 18 lat,
pobiera, kopiuje z Internetu, z Facebooka ze strony i profilu Janusz Rutkowski lub witryny
www.ruchwena.com, drukuje, wypełnia dużymi drukowanymi literami, podpisuje
i oryginał składa do Przewodniczącego WENA Ruch Polskich Patriotów
lub przesyła na adres pocztowy: 90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
a skan przesyła na adres e-mail: ruchwena@gmail.com.

#Druk dla 12 osób:
„WYKAZ OBYWATELI
POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE Komitetu Wyborczego Wyborców
WENA Ruch Polskich Patriotów
W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 15 października 2023 R.
WYKAZ PODPISÓW”

#Druk dla 1 osoby:
„WYKAZ OBYWATELI
POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE Komitetu Wyborczego Wyborców
WENA Ruch Polskich Patriotów
W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 15 października 2023 R."

TY
również jesteś Promotorem, Inicjatorem, Kreatorem i Opiekunem
obywatelskiego, patriotycznego przedsięwzięcia:
#Akcji Pomocy w zbieraniu 3000 podpisów obywateli
udzielających poparcia kandydatowi na senatora JANUSZ ANTONI RUTKOWSKI
zgłaszanemu przez Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
w okręgu wyborczym numer 23 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

#Akcja Pomocy w zbieraniu 3000 podpisów obywateli
udzielających poparcia kandydatowi na senatora JANUSZ ANTONI RUTKOWSKI
zgłaszanemu przez Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
w okręgu wyborczym numer 23 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
#Druk:
"Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów. Numer okręgu wyborczego 23.
UDZIELAM POPARCIA KANDYDATOWI NA SENATORA Janusz Antoni Rutkowski
ZGŁASZANEMU PRZEZ Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 23 W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
WYKAZ PODPISÓW.",
każda osoba, która ukończyła 18 lat,
i mieszka na terenie łódzkiego okręgu wyborczego nr 23 do Senatu RP
kopiuje, drukuje, wypełnia dużymi, drukowanymi literami, podpisuje i oryginał składa lub przesyła
do Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców
WENA Ruch Polskich Patriotów.
Adres pocztowy: 90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22
Skan dokumentu przesyła na adres e-mail: ruchwena@gmail.com

#Druk dla 12 osób:
"Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów.
Numer okręgu wyborczego 23.
UDZIELAM POPARCIA KANDYDATOWI NA SENATORA Janusz Antoni Rutkowski
ZGŁASZANEMU PRZEZ Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 23 W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
WYKAZ PODPISÓW."

#Druk dla 1 osoby:
"Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów.
Numer okręgu wyborczego 23.
UDZIELAM POPARCIA KANDYDATOWI NA SENATORA Janusz Antoni Rutkowski
ZGŁASZANEMU PRZEZ Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 23 W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R."

TY
również jesteś Promotorem, Inicjatorem, Kreatorem i Opiekunem
obywatelskiego, patriotycznego przedsięwzięcia:
#Akcji Pomocy w zbieraniu podpisów obywateli
dla Komitetu Wyborczego Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
i dla kandydata na senatora Janusza Rutkowskiego
w okręgu wyborczym nr 23 do Senatu RP"
dlatego jesteś członkiem Sztabu organizacyjno-programowego
WENA Ruch Polskich Patriotów.

WNIOSEK i Oświadczenie Kandydata na Członka Sztabu
do Przewodniczącego Janusza Rutkowskiego

Ja niżej podpisana/ny, świadomie, dobrowolnie, bez przymusu z czyjejkolwiek strony, składam niniejsze moje oświadczenie woli, w ten sposób, że wnoszę o przyjęcie mnie na członka Sztabu Organizacyjno-Programowego organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów, Przewodniczący Janusz Rutkowski i Komitetu Wyborczego Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów, Przewodniczący Janusz Rutkowski oraz oświadczam, że zobowiązuję się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki w ramach tej działalności.

Druk "WNIOSEK i Oświadczenie Kandydata na Członka Sztabu",
każda osoba z całej Polski, która ukończyła 15 lat,
kopiuje, drukuje, wypełnia i oryginał składa lub przesyła
do Przewodniczącego WENA Ruch Polskich Patriotów.
Adres pocztowy: 90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22
Adres e-mail: ruchwena@gmail.com

Czy żądasz i dlaczego przestrzegania art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”?

Każda osoba w całej Polski, która ukończyła 15 lat, odpowiada na pytanie kandydata na Senatora do Senatu RP JANUSZA RUTKOWSKIEGO, realizującego program non-profit organizacji< br /> WENA Ruch Polskich Patriotów, pod następującym hasłem programowym:
„Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.”

Pytanie to brzmi:
Czy żądasz i dlaczego przestrzegania art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”?
Odpowiedź:   TAK   albo   NIE   wraz z uzasadnieniem.

Oświadczenie woli - odpowiedź na to pytanie wraz z uzasadnieniem, każda osoba w całej Polsce, która ukończyła 15 lat, składa, przesyła do Przewodniczącego organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów Janusza Rutkowskiego, na adres organizacji:
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,  e-mail: ruchwena@gmail.com

Druk "Odpowiadam na pytanie dotyczące przestrzegania art. 4 Konstytucji RP",
każda osoba z całej Polski, która ukończyła 15 lat,
kopiuje, drukuje, wypełnia i oryginał składa lub przesyła
do Przewodniczącego WENA Ruch Polskich Patriotów.
Adres pocztowy: 90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22
Adres e-mail: ruchwena@gmail.com

Polko! Polaku!
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzone na dzień 15 października 2023 roku,
są Twoją ostatnią szansą na uratowanie
Polskiego Narodu przed zagładą i Polski przed likwidacją.
Musisz iść w dniu 15 października 2023 roku na wybory i dokonać wyboru.
Masz tylko i wyłącznie dwie opcje wyboru, możesz zagłosować
albo na ŻYCIE – WOLNOŚĆ albo na ŚMIERĆ – NIEWOLĘ.
Co wybierasz?

Jeśli wybierasz ŻYCIE – WOLNOŚĆ to głosuj na:
Komitet Wyborczy Wyborców WENA Ruch Polskich Patriotów
„Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP”

Jeśli wybierasz ŚMIERĆ – NIEWOLĘ to głosuj na jakąkolwiek partię polityczną
i innych zdrajców:

 1. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.
 2. KW Nowa Lewica
 3. KW Bezpartyjni Samorządowcy
 4. KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 5. KW Patrioci Polska
 6. KW Polska Jest Jedna
 7. Koalicyjny KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 8. KW Związku Słowiańskiego
 9. KW Partia Wolności
10. Koalicyjny KW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
11. KW Prawo i Sprawiedliwość
12. KW Ruch Społeczny Agrounia Tak
13. KW Bezpartyjni
14. KW Antypartia
15. KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin
16. KW Zjednoczeni
17. KW Odpowiedzialność
18. KW Normalny Kraj
19. KWW Ruch Dobrobytu i Pokoju
20. KW Wolna Europa
21. KW Polska 2050
22. KW Ruch Naprawy Polski
23. KW Piast-Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

#Ty również udziel POPARCIA dla JANUSZA RUTKOWSKIEGO
i prześlij swoje oświadczenie woli.
Z całej Polski zbieramy oświadczenia popierające JANUSZA RUTKOWSKIEGO realizującego program non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.
Oświadczenie poparcia Janusza Rutkowskiego może złożyć i przesłać
każda osoba z całej Polski, która ukończyła 15 lat.

POPARCIE DLA JANUSZA RUTKOWSKIEGO KANDYDATA NA SENATORA
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Ja niżej podpisana/ny, świadomie, dobrowolnie, bez przymusu z czyjejkolwiek strony, składam niniejsze moje oświadczenie woli, w ten sposób, że popieram JANUSZA RUTKOWSKIEGO, posiadającego dowód osobisty nr DBF 969085, kandydata na Senatora do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, popieranego przez WENA Ruch Polskich Patriotów, Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców.
Jako kandydat na Senatora, Janusz Rutkowski, realizuje program non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów pod następującym hasłem programowym:
„Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi zgodnie z art. 4 Konstytucji RP”.
Dlatego właśnie, ze względów programowych, popieram Janusza Rutkowskiego kandydata na Senatora do Senatu RP i WENA Ruch Polskich Patriotów, Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców.

Druk "Udzielam POPARCIA dla JANUSZA RUTKOWSKIEGO",
każda osoba z całej Polski, która ukończyła 15 lat,
kopiuje, drukuje, wypełnia i oryginał składa lub przesyła
do Przewodniczącego WENA Ruch Polskich Patriotów.
Adres pocztowy: 90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22
Adres e-mail: ruchwena@gmail.com

Janusz Rutkowski
Kandydat na Senatora w łódzkim okręgu
wyborczym nr 23 do Senatu RP


realizuje program
WENA Ruch Polskich Patriotów
pod programowym hasłem:
„Ratujemy Polski Naród i Polskę
Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP”

#Patologia, bagno i śmierdzące szambo jest wszędzie wokół nas,
dlatego zwalczamy to
zgodnie z 13-tym prawem Kodeksu Praw Ruchu WENA,
składającego się z 15-u praw,
natychmiast oddając Władzę Polskiemu Narodowi,
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

W obecnym rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, żyjemy w warunkach patologii, w bagnie, w śmierdzącym szambie, które tak śmierdzi, że rzygamy, które kręci się w prawo, a niektórzy chcą zmienić ekipę, aby kręciło się w lewo, ale wtedy to szambo będzie jeszcze gorzej śmierdzieć.
A nam nie chodzi o to, aby zmienić kręcenie szamba z prawo na lewo, tylko nam chodzi o to, aby z szamba wyjść.
A wyjście to jest uhonorowanie art. 4 Konstytucji RP, tj. władza należy do Narodu i wychodzimy z szamba.
Nikt się Nas nie pyta o zdanie. Wszytko o Nas bez Nas.
To trzeba zatrzymać i My mamy możliwość to zatrzymać, poprzez proste rozwiązanie senackie, przestrzeganie art. 4 Konstytucji, tj. władza należy do Narodu. Skorzystajmy z tego, bo inaczej, to będzie za późno i wszyscy zginiemy.

Ale obecnie, na co dzień mamy patologię struktur organizacyjnych państwa.
Patologia, która jest najbardziej niebezpieczna dla każdego Polaka to nadużywanie władzy przez funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów, prawników, urzędników, rektorów i dziekanów i pracowników wyższych uczelni, pracowników służby cywilnej, itd.
Ich działalność to naruszanie wolności i dóbr osobistych człowieka, kłamstwa, oszustwa, okradanie, mataczenie, zamordyzm, itd.
To wszystko jest bardzo skomplikowane i bardzo trudne.

Przewodniczący non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów wie to po sobie, bo obecnie, na bieżąco ma bardzo dużo spraw w ramach walki z patologią. Prowadzi dziesiątki spraw administracyjnych, cywilnych, dyscyplinarnych, karnych w przedmiocie patologii funkcjonariuszy publicznych, przeciwko funkcjonariuszom publicznym, sprawcom, przestępcom, oszustom, złodziejom, mordercom, itd. Jednocześnie, równolegle prowadzi setki spraw organizacyjnych. Ale Przewodniczący nie narzeka, tak jak większość, tylko działa. Najwięcej wymaga od siebie. Dlatego od innych też musi wymagać zdyscyplinowania, zdecydowania, odwagi, konkretów, szczegółów, ponieważ jest to niezbędne do tego, aby cokolwiek skutecznie osiągnąć.

To wszystko jest bardzo skomplikowane i bardzo trudne. Ale natychmiast, w ciągu 24 godzin, należy starać się to zmienić.
Pomocnym rozwiązaniem jest to, że non-profit organizacja Ruch WENA posiada Kodeks Praw Ruchu WENA, składający się z 15 (piętnastu) praw.

Jest więc pytanie o Twoją działalność dla non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów w zakresie przestrzegania Kodeksu Praw Ruchu WENA, składającego się z 15 (piętnastu) praw.
Odpowiedz.
1. Czy i w jakim zakresie i stopniu Przewodniczący Ruchu WENA może liczyć na Ciebie w działalności non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów?
2. Czy i w jakiej wysokości partycypujesz w kosztach działalności non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów?
3. Jaka jest Twoja działalność dla non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów?
4. Co przez Ciebie zostało zrobione, a co nie zrobione, w zakresie przestrzegania Kodeksu Praw Ruchu WENA, składającego się z 15 (piętnastu) praw?
5. Czy interesuje Cię życie Twoje, Twojej rodziny, moje, mojej rodziny, sąsiadów, wszystkich Polaków?
Odpowiedz.

To wszystko jeszcze bardziej się komplikuje i jest jeszcze bardziej trudne ze względu na osobiste cechy Polaków.
Cechy większości Polaków to obojętność, znieczulica, dbanie o własne interesy, narzekanie i mówienie, co trzeba zrobić, ale prawie nikt nie mówi jak to zrobić?
Jak przyjdą po sąsiada, aby go zabić lub będą go okradać, to Ty będziesz się cieszyć, że Ciebie nie okradają.
Ty nie zamierzasz się w to mieszać, ale zobaczysz, że dopóty będziesz z boku, dopóki Ciebie bezpośrednio to nie spotka.
Ale zapamiętaj, że do i po Ciebie też niedługo przyjdą. Więc nie ciesz się za wcześnie. Teraz możesz pomóc sąsiadowi, ale jak po Ciebie przyjdą to Tobie nie będzie miał kto pomóc, bo sąsiada już nie będzie.
Jeśli:
1. Z Twojej postawy wynika, że nie interesuje Cię życie Twoje, Twojej rodziny, moje, mojej rodziny, sąsiadów, wszystkich Polaków.
2. Nic nie robisz, nie jesteś członkiem organizacji WENA Ruchu Polskich Patriotów, nie zgłaszasz kandydatów na Senatorów i Posłów.
3. Nie interesuje Cię to, czy "jutro" (w najbliższym okresie) będzie zlikwidowana Polska, będzie wymordowany Polski Naród, a pozostali przy życiu będą niewolnikami?
4. Nie interesuje Cię to, czy obecnie, na co dzień mamy patologię struktur organizacyjnych państwa, czy obecnie wszystkie organy państwa (np. sądy, prokuratura, policja, urzędy) i instytucje publiczne (np. wyższe uczelnie) działają jako zorganizowane grupy przestępcze oszukując i okradając obywateli?
To oznacza, że:
1. Nie jesteś ani Polką/Polakiem, ani osobą pozytywną, wiarygodną.
2. Należysz do świadomych lub nieświadomych zdrajców i przestępców, jesteś współwinna/ny (nawet poprzez bierną postawę i akceptowanie tego obecnego stanu rzeczy) wszelkiemu złu.

Obecnie istnieje konieczność szybkiego i zdecydowanego działania i wykonywania Kodeksu Praw Ruchu WENA, składającego się z 15 (piętnastu) praw?
W tym stanie rzeczy, więc Ty też, natychmiast przestań tylko narzekać i w ciągu 24 godzin, to zmień, w ten sposób, że:
1. Uaktualnij lub złóż oświadczenie-deklarację przystąpienia do organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.
2. Działaj i wykonuj obowiązki członka organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów, określone w Kodeksie Praw Ruchu WENA, składające się z 15 (piętnastu) praw?

W załączeniu, poniżej, ponownie przekazuję prezentację non-profit organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów i Kodeks Praw Ruchu WENA, składający się z 15 (piętnastu) praw.

Niech Żyje, Rozwija się i Zwycięża WENA Ruch Polskich Patriotów!
Niech żyje i rozwija się Polska i Europa patriotów!

#Zostań z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów,
w swoim okręgu wyborczym, kandydatem na
SENATORA do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym Polski Naród.

WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli
– non-profit organizacja rekomenduje
kandydatów na Senatorów w 100. jednomandatowych okręgach wyborczych
do Senatu RP w wyborach parlamentarnych 2023, pod hasłem:
#Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

Wybory do Senatu X kadencji odbyły się 13 października 2019 r. Wybory do Senatu XI kadencji odbędą w 2023 r.

Co Ty masz zrobić?
Ty, wystarczy, że zarekomendujesz ze swojego okręgu wyborczego do Senatu nr ... , tylko jedną osobę, która ma ukończone 30 lat, na kandydata na Senatora.
A osoba ta napisze oświadczenie-zgodę na kandydowanie na Senatora i prześle do organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów na adres tej organizacji. Ok.

#POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA DLA WENA RUCHU POLSKICH PATRIOTÓW !!!

#Ratujemy Polski Naród i Polskę Natychmiast Oddając Władzę Polskiemu Narodowi
zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

- Polko, Polaku, jeśli jesteś Polską Patriotką, Polskim Patriotą to zrozum, że wszyscy narzekają i mówią, co trzeba zrobić, ale prawie nikt nie mówi jak to zrobić? Nasza, społeczna, non-profit organizacja WENA Ruch Polskich Patriotów przedstawia realne, konkretne rozwiązanie i ostatnią szansę, na uratowanie Polskiego Narodu przed zniewoleniem, eksterminacją i zagładą oraz uratowanie Polski przed sprzedażą, zniszczeniem i likwidacją. Ratujemy Polski Naród i Polskę, w ten sposób, że natychmiast oddajemy władzę Polskiemu Narodowi zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z póź. zm.), tj.:
Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

- Do uratowania Polskiego Narodu i Polski potrzebujemy tylko, minimum 100 osób w całej Polsce, które mają ukończony wiek 30 lat, aby kandydowały na Senatora w wyborach do Senatu RP, z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów. Oczywiście działamy równolegle i również potrzebne są osoby, które mają ukończony wiek 21 lat, aby kandydowały na Posła w wyborach do Sejmu RP, z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.

- W Polsce, na tej podstawie prawnej powinna być demokracja bezpośrednia, ale realnie jej nie ma, ponieważ PiS, PO, Lewica, Prawica, Konfederacja i inni zdrajcy i kolaboranci są na ostatnim etapie procesu zagłady Polskiego Narodu i likwidacji Polski. Władza w Polsce i każdy dotychczasowy Poseł i Senator łamie, narusza i nie przestrzega Konstytucji RP. Jesteśmy w bagnie, w śmierdzącym szambie, które tak śmierdzi, że rzygamy, które kręci się w prawo, a niektórzy chcą zmienić ekipę, aby kręciła się w lewo, ale wtedy będzie jeszcze gorzej śmierdzieć. A nam nie chodzi o to, aby zmienić kręcenie szamba z prawo na lewo, tylko nam chodzi o to, aby z szamba wyjść. A wyjście to jest uhonorowanie art. 4 Konstytucji RP, tj. władza należy do Narodu i wychodzimy z szamba.
- Nikt się Nas nie pyta o zdanie. Wszytko o Nas bez Nas. To trzeba zatrzymać i My mamy możliwość zatrzymać, poprzez proste rozwiązanie senackie, przestrzeganie Konstytucji, tj. władza należy do Narodu. Skorzystajmy z tego, bo inaczej to będzie za późno i wszyscy zginiemy.

- Obwiązek i zadanie dla każdej Polki, Polskiej Patriotki i każdego Polaka, Polskiego Patrioty to, w ciągu 24 godzin podjęcie decyzji i złożenie oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie na Senatora (ukończone 30 lat) lub Posła (ukończone 21 lat), w wyborach do Sejmu i Senatu RP, z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów, po to aby natychmiast oddać realną władzę Polskiemu Narodowi, zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.
- Naszym kandydatem na Senatora i Posła może być, tylko i wyłącznie, osoba, która:
1) jest bezpartyjna,
2) złoży oświadczenie, że gdy zostanie wybrana to złoży (jako Senator) i poprze (jako Poseł) wniosek o referendum z żądaniem przekazania władzy Narodowi zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

- W obecnym, rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, na uratowanie Polskiego Narodu i Polski, nie ma innej, realnej, pokojowej szansy, nie ma innej możliwości, aby zlikwidować obecne, realne zagrożenia, jak tylko wybranie naszych Senatorów do Senatu RP. Jeśli nie wygramy wyborów, przede wszystkim do Senatu RP, a dodatkowo być może do Sejmu RP, to już nie będzie Polskiego Narodu i Polski. Ponieważ obecny, zły system wyborów do Sejmu preferuje duże partie, dlatego nasza, mała, społeczna, non-profit organizacja WENA Ruch Polskich Patriotów ma problem, aby uzyskać 5% poparcia do Sejmu, ale jednocześnie ma realną szansę na wygranie wyborów do Senatu, zgłaszając 100 osób w całej Polsce, naszych kandydatów na Senatorów w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu RP.
- Dlatego w pierwszej kolejności musimy skupić się na znalezieniu i zarejestrowaniu naszych kandydatów na Senatorów i przede wszystkim musimy wybrać naszych Senatorów do Senatu RP.
- Oczywiście, działamy równolegle i również szukamy i rejestrujemy naszych kandydatów na Posłów do Sejmu RP, aby wybrać naszych Posłów do Sejmu RP.

- Naszym kandydatem na Senatora z okręgu wyborczego nr 23 do Senatu RP jest Janusz Rutkowski Przewodniczący organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów, oficjalnie zarejestrowany kandydat na Prezydenta Miasta Łodzi w 2010 i 2018 roku.
- Okręg wyborczy nr 23 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar części miasta na prawach powiatu Łodzi (województwo łódzkie) – osiedla: Bałuty Zachodnie, Bałuty-Centrum, Bałuty-Doły, im. Józefa Montwiłła-Mirecki, Julianów-Marysin-Rogi, Karolew-Retkinia Wschód, Katedralna, Koziny, Lublinek-Pienista, Łagiewniki, Nad Nerem, Radogoszcz, Retkinia Zachód-Smulsko, Stare Polesie, Śródmieście-Wschód, Teofilów-Wielkopolska, Zdrowie-Mania, Złotno.

#Zostań z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów,
w swoim okręgu wyborczym, kandydatem na
POSŁA do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, SENATORA do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
reprezentującym Polski Naród.
Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku odbędą się
15 października lub 22 października lub 29 października lub 5 listopada 2023 roku.

WENA Ruch Polskich Patriotów
istnieje, działa i rozwija się
na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

# OBOWIĄZEK KAŻDEGO POLSKIEGO PATRIOTY !!!

Do wszystkich Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Polskich Orlic. Tu i teraz została ostatnia szansa na to, aby dzieci i wnuki nas nie przeklinały tylko podziwiały, aby stworzyć listy kandydatów na Posłów RP i Senatorów RP z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów. Polko, Polaku jeśli jesteś Polską Patriotką, Polskim Patriotą to zrozum, że pozostało tylko 48 godzin do uratowania przed zagładą Ciebie, Twojej rodziny, Twoich dzieci i wnuków, Polskiego Narodu i Polski.
Dlatego, aby PiS, PO, Lewica, PSL, Konfederacja i inni zdrajcy i kolaboranci nie zostali wybrani do Sejmu RP i Senatu RP, to w czasie 48 godzin, musisz wykonać zdecydowane działania, musisz wykonać obowiązek każdego Polskiego Patrioty.
Musisz spełnić następujące warunki:
1. Jako kandydat na posła masz ukończone 21 lat.
2. Jako kandydat na senatora masz ukończone 30 lat.
3. Jesteś przeciwnikiem PiS, PO, Lewicy, PSL, Konfederacji i innych zdrajców i kolaborantów.
4. Popierasz Polskich Patriotów, interesy Polskiego Narodu i Polski.
5. Oświadczasz, że wyrażasz zgodę na kandydowanie na Posła lub Senatora z listy organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli, w takim celu, aby pomóc takie listy utworzyć w 41 okręgach wyborczych do Sejmu RP i w 100 okręgach wyborczych do Senatu RP, w całej Polsce, po to aby osoby z tych list, mogli zostać wybrani do Sejmu RP lub Senatu RP.
6. Przesyłasz, składasz w ciągu 24 godzin, do Przewodniczącego organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli, formalne dokumenty potwierdzające rzeczywisty stan faktyczny.
7. Tworzysz i budujesz gniazdo, dom, rodzinę, zespół, oddział, armię WENA Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Polskich Orlic na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

#Zadanie dla każdego Polskiego Patrioty !!!

Tworzymy listy kandydatów na POSŁÓW i SENATORÓW WENA Ruchu Polskich Patriotów.
Co musimy zrobić? Krótko i konkretnie:
1. Szukamy osoby (minimum ok 15 osób), która:
   1) jako kandydat na posła ma ukończone 21 lat,
   2) jako kandydat na senatora ma ukończone 30 lat,
   3) jest przeciwnikiem PiS, PO, Lewicy, Konfederacji i innych zdrajców i kolaborantów,
   4) popiera Polskich Patriotów, interesy Polskiego Narodu i Polski,
   5) oświadczy, że wyraża zgodę na kandydowanie na Posła lub Senatora z listy organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli, w takim celu, aby pomogła takie listy utworzyć w 41 okręgach wyborczych do Sejmu RP i w 100 okręgach wyborczych do Senatu RP, w całej Polsce, aby ta osoba mogła zostać wybrana lub pomogła, aby inni z list, mogli zostać wybrani do Sejmu RP lub Senatu RP,
   6) prześle, złoży, w ciągu 24 godzin, do Przewodniczącego organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli, formalne dokumenty potwierdzające rzeczywisty stan faktyczny.
2. Wysyłamy do wszystkich (minimum do 100 osób) nasze ulotki, plakaty, treści, prosząc ich o zrobienie tego samego.
Źródło informacji i wiedzy to witryna www.ruchwena.com

# STAN WYJĄTKOWY !!!

1. - Potwierdź w ciągu 24 godzin, że jesteś członkiem organizacji WENA Ruchu Polskich Patriotów.
2. - Szukamy w całej Polsce i Ty znajdź w całej Polsce i w ciągu 24-48 godzin prześlij na e-maila Ruchu WENA, listę około 15 osób z całej Polski i oświadczenia - zgodę na kandydowanie, osób z całej Polski, kandydatów na Posłów RP i Senatorów RP rekomendowanych, we wszystkich 41 okręgach do Sejmu RP i 100 okręgach do Senatu RP, przez organizację WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli.
3. - O tym, co zostało zrobione, napisz informację.
4. - Uwaga: Należy wypierdolić PiS, PO, Lewicę i innych zdrajców i kolaborantów, bo jeśli oni wygrają wybory do Sejmu RP i Senatu RP, to Polski Naród wymordują, a Polskę zlikwidują.
5. - Tylko organizacja WENA Ruch Polskich Patriotów Ruch Obywatelski Obywateli musi wygrać wybory do Sejmu RP i Senatu RP.
6. - Dlatego ratuj siebie, swoją rodzinę, dzieci i wnuki. Ratuj Polskę i Polski Naród.
7. - Tą informację przekaż i prześlij dalej do wszystkich, minimum do 100 osób z całej Polski.

JESTEŚMY PRZECIWNIKAMI Przeciwników Ruchu WENA Polskich Patriotów
pod przewodnictwem Janusza Rutkowskiego.
Na przeciwników Ruchu WENA nie głosujemy
i nie głosujemy na POjebów i PiSDZIELCÓW i innych zdrajców i kolaborantów,
ponieważ zawsze popieramy, wspieramy i głosujemy na Ruch WENA Polskich Patriotów.

# ŚWIADOMOŚĆ KAŻDEGO POLSKIEGO PATRIOTY !!!

Polscy Patrioci, członkowie organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów, uznają za najważniejsze następujące wartości: wena, świadomość, mądrość, wiedza, prawda, wiara, miłość, kreatywność, taniec, rzetelność, wiarygodność, prawo, moc, odwaga, polski patriotyzm, walka o interesy Polskiego Narodu i Polski, walka o dobra osobiste i wolności człowieka, walka z patologicznym funkcjonowaniem funkcjonariuszy publicznych, pracowników służby cywilnej, organów państwa, wyższych uczelni, instytucji publicznych.
W życiu człowieka najważniejsze są trzy momenty:
1) moment, w którym przyszedł na ten świat,
2) moment, w którym uświadomił sobie, po co przyszedł na ten świat,
3) moment, w którym uświadomił sobie czy spełnił misję swojego życia?
Niestety, zbyt często człowiek przez całe swoje życie nie jest świadomy tego, po co i dla kogo żyje?
A czy Ty jesteś świadomy/a po co i dla kogo żyjesz?

Cztery rzeczy nie wracają w życiu:
1. Dni, które przeżyłeś/aś.
2. Rzeczy, których doświadczyłeś/aś.
3. Słowa, których użyłeś/aś.
4. Szansa, której nie wykorzystałeś/aś.
Tu i teraz została ostatnia szansa na to, aby dzieci i wnuki nas nie przeklinały tylko podziwiały, aby stworzyć listy kandydatów na Posłów RP i Senatorów RP z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów, aby uratować przed zagładą Ciebie, Mnie, Nas, Nasze rodziny, dzieci i wnuki, Polski Naród, Polskę.

#WENA Ruch Polskich Patriotów opiera się na WENIE !!!

Polko, Polaku, jeśli jesteś Polską Patriotką, Polskim Patriotą to, dla ratowanie Polaków i Polski, zrozum, że:
1. Obecnie została ostatnia szansa, zostało tylko 48 godzin, na to, aby nie dopuścić PiS, PO, Lewicę, Prawicę, Konfederację i innych zdrajców i kolaborantów do Sejmu i Senatu RP w wyborach, aby powstrzymać proces zagłady Polskiego Narodu i likwidacji Polski, aby ratować Polaków i Polskę.
2. Obecnie w walce o interesy Polskiego Narodu i Polski muszą uczestniczyć wszyscy Polacy, w sposób zorganizowany w organizacji o nazwie WENA Ruch Polskich Patriotów pod przywództwem Janusza Rutkowskiego.
3. Obecnie jedyną wiarygodną, rzetelną, patriotyczną siłą w Polsce, walczącą o interesy Polskiego Narodu i Polski jest organizacja non-profit o nazwie WENA Ruch Polskich Patriotów pod dowództwem Janusza Rutkowskiego.
4. Wszystko we Wszechświecie zmienia się, dlatego WENA Ruch Polskich Patriotów opiera się na wartościach, takich jak np. wena. Wena jest to natchnienie, ochota, przypływ chęci, zapał twórczy, zdolność i łatwość tworzenia, dobre predyspozycje, ułatwiające wykonanie danego zadania, dobry stan duchowej motywacji do działania.
5. Wiara WENY polega na sposobie prowadzenia ludzi, ludzkiego umysłu, wiedzy, mądrości, świadomości i duszy, do pełnej znajomości Wszechświata oraz Ducha Wiary Weny Wszechświata działającego w nich, i na kierowaniu nimi przy podejmowaniu decyzji dążenia do doskonałości. By tę doskonałość zdobyć, bardziej niż heroizm potrzebne będzie natchnienie Ducha Wiary Weny Wszechświata oraz doskonała uległość i posłuszeństwo transcendentalnej woli Twórcy Wiary WENY.
6. W tym stanie rzeczy, musisz w ciągu 48 godzin zarejestrować się, jako kandydat i zgłosić innych kandydatów na Posła lub Senatora RP z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.

#POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA DLA WENA RUCHU POLSKICH PATRIOTÓW !!!

-Wszystko pamiętam co mówiłem o życiu prywatnym, osobistym, ale od spraw prywatnych, osobistych, przyjemności, od zaspakajania własnych potrzeb i przyjemności, są sprawy ważniejsze, które dotyczą przyszłości nas wszystkich, Polaków, naszych dzieci i wnuków, dotyczą przyszłości naszej Ojczyzny, naszego kraju, Polski.
- Polska i Polacy są w końcowym etapie likwidacji. Jeśli PiS w Sejmie przegłosuje ustawę geologiczną, o gruntach, to już będzie koniec z Polakami i Polską.
- W obecnej sytuacji nie można być obojętnym na mordowanie Polaków i likwidowanie Polski.
- Tu i teraz jest ostatnia szansa na to, aby dzieci i wnuki nas nie przeklinały tylko podziwiały, aby stworzyć listy kandydatów na Posłów RP i Senatorów RP z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.
- Ponieważ, jeśli PiS i PO i Lewica i inni zdrajcy i kolaboranci wygrają wybory do Sejmu RP i Senatu RP to Polski Naród zostanie wymordowany i Polska zostanie zlikwidowana.
- Polityka jest wszystkim, a wszystko bez polityki jest niczym. Polityka to jest Twoje osobiste życie, Twojej rodziny, przyszłych dzieci i wnuków. Polityka to jest kwestia wyboru, czy zostaniemy wymordowani lub niewolnikami. Może dla Ciebie nie ma znaczenia to, jak będziesz żył/a i Twoja rodzina, czy Polska będzie istniała lub nie będzie Polski?
- Ale dla mnie ma to znaczenie. Ponieważ o Polskę walczyli i umierali Polacy w Twoim wieku.
POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA DLA WENA RUCHU POLSKICH PATRIOTÓW !!!

# WEZWANIE POLAKÓW DO PARTYCYPOWANIA W KOSZTACH WALKI !!!

Polko, Polaku, jeśli jesteś Polską Patriotką, Polskim Patriotą to, dla ratowanie Polaków i Polski, zrozum, że:
1. Obecnie została ostatnia szansa, zostało tylko 48 godzin, na to, aby nie dopuścić PiS, PO, Lewicę, Prawicę, Konfederację i innych zdrajców i kolaborantów do Sejmu i Senatu RP w wyborach, aby powstrzymać proces zagłady Polskiego Narodu i likwidacji Polski, aby ratować Polaków i Polskę.
2. Obecnie w walce o interesy Polskiego Narodu i Polski muszą uczestniczyć wszyscy Polacy, w sposób zorganizowany w organizacji o nazwie WENA Ruch Polskich Patriotów pod przywództwem Janusza Rutkowskiego.
3. Obecnie jedyną wiarygodną, rzetelną, patriotyczną siłą w Polsce, walczącą o interesy Polskiego Narodu i Polski jest organizacja non-profit o nazwie WENA Ruch Polskich Patriotów pod dowództwem Janusza Rutkowskiego.
4. Obecnie wszyscy Polacy muszą ponosić, intelektualne, moralne i materialne koszty prowadzenia walki o interesy Polskiego Narodu i Polski oraz partycypować w kosztach materialnych organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.
5. Tu i teraz musisz dokonać wpłaty składki członkowskiej i darowizny na rzecz organizacji non-profit WENA Ruch Polskich Patriotów:
  a) Blikiem na numer telefonu (+48) 731 915 338.
  b) Przelewem na rachunek bankowy w PKO Bank Polski numer: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
  c) Przelewem na rachunek bankowy w Bank Pekao numer: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.
6. W ciągu 48 godzin, musisz przekazać propozycje kandydatów na Posłów RP i Senatorów RP z rekomendacji organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.

# WEZWANIE POLAKÓW DO RATOWANIA POLSKI ZA 10 ZŁ !!!

POLKO, POLAKU jeśli jesteś POLSKĄ PATRIOTKĄ, POLSKIM PATRIOTĄ, to dla ratowania Polski i Polaków, tylko 10 zł na tydzień, składkę członkowską lub darowiznę, na rzecz non-profit organizacji WENA Ruchu Polskich Patriotów, tu i teraz wpłać:
1. BLIKIEM na nr telefonu (+48) 731-915-338.
2. Przelewem na r-k PKO Bank Polski 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
3. Przelewem na r-k Bank Pekao 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.

#Wezwanie Polskich Patriotów do uaktualnienia członkostwa !!!

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z póź. zm.),
POLKO, POLAKU jeśli jesteś POLSKĄ PATRIOTKĄ, POLSKIM PATRIOTĄ to zrozum, że pozostało tylko 24 godziny do uratowania przed zagładą Ciebie, Twojej rodziny, dzieci i wnuków, Polski i Polskiego Narodu, dlatego, aby PiS, PO i inni zdrajcy i kolaboranci nie zostali wybrani do Sejmu i Senatu RP, dlatego w czasie 24 godzin musisz:
1. Złożyć oświadczenie o członkostwie w organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.
2. Wpłacić składki członkowskie i darowizny:
  a) BLIKIEM na nr telefonu (+48) 731-915-338.
  b) Przelewem na r-k PKO Bank Polski 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
  c) Przelewem na r-k Bank Pekao 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.
3. Przekazać kandydatów na Posłów i Senatorów RP z rekomendacji Ruchu WENA.

#Wezwanie Polskich Patriotów do ratowania Polski w wyborach !!!

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z póź. zm.),
POLKO, POLAKU jeśli jesteś POLSKĄ PATRIOTKĄ, POLSKIM PATRIOTĄ to zrozum, że pozostało tylko 48 godzin do ratowania przed zagładą Ciebie, Twojej rodziny, dzieci i wnuków, Polski i Polskiego Narodu, dlatego, aby PiS, PO i inni zdrajcy i kolaboranci nie zostali wybrani do Sejmu i Senatu RP, dlatego w czasie 48 godzin musisz:
1. Złożyć oświadczenie o członkostwie w organizacji WENA Ruch Polskich Patriotów.
2. Zarejestrować się w Ruchu WENA jako kandydat na Posła RP w swoim, jednym okręgu wyborczym na 41 okręgów w wyborach do Sejmu RP.
3. Zarejestrować się w Ruchu WENA jako kandydat na Senatora RP w swoim, jednym okręgu wyborczym na 100 okręgów w wyborach do Senatu RP.

Każda osoba, w celu dalszego korzystania z tej witryny oraz
uczestniczenia w All Events - we Wszystkich Wydarzeniach organizacji RuchWena
Akademii Świadimości Tańca i Miłości,
które odbywają się co dzień, 7 dni w tygodniu,
w Łodzi ul. Piotrkowska 17 oraz w innych miejscach Miasta Łodzi,
ma obowiązek wykonać pierwsze prawo RuchWena, tzn. dokonać wpłaty darowizny.
W celu dokononania wpłaty darowizny kliknij na poniższy "Przycisk darowizny PayPal".

Akademia Świadomości Tańca i Miłości.
Tańce Kizomba, Bachata. Miłości 10 form.
Events - Wydarzenia odbywają się co dzień, 7 dni w tygodniu,
w Łodzi ul. Piotrkowska 17 oraz w innych miejscach Miasta Łodzi.

Akademia Świadomości Tańca i Miłości.
Tańce Kizomba, Bachata. Miłości 10 form.
Events - Wydarzenia odbywają się co dzień, 7 dni w tygodniu, w Łodzi, ul. Piotrkowska 17 oraz w innych miejscach Miasta Łodzi.
po omówieniu z Januszem Rutkowskim, tel. 731-915-338.
Zapisz się do RuchWena w realnym, formalnym, rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym. Korzystaj ze wszystkich sześciu praw RuchWena, a w tym z czwartego prawa RuchWena, tj.:
„Odrzuć samotność, jednostkowość i dołącz do armii, drużyny, zespołu, gniazda Orłów i Orlic, Polskich Patriotów RuchWena. Korzystaj ze wszystkich wartości i potrzeb, takich jak: świadomość, mądrość, wiedza, prawda, wiara, miłość, moc, prawo, wena, inspiracja, kreacja, taniec, zdrowy styl życia. Zamieniaj swoje marzenia i potrzeby na cele i je osiągaj i realizuj w RuchWena. Wykorzystaj, uzupełniaj, podnoś swoje kwalifikacje i umiejętności, aby dostosować je do swoich potrzeb, możliwości i celów. Działaj w RuchWena i osiągaj cele dzięki wspólnej wenie, inspiracji, kreatywności, miłości, w ramach różnych form działalności i uczestnictwa w RuchWena. Nauka przez działanie to najlepszy sposób na poznanie nowych ludzi, możliwości, technik, technologii. W RuchWena osiągniesz i zaspokoisz wszystkie wartości i potrzeby zdrowego stylu życia. Jeśli chcesz dołączyć do Nas – RuchWena i działać z Nami na FB i innych platformach społecznych to najpierw musisz zarejestrować się w RuchWena poza FB, w realnym, formalnym, rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym.”

Events – Wydarzenia RuchWena co dzień, przez 7 dni w tygodniu.
Akademia Świadomości, Tańca i Miłości.
W Akademii Świadomości, Tańca i Miłości możesz osiągnąć szczęście,
zrealizować wszystkie wartości, zaspokoić wszelkie potrzeby zdrowego stylu życia,
co dzień, przez 7 dni w tygodniu.
Tańce: Kizomba, Bachata. Miłości 10 form.
Zapisy: tel. 731-915-338. e-mail: ruchwena@gmail.com

Events – Wydarzenia RuchWena są co dzień, przez 7 dni w tygodniu.
W Akademii Świadomości Tańca i Miłości możesz osiągnąć szczęście, zrealizować wszystkie wartości, zaspokoić wszelkie potrzeby zdrowego stylu życia, co dzień, przez 7 dni w tygodniu. Tańce: Kizomba, Bachata. Miłości 10 form.
Events – Wydarzenia RuchWena odbywają się co dzień, przez 7 dni w tygodniu, w Łodzi, ul. Piotrkowska 17 oraz w innych miejscach na obszarze miasta Łodzi, po uzgodnieniu z Januszem Rutkowskim, tel. 731-915-338, e-mail: ruchwena@gmail.com

W celu brania udziału w Events – Wydarzeniach RuchWena i Akademii Świadomości, Tańca i Miłości, musisz zapisać się do RuchWena i na event – wydarzenie, w realnym, formalnym, rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, poza FB i innymi portalami społecznościowymi.

W celu korzystania z sześciu praw RuchWena, osiągania szczęścia, realizowania wszystkich wartości, zaspokajania wszelkich potrzeb zdrowego stylu życia, co dzień, przez 7 dni w tygodniu, musisz zapisać się do RuchWena w realnym, formalnym, rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, poza FB i innymi portalami społecznościowymi.

Przede wszystkim korzystaj z czwartego prawa RuchWena, tj.:
„Odrzuć samotność, jednostkowość i dołącz do armii, drużyny, zespołu, gniazda Orłów i Orlic, Polskich Patriotów RuchWena. Korzystaj ze wszystkich wartości i potrzeb, takich jak: świadomość, mądrość, wiedza, prawda, wiara, miłość, moc, prawo, wena, inspiracja, kreacja, taniec, zdrowy styl życia. Zamieniaj swoje marzenia i potrzeby na cele oraz osiągaj je i realizuj w RuchWena. Wykorzystaj, uzupełniaj, podnoś swoje kwalifikacje i umiejętności, aby dostosować je do swoich potrzeb, możliwości i celów. Działaj w RuchWena i osiągaj cele dzięki wspólnej wenie, inspiracji, kreatywności, miłości, w ramach różnych form działalności i uczestnictwa w RuchWena. Nauka przez działanie to najlepszy sposób na poznanie nowych ludzi, wartości, możliwości, technik, technologii.
W RuchWena i w Akademii Świadomości Tańca i Miłości możesz osiągnąć szczęście, zrealizować wszystkie wartości, zaspokoić wszelkie potrzeby zdrowego stylu życia, co dzień, przez 7 dni w tygodniu. Tańce: Kizomba, Bachata. Miłości 10 form.
Jeśli chcesz dołączyć do Nas – RuchWena na FB i działać z Nami na FB i innych platformach społecznościowych to najpierw musisz zapisać się do RuchWena poza FB, w realnym, formalnym, rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym.”

Janusz Rutkowski
Przywódca Rewolucji
RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic

MAMO! TATO! POLKO! POLAKU!

DLACZEGO się SPÓŹNIASZ na REWOLUCJĘ
RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego?
Inni już WALCZĄ za Ciebie, a Ty się SPÓŹNIASZ!
SPÓŹNIENIE musisz natychmiast nadrobić w RuchWena,
aby Nasze dzieci i wnuki Cię NIE PRZEKLINAŁY tylko PODZIWIAŁY!
Pomyśl o przyszłości Naszych dzieci i wnuków.
WALCZ o Naszą, a NIE o „ich” Polskę.
Nasze dzieci i wnuki LICZĄ na Ciebie!

Rewolucja
RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic.
Rewolucja Rewindykacyjna, Reegzekucyjna,
Obronna Wojna Rewolucyjna Narodu Polskiego
za pośrednictwem RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic,
pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego,
w celu ratowania Polski i Polaków,
przed ostateczną likwidacją Polski i zagładą Narodu Polskiego,
jako jedyny najlepszy ratunek, jako jedyny najlepszy wybór dla Polaków,
zamiast wszystkich innych wariantów.

Dlaczego, poza FB i na FB, musisz formalnie dołączyć do Nas - RuchWena?

Dlatego, że:
1. Nasze kontakty i działania poza FB i na FB muszą być realne, formalne, w ramach organizacji RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic, zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
2. Nasze kontakty i działania poza FB i na FB muszą być służbowe, w ramach formalnej organizacji RuchWena, realnie działającej poza FB i na FB, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
3. Nasze kontakty i działania poza FB i na FB muszą polegać na, zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, działalności publicznej.
4. Naszym celem musi być wygranie wyborów i przejęcie władzy w Polsce, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
5. Od początku Naszych kontaktów i działań poza FB i na FB każda osoba musi realizować merytoryczny program RuchWena oraz przestrzegać praw i zasad wewnątrzorganizacyjnych RuchWena, z którymi musi zapoznać się i je zaakceptować każda osoba przystępująca do Nas.
6. W celu dołączenia do Nas poza FB i na FB musisz złożyć formalny wniosek do Przewodniczącego RuchWena w formie opisanej odrębnie.
7. Po złożeniu formalnego wniosku osoba uzyskuje status prawny "Uczestnik" i co dzień realizuje program, prawa i zasady RuchWena.
8. Po weryfikacji „Uczestnik” nabywa status prawny "Członek" i może być formalnym kandydatem RuchWena do określonych władz w państwie Rzeczpospolita Polska w najbliższych wyborach.

Jak, poza FB i na FB, musisz formalnie dołączyć do Nas - RuchWena?

1. Poza FB i na FB, musisz formalnie dołączyć do Nas - RuchWena, z powodów opisanych odrębnie.
2. W celu formalnego, poza FB i na FB, dołączenia do Nas - RuchWena, tzn. do formalnej organizacji o nazwie RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic, realnie działającej, poza FB i na FB, pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, musisz złożyć, do Przewodniczącego organizacji RuchWena Janusza Rutkowskiego, pisemny, formalny wniosek (oświadczenie woli, deklarację):
1) napisany według własnego uznania, ale zawierający wszystkie merytoryczne, formalno-prawne sformułowania i wyczerpujące dane osobowe, lub
2) wypełniając otrzymany formularz.
3. Przedmiotowy w/w dokument musisz przekazać do Przewodniczącego organizacji RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic Janusza Rutkowskiego i potwierdzić w sposób następujący:
1) na adres e-mail: ruchwena@gmail.com
2) na adres pocztowy: Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22
3) na nr tel., SMS, MMS, aplikacja Telegram: (+48) 731-915-338
4) bezpośrednio u Przewodniczącego RuchWena Janusza Rutkowskiego.

Załącznik nr 3 do PROKLAMACJI z dnia 15 grudnia 2022 roku
RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego.
#Akcja REWOLUCJA, REWINDYKACJA i REEGZEKUCJA Narodu Polskiego za pośrednictwem RuchWena
w Obronnej Wojnie Rewolucyjnej Polskiego Narodu,
dla ratowania Polski i Polaków przed ostateczną likwidacją Polski i zagładą Narodu Polskiego.
– Jedyny najlepszy ratunek, jedyny najlepszy wybór dla Polaków,
zamiast wszystkich dobrych i/lub złych wariantów.

Rewolucja Rewindykacyjna i Reegzekucyjna Narodu Polskiego za pośrednictwem RuchWena, Obronna Wojna Rewolucyjna Narodu Polskiego za pośrednictwem RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego, walczących przedstawicieli Narodu Polskiego w państwie Rzeczpospolita Polska, już dawno wystartowała, rozpoczęła się i już od dawna trwa, co dzień, na obszarze całej Polski.

„Rewolucja Rewindykacyjna i Reegzekucyjna RuchWena, Obronna Wojna Rewolucyjna RuchWena” oznacza obronę konieczną Polski i Narodu Polskiego, przed ostateczną likwidacją Polski i eksterminacją Narodu Polskiego.

„Rewindykacja RuchWena” oznacza żądanie zwrotu własności i/lub przywrócenia utraconych praw i/lub zadośćuczynienia na doznane szkody materialne i krzywdy moralne i/lub skuteczne odzyskiwanie utraconej własności i/lub prawa do czegoś i/lub skuteczne wyegzekwowanie zadośćuczynienia za doznane szkody materialne i krzywdy moralne, na drodze sądowej i/lub obronnej wojny rewolucyjnej.

„Reegzekucja RuchWena” oznacza skuteczne wyegzekwowanie sprawiedliwości dziejowej poprzez ukaranie wszystkich sprawców, którzy dopuścili się wszelkich niegodziwości wobec Polaka, Polaków, Narodu Polskiego, Polski, niezależnie od terminu i miejsca, w jakich zaistniały fakty, na drodze sądowej i/lub obronnej wojny rewolucyjnej.

Rewolucja RuchWena i Obronna Woja Rewolucyjna jest skutecznie, od dawna, co dzień, prowadzona przez RuchWena na obszarze całej Polski.
Godzina startu Rewolucji RuchWena i Obronnej Wojny Rewolucyjnej RuchWena już dawno minęła.

POLKO! POLAKU!
DLACZEGO się SPÓŹNIASZ na REWOLUCJĘ RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego?
Inni już WALCZĄ za Ciebie, a Ty się SPÓŹNIASZ!
SPÓŹNIENIE musisz natychmiast nadrobić w RuchWena, aby Nasze dzieci i wnuki Cię NIE PRZEKLINAŁY tylko PODZIWIAŁY!
Spóźnienie swoje musisz nadrobić:
1) natychmiastowym przystąpieniem do organizacji RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego,
2) aktywnym uczestnictwem w realizacji programu RuchWena, w Rewolucji RuchWena i Obronnej Wojnie Rewolucyjnej Narodu Polskiego, w obronie koniecznej Polski i Narodu Polskiego,
– – w celu zablokowania procesu ostatecznej likwidacji Polski, wymordowania, eksterminacji i zagłady Narodu Polskiego oraz eksterminacji Słowian Polskich.
A im wcześniej, im więcej Polskich Patriotów to zrobi, to tym większa jest szansa na uratowanie Polski i Narodu Polskiego.

Jesteśmy w trakcie Rewolucji i Obronnej Wojny Rewolucyjnej prowadzonej przez Naród Polski za pośrednictwem RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego, jesteśmy w trakcie natychmiastowego, konkretnego, zbiorowego, wspólnego, skutecznego, zdecydowanego i zdyscyplinowanego działania.
Dlatego musi nastąpić stop destrukcji i anarchii.
W tym okresie, tj. w okresie trwania Rewolucji i Obronnej Wojny Rewolucyjnej i w tych warunkach, nie ma miejsca na niezdecydowanie, niesubordynację, destrukcję i anarchię.
Odwaga prowadzi do zwycięstwa, a tchórzostwo i zdrada polskich interesów, do śmierci.

Otóż, My – Polscy Patrioci, za pośrednictwem organizacji RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego w następujący sposób podchodzimy do prowadzenia Rewolucji i Obronnej Wojny Rewolucyjnej, tj.:
1) bez efekciarstwa, bez publicznych wystąpień, ulicznych manifestacji, żadnych, publicznych burd z udziałem wielu osób, często brutalnych, ale też bez jakiegoś defetyzmu,
2) działamy skromnie, cicho i szybko, z ogromną świadomością, mądrością, wiedzą, wiarą, mocą,
3) skutecznymi metodami organizacyjnymi, prawnymi, informacyjnymi, informatycznymi, marketingowymi,
4) w sposób metodyczny, profesjonalny, interdyscyplinarny, wszechstronny, cierpliwy, konsekwentny,
5) wytrwale, skutecznie realizujemy wszystkie cele operacyjne i strategiczne, w oparciu o podejście systemowo-sytuacyjne,
6) skutecznie wykrywamy i usuwamy przeszkody, problemy, patologie,
7) przyjmujemy zgłoszenia do rejestru sprawców i prowadzimy Polski Narodowy Rejestr Sprawców Niegodziwości wobec Polaka, Polaków, Narodu Polskiego, Polski, w celu rozliczenia sprawców w procesie „Reegzekucji RuchWena”,
8) na bieżąco informujemy Naród Polski, że celem Narodu Polskiego jest wygranie wyborów i realne nadzorowanie przez Naród Polski oficjalnej władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej centralnej i terenowej, a w tym administracji, władzy sądowniczej,
9) program realizujemy, przede wszystkim, przez terenowe gniazda Polskich Orłów Orlic, we wszystkich województwach, na obszarze całej Polski.

Moc, której potrzebujemy, jest w polskiej krwi, w naszych żyłach i sercach, w naszych umysłach, a jej niewyczerpanym źródłem jest nasza, ciągle rozwijana świadomość, mądrość, wiedza, nauka, prawda i nasza nieustająca wiara!
Gwarancją sukcesu Rewolucji RuchWena jest ciężka praca każdego dnia i wykonywanie, przez siedem dni w tygodniu, praw i zasad RuchWena.
Każdy dzień bez realizacji praw i zasad RuchWena jest dniem straconym dla ratowania Polski i Narodu Polskiego, dla zablokowania procesu ostatecznej likwidacji Polski, wymordowania, eksterminacji i zagłady Narodu Polskiego oraz eksterminacji Słowian Polskich.

Do Rewolucji RuchWena i do organizacji RuchWena musisz dołączyć formalnie, zarówno poza FB i na FB, z następujących powodów:
1. Nasze kontakty i działania poza FB i na FB muszą być realne, formalne, w ramach organizacji RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic, zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
2. Nasze kontakty i działania poza FB i na FB muszą być służbowe, w ramach formalnej organizacji RuchWena, realnie działającej poza FB i na FB, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
3. Nasze kontakty i działania poza FB i na FB muszą polegać na, zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, działalności publicznej.
4. Naszym celem musi być wygranie wyborów i przejęcie władzy w Polsce, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
5. Od początku Naszych kontaktów i działań poza FB i na FB każda osoba musi realizować merytoryczny program RuchWena oraz przestrzegać praw i zasad wewnątrzorganizacyjnych RuchWena, z którymi musi zapoznać się i je zaakceptować każda osoba przystępująca do Nas.
6. W celu dołączenia do Nas poza FB i na FB musisz złożyć formalny wniosek do Przewodniczącego RuchWena w formie opisanej odrębnie.
7. Po złożeniu formalnego wniosku osoba uzyskuje status prawny "Uczestnik" i co dzień realizuje program, prawa i zasady RuchWena.
8. Po weryfikacji „Uczestnik” nabywa status prawny "Członek" i może być formalnym kandydatem RuchWena do określonych władz w państwie Rzeczpospolita Polska w najbliższych wyborach.

W celu formalnego, poza FB i na FB, dołączenia do Nas - RuchWena, tzn. do formalnej organizacji o nazwie RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic, realnie działającej, poza FB i na FB, pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, musisz złożyć, do Przewodniczącego organizacji RuchWena Janusza Rutkowskiego, pisemny, formalny wniosek (oświadczenie woli, deklarację):
1) napisany według własnego uznania, ale zawierający wszystkie merytoryczne, formalno-prawne sformułowania i wyczerpujące dane osobowe, lub
2) wypełniając otrzymany formularz.
Przedmiotowy w/w dokument musisz przekazać do Przewodniczącego organizacji RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic Janusza Rutkowskiego i potwierdzić w sposób następujący:
1) na adres e-mail: ruchwena@gmail.com
2) na adres pocztowy: Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22
3) na nr tel., SMS, MMS, aplikacja Telegram: (+48) 731-915-338
4) bezpośrednio u Przewodniczącego RuchWena Janusza Rutkowskiego.
RuchWena Polskich Patriotów Orłów Orlic pod Przywództwem Janusza Rutkowskiego

Niech żyje i rozwija się Polska i Europa patriotów!
Niech żyje i rozwija się RuchWena!

WYDARZENIE – ZGROMADZENIE w dniu 11 listopada 2022 roku w Łodzi zorganizowane przez
RuchWena Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Polskich Patriotów Orłów Orlic Świadomość Mądrość Wiedza Prawda Wiara Moc Prawo.
Łódzki Marsz Niepodległości Polskich Czterech Pokoleń (matek i ojców, naszego, dzieci, wnuków) Patriotów Orłów Orlic, do GODNOŚCI, WOLNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI,
pod przewodnictwem JANUSZA RUTKOWSKIEGO, z uczestnikami z całej Polski przez Internet,
pod symbolami zespolonych trzech polskich flag i polskim godłem w żałobie oraz z przyjętą i ogłoszoną PROKLAMACJĄ RuchWena.


Odwiedzono, oznakowano i sfotografowano 5 (pięć) z wielu dziesiątek miejsc, jako symboli ponownego, aktualnego zniewolenia Polaków i Polski oraz aktualnie obecnego w Polsce dla Polaków braku godności, wolności, sprawiedliwości, tj.:
1. Centrum Mickiewicza – Piotrkowska – rzeźba jednorożca w Łodzi.
2. Politechnika Łódzka w Łodzi.
3. Plac Niepodległości w Łodzi.
4. Plac Wolności w Łodzi.
5. Plac Pamięci Narodowej w Łodzi
– Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Odział Martyrologii Radogoszcz
– Muzeum Dziedzictwa
– Pomnik Pamięci Ofiar Pomordowanych przez Niemców w Więzieniu Na Radogoszczy.

Zgromadzenie RuchWena odbyło się w dwóch formach: bezpośredniej i zdalnej przez Internet i zrealizowano zaplanowany program.

Łódzki Marsz Niepodległości Polskich Czterech Pokoleń
(matek i ojców, naszego, dzieci, wnuków)
Patriotów Orłów Orlic,
RuchWena Obywatelski Obywateli,
do godności, wolności, sprawiedliwości,
odbywa się pod przewodnictwem
JANUSZA RUTKOWSKIEGO
11 listopada 2022 roku w Łodzi !

Łódzki Marsz Niepodległości Polskich Czterech Pokoleń
(matek i ojców, naszego, dzieci, wnuków)
Patriotów Orłów Orlic,
RuchWena Obywatelski Obywateli,
do godności, wolności, sprawiedliwości,
odbywa się pod przewodnictwem
JANUSZA RUTKOWSKIEGO
11 listopada 2022 roku w Łodzi !

INFORMACJA
o zasadach uczestnictwa w zgromadzeniu
i PROGRAM
dla osób zamierzających uczestniczyć w:
Łódzkim Marszu Niepodległości Polskich Czterech Pokoleń
(matek i ojców, naszego, dzieci, wnuków) Patriotów Orłów Orlic,
RuchWena Obywatelski Obywateli, do godności, wolności, sprawiedliwości,
odbywającym się pod przewodnictwem JANUSZA RUTKOWSKIEGO,
w dniu 11 listopada 2022 roku w Łodzi.

IMIENNE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU / IMPREZIE RuchWena
dla osób zamierzających uczestniczyć w:
Łódzkim Marszu Niepodległości Polskich Czterech Pokoleń
(matek i ojców, naszego, dzieci, wnuków) Patriotów Orłów Orlic,
RuchWena Obywatelski Obywateli, do godności, wolności, sprawiedliwości,
odbywającym się pod przewodnictwem JANUSZA RUTKOWSKIEGO,
w dniu 11 listopada 2022 roku w Łodzi.

Mobilny Punkt Przyjmowania Dokumentów Zgłaszania i Zawiadamiania
Organizatora Zgromadzenia o Zamiarze Uczestniczenia w Zgromadzeniu
i PROGRAM
dla osób zamierzających uczestniczyć w:
Łódzkim Marszu Niepodległości Polskich Czterech Pokoleń (matek i ojców, naszego, dzieci, wnuków) Patriotów Orłów Orlic,
RuchWena Obywatelski Obywateli, do godności, wolności, sprawiedliwości,
odbywającym się pod przewodnictwem JANUSZA RUTKOWSKIEGO,
w dniu 11 listopada 2022 roku w Łodzi.

Marsz Niepodległości Polskich Patriotów
do godności, wolności, sprawiedliwości
odbywa się co dzień w RuchWena!

Ja ZAWSZE i WSZĘDZIE GŁOSUJĘ i POPIERAM
RuchWena i Janusza Rutkowskiego
Polaków cztery pokolenia Orłów Orlic.


WSZYSCY ŚWIĘCI ZAWSZE i WSZĘDZIE OCHRANIAJĄ, WSPIERAJĄ i POPIERAJĄ
RuchWena i Janusza Rutkowskiego
Polaków cztery pokolenia Orłów Orlic.

Niech żyje i rozwija się Polska i Europa patriotów!
Niech żyje i rozwija się RuchWena!

Marsz Niepodległości Polskich Patriotów
do godności, wolności, sprawiedliwości
odbywa się co dzień w RuchWena!

STUDENCI ZAWSZE i WSZĘDZIE GŁOSUJĄ i POPIERAjĄ
RuchWena i Janusza Rutkowskiego
Polaków cztery pokolenia Orłów Orlic.


- Janusz Rutkowski, osoba publiczna, Lider RuchWena, w 2010 i 2018 r. oficjalnie zarejestrowany kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi, obecnie, aktualny najlepszy obywatelski obywateli Prezydent mieszkańców Łodzi, najlepszy obrońca interesów studentów i innych grup społecznych, przedstawiciel czterech pokoleń: naszych matek i ojców, naszego, naszych dzieci, naszych wnuków.
- Giorgia Meloni przewodnicząca partii Bracia Włosi (Fratelli d'Italia) oraz Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Dziś w Polsce i w Europie nadszedł czas zwycięskiej rewolucji patriotów, ponieważ wszystko zostało zanegowane, a prawda została ukryta, po to by człowiek stał się „idealnym konsumentem”, niewolnikiem na łasce wielkiej finansjery.
Georgia Meloni: Dziś atakowana jest tożsamość narodowa, religijna, płciowa czy rodzinna! Dlaczego rodzina wzbudza takie przerażenie? – Nie mogę określić się jako Włoszka, chrześcijanka, kobieta, matka. Nie. Muszę być obywatelem x, płcią x, rodzicem 1, rodzicem 2. Muszę być liczbą. Bo kiedy będę tylko liczbą, kiedy nie będę miała już tożsamości ani korzeni, zostanę idealnym niewolnikiem, na łasce finansowych spekulantów. Idealnym konsumentem. Na wszystkie pytania jest jedna odpowiedź: ponieważ te kwestie określają naszą tożsamość. A wszystko, co określa naszą tożsamość, zostało uznane za wrogie przez tych, którzy chcieliby, abyśmy nie mieli już tożsamości, byli po prostu idealnymi niewolnikami, idealnymi konsumentami.
Cytat z książki „Heretycy”, angielskiego pisarza Gilberta K. Chestertona: „Wielki marsz umysłowej destrukcji” zajdzie tak daleko, że „wszystko zostanie zanegowane”. „Zapłoną stosy, by można było dać świadectwo, że dwa razy dwa to cztery. Rozbłysną miecze, by dowieść, że latem liście są zielone”.
Dziś już nie ma kompromisów. Dołącz do organizacji RuchWena. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam.
Albo jesteś na „TAK”, albo jesteś na „NIE”.
„Tak” dla praw i wolności obywateli. „Nie” dla zniewolenia człowieka.
„Tak” dla praw i wolności studentów. „Nie” dla manipulowania, duraczenia studentów.
„Tak” dla wolności akademickiej i naukowej. „Nie” dla patologicznych uczelni zamienionych w dyktatorskie państwa w państwie, zorganizowane grupy przestępcze, które bezprawnie nękają, aresztują, więżą, torturują studentów, a tak jest w Politechnice Łódzkiej w Łodzi.
„Tak” dla prawdy i wiedzy. „Nie” dla umysłowej destrukcji, kłamstwa, zakazanej nauki, archeologii, religii, ukrytej historii ludzkości.
„Tak” dla wolności światopoglądu. „Nie” dla przemocy religii, np. islamu.
„Tak” dla praworządności. „Nie” dla bezkarności władzy i funkcjonariuszy.
„Tak” dla tożsamości płciowej. „Nie” dla przemocy ideologii gender.
„Tak” dla naturalnej rodziny. „Nie” dla lobby i przemocy LGBT.
„Tak” dla kultury życia. „Nie” dla czeluści śmierci.
„Tak” dla bezpiecznych granic. „Nie” dla masowej imigracji.
„Tak” dla zatrudnienia dla naszych obywateli. „Nie” dla dużych międzynarodowych finansjer.
„Tak” dla suwerenności ludów i narodów. „Nie” dla biurokratów w Brukseli.
„Tak” dla naszej cywilizacji. „Nie” dla tych, którzy chcą ją zniszczyć.
Niech żyje i rozwija się Polska i Europa patriotów! - Niech żyje i rozwija się RuchWena!

Janusz Rutkowski RuchWena najlepszy Obywatelski Obywateli Prezydent Mieszkańców Miasta Łodzi.


Janusz Rutkowski najlepszy kandydat na Prezydenta Łodzi w 2018 roku i w najbliższych wyborach samorządowych.
Kordian Domagała (Stańczyk2): „Dużo znajomych pyta – kogo popieram w wyborach samorządowych w Łodzi.
"Wybór: "prawo i moc" to bogactwo 4 pokoleń! Najlepszy kandydat na Prezydenta Łodzi w 2018 roku”


W dniu 19 października 2018 roku wywiad TVP3 z Januszem Rutkowskim
najlepszym kandydatem na Prezydenta Miasta Łodzi w 2018 roku
i w najbliższych wyborach samorządowych.


W TVP3 prezentacja 9-ciu kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi w 2018 roku.
W debacie nie wzięło udział 2 (dwóch) kandydatów na Prezydenta Łodzi, tj.:
Janusz Rutkowski i Hanna Zdanowska.


Łodzianie popierają Janusza Rutkowskiego RuchWena najlepszego Prezydenta Mieszkańców Łodzi w najbliższych wyborach samorządowych.
RuchWena to inspiracja i kreacja, to bogactwo 4 pokoleń!


Wiadomości RuchWena Mobilne Mass Media.
Mobilne Kreatywne Informacyjne Punkty Konsultacyjne.
Źródła wiarygodnej i rzetelnej wiedzy.

Wiadomości z frontu walki wszystkich organizacji RuchWena, uczestniczących w ogólnopolskich i lokalnych akcjach, takich jak:
1. Aktywny Protest Studentów, Pasywny Strajk Studentów, Obrona Konieczna – Kontratak Studentów, jako odpowiedzi na bezprawne, uporczywe nękanie, poniżanie, udręczanie, aresztowanie, więzienie, torturowanie studentów przez władze Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
2. Rewolucja Polskich i Europejskich Patriotów.
3. Walka Obronna, Obrona Konieczna, Kontratak.
4. Aktywizacja Akademii Sztuki Walki, Świadomości, Mądrości, Wiedzy, Prawdy, Wiary, Mocy, Prawa, Heteronomicznej Globalizacji.
5. Motywowanie do wykonania patriotycznych praw, przywilejów, powinności prowadzących do zwycięstwa Polskich i Europejskich Patriotów.

Najnowsze Wiadomości z frontu walki obronnej – obrony koniecznej w Politechnice Łódzkiej w Łodzi.

W dniu 06.10.2022 r. (czwartek) ok. godz. 13:50, w Politechnice Łódzkiej w Łodzi, na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Kierunek Logistyka, rok akademicki 2022-2023, studia stacjonarne, inżynierskie, rok 1, sem. 1, w budynku LODEX B9, sala oz125B, w trakcie wykładu z Ekonomii, student J.R. został brutalnie wyciągnięty z wykładu, aresztowany, pozbawiony wolności, trzymany w przymusowym zamknięciu, uwięziony i torturowany w budynku LODEX B9, Łódź, ul. Wólczańska 215, na parterze, w pokoju nr 21, przez Katarzynę Boczkowską, sprawcę w toczącym się procesie karnym, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Waldemara Olczyka Kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami Politechniki Łódzkiej, Rektora Politechniki Łódzkiej, którzy nadużywając władzy zmusili pracowników ochrony, tj. Tadeusza Mikinka, Michała Jóźwiaka, do bezprawnych działań przekraczających ich uprawnienia.

Czytaj dalej "Wiadomości RuchWena Mobilne Mass Media"

Janusz Rutkowski Prezydent Miasta Łodzi
POPIERANY przez
RuchWena Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Polskich Patriotów Orłów Orlic,
dlatego POPIERAM, WSPIERAM, GŁOSUJĘ na RuchWena i Janusza Rutkowskiego.

RuchWena
Ruch Obywatelski Obywateli
Ruch Wyborczy Wyborców
Polskich Patriotów Orłów Orlic
Świadomość Mądrość Wiedza Prawda
Wiara Moc Prawo
Prawdziwy Początek i Rozwój Ludzkości
Zdrowy Styl Życia

Siedziba: Polska, Łódź.
Adres: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
Komunikator: Telegram nr (+48) 731 915 338.
E-mail: ruchwena@gmail.com
Każda uczciwa, posiadajaca godność, osoba odwiedzająca witrynę: www.ruchwena.com , www.rutwena.com , www.stanmocy.com
wpłaca składkę członkowską i/lub darowiznę blikiem na nr tel. (+48) 731 915 338 lub na rachunki bankowe:
PKO BP: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757
Bank PKO: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167

Spotkania Konsultacje
w Łodzi na Piotrkowskiej
z Obywatelskim Obywateli
Prezydentem Miasta Łodzi
Januszem Rutkowskim

Spotkania Konsultacje w Łodzi na Piotrkowskiej
Obywatelskiego Obywateli Prezydenta Miasta Łodzi Janusza Rutkowskiego
z Orłami, Orlicami RuchWena,
z ZespołamiWena Orłów, ZespołamiWena Orlic RuchWena,
z DrużynamiWena Orłów, DrużynamiWena Orlic RuchWena.

PRZEWODNIK – Prawa, Przywileje, Powinności RuchWena
Dzień dobry, Wita RuchWena
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Polskich Patriotów Orłów Orlic.
RuchWena to Świadomość - Mądrość - Wiedza - Prawda - Wiara - Moc - Prawo.
RuchWena = Inspiracja + Kreacja.

RuchWena aktywnie działa bez Ciebie, pomimo, że nie wypełniasz podstawowych patriotycznych praw, przywilejów, powinności RuchWena. Ale Tobie RuchWena jeszcze może dać szansę na czerpanie korzyści z praw, przywilejów, powinności, z walki o godne życie, prawa, interesy nasze, naszych dzieci i wnuków. Jeśli jesteś osobą, która nie chce być duraczona, tzn. nie pozwala robić z siebie durnia, głupka, idioty, niewolnika oraz nie chce być zniewolona przez system bezkarnej władzy, to tu i teraz jeszcze jest szansa dla Ciebie. Brak aktywności nie zwalnia Cię z wypełniania patriotycznych praw, przywilejów, powinności, które zostały Ci podarowane i określone w Przewodniku RuchWena.
Spełniaj następujące prawa, przywileje, powinności RuchWena:

1. Pierwsze prawo RuchWena.
Inwestuj w swoją świadomość, mądrość, wiedzę, moc, tzn. co najmniej raz w bieżącym, w jak najkrótszym okresie, nie dłuższym niż 14 dni, inwestuj w bezpieczny rozwój RuchWena, dlatego wszelkimi możliwymi środkami wspieraj RuchWena, m.in. dokonuj wpłat z opisem: składka członkowska lub darowizna. Wpłacaj blikiem na nr tel. (+48) 731 915 338 lub na rachunki bankowe: PKO BP: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub Bank PKO: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167

2. Drugie prawo RuchWena.
Wykonuj sześć dobrych uczynków dziennie i poinformuj o tym RuchWena.

3. Trzecie prawo RuchWena.
Co najmniej raz w tygodniu, zorganizuj lub zgłoś się na wydarzenie RuchWena, tj. spotkanie, konsultację, prezentację, akademię, wykład, szkolenie, warsztat, trening, sprintwenę, imprezę Zespołu, Gniazda Orła, Gniazda Orlicy RuchWena oraz twórz, przekazuj, zaprezentuj swoje konkretne czyny, inspiracje, kreacje, projekty, opracowania, opinie, wnioski, rozwiązania. Potwierdzaj datę, godzinę, miejsce, formę wydarzenia RuchWena.

4. Czwarte prawo RuchWena.
Odrzuć samotność, jednostkowość i dołącz do armii, drużyny, zespołu, gniazda Orłów i Orlic, Polskich Patriotów RuchWena. Korzystaj ze wspólnych wartości, takich jak: świadomość, mądrość, wiedza, prawda, wiara, moc, prawo, inspiracja i kreacja. Zamieniaj swoje marzenia i potrzeby na cele. Wykorzystaj, uzupełniaj, podnoś swoje kwalifikacje i umiejętności, aby dostosować je do swoich potrzeb, możliwości i celów. Działaj w RuchWenie i osiągaj cele dzięki swojej wenie, inspiracji, kreatywności, w ramach różnych form działalności i uczestnictwa w RuchWenie. Nauka przez działanie to najlepszy sposób na poznanie nowych ludzi, możliwości, technik, technologii.

5. Piąte prawo RuchWena. Aktualnie, na bieżąco potwierdzaj lojalność wobec RuchWena, tu, wszędzie, teraz, w przyszłości, zawsze czynnie popieraj zgodne z prawem akcje RuchWena, podpisuj proklamacje, deklaracje, petycje, dezyderaty, pisma, wezwania, prawno-obywatelskie nakazy kierowane przez RuchWena do organów państwa Rzeczpospolita Polska i państwowych, publicznych, prywatnych instytucji, podmiotów, czynnie uczestnicz i kreuj prawno-obywatelskie procesy, akcje, działania prowadzone przez RuchWena, walcz z duraczeniem, tzn. z robieniem z ludzi durniów, głupków, idiotów, niewolników ograniczonej świadomości, ułomnej mądrości, walcz z totalitarnym systemem bezkarnej władzy, o godne życie, wolności, prawa i interesy naszego pokolenia i przyszłych pokoleń Polaków, o wolną i suwerenną Polskę.

6. Szóste prawo RuchWena. We wszystkich wyborach bierz czynny udział i głosuj na RuchWena Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Polskich Patriotów Orłów Orlic, na przedstawicieli RuchWena Ruchu Obywatelskiego Obywateli Ruchu Wyborczego Wyborców Polskich Patriotów Orłów Orlic. Ty również zostań przedstawicielem RuchWena Ruchu Obywatelskiego Obywateli Ruchu Wyborczego Wyborców Polskich Patriotów Orłów Orlic i we wszystkich wyborach bierz bierny udział, aby demokratycznie, poprzez wybory przejąć władzę i czynnie uczestniczyć w sprawowaniu władzy na wszystkich szczeblach w państwie Rzeczpospolita Polska.

Twoja opinia ma wielkie znaczenie dla RuchWena, dlatego RuchWena uprzejmie Ciebie prosi o opinie, odpowiedzi, wiadomości.
Z szacunkiem i poważaniem, pozdrawia RuchWena.

Kontakt: RuchWena, ul. Tuwima 38/22, 90-950 Łódź, Poland. SMS MMS Telegram: (+48) 731-915-338
E-mail: ruchwena@gmail.com Witryny: www.ruchwena.com , www.rutwena.com , www.stanmocy.com

Obywatele UKRAINY Solidarni z POLSKĄ.
Odwzajemniają się POLAKOM.
Dlatego Wszelkimi Środkami,
WSPIERAJĄ RuchWena!


Громадяни України Cолідарні з Польщею.
Вони відповідають полякам взаємністю.
Тому неодмінно,
Вони підтримують RuchWena!

Zaproszenie do wydarzenia
RuchWena – SprintWena Team.
SprintWena Team może liczyć od 5 do 15 uczestników.
SprintWena Team – Drużyna Szybkiego Działania.
Działaj z nami. Nauka przez działanie to najlepszy
sposób na poznanie nowych technologii.

Dzień Dobry. Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w wydarzeniu SprintWena Team oraz uprzejmie proszę o wybranie i zaproponowanie Twoich parametrów wydarzenia SprintWena Team, w celu opracowania SprintWena Planu działania koniecznego do realizacji programu dla:
1) inspekcji i adaptacji artefaktów RuchWena,
2) określenia hierarchii problemów, potrzeb, wartości,
3) stworzenia i wdrożenia projektu SprintWena,
4) inspekcji i sprawdzenia efektów pracy, rozwiązania projektu, zniwelowania problemów,
5) konsumowania uzyskanych efektów wdrożonego projektu SprintWena,
6) planowania sposobów na podniesienie jakości i efektywności zaspakajania potrzeb i wartości.
Uprzejmie proszę, Twoje dane osobowe (CV), odpowiedzi, propozycje, darowizny, składki, itp., itd. doręczyć, przesłać, przekazać na następujące dane organizacyjne:
Adres pocztowy: RuchWena, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22
E-mail: ruchwena@gmail.com
Komunikator Telegram, SMS-y, MMS-y, telefon: (+48) 731-915-338
Darowizny, składki: blikiem na nr telefonu: (+48) 731 915 338 lub na r-ki bankowe:
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167
Z poważaniem, SprintWena Master Janusz Rutkowski

Właściciel, autor, moderator witryny: nowoczesny typu organizacji, która posiada następujące cechy społeczno-organizacyjne: non-profit (tj. nie dla zysku), społeczna, publiczna, obywatelska, wyborcza, przedstawicielska, użyteczna społecznie, ochotnicza, ucząca się, edukacji, wiedzy, mądrości, prawdy, kreatywnej sztuki świadomości, wiary, mocy, prawa, inteligentna, fraktalna, wirtualna, sieciowa, kreatywna, partnerska, autonomiczna, niezależna, samorządna, neutralna, obiektywna, niezwiązana bezpośrednio z partią polityczną, o nazwie: RUTWENA Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Mądrość Prawda Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów - której misją, celem, obowiązkiem jest m.in. działanie na rzecz walki i skutecznego zwalczania, ujawniania, wskazywania, nazywania, kompromitowania, likwidowania i naprawiania patologii społecznych, wykorzystywania instytucji i organów państwa (np. uczelni), nadużywania władzy i pozycji, we wszystkich formach i strukturach, duraczenia, mobbingu, nękania obywateli i robienia z obywateli durni, głupców, idiotów, niewolników - PREZENTUJE: Bieżące Narzędzia Prawne w Sztuce Walki, Komunikaty, a w tym Publiczny List Otwarty - Zawiadomienie - Wezwanie - Żądanie, z dnia 05 czerwca 2022 roku, opublikowane na stronach: www.rutwena.com i www.stanmocy.com

UWAGA!!! SENSACJA!!! Najnowsze wydarzenia z frontu wojny!!!
OBECNIE TOCZY SIĘ MAKABRYCZNA WOJNA W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ W ŁODZI!!!
Wojna gorsza niż w Ukrainie, bo jest prowadzona przeciwko Polskim Studentom!!!
"Morduje się" Polskich Studentów!!!!
UWAGA!!! TRWA REKRUTACJA DO ARMII ORŁÓW!!!
CELEM ARMII ORŁÓW JEST m.in. OBRONA "MORDOWANYCH" POLSKICH STUDENTÓW
W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ W ŁODZ!!!
Czytaj dalej, poniżej ...

RUTWENA
Armia Orłów
Nowoczesne Mass Media
Uczące Inteligentne Kreatywne
Frkatalne Sieciowe Partnerskie
PUNKTY KONSULTACYJNE
Nowoczesnej Akademii
Edukacji Wiedzy Mądrości
Kreatywnej Sztuki Świadomości
Źródła najlepszej wiedzy i mądrości!

RUTWENA
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Mądrość Prawda Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
E-mail: rutwenamoc@gmail.com , stanmocy@gmail.com
Witryny: www.rutwena.com , www.stanmocy.com
Płatności: Składki, Darowizny dla POLSKIE ORŁY:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
Płatność blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

RUTWENA
The Army of Eagles
The Modern Mass Media
Learning Intelligent Creative
Fractal Network Partnerships
CONSULTATION POINTS
of Modern Academy
of Education Knowledge Wisdom
of the Creative Art of Awareness
The sources of the best knowledge and wisdom!

RUTWENA
Civil Movement of Citizens Electoral Movement of Voters
Knowledge Wisdom Truth Faith Power Law
of Polish Patriots of Polish Eagles
Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22.
E-mail: rutwenamoc@gmail.com , stanmocy@gmail.com
Website: www.rutwena.com , www.stanmocy.com
Payments: Contributions, Donations for Polish Eagles:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.

Właściciel, autor, moderator witryny: nowoczesny typu organizacji, która posiada następujące cechy społeczno-organizacyjne: non-profit (tj. nie dla zysku), społeczna, publiczna, obywatelska, wyborcza, przedstawicielska, użyteczna społecznie, ochotnicza, ucząca się, edukacji, wiedzy, mądrości, prawdy, kreatywnej sztuki świadomości, wiary, mocy, prawa, inteligentna, fraktalna, wirtualna, sieciowa, kreatywna, partnerska, autonomiczna, niezależna, samorządna, neutralna, obiektywna, niezwiązana bezpośrednio z partią polityczną, o nazwie: RUTWENA Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Mądrość Prawda Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów - której misją, celem, obowiązkiem jest m.in. działanie na rzecz walki i skutecznego zwalczania, ujawniania, wskazywania, nazywania, kompromitowania, likwidowania i naprawiania patologii społecznych, wykorzystywania instytucji i organów państwa (np. uczelni), nadużywania władzy i pozycji, we wszystkich formach i strukturach, duraczenia, mobbingu, nękania obywateli i robienia z obywateli durni, głupców, idiotów, niewolników - PREZENTUJE: Bieżące Narzędzia Prawne w Sztuce Walki, Komunikaty, a w tym Publiczny List Otwarty - Zawiadomienie - Wezwanie - Żądanie, z dnia 05 czerwca 2022 roku, opublikowane na stronach: www.rutwena.com i www.stanmocy.com

UWAGA!!! TRWA REKRUTACJA DO ARMII ORŁÓW!!!
CELEM ARMII ORŁÓW JEST m.in. OBRONA "MORDOWANYCH" POLSKICH STUDENTÓW
W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ W ŁODZ!!!
OBECNIE TOCZY SIĘ MAKABRYCZNA WOJNA W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ W ŁODZI!!!
Wojna gorsza niż w Ukrainie, bo jest prowadzona przeciwko Polskim Studentom!!!!
Władze Politechniki Łodzikiej w Łodzi (m.in. np. Witold Pawłowski i inni sprawcy), Wydziału Organizacji i Zarządzania (m.in. np. Sylwia Flaszewska i inni sprawcy), Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (m.in. np. Ewa Korzeniewska i inni sprawcy) oraz Organy Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi (m.in. np. Julia Chojnacka, Maria Potempa, Daria Subczyńska i inni sprawcy), przekształciły się w patologiczne społeczne koronawirusy, organizacje o znamionach mafijno-przestępczych i stosują terror, dyskryminację, mobbing, nękanie, intelektualne, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad niepełnosprawnymi studentami i ich "morudją", wykonują działania wadliwe, sprzeczne z obowiązujacymi w państwie Rzeczypospolita Polska zasadami, normami współżycia społecznego, etycznymi, moralnymi, prawnymi, popełniają przewinienia dyscyplinarne, służbowe, posiadające jednocześnie znamiona innych czynów bezprawnych, niedozwolonych, zabronionych. Robią to z wielu powodów antagonistycznych, ale przede wszystkim dlatego, że czują się bezkarni, bo działają w zmowie, nadużywają władzy i pozycji,
„kryją się” za instytucją uczelni Politechniki Łódzkiej, m.in.
Politechnika Łódzka w Łodzi nie wykonała czterech wyroków Sądów.

Niezależnie od tego, że prawo jest naruszane, to na domiar złego Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) jest wadliwa, sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem stworzyła z uczelni antagonistyczne, dyktatorskie, zbrodnicze,
państwa w państwie Rzeczypospolita Polska.

Oto lista niektórych osób, sprawców, społecznych koronawirusów w Politechnice Łódzkiej w Łodzi, m.in. np.: Krzysztof Jóźwik, Witold Pawłowski, Andrzej Romanowski, Sławomir Wiak, Jacek Kucharski, Ewa Korzeniewska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Sylwia Flaszewska, Katarzyna Boczkowska, Marcin Kozanecki, Jarosław Sowiński, Aleksandra Makowska, Anna Adamik, Anna Szmit, Jarosław Lendzion, Jan Żółtowski, Janina Mrozowska, Renata Dynarek, Paweł Ostrowski, Zbigniew Krawczyk, Tomasz Pietrucha, Natalia Rosół, Grzegorz Boreczek, Agnieszka Karbowa, Julia Chojnacka, Milena Nagel, Mateusz Papierz, Maria Potempa, Daria Subczyńska, Julia Burian, Sławomir Karasiński i inni.

Każda z wyżej wymienionych osób w Politechnice Łódzkiej w Łodzi jest sprawcą i musi się liczyć z odpowiedzialnością natury osobistej i z tym, że będą przeciwko tej osobie wszczęte i prowadzone właściwe postępowania i procesy sądowe zgodnie z prawem, w świetle wyroku Sądu Najwyższego Izba Cywilna (w składzie trzech sędziów) z dnia 15 marca 2007 r. sygn. II CSK 497/06 w zakresie tezy art. 417 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z tezą wyroku, cytat:
„Cel działania sprawcy szkody – w świetle art. 417 § 1 KC – nie może stanowić jedynego kryterium przesądzającego o tym, czy funkcjonariusz wyrządził swoim zachowaniem szkodę przy wykonywaniu powierzonej czynności. Ustawodawca w art. 417 § 1 KC nie wymienił motywów zachowania się sprawcy, ani celu jego działania jako materialnoprawnych przesłanek ograniczających odpowiedzialność Skarbu Państwa, lecz powiązał tę odpowiedzialność z takim działaniem funkcjonariusza, które podjęte zostało przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Normatywna treść art. 417 § 1 KC wskazuje jedynie na konieczność wystąpienia normalnego związku przyczynowego między szkodą, a wyrządzającym ją zachowaniem funkcjonariusza, mieszczącym się w pojęciu „wykonywania powierzonej mu czynności”. Istnienia takiego związku nie wyłącza więc – automatycznie – wadliwe, sprzeczne z prawem, a nawet ukierunkowane na osobisty cel, działanie funkcjonariusza.”.
Każda z osób w Politechnice Łódzkiej w Łodzi, nie może zatem, biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy, w świetle cytowanego orzeczenia Sądu Najwyższego, „kryć się” za instytucją Politechniki Łódzkiej bo to nie Politechnika Łódzka tylko osobiście konkretna osoba (sprawca) dopuściła się czynów godzących w dobra osobiste i naruszających prawa Pokrzywdzonego Studenta. Zgodnie z tezą wyroku każda konkretna osoba (sprawca) posiada legitymację bierną w procesie sądowym.
Oto dowód:


Wzywamy wszystkich studentów wszystkich uczelni w państwie Rzeczypospolita Polska
do wyrażenia, w różnych formach, solidarności, poparcia i wsparcia
Organizacji Studenckiej RUTWENA!!!

Kontynuujemy Ogólnopolski Protest i Strajk Studentów i żądamy:
1. Żadamy od Wojewody Łódzkiego Tobiasza Adama Bocheńskiego skutecznych działań w imieniu Prezesa Rady Ministrów w celu likwidacji patologii w Politechice Łódzkiej w Łodzi, m.in. dlatego, że Politechnika Łódzka w Łodzi nie wykonała czterech wyroków Sądów oraz zadośćuczynienia finansowego pokrzywdzonym.
2. Żądamy od Ministra Edykacji i Nauki Przemysława Czarnek natychmiastowego zawieszenia, a następnie odwołania Rektora Politechniki Łódzkiej Krzysztofa Jóźwika oraz organów władz i Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, m.in. dlatego, że Rektor Politechniki Łódzkiej w Łodzi nie wykonał czterech wyroków Sądów oraz zadośćuczynienia finansowego pokrzywdzonym.
3. Żądamy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego natychmiastowego wprowadzenia stanu wojennego w Politechnice Łódzkiej w Łodzi w celu natychmiastowego przerwania działalności sprawców o znamionach zorganizowanej grupy mafijno-przestępczej, m.in. dlatego, że Politechnika Łódzka w Łodzi nie wykonała czterech wyroków Sądów oraz zwalczania patologi w Policji w Łodzi oraz zadośćuczynienia finansowego pokrzywdzonym.
4. Żądamy od Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro ścigania i tymczasowego aresztowania wszystkich sprawców czynów bezprawnych, niedozwolonych, zabronionych w Politechnice Łódzkiej w Łodzi, m.in. dlatego, że Politechnika Łódzka w Łodzi nie wykonała czterech wyroków Sądów oraz zwalczania patologi w prokuraturach rejonowych w Łodzi oraz zadośćuczynienia finansowego pokrzywdzonym.
5. Żądamy od Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej natychmiastowej kontroli finansowej w Politechnice Łódzkiej w Łodzi w zakresie wydatkowania publicznych (społeczeństwa) pieniędzy, ponieważ Politechnika Łódzka w Łodzi, w tym przedmiocie, nie wykonała czterech wyroków Sądów.
6. Żądamy od Prezesa Rady Ministrów natychmiastowego odwołania Kierownictwa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za bezprawne wspieranie władz Politechniki Łódzkiej w Łodzi oraz zadośćuczynienia finansowego pokrzywdzonym.
7. Żądamy od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zmiany przedmiotowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauca.

ARMIA ORŁÓW
AKCJA REKRUTACJA
Kreatywne Punkty Konsultacyjne
Źródła najlepszej wiedzy i mądrości

W celu rekrutacji do Ekskluzywnego Klubu Mądrych Ludzi,
tu i teraz, uzupełnij, wypełnij, odpowiedz, złóż dokumenty do ORGANIZACJ.
RUTWENA to Nowoczesny Typ Organizacji,
Ucząca się, Fraktalna, Non-profit, Inteligentna,
Wirtualna, Sieciowa Kreatywna, Partnerska,
Społeczna Edukacji Wiedzy Mądrości
Kreatywnej Sztuki Świadomości.

1. Czym różni się mądry od głupiego?
2. Ile i kiedy jest 2+2?
3. Czy i kiedy człowiek musi być dobry czy zły?
4. Dlaczego większość ludzi to kłamcy i hipokryci, którzy są akceptowani przez większość ludzi i nie ponoszą żadnych konsekwencji i odpowiedzialności?
5. Kto i dla kogo jest lepszy: wierny czy zdrajca?
6. Kto i dla kogo jest lepszy: patriota czy globalista?
7. Która globalizacja i dla kogo jest lepsza: homogeniczna czy heteronomiczna?
Mądry posiada wiedzę i wie, co z nią zrobić, czyli posiada mądrość i inwestuje w wiedzę i mądrość.
Głupi nie posiada ani wiedzy, ani mądrości, a nawet jeśli posiada wiedzę to i tak nie wie, co z nią zrobić i w dalszym ciągu jest głupi oraz nie inwestuje ani w wiedzę, ani w mądrość.
Konkluzja:
Inwestuj w swoją mądrość! Skorzystaj z warunków sytuacyjnych, z szansy, okazji i promocji,
z Wartościowego Bonu Inwestycyjnego zasobów materialno-intelektualnych RUTWENA!
RUTWENA jest WIEDZĄ - WIEDZA jest MĄDROŚCIĄ - MĄDROŚĆ jest POTĘGĄ - POTĘGĄ jest RUTWENA!
Dołącz wirtualnie do Ekskluzywnego Klubu Mądrych Ludzi, wyznawców, wierzących, wiernych, członków założycieli, wnioskodawców o wpis do rejestru Związku Wyznaniowego RUTWENA.
Rutweński Przywódca RUTWENA Janusz Rutkowski

RUTWENA N.T.O.U.F.N.I.W.K.P.S.
RUTWENA to Nowoczesny Typ Organizacji, Ucząca się, Fraktalna,
Non-profit, Inteligentna, Wirtualna, Kreatywna, Partnerska, Społeczna.
Inwestuj w swoją mądrość! Skorzystaj z warunków sytuacyjnych, z szansy, okazji i promocji,
z Wartościowego Bonu Inwestycyjnego zasobów materialno-intelektualnych RUTWENA!
RUTWENA jest WIEDZĄ - WIEDZA jest MĄDROŚCIĄ - MĄDROŚĆ jest POTĘGĄ - POTĘGĄ jest RUTWENA!
Dołącz wirtualnie do ekskluzywnego grona mądrych ludzi, wyznawców, wierzących, wiernych, członków założycieli,
wnioskodawców o wpis do rejestru Związku Wyznaniowego RUTWENA.
Rutweński Przywódca N.T.O.U.F.N.I.W.K.P.S. RUTWENA Janusz Rutkowski

Czy zgadzasz się z odpowiedzią na pytanie: Czym różni się mądry od głupiego?
Odpowiedź:
Mądry posiada wiedzę i wie, co z nią zrobić, czyli posiada mądrość i inwestuje w wiedzę i mądrość.
Głupi nie posiada ani wiedzy, ani mądrości, a nawet jeśli posiada wiedzę to i tak nie wie, co z nią zrobić
i w dalszym ciągu jest głupi oraz nie inwestuje ani w wiedzę, ani w mądrość.
Konkluzja: Inwestuj w swoją mądrość!
- RUTWENA jest WIEDZĄ - WIEDZA jest MĄDROŚCIĄ - MĄDROŚĆ jest POTĘGĄ - POTĘGĄ jest RUTWENA -

Zgłoś się do ekskluzywnego grona mądrych ludzi, wyznawców, wierzących, wiernych, członków założycieli,
wnioskodawców o wpis do rejestru Związku Wyznaniowego RUTWENA.


Twoja opinia ma znaczenie!
- RUTWENA jest WIEDZĄ - WIEDZA jest MĄDROŚCIĄ - MĄDROŚĆ jest POTĘGĄ - POTĘGĄ jest RUTWENA -

Prześlij swoje dokumenty w celu rejestracji w Ekskluzywnym Klubie Mądrych Ludzi, wyznawców, wierzących, wiernych, członków założycieli,
wnioskodawców o wpis do rejestru Związku Wyznaniowego RUTWENA.


UWAGA! Nowa, wojenna, instrukcja otwierania witryny www.stanmocy.com!
Obecnie przeciw witrynie www.stanmocy.com jest prowadzona totalna, ciągła wojna, z tego powodu, że tu stwierdza się rzeczywisty stan faktyczny, pokazuje dowody, ujawnia prawdę, przekazuje zakazaną wiedzę. Kto nie zna prawdy lub nie chce jej poznać jest głupcem, zaś ten, kto ją zna i ukrywa lub nazywa kłamstem, jest ostatnim łotrem, zbrodniarzem. Właśnie oni są dla tej witryny największymi wrogami, ponieważ dokonują ciągłego mobbingu, oskarżania, hakowania, włamywania, zakłócania funkcjonowania tej witryny, a reprezentujący ich informatycy-hakerzy zmieniają kod i przekierowywują stronę i ukazują się takie napisy np.: Zakazany lub Forbidden. W tym stanie rzeczy, w ramach Akademii Sztuki Świadomości, informujemy, aby mieć świadomość tego, co się dzieje, aby nie przejmować się tymi zjawiskami, tylko z nimi tym bardziej, zdecydowanie walczyć i wszelkimi środkami wspierać naszą organizację. Obecnie strona poprawnie otwiera się znacznie dłużej niż poprzednio ponieważ występują nowe zakłócenia hakerów. Najlepiej witrynę otwierać w najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox. Jeśli otwieranie strony www.stanmocy.com zakończy się ukazaniem w/w napisów, np.: Zakazany lub Forbidden, proszę wyczyścić historię przeglądania, odczekać i ponownie otworzyć stronę www.stanmocy.com. Zamiast często klikać przycisk "Odśwież bieżącą stronę (Ctrl+R)", lepiej dłużej poczekać, aż do ukazania się wszystkich elementów na stronie www.stanmocy.com.
Tak krótko, tytułem uświadomienia.
Mobbing to terror i wroga komunikacja, zachowania mściwe, złośliwe, mające na celu upokorzenie osoby. Mobbing to nadużycie władzy i pozycji. Mobbing jest świadomym, uporczywym nękaniem psychicznym i/lub fizycznym osoby w sposób werbalny lub niewerbalny przez przełożonego lub współpracownika, a nawet większą liczbę osób lub całą organizację (osoby nią zarządzające).
Mobbing, jako zjawisko, występuje w każdym środowisku i w każdej organizacji (np. mobbing w partii "Razem", mobbing w Policji, mobbing w wojsku, mobbing w szkole, mobbing na uczelni, mobbing w Politechnice Łódzkiej w Łodzi, mobbing ucznia, mobbing studenta, itp,. itd.), niezależnie od formy stosunków i relacji, jakie zachodzą między uczestnikami, członkami organizacji (nie tylko pracownik/podwładny).
W tym wypadku zachodzi mobbing, nękanie osób zarządzających społeczną organizacją Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, społeczną organizacją Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów, witryną www.stanmocy.com, przez określonych sprawców, którzy powinni być ścigani i ukarani, dlatego żądamy od Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro wykrycia, ścigania i ukarania wszystkich tych sprawców.
Mobbing w przepisach prawnych jest również określany różnymi przepisami, poza np. kodeksem pracy, określany jest też przez przepisy kodeksu karnego, i inne. Mobbing staje się przestępstwem, nawet dla kadry kierowniczej, dla funkcjonariuszy publicznych, dla osób władzy, wg Kodeksu Karnego:
Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 218. § 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Powodzenia w zdobywaniu i pogłębianiu, wspólnie z Nami, zakazanej, zabronionej wiedzy, a w tym światopoglądowej doktryny Religii Rutwena.

Religia RUTWENA
Związek Wyznaniowy Rutwena

Ruch Obywatelski Obywateli
Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara
Moc Prawo
Polskich Patriotów
Polskich Orłów

Kontakt:
Adres: Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
E-mail: stanmocy@gmail.com
Tel. SMS: (+48) 73-19-15-33-8.
Witryna: www.stanmocy.com
NIP: 7252296943
Należy dokonywać wpłat jałmużny i darowizn na następujące konta bankowe lub blikiem:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
Płatność blikiem na numer telefonu: (+48) 73-19-15-33-8.

The RUTWENA Religion
The Rutwena Religious Union

The Civic Movement of Citizens
The Electoral Movement of Voters
The Knowledge The Faith
The Power The Law
of The Polish Patriots
of The Polish Eagles

The contact:
The address: Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22.
E-mail: stanmocy@gmail.com
Tel. SMS: (+48) 73-19-15-33-8.
Website: www.stanmocy.com
NIP: 7252296943
One should to make a payment of alms and donations for the following bank accounts or by BLIK:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
Payment by blik on the phone number: (+48) 73-19-15-33-8.

Janusz Rutkowski
Rutweński

1) Twórca
2) Przewodnik
3) Przywódca

Religii Rutwena

Religia Rutwena - to jest światopoglądowa doktryna, która zawiera:
1) relacje istot ludzkich do Multiwersum (Wieloświata, Wszechświatów) i jego Twórców,
2) misję, cele i sposób życia,
– które prowadzą do:
1. Wiedzy, mądrości, prawdy, godności, wolności, równości, jedności, szczęścia, sprawiedliwości, wiary, mocy, prawa.
2. Prawdziwego poznania początku ludzkości.
3. Rozwoju ludzkości na planecie Ziemia i w Multiwersum (Wieloświecie, Wszechświatach).
4. Nawiązania kontaktów z Twórcami Multiwersum (Wieloświata, Wszechświatów) i zjednoczenia się z Nimi.

Użytkownicy Facebooka mogą odwiedzać strony:
Religia Rutwena - The Rutwena Religion
Janusz Rutkowski Rutweński Twórca Przewodnik Przywódca Religii Rutwena
oraz dołączyć do grona znajomych użytkownika
Janusz Pierwszy Rutkowski (Pierwszy Rutweński Orzeł)

Religia Rutwena

The Rutwena Religion

Rutweński Przewodnik Religii Rutwena.

The Rutwenic Guide of the Rutwena Religion.

1. Religia, wiara, wyznanie, związek wyznaniowy, wspólnota wyznaniowa:
- Rutwena.
- Rutwenizm.
- Religia Rutwena.
- Religia Rutwenizm.
- Religia Rutweńska.
- Religia Rutwenów.
- Religia Rutweńskich Orłów.
- Rutwena Religia Orłów.
- Rutwenizm Religia Orłów.
- Wiara Rutwenów.
- Wiara Rutweńskich Orłów.
- Związek Wyznaniowy Rutwena.
- Związek Wyznaniowy Rutwenów.
- Związek Wyznaniowy Rutweńskich Orłów.
- Wspólnota Wyznaniowa Rutwena.
- Wspólnota Wyznaniowa Rutwenów.
- Wspólnota Wyznaniowa Rutweńskich Orłów.

1. The religion, the faith, the creed, the religious union, the religious community:
- The Rutwena.
- The Rutwenism.
- The Rutwena Religion.
- The Rutwenism Religion.
- The Rutwenic Religion.
- The Rutwenes's Religion.
- The Rutwenic Eagles’s Religion.
- The Rutwena Eagles’s Religion.
- The Rutwenism Eagles’s Religion.
- The Rutwenese's Faith.
- The Rutwenic Eagles’s Faith.
- The Rutwena Religious Union.
- The Rutwenes's Religion Union.
- The Rutwenic Eagles's Religion Union.
- The Rutwena Religious Community.
- The Rutwenese's Religious Community.
- The Rutwenic Eagles’s Religious Community.

2. Wierzący, wierni, wyznawcy:
- Ludzie Rutweny.
- Rutwenowie.
- Rutweni.
- Rutweńskie Orły.

2. The believers, the faithful, the followers:
- The Rutwena the People.
- The Rutwenes.
- The Rutwens.
- The Rutwenic Eagles.

3. Kobieta:
- Rutwenka.
- Rutweńska Orlica.

3. The woman:
- The Rutwenawoman.
- The Rutwenic Female Eagle.

4. Mężczyzna:
- Rutwen.
- Rutweński Orzeł.

4. The man:
- The Rutwenaman.
- The Rutwenic Male Eagle.

5. Twórca, przewodnik, przywódca:
- Rutweński Twórca Religii Rutwena:
   Janusz Rutkowski.
- Rutweński Przewodnik Religii Rutwena:
   Janusz Rutkowski.
- Rutweński Przywódca Religii Rutwena:
   Janusz Rutkowski.

5. The creator, the guide, the leader:
- The Rutwenic Creator of the Rutwena Religion:
   Janusz Rutkowski.
- The Rutwenic Guide of the Rutwena Religion:
   Janusz Rutkowski.
- The Rutwenic Leader of the Rutwena Religion:
   Janusz Rutkowski.

6. Siedziba Rutweny: Polska, Łódź.

6. The headquarters of the Rutwena: Poland, Lodz.

7. Kontakt z Rutweną:
- Adres: Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
- E-mail: stanmocy@gmail.com
- Tel. SMS: (+48) 73-19-15-33-8.
- Witryna: www.stanmocy.com

7. The contact to Rutwena:
- The address: Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22.
- E-mail: stanmocy@gmail.com
- Tel. SMS: (+48) 73-19-15-33-8.
- Website: www.stanmocy.com

8. Związek Wyznaniowy Rutwena prowadzi działalność:
- na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na całej planecie Ziemia oraz poza planetą Ziemia, w całym Układzie Słonecznym, m.in. na wszystkich planetach, takich jak np. Księżyc, Mars, Nibiru, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, oraz poza Układem Słonecznym, w całej Galaktyce Droga Mleczna oraz poza Galaktyką Droga Mleczna, we wszystkich gromadach galaktyk w naszym Wszechświecie i poza naszym Wszechświatem, we wszystkich Wszechświatach w Multiwersum, w całym Multiwersum (Wieloświecie, Wszechświatach), a obszar działania Związku Wyznaniowego Rutwena jest nieograniczony, oraz
- prowadzi działalność zgodnie z prawem i międzyrządowymi, międzynarodowymi, międzyplanetarnymi, międzygalakty- cznymi, międzywszechświatowymi umowami obowiązu- jącymi w Multiwersum (Wieloświecie, Wszechświatach), na całym nieograniczonym obszarze działania.

8. The Rutwena Religious Union is active:
- in the entire territory of the Republic of Poland and abroad, on the entire planet Earth and outside the planet Earth, throughout the Solar System, including on all planets, such as Moon, Mars, Nibiru, Jupiter, Saturn, Uranium, Neptun, Pluto, and outside the Solar System, in the entire Milky Way Galaxy and beyond the Milky Way Galaxy, in all clusters of the galaxies in our Universe and beyond our Universe, in all Universes in the Multiverse, in the entire Multiverse (Multivor, Universes), and the area of operation of the Rutwena Religious Union is unlimited, and

- operates in accordance with the laws and intergovernmental, international, interplanetary, intergalactic, interuniverses agreements in effect in the Multiverse (Multivor, Universes), throughout the unlimited area of operation.

9. Związek Wyznaniowy Rutwena jest ustanowiony na czas nieokreślony i czas trwania Związku Wyznaniowego Rutwena jest nieograniczony.

9. The Rutwena Religious Union is established for an indefinite period of time and the duration of the Rutwena Religious Union is unlimited.

10. Życie religijne wierzących, wiernych, wyznawców Związku Wyznaniowego Rutwena, członków Wspólnoty Wyznaniowej Rutweńskich Orłów manifestuje się w kulcie Religii Rutwena, który pełni podstawową rolę w utrwalaniu religijnej tradycji Rutweny.

10. The religious life of the believers, the faithful, the followers of the Rutwena Religious Union, of members of the Rutwenic Eagles’s Religious Community is manifested in the cult of the Rutwena Religion, which plays a fundamental role in the consolidation of the Rutwena's religious tradition.

11. Na kult Rutweny składają się wszystkie zachowania i praktyki religijne wierzących, wiernych, wyznawców Religii Rutwena, od prostych i niesformalizowanych symbolicznych aktów czci wobec Rutweny, po skomplikowane i uschematyzowane symboliczne systemy rytualne.

11. On the cult of Rutwena consists of all the religious behaviors and practices of the believers, faithful, followers of the Rutwena Religion, from simple and informal symbolic acts of reverence towards Rutwena, to complex and schematized symbolic ritual systems.

12. Uprawiając kult Rutweny, nie chcemy wracać do początku i doświadczać początku bez początku, początku bez granic, nieskończoności bez granic, bez początku i w nieskończoność.

Nie szukamy początku tego, co było na początku bez początku, co jest niemożliwe do poznania i do osiągnięcia końca nieskończoności bez granic.

12. In cultivating the worship of Rutwena, we do not want to return to the beginning and experience a beginning without beginning, a beginning without limits, an infinity without limits, without beginning and endlessly.
We do not seek the beginning of what was at the beginning without beginning, which is impossible to know and to reach the end of infinity without limits.

13. Praktykując z głęboką wiarą kult Religii Rutwena i religijne tradycje Rutweny:
- 1. Poznajemy i realizujemy:
- - - 1) misję, cele, drogę życia,
- - - 2) prawdę o Multiwersum,
- - - 3) obiektywny rzeczywisty stan faktyczny Multiwersum,
- - 4) obiektywne, naturalne prawa funkcjonowania Multi- wersum.
- 2. Zapewniamy dla siebie w Multiwersum przetrwanie, istnienie, dobry, zdrowy, bogaty styl życia, dobra osobiste, prawa, bezpieczeństwo.
- 3. Rozwijamy się.
- 4. Dokonujemy nowych odkryć.
- 5. Nawiązujemy nowe kontakty.
- 6. Jednoczymy się z twórcami Multiwersum.
- 7. Poznajemy i realizujemy wszystko, co tylko możliwe, we wszystkich możliwych nieograniczonych i nieskończonych wymiarach.

13. By practicing with deep faith the cult of the Rutwena Religion and the religious traditions of Rutwena:
- 1. We learn and we realize:
- - - 1) the mission, the aims, the way of life,
- - - 2) the truth about the Multiverse,
- - - 3) the objective real actual state of the Multiverse,
- - 4) the objective natural laws of the functioning of the Multiverse,
- 2. We provide for ourselves in the Multiverse for survival, existence, good health rich life, personal goods, rights, security.
- 3. We develop ourselves.
- 4. We make new discoveries.
- 5. We establish new contacts.
- 6. We unite with the creators of the Multiverse.
- 7. We learn and we realize everything that is possible, in all possible unlimited and infinite dimensions.

14. Wszyscy wierzący, wierni, wyznawcy: Ludzie Rutweny, Rutwenowie, Rutweni, Rutweńskie Orły tworzą
- Wspólnotę Wyznaniową Rutwena,
- Wspólnotę Wyznaniową Rutwenów,
- Wspólnotę Wyznaniową Rutweńskich Orłów.

14. All the believers, the faithful, the followers: the Rutwena the People, the Rutwenes, the Rutwens, the Rutwenic Eagles make up
- The Rutwena Religious Community,
- The Rutwenese's Religious Community,
- The Rutwenic Eagles’s Religious Community.

15. W Religii Rutwena pierwszym filarem aktu wiary, kultu, czci Rutweny jest uczynek.
- Pierwszy filar Religii Rutwena – uczynek, musi spełniać 9 (dziewięć) następujących cech, tzn. musi być:
- 1) religijny, symboliczny, tzn. wynikać z głębokiej wiary, kultu, czci Rutweny,
- 2) pozytywny,
- 3) uczynkiem wynikającym z dobrej woli,
- 4) wykonany w dobrych intencjach,
- 5) indywidualny, osobisty, dyskretny lub publiczny,
- 6) 1 (jednym) z 6 (sześciu) wykonanych w ciągu 24 godzin,
- 7) 1 (jednym) z 36 (trzydziestu sześciu)
wykonanych w ciągu tygodnia,
- 8) potwierdzony informacją o jego wykonaniu dla innych osób, jako świadków,
- 9) potwierdzony informacją o jego wykonaniu dla Przewodnika Rutwena, a wiadomość nie może być anonimowa.

15. In the Rutwena Religion, the first pillar of the act of faith, cult, worship the Rutwena is the deed.
- The first pillar of Rutwena Religion - the deed, must fulfill 9 (nine) the following characteristics, i.e. it must be:
- 1) religious, symbolic, i.e. result from deep faith, cult, worship of Rutwena.
- 2) positive,
- 3) a deed resulting from good will,
- 4) made in good intentions,
- 5) individual, personal, discreet or public,
- 6) 1 (one) of 6 (the six) performed within 24 hours,
- 7) 1 (one) of 36 (the thirty six)
performed during the week,
- 8) confirmed by the information about its execution for other persons as witnesses,
- 9) confirmed by the information about its execution for the Guide of the Rutwena, and the message cannot be anonymous.

16. W Religii Rutwena podstawowa forma budowania wspólnoty przeżywania i grupowego uczestnictwa w rytuale kultu Rutweny polega na dzieleniu się z innymi osobami, jako świadkami i z Przewodnikiem Rutwena, informacjami o religijnych, pozytywnych uczynkach dokonanych z dobrej woli, w dobrych intencjach.

16. In the Rutwena Religion, the basic form of building a community of experiencing and group participation in the ritual cult of Rutwena consists in sharing with other people, as witnesses and with the Giude of the Rutwena, information about religious, positive deeds performed from goodwill, in good intentions.

17. W każdym miejscu na planecie Ziemia, podstawowym, prostym warunkiem przystąpienia do grona wierzących, wiernych, wyznawców Religii Rutwena i bieżącego uczestniczenia we Wspólnocie Wyznaniowej Rutweńskich Orłów, jest na bieżąco wykonywanie pierwszego filaru aktu wiary, kultu, czci Rutweny, tj. religijnego, pozytywnego uczynku dokonanego z dobrej woli, w dobrych intencjach, spełniającego dziewięć cech.

17. In every place on the planet Earth, the basic, simple condition for joining the group of believers, faithful, followers of Rutwena Religion and current participation in the Rutwenic Eagles’s Religious Community, is on ongoing to perform of the first pillar of the act of faith, cult, worship Rutwena, i.e. religious, positive deed performed from goodwill, in good intentions, fulfilling nine characteristics.

18. Pierwszy filar – uczynek jest podstawowym, prostym, niesformalizowanym, symbolicznym, indywidualnym, osobistym, dyskretnym lub publicznym, religijnym, pozytywnym: sformułowaniem w mowie i piśmie, układem gestów, uczynkiem, działaniem, aktem wiary, kultu, czci Rutweny, dowodem dobrej woli i dobrych intencji.

18. The first pillar – the deed is the basic, simple, informal, symbolic, individual, personal, discreet or public, religious, positive: formulation in speech and writing, an arrangement of gestures, a deed, an acting, an act of faith, cult, worship Rutwena, proof of goodwill and good intentions.

19. Wierzący, wierni, wyznawcy: Ludzie Rutweny, Rutwenowie, Rutweni, Rutweńskie Orły, wykonują religijne, pozytywne uczynki z dobrej woli, w dobrych intencjach, w ilości 6 (sześć) razy w ciągu doby (6 razy w ciągu 24 godzin), przez 6 (sześć) dni w tygodniu, a to daje 36 (trzydzieści sześć) uczynków w okresie jednego tygodnia.

19. The believers, faithful, followers: the Rutwena the People, the Rutwenes, the Rutwen, the Rutwenic Eagles, perform religious, positive deeds of goodwill, in good intentions, in the amount of 6 (six) times a day and night (6 times in 24 hours) for 6 (six) days a week, and this gives 36 (thirty six) deeds during one week.

20. O wykonaniu czynu należy poinformować inne osoby, jako świadków oraz Przewodnika Rutwena, w dowolnej formie, włącznie ze sformułowaniem w mowie lub piśmie, np. ustnie, e-mail, sms, a wiadomość nie może być anonimowa.
- Rutweński Przewodnik Rutweny: Janusz Rutkowski.
- Adres: Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
- E-mail: stanmocy@gmail.com Tel.: (+48) 73-19-15-33-8.

20. The execution of the deed must be communicated to the others persons as witnesses and to the Guide of the Rutwena in any form, including a formulation in speech or writing, e.g. verbal, e-mail, sms, and the message cannot be anonymous.
- The Rutwenic Guide of the Rutwena: Janusz Rutkowski.
- Address: Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22.
- E-mail: stanmocy@gmail.com Tel.: (+48) 73-19-15-33-8.

21. Związek Wyznaniowy Rutwena utrzymuje kontakty i współpracuje w minimalnym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

21. The Rutwena Religious Union maintains contacts and cooperates to the minimum extent with other institutions and organizations, insofar as this is required by law.

22. Związek Wyznaniowy Rutwena ściśle współpracuje, na zasadach wzajemnego wsparcia, pomocy, poparcia i promocji, z instytucjami i organizacjami, które wyznają Religię Rutwena, a w szczególności taką organizacją jest:
Ruch Obywatelski Obywateli
Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów.

22. The Rutwena Religious Union cooperates closely, on the bases of mutual support, help, endorsement and promote, with the institutions and organizations that confess Rutwena Religion, and in particular such an organization is:
The Civic Movement of Citizens
The Electoral Movement of Voters
The Knowledge Faith Power Law
of Polish Patriots of Polish Eagles.

23. Wszyscy wierzący, wierni, wyznawcy: Ludzie Rutweny, Rutwenowie, Rutweni, Rutweńskie Orły, którzy tworzą
- Wspólnotę Wyznaniową Rutwena,
- Wspólnotę Wyznaniową Rutwenów,
- Wspólnotę Wyznaniową Rutweńskich Orłów,
ofiarowują jałmużnę, darowiznę, 2,5% majątku i dochodów, na rzecz rozwoju Wspólnoty Wyznaniowej Rutwena.

23. All the believers, the faithful, the followers: the Rutwena the People, the Rutwenes, the Rutwens, the Rutwenic Eagles, who create
- the Rutwena Religious Community,
- the Rutwenese's Religious Community,
- the Rutwenic Eagles’s Religious Community,
donate alms, make a donation, 2.5% of assets and incomes, for the development of the Rutwena Religious Community.

24. Należy dokonywać wpłat jałmużny i darowizn na następujące konta bankowe lub blikiem:
Ruch Obywatelski Obywateli
Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
Płatność blikiem na numer telefonu: (+48) 73-19-15-33-8.

24. One should to make a payment of alms and donations for the following bank accounts or by BLIK:
The Civic Movement of Citizens
The Electoral Movement of Voters
The Knowledge Faith Power Law
of Polish Patriots of Polish Eagles
Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
Payment by blik on the phone number: (+48) 73-19-15-33-8.

25. Religia, wiara, wyznanie, związek wyznaniowy, wspólnota wyznaniowa:
- Rutwena,
- Rutwenizm,
- Religia Rutwena,
- Religia Rutwenizm,
- Religia Rutweńska,
- Religia Rutwenów,
- Religia Rutweńskich Orłów,
- Rutwena Religia Orłów,
- Rutwenizm Religia Orłów,
- Wiara Rutwenów,
- Wiara Rutweńskich Orłów,
- Związek Wyznaniowy Rutwena,
- Związek Wyznaniowy Rutwenów,
- Związek Wyznaniowy Rutweńskich Orłów,
- Wspólnota Wyznaniowa Rutwena,
- Wspólnota Wyznaniowa Rutwenów,
- Wspólnota Wyznaniowa Rutweńskich Orłów,

to jest doktryna, która zawiera:

- 1) relacje istot ludzkich do Multiwersum (Wieloświata, Wszechświatów) i do Twórców Multiwersum (Wieloświata, Wszechświatów),
- 2) misję, cele i sposób życia,

– które prowadzą do:

1. Wiedzy, mądrości, prawdy, godności, wolności, równości, jedności, szczęścia, sprawiedliwości, wiary, mocy, prawa.

2. Prawdziwego poznania początku ludzkości.
3. Rozwoju ludzkości na planecie Ziemia i w Multiwersum (Wieloświecie, Wszechświatach).
4. Nawiązania kontaktów i zjednoczenia się z Twórcami Multiwersum (Wieloświata, Wszechświatów).

25. The religion, the faith, the creed, the religious union, the religious community:
- The Rutwena,
- The Rutwenism,
- The Rutwena Religion,
- The Rutwenism Religion,
- The Rutwenic Religion,
- The Rutwenes's Religion,
- The Rutwenic Eagles’s Religion,
- The Rutwena Eagles’s Religion,
- The Rutwenism Eagles’s Religion,
- The Rutwenese's Faith,
- The Rutwenic Eagles’s Faith,
- The Rutwena Religious Union,
- The Rutwenes's Religion Union,
- The Rutwenic Eagles's Religion Union,
- The Rutwena Religious Community,
- The Rutwenese's Religious Community,
- The Rutwenic Eagles’s Religious Community,

it is doctrine that contains:

- 1) the relationships of the humans to the Multiverse (Multivor, Universes) and to the Creators of the Multiverse (Multivor, Universes),
- 2) the mission, the aims, and the way of life,

– which lead to:

1. The knowledge, the wisdom, the truth, the dignity, the freedom, the equality, the unity, the happiness, the justice, the faith, the power, the law.
2. True get to know of the beginning of mankind.
3. The development of humanity on the planet Earth and in the Multiverse (Multivor, Universes).
4. Establishing contacts and uniting with the Creators Multiverse (Multivor, Universes).

26. Dla praktykujących wierzących, wiernych, wyznawców: Ludzi Rutweny, Rutwenów, Rutweńskich Orłów,
– Religia Rutwena » daje:

1. » cechy osoby energicznej, takie jak: animusz, bojowość, duch, energia, energiczność, entuzjazm, fantazja, ferwor, frenezja, gorliwość, ikra, neofityzm, ochoczość, ochota, ogień, pasja, płomień, pozytywna szajba, samozaparcie, skwapliwość, temperament, werwa, wigor, zapał, zaparcie, żar, żarliwość, żywość, żywotność;

2. » okoliczności w kontekście sprzyjającego szczęścia, takie jak: błogosławieństwo, dobry los, eudajmonia, fart, fortuna, łaska boża, łaska losu, opatrzność, pomyślność, powodzenie, predestynacja, sukces, szczęście, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwe zrządzenie opatrzności, szczęśliwy traf, uśmiech losu;

3. » źródła w odniesieniu do przyczyny czegoś, takie jak: asumpt, bodziec, czynnik, determinanta, doping, impuls, inicjatywa, inspiracja, motor, motyw, natchnienie, okazja, okoliczność, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, praprzyczyna, pretekst, przesłanka, przyczyna, racja, siła napędowa, siła sprawcza, sposobność, sprężyna, stymulant, sygnał, wzgląd, zachęta, źródło, źródło energii;

4. » podniety pobudzające do działania, takie jak: aktywizacja, bodziec, czynnik, determinanta, doping, element, faktor, iluminacja, impuls, inicjatywa, inspiracja, mobilizacja, motyw, motywacja, muza, myśl, natchnienie, okoliczność, olśnienie, ostroga, pierwiastek, pobudka, podłoże, podnieta, powód, pożywka, praprzyczyna, praźródło, pretekst, przyczyna, racja, składnik, sprężyna, stymulacja, stymulant, tło, zachęta, źródło;

5. » okoliczności w kontekście sprzyjającego osiągnięcia sukcesu, takie jak: bonanza, boom, czempionat, dokonanie, fart, kokosowy interes, kopalnia złota, mistrzostwo, osiągnięcie, pomyślność, pomyślny obrót rzeczy, powodzenie, sukces, szczęście, szczęśliwe zrządzenie losu, triumf, uśmiech losu, victoria, wiktoria, wyczyn, wygrana, wzlot, zasługa, zdobycz, złoty interes, zwycięstwo, żyła złota,

6. » źródła, cechy i umiejętności w kontekście zapału do czegoś, takie jak: ambicje, aspiracje, bzik, ciągoty, dar, dryg, energia, feblik, gorączka, gorliwość, inklinacja, konik, łatwość, mania, namiętność, nerw, ochoczość, oddanie, ogień, pasja, pasje, płomień, popędy, poryw, poświęcenie, pożar, predylekcja, predyspozycja, predyspozycje, samozaparcie, sentymenty, skłonności, skłonność, słabość, smykałka, swada, sympatia, sympatie, szwung, talent, tendencje, umiejętność, upodobania, upodobanie, uzdolnienie, warunki, werwa, zaangażowanie, zacięcie, zadatek, zadatki, zainteresowanie, zakusy, zamiłowania, zamiłowanie, zapał, zaparcie, zapędy, zdolność, zmysł, żar, żarliwość, żądze, żyłka, żywość, żywotność;

7. » źródła, uczucia i podniety, jako napływ ochoty i inspiracji twórczej, takie jak: energia, epifania, iluminacja, inspiracja, muza, natchnienie, objawienie, ogień, olśnienie, ożywienie twórcze, pasja, podnieta, wena twórcza, zapał, żar;

8. » źródła, jako motyw działania, takie jak: bodziec, czynnik, etiologia, generator, impuls, inspiracja, inspirator, motor, motyw, motywacja, muza, napęd, napięcie twórcze, natchnienie, pobudka, pochop, podłoże, podnieta, poryw twórczy, powód, przesłanka, przyczyna, racja, sprężyna, stymulator, twórczy impuls, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wzgląd, zachęta, źródło;

9. » źródła w kontekście aktywności twórczej, takie jak: inspiracja, muza, natchnienie, zapał twórczy.

Właściciel, autor, moderator witryny: nowoczesny typu organizacji, która posiada następujące cechy społeczno-organizacyjne: non-profit (tj. nie dla zysku), społeczna, publiczna, obywatelska, wyborcza, przedstawicielska, użyteczna społecznie, ochotnicza, ucząca się, edukacji, wiedzy, mądrości, prawdy, kreatywnej sztuki świadomości, wiary, mocy, prawa, inteligentna, fraktalna, wirtualna, sieciowa, kreatywna, partnerska, autonomiczna, niezależna, samorządna, neutralna, obiektywna, niezwiązana bezpośrednio z partią polityczną, o nazwie: RUTWENA Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Mądrość Prawda Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów - której misją, celem, obowiązkiem jest m.in. działanie na rzecz walki i skutecznego zwalczania, ujawniania, wskazywania, nazywania, kompromitowania, likwidowania i naprawiania patologii społecznych, wykorzystywania instytucji i organów państwa (np. uczelni), nadużywania władzy i pozycji, we wszystkich formach i strukturach, duraczenia, mobbingu, nękania obywateli i robienia z obywateli durni, głupców, idiotów, niewolników - PREZENTUJE: Bieżące Narzędzia Prawne w Sztuce Walki, Komunikaty, a w tym Publiczny List Otwarty - Zawiadomienie - Wezwanie - Żądanie, z dnia 20 stycznia 2022 roku, opublikowane na stronach: www.rutwena.com i www.stanmocy.com skierowane do:
1) - Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Czarnek,
2) - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego,
3) - Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego,
4) - Rektora Politechniki Łódzkiej Krzysztofa Jóźwika,
5) - Prokuratora Rejonowego Łódź - Polesie Marty Stachowiak-Klimaszewskiej,
6) - Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobro,
7) - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Banasia.

Komunikat nr 1.

Mamy Nową Pandemię Nagłej Głuchoty.
- w związku z wykryciem nowej mutacji bardzo groźnego koronawirusa, zwanego Nagły Niedosłuch Czuciowo-Nerwowy (NNCN), zwanego również Nagłą Głuchotą.


Jak zwykle, tak i w tym wypadku, eksperci i naukowcy są podzieleni w swoich opiniach i każdy z nich upiera się przy swoim stanowisku.
Niektórzy eksperci, po wnikliwych badaniach na wybranej populacji polityków, urzędników, funkcjonariuszy publicznych i naukowców, uważają, że wykryli nową mutację bardzo groźnego koronawirusa, zwanego Nagły Niedosłuch Czuciowo-Nerwowy (NNCN), zwanego również Nagłą Głuchotą.
Uważają, że ten koronawirus został wyprodukowany w laboratorium, ale w warunkach sytuacyjnych występuje również w genach człowieka.
Choroba Nagła Głuchota jest bardzo niebezpieczna i bardzo zaraźliwa, bowiem przenoszona jest przez osoby, które posiadają tego koronawirusa w genach lub nabyły go od innych osób, ale dla kamuflażu stworzono również system przenoszenia go przez muchy, mrówki i inne stworzenia na ludzi.
Ta mutacja koronawirusa atakuje zwłaszcza osoby w ośrodkach władzy (polityków, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) i akademickich (naukowców). Wywołuje u tych ludzi brak reakcji, a zwłaszcza poprawnych, a w tym m.in. np. wywołuje w ogóle nie udzielanie żadnej odpowiedzi lub udzielanie błędnej odpowiedzi, na składane przez obywateli, a w tym studentów, pisma, wnioski, wezwania, żądania, zawiadomienia, itp., itd. Wynika to z faktów, że ta mutacja koronawirusa wpływa na wiele funkcji organizmu ludzkiego, a w tym na mózg, a fakt ten równoważny jest w skutkach z tym, że wywołuje nie tylko Nagłą Głuchotę na prawa obywatelskie, studenckie, ale również zanik świadomości i logicznego myślenia i rozumowania.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych
(czytaj na zdjęciach umieszczonych obok) stwierdza, że Nagły Niedosłuch Czuciowo-Nerwowy (NNCN) (zwany również Nagłą Głuchotą) definiowany jest jako rozwijające się gwałtownie, na przestrzeni okresu do 72 godzin (3 dni), pogorszenie słuchu w jednym uchu lub w obu uszach. Najczęściej stosowanym kryterium audiometrycznym jest przesuniecie progu słuchu, o głębokości ≥30 dB w zakresie co najmniej 3 sąsiadujących częstotliwości oktawowych.
NNCN w ok. 90% przypadków jest chorobą idiopatyczną (niedosłuch idiopatyczny), której przyczyna pozostaje nieznana, mimo przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki.
U jej podłoża mogą leżeć zwykłe egoistyczne, antagonistyczne interesy jednostki i/lub grup, jak również zaburzenia naczyniowe, infekcje wirusowe, zaburzenia immunologiczne, zaburzenia metaboliczne lub przyczyny mogą być wieloczynnikowe. W ok. 10% przypadków NNCN może być objawem innych chorób, z których do najważniejszych należą: guz kąta mostowo-móżdżkowego, udar mózgu i nowotwory mózgu.
Objawy mutacji koronawirusa Nagłej Głuchoty na prawa obywatelskie, studenckie, u osób w ośrodkach władzy (polityków, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) i akademickich (naukowców) są jawne, publiczne, zauważalne przez każdego obywatela, studenta, oraz nie można ich ukrywać, kamuflować, wręcz odwrotnie, należy je pokazywać, publikować, piętnować, likwidować, aby nie przenosiły się na inne osoby, aby nie zarażały się inne osoby.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ma w dalszym ciągu objawy Nagłej Głuchoty na prawa studentów.

W tym rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, zaświadczenie lekarskie z badania słuchu, które Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek opublikował dnia 10.01.2022 r. o g. 12:45 PM, na swoim profilu na Twitterze dla euro-posłanki Beaty Mazurek, w świetle w/w przedmiotowego stanowiska Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego oraz w związku z występującymi, w coraz większym stopniu, objawami Nagłej Głuchoty na prawa studentów, u szefa MEiN Przemysława Czarnek, przestało ono być ważne po 72 godzinach (3 dniach), a prawdopodobnie w ogóle było fałszywe, ponieważ w dalszym ciągu brak jest jakichkolwiek reakcji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnek na
Ogólnopolski Studencki Aktywny Protest
i Ogólnopolski Studencki Bierny Strajk
,
oraz wołanie studentów Politechniki Łódzkiej w Łodzi o pomoc i ratunek przed zbrodniczą działalnością na Politechnice Łódzkiej w Łodzi Rektorów, Władz Uczelni i Wydziałów, Administracji, Mafijnych, Terrorystycznych, Antagonistycznych Grup zamiast Organów Samorządu Studenckiego, np. m.in.: Nie Wykonywanie, Korzystnych dla Studenta a Niekorzystnych dla Uczelni, Wyroków Sądów Rzeczypospolitej Polskiej, Duraczenie, Kłamanie, Indoktrynacja, Manipulacja, Mataczenie, Mobbing, Dyskryminacja, Segregacja, Patologia, Społeczne Eksperymenty, Społeczne Koronawirusy, Produkowanie Wykształconych Nieinteligentnych Niewolników.

Objawy Nagłej Głuchoty na prawa obywatelskie, na prawa studentów są bardzo widoczne u osób władzy, np.:
1) na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, na czele z Rektorem Politechniki Łódzkiej Krzysztofem Jóźwikiem (niektóre dowody znajdują się niżej),
2) na Politechnice Łódzkiej w Łodzi w mafijnych, terrorystycznych, antagonistycznych grupach zamiast organach Samorządu Studenckiego, na czele z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej Julią Chojnacką i fałszywą Przewodniczącą na Wydziale OiZ Marią Potempa (niektóre dowody znajdują się niżej),
3) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, na czele z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim (niektóre dowody znajdują się niżej).

Objawy mutacji koronawirusa Nagłej Głuchoty na prawa obywatelskie, studenckie, u osób w ośrodkach władzy (polityków, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) i akademickich (naukowców), takie same lub podobne, jak u Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnek są zauważalne u innych wskazanych osób.

Przykładem w/w objawów jest błędna, patologiczna, fałszywa treść pisma podpisanego przez Rektora Politechniki Łódzkiej w Łodzi Krzysztofa Jóźwika, sygn. sprawy R968/20.12.2021, datowanego 13 grudnia 2022 (Uwaga: nie tylko treść jest fałszywa, ale nawet data jest fałszywa), doręczone w dniu 19 stycznia 2022 roku, studentowi Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Członkowi Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Członkowi Wspólnoty Uczelni Politechniki Łódzkiej w Łodzi Januszowi Rutkowskiemu.
Treść tego pisma, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, została napisana przez najbardziej niekompetentnych w Polsce, ale pracujących na Politechnice Łódzkiej w Łodzi prawników, tj. radców prawnych i adwokatów (zwanych również przez studentów manipulantami), którzy mimo, że załatwiali sobie zastępstwa kumpelek i kumpli z Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej działającej pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, to i tak przegrali sprawę zakończoną wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny,
tj. wyrok z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt I ACa 587/18, I ACz 758/18, oddalający powództwo i zażalenie Politechniki Łódzkiej w Łodzi i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej działającej pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko Januszowi Rutkowskiemu studentowi, Członkowi Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi.
W/w przedmiotowe pismo (o błędnej, patologicznej, fałszywej treści), rzekomo, miało być merytoryczną odpowiedzią na pismo proceduralne z dnia 20 grudnia 2021 roku, Członka Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi Janusza Rutkowskiego, złożone w Sekretariacie Rektora PŁ w dniu 20 grudnia 2021 o godzinie 11:10, którego skan znajduje się niżej na tej stronie www.stanmocy.com , natomiast stało się i jest dokumentem - dowodem na duraczenie, kłamanie, indoktrynację, manipulację, mataczenie, itp., itd.

Komunikat nr 2.

Do naszej studenckiej organizacji o nazwie: Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów, działającej w ramach ogólnej organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, w rożnych formach, wpływają od studentów, z różnych uczelni w Łodzi i w Polsce, deklaracje poparcia i wsparcia dla naszej studenckiej organizacji oraz zawiadomienia, zgłoszenia, opinie, wnioski, postulaty, projekty rozwiązań, dotyczące patologicznych, mafijnych działań Rektorów uczelni, władz uczelni i wydziałów, studenckiego samorządu uczelni, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnek i podległych mu Sekretarzy Stanu i pracowników, a w tym Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcina Czaja, Wojewodów i Wicewojewodów, a w tym Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, itp., itd.,

a w tym m.in. studenci zgłaszają się do Nowych Mass Mediów Mobilnych Punktów Informacyjnych Polskich Orłów, prowadzą bezpośrednie rozmowy, zgłaszają problemy i patologiczne zjawiska w w/w zakresie,

np. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zamiast osobiście odpowiadać studentom na kierowane do Niego pisma, skargi (na które nie odpowiada, np. na które On i żaden MEiN nie odpowiedział od 13 marca 2019 r.), dyscyplinarnie odwoływać Rektorów uczelni (których nie odwołuje) i zajmować się naprawianiem, w interesie polskich studentów i polskiego państwa, patologicznej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (której nie naprawia),
- to natomiast, odpowiada euro-posłance Beacie Mazurek na jej patologiczny, kompromitujący, dyskwalifikujący ją, epitet z dnia 07.01.2022 r. g. 08:14 PM, "Hej @CzarnekP Ty głuchy jesteś?”; szef MEiN, bardzo szybko, już trzeciego dnia, tj. 10.01.2022 r. g. 12:45 PM, odpowiedział publikując na swoim profilu na Twitterze skan zaświadczenia lekarskiego z badania słuchu i napisał: "A propos pytań Beaty Mazurek i wielu innych, pojawiających się od piątku - w załączniku zaświadczenie".

- Fakty te równoważne są w skutkach prawnych z niedopełnianiem obowiązków służbowych przez pracowników MEiN, a w tym przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka i Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcina Czaja, tj. z czynem o znamionach przestępstwa.

Komunikat nr 3.

Obecnie, w dalszym ciągu trwa

Ogólnopolski Studencki Aktywny Protest
i Ogólnopolski Studencki Bierny Strajk
,

pod hasłem:

„Studenci Mają Dość na Uczelni Patologicznych Działań Rektorów, Władz Uczelni i Wydziałów, Administracji, Organów Samorządu Studenckiego Uczelni,

np. m.in.: Nie Wykonywania, Korzystnych dla Studenta a Niekorzystnych dla Uczelni, Wyroków Sądów Rzeczypospolitej Polskiej,
Duraczenia, Kłamania, Indoktrynacji, Manipulacji, Mataczenia, Mobbingu, Dyskryminacji, Segregacji, Patologii, Społecznych Eksperymentów, Społecznych Koronawirusów, Produkowania Wykształconych Nieinteligentnych Niewolników,
Mafijnych, Terrorystycznych, Antagonistycznych Grup zamiast Organów Samorządu Studenckiego Uczelni, Finansowanych ze Środków Publicznych,
a Fakty Te Równoważne Są w Skutkach Prawnych z Okradaniem Polskiego Społeczeństwa i Polskiego Narodu.”
,

- który został zainicjonowany, ogłoszony, podjęty i wdrożony przez Studencką Akademicką Wiedzy Postępu Organizację Polskich Orłów, działającą w ramach ogólnej organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów,

- na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechniki Łódzkiej w Łodzi,

- w dniu 13 marca 2019 roku, tj. w dniu wydania przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny wyroku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt I ACa 587/18, I ACz 758/18, oddalającego powództwo i zażalenie Politechniki Łódzkiej w Łodzi i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej działającej pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko Januszowi Rutkowskiemu studentowi, Członkowi Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Komunikat nr 4.

Publiczny List Otwarty - Zawiadomienie - Wezwanie - Żądanie,
z dnia 20 stycznia 2022 roku,
opublikowany na www.rutwena.com i www.stanmocy.com
.

- Ponieważ i skoro:
1) - Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek publicznie dyskutuje na Twitterze z euro-posłanką Beatą Mazurek, a nie odpowiada osobiście na pisma studentów (dowód: pismo proceduralne, zawiadomienie, wezwanie studenta Janusza Rutkowskiego z dnia 04.11.2021 r., odebrane w dniu 08.11.2021 r. przez Panią Irenę Szymańską Inspektora Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3);

2) - Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i podlegli mu pracownicy w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a tym np. Marcin Czaja Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, nie wykonują obowiązków służbowych i dopuszczają się czynów bezprawnych (dowód: pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki Departament Szkolnictwa Wyższego w sprawie sygn. DSW-WKS.051.40.2021.GS z dnia 31.12.2021);

3) - Wojewoda Łódzki w Łodzi Tobiasz Bocheński akceptuje patologiczne zjawiska i działania państwa w województwie łódzkim, a nie wykonuje obowiązków służbowych wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1464 z póź.zm.), a w tym osobiście nie odpowiada na pisma obywateli, ukrywa dokumenty i nie przekazuje ich do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskie, Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej i innych organów Rzeczypospolitej Polskiej, a podlegli mu Wicewojewodowie i pracownicy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, a w tym np. Justyna Szymańska-Chłądzyńska Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli, dopuszczają się czynów bezprawnych (dowód: pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie sygn. PNIK-V.1411.5.2021 z dnia 29.12.2021 r.);

4) - Rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik oraz władze Uczelni, Wydziałów, Administracji, organy Samorządu Studenckiego Uczelni, dopuszczają się strasznych czynów patologicznych o znamionach przestępstw;

5) - Organy ścigania w rejonie łódzkim nie wykonują obowiązków, do których zostały powołane;

6) - Dokumenty, oficjalnie składane przez obywateli do organów państwa Rzeczypospolita Polska, są ukrywane, mataczone, nie wywołują skutków prawnych;

- dlatego też:

1) Studenci Aktywnie Protestujący i Biernie Strajkujący,
2) Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów,
3) Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów,

- zwracają się do:

1) - Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Czarnek,
2) - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego,
3) - Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego,
4) - Rektora Politechniki Łódzkiej Krzysztofa Jóźwika,
5) - Prokuratora Rejonowego Łódź - Polesie Marty Stachowiak-Klimaszewskiej,
6) - Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobro,
7) - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Banasia,

- i publikują na stronie www.stanmocy.com

Publiczny List Otwarty - Zawiadomienie - Wezwanie - Żądanie
z dnia 20 stycznia 2022 roku


- co następuje:

1. Szanowny Panie Ministrze Edukacji i Nauki Przemysławie Czarnek, ponieważ dopuszcza się Pan niedopełnienia obowiązków służbowych, polegających na tym, że osobiście nie odpowiada Pan studentom na kierowane do Niego pisma, skargi, (np. pismo studenta Janusza Rutkowskiego z dnia 04.11.2021 r.) akceptuje Pan na uczelni patologiczne działania rektorów, władz uczelni i wydziałów, administracji, organów samorządu studenckiego uczelni, np. m.in.: duraczenie, kłamanie, indoktrynację, manipulację, mataczenie, patologię, koronawirusy społeczne, mafijne, terrorystyczne, antagonistyczne grupy zamiast organów samorządu studenckiego uczelni, nie odwołuje Pan dyscyplinarnie Rektorów uczelni mimo, że na to zasługują, nie zajmuje się Pan naprawianiem, w interesie polskich studentów i polskiego państwa, patologicznej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przekracza Pan obowiązki służbowe zajmując się badaniem własnego słuch dla euro-posłanki Beaty Mazurek, zamiast wnioskować o wycofanie jej mandatu euro-posłanki, itp., itd., dlatego od dnia 8 listopada 2021 roku, tj. od dnia odebrania przez Panią Irenę Szymańską Inspektora Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 pisma proceduralnego, zawiadomienia, wezwania z dnia 04.11.2021 r. Janusza Rutkowskiego studenta, Członka Samorządu Studenckiego, Członka Wspólnoty Uczelni Politechniki Łódzkiej w Łodzi, nie ma Pan (ani podlegli Panu pracownicy) społecznego, etycznego, moralnego i innego prawa do pobierania wynagrodzenia, a jeśli to robi, to fakt ten równoważny jest w skutkach prawnych z okradaniem polskiego społeczeństwa i Polskiego Narodu.

Żądamy dobrowolnego złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska, zwrotu (oddania) pobranego wynagrodzenia lub natychmiastowego, bez zbędnej zwłoki, wykonania właściwych obowiązków służbowych (rozpoczynając od dyscyplinarnego wydalenia z MEiN określonych osób i dyscyplinarnego odwołania ze stanowiska Rektora Politechniki Łódzkiej i wydalenia z Politechniki Łódzkiej innych określonych osób), pisemnego przeproszenia Nas za doznane przez nas krzywdy i niegodziwości oraz wpłacenia we właściwej wysokości darowizny na rzecz publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów oraz poinformowania Nas o powyższym.

2. Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateuszu Morawiecki, żądamy dyscyplinarnego odwołania ze stanowiska Wojewodę Łódzkiego i Dyrektora Prokuratorii Generalnej, wyegzekwowania od właściwych Ministrów, Urzędów, Uczelni rzetelnego wykonywania właściwych obowiązków, pisemnego przeproszenia Nas za doznane przez nas krzywdy i niegodziwości oraz wpłacenia we właściwej wysokości darowizny na rzecz publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów oraz poinformowania Nas o powyższym.

3. Szanowny Panie Wojewodo Łódzki Tobiaszu Bocheński, żądamy dyscyplinarnego wydalenia z ŁUW w Łodzi określonych osób, wyegzekwowania właściwych działań, dobrowolnego złożenia rezygnacji ze stanowiska Wojewody Łódzkiego, pisemnego przeproszenia Nas za doznane przez nas krzywdy i niegodziwości oraz wpłacenia we właściwej wysokości darowizny na rzecz publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów oraz poinformowania Nas o powyższym.

4. Szanowny Panie Rektorze Politechniki Łódzkiej Krzysztofie Jóźwik, żądamy dyscyplinarnego wydalenia z Politechniki Łódzkiej określonych osób, wyegzekwowania właściwych działań, dobrowolnego złożenia rezygnacji ze stanowiska Rektora Politechniki Łódzkiej, pisemnego przeproszenia Nas za doznane przez nas krzywdy i niegodziwości oraz wpłacenia we właściwej wysokości darowizny na rzecz publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów oraz poinformowania Nas o powyższym.

5. Szanowna Pani Prokurator Rejonowa Łódź - Polesie Marta Stachowiak-Klimaszewska, żądamy dyscyplinarnego wydalenia z organów ścigania określonych osób, wyegzekwowania właściwych działań, dobrowolnego złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska, pisemnego przeproszenia Nas za doznane przez nas krzywdy i niegodziwości oraz wpłacenia we właściwej wysokości darowizny na rzecz publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów oraz poinformowania Nas o powyższym.

6. Szanowny Panie Prokuratorze Generalny Zbigniewie Ziobro, żądamy dyscyplinarnego wydalenia z organów ścigania określonych osób, wyegzekwowania właściwych działań, pisemnego przeproszenia Nas za doznane przez nas krzywdy i niegodziwości oraz wpłacenia we właściwej wysokości darowizny na rzecz publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów oraz poinformowania Nas o powyższym.

7. Szanowny Panie Prezesie Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej Marianie Banaś, żądamy przeprowadzenia kontroli w wyżej wskazanych organach, urzędach, uczelniach, instytucjach państwowych, publicznych, które są finansowane z finansowych środków państwowych, publicznych, ponieważ istnieją fakty i dowody na okoliczności, że określone osoby, grupy, organy, które nie wykonują obowiązków służbowych i/lub nierzetelnie je wykonują, w sposób patologiczny finansują się i wykorzystują publiczne środki, a fakty te równoważne są w skutkach prawnych z okradaniem polskiego społeczeństwa i Polskiego Narodu oraz poinformowania Nas o powyższym.

P.S.: Na witrynie www.stanmocy.com publikujemy tylko niektóre dokumenty – dowody w w/w zakresie.

Komunikat nr 5.

W tym rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, każda studentka i każdy student, ze wszystkich uczelni w Łodzi i w Polsce, każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, pisemnie zgłasza swoje indywidualne uczestnictwo oraz przesyła swoje indywidualne zawiadomienia, zgłoszenia, opinie, wnioski, postulaty, projekty rozwiązań, na adres e-mail: stanmocy@gmail.com i/lub na adres pocztowy: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.

WEZWANIE DO WSZYSTKICH STUDENTÓW O ZJEDNOCZENIE SIĘ W WALCE O PRAWA STUDENTÓW I DOŁĄCZENIE DO STUDENCKIEJ ORGANIZACJI POLSKICH ORŁÓW!

Wzywamy wszystkich studentów wszystkich uczelni w Polsce do zjednoczenia się ze Studencką Organizacją Polskich Orłów w walce o prawa studentów.

Władze Politechniki Łódzkiej w Łodzi (m.in. Ewa Korzeniewska Prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Witold Pawłowski Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, Krzysztof Jóźwik Rektor Politechniki Łódzkiej) nie chcą uznać wyroków Sądów, dopuszcają się obrazy przepisów prawa i pozostają bezkarni, bo władza w Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, pozwala na etyczne, morlane, psychiczne znęcanie się nad studentami, itp., itd.
Studencka Akademicka Wiedzy Postępu, Uczniowska Oświaty Edukacji Nauki Organizacja Polskich Orłów skutecznie walczy o godność, wolności i prawa każdego Polaka, a w tym Polskiego Studenta, w każdym wieku; skutecznie zwalcza duraczenie, obłudę, hipokryzję, społeczne patologie i społeczne koronawirusy w każdym środowisku, a w tym w środowisku akademickim.
Oto następny, kolejny przykład patologii społecznych i społecznych koronawirusów:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem sygn. akt III SA/Łd 157/21 z dnia 22 września 2021 roku uchylił zaskarżoną, bezpodstawną, bezprawną decyzję Ewy Korzeniewskiej Prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Krzysztofa Jóźwika Rektora Politechniki Łódzkiej i Witolda Pawłowskiego Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, a władze Politechniki Łódzkiej nie chą uznać norm prawa obowiązujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, bo uważają, że patologiczne prawo Uczelni jest wyższe na prawm Państwa Polskiego.

Dlatego POPIERAM i WSPIERAM Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo Godność Polskich Patriotów Polskich Orłów!
Ty również natychmiast napisz, podaj fakty, zgłość swoją opinię na e-mail: stanmocy@gmail.com
Dołącz do Nas i bądź aktywny!
Dziękuję,
z całej mocy serca,
wszystkim Polskim Orlicom i Polskim Orłom

budującym „Gniazdo Polskiej Orlicy”, „Gniazdo Polskiego Orła”
i wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła",
na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej,

za zaangażowaną, aktywną działalność w Naszej publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, a w tym w 34 wewnętrznych organizacjach,
tj. w 17 branżowych organizacjach i w 17 terenowych organizacjach,
a w tym w ogólnopolskiej organizacji awangardzie polskiego społeczeństwa pod nazwą:
Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów,
za konkretne poparcie, za wszelkie wsparcie, za wpłaty darowizn i składek członkowskich.


OFERTA – SZANSA NOWEJ i/lub DALSZEJ WSPÓŁPRACY!

Jeśli chcesz korzystać:
1) ze wszystkich praw, przywilejów, profitów, promocji, narządzi indywidualnego komunikowania się,
2) z możliwości uczestniczenia w działaniach, spotkaniach, rozmowach, imprezach programowych, akcjach, szkoleniach, warsztatach, integracyjnych imprezach tanecznych, randkach lokalnych bezpośrednich oraz
3) z awansu organizacyjnego, służbowego, zawodowego, politycznego,
4) z wielu innych rzeczy,

to systematycznie, na bieżąco wykonuj obowiązki organizacyjne, m.in.:
1) przesyłaj na e-mail: stanmocy@gmail.com i/lub adres: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22,
CYKLICZNE ZAWIADOMIENIA, składane co najmniej jeden raz na 7 (siedem) dni, zawierające m.in., np.:
- aktualne formy, narzędzia i informacje do komunikacji społecznej i indywidualnego komunikowania się,
- aktualizacje, informacje, opinie, oceny, pytania, skargi, petycje, sprawozdania, raporty, wnioski, propozycje, projekty, rozwiązania, opracowania, itp., itd.
2) wpłacaj darowizny i składki członkowskie na następujące rachunki bankowe:
PKO BP nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub Bank Pekao nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167
lub BLIK-iem w telefonie na nr (+48) 731-915-338.

Druki pomocne do wykonywania obowiązków organizacyjnych są opublikowane i do pobrania na witrynie www.stanmocy.com

UWAGA!
Podstawowe ZASADY komunikowania się to:
1) Publiczne, ogólne i szczegółowe, informacje są opublikowane na witrynie www.stanmocy.com
2) Poza publicznymi, ogólnymi i szczegółowymi, informacjami, opublikowanymi na witrynie www.stanmocy.com, nie udzielamy żadnych innych informacji, ani nie odpowiadamy na żadne pytania osobie anonimowej, tzn. osobie, która nie podała podstawowych swoich danych osobowych.


POTWIERDŹ PRZYJĘCIE lub ODRZUCENIE
OFERTY – SZANSY NOWEJ i/lub DALSZEJ WSPÓŁPRACY!

Nasza, publiczna, społeczna, non-profit organizacja o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów (NIP: 7252296943) umożliwi Ci następną szansę życiową, pod warunkiem, że powszechnie zmobilizujemy Polskich Patriotów, Polskie Orlice i Polskich Orłów do obrony Ojczyzny - Polski w obecnie trwającej wieloformatowej wojnie i uratujemy Polskę i Polski Naród przed zagładą.
To nie chodzi o nas, tylko o przetrwanie w przyszłości naszych dzieci i wnuków. Polska jest na etapie likwidowania, dlatego potrzebuje ratunku, aby nasze dzieci i wnuki mogli istnieć w przyszłości, jako Polacy.
Obecnie trwa powszechna mobilizacja Polskich Patriotów, Polskich Orlic, Polskich Orłów, do prowadzenia działań obronnych, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i źródłami prawa obowiązującymi w państwie Rzeczypospolita Polska, które są nadrzędne na prawem Unii Europejskiej, która chce zniewolić Narody Europy i utworzyć z nich niewolników jednego dyktatorskiego superpaństwa.
Dlatego właśnie, już dziś, Ty, ze swoją rodziną, określ się po której stronie linii frontu jesteś. Jeśli Ty i Twoja rodzina nie jesteście zainteresowani obroną Ojczyzny - Polski, to Polska zostanie zlikwidowana i przekształcona w Polin, a Twoje dzieci i wnuki będą niewolnikami lub zginą, a nas - Polaków czeka śmierć przez zagładę.
Dlatego właśnie, już dziś, zgłoś swoje narzędzia komunikowania się i mobilności w ramach 34 wewnętrznych organizacji Polskich Patriotów, Polskich Orlic, Polskich Orłów.
Polska wymaga natychmiastowego ratunku, konkretnego poparcia, wszelkiego wsparcia, wpłat darowizn i składek członkowskich na następujące rachunki bankowe:
PKO BP nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub Bank Pekao nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167
lub BLIK-iem w telefonie na nr (+48) 731-915-338.

JAK NAJSZYBCIEJ, POTWIERDŹ PRZYJĘCIE lub ODRZUCENIE
OFERTY – SZANSY NOWEJ i/lub DALSZEJ WSPÓŁPRACY!
Pozostaję z wyrazami uznania i szacunku,
Przewodniczący
Członek Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi
Przyszły Prezydent Miasta Łodzi
/Janusz Rutkowski/
Kontakt:   E-mail: stanmocy@gmail.com    SMS-y: 731-915-338

Do wszystkich Polskich Orlic i Polskich Orłów
budujących „Gniazdo Polskiej Orlicy”, „Gniazdo Polskiego Orła”
i wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła", na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

- W życiu człowieka najważniejsze są trzy momenty: moment, w którym przyszedł na ten świat; moment, w którym uświadomił sobie, po co przyszedł na ten świat; moment, w którym uświadomił sobie spełnioną misję swojego życia.
Niestety, zbyt często człowiek przez całe swoje życie nie jest świadomy tego, po co i dla kogo żyje?
- Cztery (4) rzeczy nie wracają w życiu: 1) dni, które przeżyłeś/aś; 2) rzeczy, których doświadczyłeś/aś; 3) słowa, których użyłeś/aś. 4) szansa, której nie wykorzystałeś/aś.

Randki Lokalne Bezpośrednie
Polskich Orlic i Polskich Orłów.

Zbuduj „Gniazdo Polskiej Orlicy”, zbuduj „Gniazdo Polskiego Orła”,
na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Poznaj Polską Orlicę. Poznaj Polskiego Orła.
Zbudujcie wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła".

ŻYCZENIA i ZAPROSZENIE

Z okazji Święta ŻYCZĘ zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszej, bardziej skutecznej Naszej współpracy w osiąganiu celów publicznej, społecznej, non-profit organizacji o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, posiadającej witrynę: www.stanmocy.com i
ZAPRASZAM do odebrania profitów, z budowania „Gniazda Polskiej Orlicy”, „Gniazda Polskiego Orła”, na bezpośrednim spotkaniu w dogodnym dla Ciebie (według uzgodnienia) terminie i miejscu. Ilość profitów jest ograniczona, dlatego im szybciej tym lepiej.

Pozostaję z wyrazami uznania i szacunku,
Przewodniczący
Członek Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi
Przyszły Prezydent Miasta Łodzi
/Janusz Rutkowski/

Kontakt:   E-mail: stanmocy@gmail.com    SMS-y: 731-915-338

Dołącz do Nas jak najszybciej!

Formy, Narzędzia i Informacje do Komunikacji Społecznej i Komunikowania się
Osoby Współpracującej z Organizacją o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
CYKLICZNE ZAWIADOMIENIE składane co najmniej jeden raz na 7 (siedem) dni
(aktualizacje, informacje, opinie, oceny, pytania, skargi, petycje, sprawozdania,
raporty, wnioski, propozycje, projekty, rozwiązania, opracowania).

Polskie Orły oczekują od Ciebie:

1) Wpłat darowizn i składek,
2) Podpisania oświadczenia poparcia,
3) Składania bieżących opinii,
4) Propagowania Polskich Orłów,
5) Realizowania na bieżąco programu, zgodnie ze statutem Polskich Orłów.

Polskie Orły walczą o GODNOŚĆ POLAKA – CZŁOWIEKA – OBYWATELA.

Art. 30 Konstytucji RP:
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Polskie Orły walczą o WOLNOŚCI i PRAWA POLAKA – CZŁOWIEKA – OBYWATELA.

Konstytucja RP wyróżnia:
I. Zasady:
1) godności (art. 30),
2) wolności (art. 31),
3) równości (art. 32).
II. Wolności i prawa:
1) osobiste (art. 38-56),
2) polityczne (art. 57-63),
3) ekonomiczne, socjalne, kulturalne (art. 64-76).
III. Obowiązki obywateli (art. 82-86).

Formy współpracy z Polskimi Orłami:

1. Partner, Sponsor.
2. Uczestnik, Kreator.
3. Kandydat na Członka, Aplikant.
4. Członek, Manager, Koordynator.

Brak współpracy:

1. Oszust, idiota, zdrajca, konfident.
2. Kolaborant, wróg.

Polska Patriotyczna Żałoba Narodowa

po wykonanym Zamachu i zamordowaniu Polskiego Orła w 2011 roku i po dawnej Polsce, zdradzonej i sprzedanej w niewolę, trzem zaborcom, przez zdrajców i kolaborantów, tj. Rząd RP, partie opozycyjne w Polsce i Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, który na I-m Międzynarodowym Kongresie 11-13.05.2012 w Berlinie wypowiedział wojnę Polakom, Polsce.

Patriotyczna Powszechna Mobilizacja Obronna

po wypowiedzeniu wojny Polakom, Polsce, w celu prowadzenia wojny obronnej Narodu Polskiego o wyzwolenie Polski spod okupacji okupantów i przed ostateczną zagładą, eksterminacją Polskiego Narodu i przekształceniem Rzeczypospolitej Polskiej w państwo Żydowskie Polin.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
Art. 85 ust.1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

Najpierw Wykonaj Swoje Obowiązki,
a Następnie Egzekwuj Swoje Prawa
Polaka, Polskiego Obywatela, Polskiego Wyborcy,
Polskiego Patrioty, Polskiego Orła.
NIE POPEŁNIAJ BŁĘDÓW
Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi
i Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, skutkujących tym, że:
31.08.2021 r. nie odbyło się referendum
odwołujące prezydenta Łodzi Hannę Zdanowską.
NAPRAW w/w błędy, swoje i innych, natychmiast, tu i teraz,
wykonaj obowiązek, przystępując do 60 000
Polskich Patriotów Polskich Orłów w Łodzi.
www.stanmocy.com , stanmocy@gmail.com

Wiadomości. Edukacja.
Badanie Preferencji Wyborców.
Akademia Sztuki Świadomości.

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Polska, 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.
E-mail: stanmocy@gmail.com ; Witryna: www.stanmocy.com .
Płatności: Składki, Darowizny:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
Płatność blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

The News. Education.
The Study of Preference of Voters.
The Academy of Art of Awareness.

Civil Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, of Polish Eagles.
Poland, 90-950 Lodz, Tuwima Street 38/22.
E-mail: stanmocy@gmail.com ; Website: www.stanmocy.com .
Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.

Nowe Mass Media:
Mobilny Punkt Informacyjny Polskich Patriotów Polskich Orłów
Wiadomości Edukacja Akademia Sztuki Świadomości
Źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy!
www.stanmocy.com stanmocy@gmail.com

Na terenie całej Polski uruchamiamy Nowe Mass Media: Mobilne Punkty Informacyjne Polskich Patriotów Polskich Orłów.
Podejmij dowolną formę współpracy z Polskimi Patriotami Polskimi Orłami! Dołącz do Nas! PODEJMIJ WYZWANIE i bądź aktywny!

PROKLAMACJA z dnia 11 listopada 2021 roku
(publicznie skierowana do społeczeństwa odezwa, apel, oświadczenie w sprawie wielkiej wagi)
Wszelkie informacje: JANUSZ RUTKOWSKI
E-mail: stanmocy@gmail.com     SMS-y: 731-915-338
Dołącz do Nas jak najszybciej!

Jest wojna totalna w różnych formach! Jedynym ratunkiem przed zaplanowaną zagładą
Polskiego Narodu i państwa Rzeczpospolita Polska jest
poparcie, wsparcie, działanie obronne

Ruchu Obywatelskiego Obywateli
Ruchu Wyborczego Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo Godność
Polskich Patriotów Polskich Orłów!

Dlatego POPIERAM i WSPIERAM Mobilny Punkt Informacyjny
Wiedza Wiara Moc Prawo Godność
Polskich Patriotów Polskich Orłów!

www.stanmocy.com , stanmocy@gmail.com

Akcesoria i symbole Polskich Patriotów Polskich Orłów

Do wszystkich Polskich Orlic i Polskich Orłów
budujących „Gniazdo Polskiej Orlicy”, „Gniazdo Polskiego Orła”
i wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła", na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

- W życiu człowieka najważniejsze są trzy momenty: moment, w którym przyszedł na ten świat; moment, w którym uświadomił sobie, po co przyszedł na ten świat; moment, w którym uświadomił sobie spełnioną misję swojego życia.
Niestety, zbyt często człowiek przez całe swoje życie nie jest świadomy tego, po co i dla kogo żyje?
- Cztery (4) rzeczy nie wracają w życiu: 1) dni, które przeżyłeś/aś; 2) rzeczy, których doświadczyłeś/aś; 3) słowa, których użyłeś/aś. 4) szansa, której nie wykorzystałeś/aś.

Randki Lokalne Bezpośrednie
Polskich Orlic i Polskich Orłów.

Zbuduj „Gniazdo Polskiej Orlicy”, zbuduj „Gniazdo Polskiego Orła”,
na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Poznaj Polską Orlicę. Poznaj Polskiego Orła.
Zbudujcie wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła".


Partnerzy, Sponsorzy, Uczestnicy, Kreatorzy,
Kandydaci na Członków, Aplikanci,
Członkowie, Manadżerzy, Koordynatorzy,
Polscy Patrioci, Polskie Orlice, Polskie Orły
- gotowi do boju, przygotowani na wszystko, spragnieni zwycięstwa!

Najlepszy w Polsce, w Łodzi
KARNAWAŁ 2022
Polskich Orlic i Polskich Orłów

budujących „Gniazdo Polskiej Orlicy”, „Gniazdo Polskiego Orła”
i wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła".

Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów
ZAPRASZA
Polskie Orlice i Polskie Orły (nie tylko studentki i studentów)
na KARNAWAŁ 2022 W ŁODZI.

W ramach KARNAWAŁU 2022 w Łodzi, ZAPRASZAMY na Integracyjne Imprezy Taneczne w Łodzi i Randki Lokalne Bezpośrednie w Łodzi, w rytmach Sensual - Kizomby i Bachaty oraz Salsy.
Uczestnictwo w imprezach KARNAWAŁOWYCH 2022 w Łodzi odbywa się z zachowaniem obecnie obowiązujacych zasad wewnątrzorganizacyjnych i obowiązujacych powszechnie procedur bezpieczeństwa.
Wszystkie informacje, m.in. dane, procedury, terminy, zapisy, kontakty należy zgłaszać do:

Janusz Rutkowski
Przewodniczący Organizacji
Członek Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi
numer dla SMS-ów 731 915 338, e-mail: stanmocy@gmail.com

Dołącz do Nas, poznaj Polską Orlicę, poznaj Polskiego Orła oraz tańcz i działaj z Nami!

Do wszystkich Polskich Orlic i Polskich Orłów
W Łodzi w UDZ - czyli Szkole Tańca Urban Dance Zone,
która istnieje na rynku tanecznym już od 11 lat
i jest najlepszą w Polsce Szkołą Tańca,
odbył się najlepszy w Polsce Sylwester 2021 – 2022.
Na witrynie www.stanmocy.com zobacz zdjęcia z sylwestrowej zabawy
w UDZ - Szkole Tańca Urban Dance Zone
i żałuj, że nie było Ciebie z nami na najlepszym w Polsce Sylwestrze 2021 – 2022.
Nie wróci już ta szansa, która nie została wykorzystana przez Ciebie.
Jednak, damy Ci następną szansę, ale dołącz do Nas już dziś oraz tańcz i działaj z Nami.

Sylwestrowa zabawa w UDZ - Szkole Tańca Urban Dance Zone odbyła się w rytmach Salsy, Kizomby, Bachaty, Reggaetonu i oczywiście Złotych Przebojów, na trzech równoległych salach – parkietach, na których królowały następujące tańce: - Salsa (Salsa Kubańska, LA, Mambo, Rueda, Reggaeton, Merengue, Animacje). - Sensual – Kizomba i Bachata. - Disco, dla wszystkich, którzy chcieli tańczyć Złote Przeboje oraz Taniec Towarzyski i Użytkowy. W programie były wspaniałe animacje i odlotowe, wspólne tańce.

Randki Lokalne Bezpośrednie
Polskich Orlic i Polskich Orłów.

Zbuduj „Gniazdo Polskiej Orlicy”, zbuduj „Gniazdo Polskiego Orła”,
na obszarze całego terytorium państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Poznaj Polską Orlicę. Poznaj Polskiego Orła.
Zbudujcie wspólne "Gniazdo Polskiej Orlicy i Polskiego Orła".

Randki Lokalne Bezpośrednie – Ogłoszenie

Cz.1. Dzień Dobry, Bardzo miły i praktyczny jest pierwszy kontakt na tym portalu, umożliwiającym randki lokalne bezpośrednie. Każde pierwsze wirtualne komunikowanie się, niezależnie od formy i treści, jest równoważne w skutkach z zakwalifikowaniem się do grona wirtualnych znajomych. Ponieważ komunikowanie się ma następującą skuteczność: rzeczywiste, bezpośrednie, werbalne (ustne) niewerbalne – 93%, wirtualne, pośrednie, werbalne (pisane) – 7%, każdy z nas ma bardzo mało czasu, tzn. tylko 24 godziny na dobę, więc szkoda marnować naszego drogocennego czasu na rzeczy nieefektywne, dlatego wykorzystując naukową sztukę zarządzania czasem, zawiadamiam, że to jest pierwsza i ostatnia wiadomość moja do Ciebie na tym portalu; oczywiście następną wiadomość moją do Ciebie prześlę Ci na podany mi przez Ciebie nowy Twój adres e-mail poza tym portalem lub SMS-em na podany mi przez Ciebie Twój numer telefonu lub tradycyjną polską pocztą na podany mi przez Ciebie Twój adres do korespondencji, w celu umówienia bezpośredniego spotkania w dogodnym dla Ciebie (według uzgodnienia) terminie i miejscu. Mój adres e-mail to: stanmocy@gmail.com
Cz. 2. Do wszystkich kobiet i każdej z osobna kobiety, która jest indywidualnością, na swój niepowtarzalny sposób empatyczna, uczuciowa, miła, uprzejma, atrakcyjna, interesująca, wewnętrznie i zewnętrznie piękna, zainteresowana komunikowaniem się, utrzymywaniem relacji, z kimś, kogo szuka, czyli ze mną, niezależnie od wieku, okoliczności, warunków, zakładanego celu. Dowodem, niepodważalnym faktem jest fakt, że tu i teraz czytasz mój tekst, a zatem.
Bardzo uprzejmie witam Cię – wspaniała „Czarodziejko”, jako wschodzące słońce w naszym błogosławionym „Niebie” i najwspanialszą gwiazdę w naszej rozkosznej „Nocy”, w chwilach nadziei, radości lub zwątpienia, smutku. Jestem „Nie z tej Ziemi”, dlatego moje zmysły już wyczuwają wielki, wszechstronny, indywidualny, niepowtarzalny potencjał w Tobie. Zawsze jednak, ja znajdę w Tobie coś najlepszego, co ukrywasz przed wszystkimi, ponieważ nie do końca jesteś tego świadoma.
W życiu człowieka najważniejsze są trzy momenty: moment, w którym przyszedł na ten świat; moment, w którym uświadomił sobie, po co przyszedł na ten świat; moment, w którym uświadomił sobie spełnioną misję swojego życia. Niestety, zbyt często człowiek przez całe swoje życie nie jest świadomy tego, po co i dla kogo żyje?
Niepodważalny fakt, że tu i teraz czytasz mój tekst, jest równoważny w skutkach z oczywistym faktem, że czekasz na odpowiedni moment i szukasz odpowiedniego człowieka – odkrywcę, który uświadomi Ci, że w Tobie najwspanialsze, najlepsze jest to, co potrafisz, możesz, chcesz ofiarować innej osobie, pod warunkiem, że będziesz tego sobie życzyć?
Oto motto, tezy, słowa – drogowskazy mojego życia, synonimy wspaniałomyślności przeznaczenia i/lub losu:
- Miłość jest kwiatem róży, przyjaźń – brzozą płaczącą. Wichry różę roztrącą, brzoza oprze się burzy.
- Cztery (4) rzeczy nie wracają w życiu: 1) dni, które przeżyłeś/aś; 2) rzeczy, których doświadczyłeś/aś; 3) słowa, których użyłeś/aś. 4) szansa, której nie wykorzystałeś/aś.
- Dla człowieka, istnieje tylko przeszłość i przyszłość, teraźniejszość nie istnieje, bowiem jest to chwila zbyt krótka i ulotna w czasie.
- Szczęście to nie coś, co masz, lecz co tworzysz.
- Szczęście to nie coś, co masz lub miałaś/eś, lecz co ciągle i wciąż tworzysz, aby trwało w przyszłości.
- Los jest po stronie tych i szczęście przychodzi do tych, którzy zachowują pogodę ducha i zdrowy rozsądek.
- Realnie, w rzeczywistym stanie faktycznym, marzenia same nie spełniają się, bowiem marzenia spełnia się samemu własną pracą, w ten sposób, że marzenie zamieniasz na cel i go realizujesz. Ale do tego potrzebna jest motywacja. Najlepszą motywacją jest poznanie, poczucie, popróbowanie, posmakowanie namiastki marzenia.
- Gdyby można było zlikwidować błędy przeszłości, skasowano by również mądrość teraźniejszości.
- Mózg to nie mydło; nie ubędzie go, gdy się go użyje, jest źródłem kreującym w naszych umysłach i sercach ideały i wartości, takie jak wiedza, patriotyzm, wiara, moc, prawa człowieka i obywatela, których poszanowanie, obrona i ochrona jest obowiązkiem naszym, wszystkich i każdego z nas.
- Odwaga prowadzi do zwycięstwa, a tchórzostwo i zdrada naszych interesów, do śmierci.
- Moc, której potrzebujemy, jest w naszej krwi, w naszych żyłach i sercach, w naszych umysłach, a jej niewyczerpanym źródłem jest nasza, ciągle rozwijana wiedza i nasza nieustająca wiara.
- Kto nie zna prawdy lub nie chce jej poznać jest głupcem, zaś ten, kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest ostatnim łotrem, zbrodniarzem. Dlatego poznaj prawdziwy rozwój ludzkości na planecie Ziemia i w Kosmosie.
- Nieważne jest, jak pięknie brzmią słowa, lecz jak szczere są.
- Nie wierzę słowom, wierzę czynom.
- Przestań być niewolnikiem; odważ się być człowiekiem myślącym, świadomym, godnym, wolnym, sprawiedliwym.
- Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
- Kto nie jest ze mną, kto działa przeciwko moim interesom, ten jest moim wrogiem.
- Z łatwością można poradzić sobie w życiu, jeśli komuś sprzyja szczęście. Idąc własną życiową drogą, można samemu sobie pomóc pozytywnie wpłynąć na swój los i tworzyć własne szczęście. Dlatego w życiu zawsze idę własną drogą, nie ustaję w ciężkiej pracy i walczę o to, w co wierzę.
- Dopóki walczę, jestem zwycięzcą, spełniają się wszystkie marzenia i szczęście trwa wiecznie.
- Posiadam wielką, niezaspokojoną pasję i namiętność, niewyczerpaną moc. Jestem ciągle głodny i spragniony intelektualnie. Ocean za mały, aby ugasić moje pragnienie. Codziennie bilansuję (uzupełniam) moc wewnętrzną i zewnętrzną. Utrzymuję zdrowy styl życia, dobre zdrowie, kondycję. Stosuję komórkowe odżywianie, aktywność fizyczną. Uprawiam sporty siłowe, sprawnościowe, kondycyjne. Hobby to taniec. Obowiązki to nauka, rozwój wiedzy, sztuka świadomości, aktywność publiczna. Idee i wartości to prawda, godność, patriotyzm, wolność, sprawiedliwość. Cenię tradycyjną wartość u kobiety, która powie i zrobi to, co wynika z tradycji, tzn.: „gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem”.
- Za nami jest przeszłość. Każdy szedł swoją drogą. Przed nami jest przyszłość. Teraz możemy iść razem wspólną drogą. Zamień marzenie na cel. Dołącz swoją moc do mojej i razem twórzmy nasze wspólne przeznaczenie.
Cz. 3. Komunikacja społeczna to proces wytwarzania, przekształcania, a następnie przekazywania informacji. Jego celem może być m.in. np. wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami, poznanie drugiego człowieka. Komunikacja społeczna między ludźmi (bycie z kimś w relacji) jest potrzebna, konieczna i niezbędna, niezależnie od zakładanego celu. Poznanie drugiego człowieka jest procesem skomplikowanym, trudnym i długim. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.
Komunikowanie się (relacja) charakteryzuje się wzajemnością, wielostronnością przekazu. Odbywa się w sposób: pośredni (uczestnicy pozbawieni są możliwości bezpośredniego kontaktu fizycznego), bezpośredni (istnieje bezpośredni kontakt fizyczny); wirtualny, rzeczywisty; werbalny (za pomocą słów: pisemnie, ustnie), niewerbalny (mowa ciała, proksemika, jakość głosu, ubiór, otoczenie). Proces komunikowania się ma następującą skuteczność: rzeczywiste, bezpośrednie, werbalne (ustne), niewerbalne – 93%, wirtualne, pośrednie, werbalne (pisane) – 7%.
Wg naukowej koncepcji Sternberga w miłości doskonałej występują jednocześnie trzy składniki:
1. NAMIĘTNOŚĆ (pasja, silna motywacja, erotyczne zainteresowanie, fizyczne pożądanie, połączenie, dostarczanie przyjemności, radość, fascynacja, tęsknota).
2. INTYMNOŚĆ (bliskość, akceptacja osobowości, zrozumienie, uznanie, szacunek, wsparcie, dbanie o partnera, zaufanie).
3. ZAANGAŻOWANIE (zobowiązanie, przywiązanie, trwały związek, przyjaźń, koleżeństwo, wspólnota, biznes, realizacja idei, wartości, celów, potrzeb materialnych, psychologicznych, społecznych, zawodowych, gospodarczych, publicznych, politycznych).
Również możliwy jest układ znajomości oparty tylko na dwóch w/w składnikach lub tylko na jednym w/w składniku.
Mądrość życiowa polega na wykorzystaniu następujących zasad:
1) Akceptowanie zasady, że zarówno podobieństwa, jak i przeciwieństwa mocno się przyciągają.
2) Podejmowanie decyzji stosując podejście systemowo-sytuacyjne, tzn. realizując system należy uwzględnić warunki sytuacyjne i dostosować go do tych warunków.
3) Przy podejmowaniu decyzji, dokonaj wyboru między tym co ważniejsze, od tego co ważne.
Cz. 4. Przysłowie mówi: „Prędzej beczkę soli się zje, niż człowieka się pozna.”. Ja, na początku znajomości daję kredyt zaufania w 50%, a z upływem czasu ten procent zwiększam lub zmniejszam. Niezależnie od tego, jaki jest cel naszego komunikowania się, to z pewnością chcemy nawiązać znajomość i poznać się. Dlatego, jeśli chcesz kontynuować proces komunikowania się, nawiązywania znajomości i poznania się to, musimy go kontynuować korzystając z innych, naszych indywidualnych narzędzi komunikacji. Zatem, uprzejmie proszę, podaj mi Twój indywidualny adres e-mail (poza tym portalem) do przesyłania wiadomości i plików, numer telefonu do wysyłania SMS-ów i prowadzenia rozmów. Dla sfinalizowania naszej znajomości, proszę podać, oprócz miejscowości Twojego zamieszkania, również i adres pocztowy dla korespondencji. Brak tych w/w narzędzi komunikowania się jest równoważny w skutkach z brakiem sukcesu w procesie dalszej naszej znajomości i odkrywania naszych tajemnic. W związku z wyżej przedstawionym rzeczywistym stanem faktycznym i jego uzasadnieniem, uprzejmie i serdecznie informuję, że to jest moja pierwsza i ostatnia wiadomość do Ciebie na tym portalu. Następną moją wiadomość do Ciebie wyślę, na podane mi przez Ciebie, nowe Twoje narzędzia do komunikowania się, poza tym portalem, w celu umówienia bezpośredniego spotkania w dogodnym dla Ciebie (według uzgodnienia) terminie i miejscu. Mój adres e-mail to: stanmocy@gmail.com Czekam na odpowiedź od wspaniałej „Czarodziejki”. Pozostaję z wyrazami uznania i szacunku, Janusz

WEZWANIE
do usunięcia braków formalnych współpracy i wykonywania obowiązków obywateli Polski

Czas demokratycznych wyborów minął!
To jest początek końca wojny o ostateczną zagładę, eksterminację Polskiego Narodu i przekształcanie Rzeczypospolitej Polskiej w państwo Żydowskie Polin.
lub / vs.
To jest koniec początku wojny obronnej Narodu Polskich Orłów o wyzwolenie spod okupacji okupantów, zdrajców, kolaborantów w Polsce, wszystkich partii rządzących i opozycyjnych w Polsce i o ponowne, od podstaw wywalczenie, odzyskanie, stworzenie Nowej Polski Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Polska wraz z Narodem Polskim sprzedana! Dlatego, już nie masz wyboru! Teraz możesz tylko finansować! Co sfinansujesz?

1. Czy sfinansujesz podatek reintegracyjny dla pokrycia kosztów przemieszczenia 3 300 000 Żydów do Polski, czyli podniesienie podatków w Polsce, po to by sfinansować powrót Żydów do Polski? Właściwie to praktycznie na to nie masz wpływu i wyboru, ponieważ Rząd RP i Premier Mateusz Morawiecki w ramach Nowego Polskiego Ładu podnoszą podatki od Polskiego Narodu, czyli również od Ciebie, które zawierają ukryty podatek reintegracyjny! lub
2. Czy sfinansujesz żałobę po Zamachu i zamordowanym Polskim Orle i zdradzonej, sprzedanej Polsce? i/lub
3. Czy sfinansujesz swoje wykupienie z niewoli i ponowne od podstaw wywalczenie, odzyskanie, stworzenie Nowej Polski Polskich Patriotów Polskich Orłów?

Naród Polskich Orłów przyjął siedem proklamacji:
1. Proklamacja: Wezwanie.
2. Proklamacja: Deklaracja.
3. Proklamacja: Wierność Rzeczypospolitej Polskiej i Obrona Ojczyzny oraz Przeciwdziałanie Sprzedawaniu Interesów Narodu Polskich Orłów i Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Proklamacja: Polska Patriotyczna Żałoba Narodowa.
5. Proklamacja: Patriotyczna Powszechna Mobilizacja Obronna.
6. Proklamacja: Solidaryzm.
7. Proklamacja: Przygotowanie na Przyjście Pana.

W celu usystematyzowania wiedzy, podajemy, że w Polsce można wyróżnić m.in. następujące Polskie Narody:
1. Naród Polskich Patriotów Polskich Orłów (wiernych i lojalnych Polsce).
2. Naród Polskich Obywateli Obcokrajowców (wiernych i lojalnych Polsce).
3. Naród Polskich Zdrajców i Konfidentów Polski.
4. Naród Polskich Europejczyków (zdrajców i konfidentów Polski).
5. Naród Polskich Żydów (zdrajców i konfidentów Polski).
6. Naród Polskich Niemców i Prusaków (zdrajców i konfidentów Polski).
7. Naród Polskich Rosjan, Białorusinów, Ukraińców (zdrajców i konfidentów Polski).

Polakiem, Patriotą, Polskim Orłem jestem z Polską Patriotyczną Żałobą Narodową po dawnej Polsce zdradzonej i sprzedanej w niewolę trzem zaborcom przez kolaborantów z Polski, wszystkie partie rządzące i opozycyjne w Polsce, ale jestem z Wiedzą Wiarą Mocą Prawem Nadzieją na stworzenie od podstaw Nowej Polski Polskich Patriotów Polskich Orłów.
Polska – Ojczyzna zdradzona i sprzedana, nie powinna być naprawiana, tylko, ponownie od podstaw wywalczona, odzyskana, stworzona, jako Nowa Polska Polskich Patriotów Polskich Orłów, pod warunkiem, że wszyscy, poza kolaborantami, Polacy z całej Polski i z zagranicy, natychmiast, bez zbędnej zwłoki, udzielą wszelkiego poparcia, wsparcia, zainwestują, sfinansują, zadeklarują, zagłosują, dołączą do społecznej, charytatywnej organizacji Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.

PROKLAMACJA POLSKIEGO NARODU
o Polskiej Patriotycznej Żałobie Narodowej po wykonanym Zamachu i zamordowaniu Polskiego Orła w 2011 roku i po dawnej Polsce zdradzonej i sprzedanej w niewolę trzem zaborcom przez kolaborantów z Polski, wszystkie partie rządzące i opozycyjne w Polsce, z dnia 1 lipca 2021 roku, już niedługo zostanie opublikowana na witrynie www.stanmocy.com
Ponieważ czas już minął, dlatego natychmiast, bez zbędnej zwłoki, udziel wszelkiego poparcia, wsparcia, zainwestuj, sfinansuj, zadeklaruj, zagłosuj, dołącz do społecznej, charytatywnej organizacji Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Polska Patriotyczna Żałoba Narodowa po wykonanym Zamachu i zamordowaniu Polskiego Orła w 2011 r.

Haniebnego Zamachu na Polskiego Orła dopuścili sprawcy:
1. Yael Bartana – izraelska artystka sztuk wizualnych, urodzona 22.12.1970 r. w Afula w Izraelu, mieszka w Tel Awiwie i Amsterdamie, założycielka i liderka Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) – Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP), która w 2011 roku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje nominację i reprezentuje Polskę na 54. Biennale Sztuki w Wenecji, za cykl trzech polityczno-historycznych filmów pod nazwą: „I Europa Będzie Zszokowana: Polska Trylogia”: „Mary koszmary” (2007) „Mur i wieża” (2009) „Zamach” (2011), które zawierały kłamstwa i prowokacje polityczno-historyczne wymierzone w Polski Naród i państwo Rzeczpospolita Polska.
2. Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, którzy do dziś promują Zamach na Polskiego Orła.
3. Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) – Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP).

W obronie, w imieniu i na rzecz Polskiego Orła, Polskiego Narodu, Polskiego Państwa Rzeczpospolita Polska publiczną, obywatelską, społecznie użyteczną działalność prowadzi publiczna, obywatelska, społeczna, charytatywna organizacja non-profit pod nazwą Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów, która potrzebuje natychmiastowego wsparcia finansowego, materialnego i poparcia społecznego od obywateli, wyborców, Polskich Patriotów w kraju i za granicą. Kontakt: stanmocy@gmail.com , www.stanmocy.com

- Zgromadzone w sprawie „Polskiej Patriotycznej Żałoby Narodowej” materiały dowodowe, o których mowa w Proklamacji Polskiego Narodu z dnia 01.07.2021 r., uzasadniają „Polską Patriotyczną Żałobę Narodową” z tego powodu, że Polska wraz z Polskim Narodem została zdradzona i sprzedana w niewolę, włączając w to planowaną, prawdopodobną eksterminację fizyczną, aż do całkowitej likwidacji i śmierci ludności Narodowości Polskiej do 2100 roku, trzem prawdopodobnym, przyszłym zaborcom, tj.: Zaborca Amerykańsko-Żydowski, Zaborca Prusko-Niemiecki, Zaborca Rosyjsko-Ukraińsko-Białoruski.
- Haniebnych czynów zdrady i sprzedania Polski i Narodu Polskiego dopuścili się kolaboranci z Polski, dopuściły się oficjalne władze Rzeczypospolitej Polskiej, dopuściły się wszystkie partie rządzące i opozycyjne w Polsce, skupione w trzech stronnictwach: amerykańsko-żydowskim, niemieckim i rosyjskim.
- Bardziej lub mniej formalnie, ale decyzje zostały podjęte i umowy zawarte. Polsce i Polskiemu Narodowi oficjalnie wypowiedziano i kilka razy potwierdzono, wojnę psychologiczno-informacyjną, propagandową, gospodarczą, fizyczno-biologiczną, zdrowotną, wykorzystując broń i techniki manipulacyjne, prowokacyjne, biologiczno-wirusowe, itp., itd., która obecnie, coraz bardziej jest intensyfikowana, nasilana, natężana, potęgowana, uintensywniana, wzmacniania, zwiększana, ożywiana, pogłębiana, zwielokrotniana, podsycana, przyśpieszana, przybierając różne formy, skrajnie radykalnych, agresywnych, totalitarnych, nakazowych, przymusowych, całościowych działań procesowych.
- Waldemar Zboralski napisał, cytat: „Bezpośrednie bezpieczeństwo Polski stało się zagrożone w dużym stopniu po dniu 27 stycznia 2018 roku, gdy ustami ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari, wypowiedziano Państwu Polskiemu wojnę propagandową i ekonomiczną, podczas uroczystości rocznicowych w Muzeum Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Wojnę tę poparli zarówno Żydzi w Izraelu, Żydzi z USA reprezentujący „Przemysł Holokaustu” oraz nielojalni Żydzi zamieszkujący Polskę i szkodzący Polakom – co najmniej do 1989 roku.”.
- Planowane, prawdopodobne sfinalizowanie ostatecznego rozbioru Polski i podział na strefy okupacyjne terenów po dawnej Polsce, prawdopodobnie miałoby się dokonać po 2025 roku. Po 2030 roku, aż do 2050 roku liczba ludności tubylczej Polaków musi być zredukowana wszelkimi możliwymi metodami, włączając w to eksterminację fizyczną dorosłych chorych, starszych oraz przymus aborcji nienarodzonych, do liczby maksymalnie 10 milionów. Taka tendencja miałaby się utrzymać do roku 2100, aż do planowanej, prawdopodobnej całkowitej likwidacji i śmierci ludności Narodowości Polskiej. Ma to na celu uniknięcie odnowienia się Polskości, jaka miała miejsce w roku 1918. c.d.n.

„447 – Plan grabieży Polski. Od deklaracji terezińskiej do ustawy 447. W świetle najnowszych raportów.”
Żydzi: „Jeśli nie zamierzają słuchać nas jako Żydów, będą musieli słuchać nas jako Amerykanów.”
Polskie Orły: „Będziemy silni w naszej samoobronie.” „We shall be strong in our self-defense.”

Przypomnienie o proklamacji Narodu Polskich Orłów,
Powszechnej Patriotycznej Obronnej Mobilizacji Narodowej, w stanie wojny, do obrony Ojczyzny przed agresorami, którzy wypowiedzieli nam wojnę w celu zagłady Polskiego Narodu i zlikwidowania Państwa Polskiego, włączając w to eksterminację fizyczną, aż do całkowitej likwidacji i śmierci ludności Narodowości Polskiej, w celu uniknięcie odnowienia się Polskości, jaka miała miejsce w roku 1918,
z dnia 2 lipca 2021 roku.

Ruch Polskich Orłów obecnie przypomina o obowiązku Powszechnej Patriotycznej Obronnej Mobilizacji Narodowej, ponieważ obecnie jesteśmy w stanie wojny obronnej przed zagładą Polskiego Narodu i przekształcenia Polski w państwo Żydowskie Polin.
Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce - Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP) wypowiedział Polsce i Polskiemu Narodowi wojnę, w celu realizacji planu zagłady Polskiego Narodu i przekształcenia Polski w państwo Żydowskie Polin, które kilka razy zostało potwierdzone przez inne Ośrodki Żydowskie na świecie.
Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce wypowiedział Polsce i Narodowi Polskiemu wojnę psychologiczno-informacyjną, propagandową, gospodarczą, fizyczno-biologiczną, zdrowotną, wykorzystując broń i techniki manipulacyjne, prowokacyjne, biologiczno-wirusowe, itp., itd., a realizacja planu zagłady Polskiego Narodu i przekształcenia Polski w Polin, obecnie, coraz bardziej jest intensyfikowana, nasilana, natężana, potęgowana, uintensywniana, wzmacniania, zwiększana, ożywiana, pogłębiana, zwielokrotniana, podsycana, przyśpieszana, przybierając różne formy, skrajnie radykalnych, agresywnych, totalitarnych, nakazowych, przymusowych, całościowych działań procesowych.
Jednym z wielu oficjalnych dowodów potwierdzających ten stan rzeczy, o którym mowa wyżej, jest analiza dokonana w książce – ebooku Leszka Sosnowskiego –
"447 – Plan grabieży Polski. Od deklaracji terezińskiej do ustawy 447. W świetle najnowszych raportów."
Opis:
Amerykańska Ustawa 447 obrosła emocjami i zasłużoną złą sławą. Czy naprawdę jest groźna dla stanu majątkowego Rzeczpospolitej? Leszek Sosnowski, amerykański prawnik polskiego pochodzenia sumuje fakty dotyczące tzw. restytucji mienia bezspadkowego.
Przypomina Deklarację Terezińską z roku 2009 i stanowisko Israela Singera, Sekretarza Generalnego Światowego Kongresu Żydowskiego, z kwietnia 1996 r.: „3 miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska znów nie pokryje się lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.” * (Jewish group threatens Poland over restitution, Reuters, 19 April 1996.)
Deklaracja Terezińska nie definiując mienia bezspadkowego określa je jako nieruchomości osób prywatnych, które należały „do ofiar Holokaustu i innych ofiar nazistowskich prześladowań” z których większość zmarła nie pozostawiając spadkobierców. Nie chodzi więc o rekompensatę dla spadkobierców ofiar, ale niewyobrażalne kwoty pieniężne, które bez podstawy prawnej mielibyśmy przekazać organizacjom żydowskim, nie mającym bezpośrednio niczego wspólnego z ofiarami.
Dziewięć lat po przyjęciu Deklaracji Terezińskiej, w dniu 12 grudnia 2017, Senat Kongresu USA przyjął ustawę „447”. Jak stwierdził pragnący zachować anonimowość urzędnik Departamentu Stanu USA:
„Jeśli nie zamierzają słuchać nas jako Żydów, będą musieli słuchać nas jako Amerykanów.”
Czy polskie władze powstrzymają zapędy międzynarodowych organizacji żydowskich?
Czy polski Sejm zainteresował się obywatelskim projektem ustawy anty-447?
Jak wygląda kwestia roszczeń bezspadkowych w świetle prawa międzynarodowego?
Za Naród Polskich Orłów Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów

Pierwszy Międzynarodowy Kongres
Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP)
11 – 13 maja 2012 roku, Berlin, Niemcy.

PROKLAMACJA NARODU POLSKICH ORŁÓW
wierności Rzeczypospolitej Polskiej i obrony Ojczyzny oraz przeciwdziałania sprzedawaniu interesów Narodu Polskich Orłów i państwa Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 czerwca 2021 roku.

... § 2.
Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z póź. zm.), a w szczególności, na podstawie następujących norm prawnych:
„Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
Art. 85. 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.”
proklamuje się obowiązek wykonania wyżej wymienionych obowiązków pod kontrolą Narodu Polskich Orłów, w imieniu i na rzecz którego, publiczną, obywatelską, społecznie użyteczną działalność prowadzi publiczna, obywatelska, społeczna, charytatywna organizacja non-profit pod nazwą Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów. ...

WEZWANIE
do usunięcia braków formalnych współpracy i wykonywania obowiązków obywateli Polski

ZAPROSZENIE dla Ciebie,
wraz z załączoną Proklamacją Polskiego Narodu z dnia 1 czerwca 2021 roku,
bo Twoja opinia ma znaczenie.
Czekamy na Twoją opinię. Co wybierasz?
CO DZIEŃ (KAŻDEGO DNIA)

ZGŁOSZENIE, AKTUALIZACJA, INFORMACJA, OPINIA, OCENA, PYTANIE, WNIOSEK, POSTULAT, SKARGA, PETYCJA, SPRAWOZDANIE, RAPORT, PROPOZYCJA, ROZWIĄZANIE, PROJEKT,

w ramach programu: „Nowa Polska Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości”,
w warunkach Nowej Polskiej Normalności, Nowego Polskiego Ładu, Nowej Polskiej Rzeczywistości.
Wpłacam darowiznę w określonej wysokości.
Termin należytego wykonania, złożenia: co dzień, każdego dnia, wyjątkowo jednak, nie później, niż do 3-trzech dni kalendarzowych.

Zapraszamy! Hej, kto Polak, działaj z Nami. Witamy!

Udzielam poparcia i wsparcia, w celu prowadzenia obywatelskiej działalności społecznie użytecznej,
w imieniu i na rzecz Polskiego Narodu,

na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z póź. zm.),
dla publicznej, społecznej, charytatywnej organizacji non-profit o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów
oraz dla branżowych i terytorialnych organizacji działających, jako jednostki organizacyjne, w ramach tej organizacji, a w szczególności, w pierwszej kolejności, zdecydowanego, pilnego poparcia i wsparcia udzielam dla niżej wskazanych organizacji:

Organizacje ogólne i branżowe: 1. ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów 2. Uczniowska Oświaty Edukacji Nauki Organizacja Polskich Orłów 3. Młodzieżowa Sztuki Świadomości Organizacja Polskich Orłów 4. Studencka Akademicka Wiedzy Postępu Organizacja Polskich Orłów 5. Rodzin Matek Ojców Dzieci Socjalna Organizacja Polskich Orłów 6. Singli Rozwoju Cywilizacji Kosmosu Organizacja Polskich Orłów 7. Pracowników Urzędników Organizacja Polskich Orłów 8. Przedsiębiorców Pracodawców Organizacja Polskich Orłów 9. Wolnych Zawodów Mediów Organizacja Polskich Orłów 10. Egzekwowania Wolności Praworządności Organizacja Polskich Orłów 11. Bezpieczeństwa Ochrony Obrony Organizacja Polskich Orłów 12. Polskiej Gospodarki Żywnościowej Organizacja Polskich Orłów 13. Narodowych Gospodarek Finansów Organizacja Polskich Orłów 14. Narodowej Twórczości Kultury Rozrywki Organizacja Polskich Orłów 15. Ochrony Zdrowia i Życia Organizacja Polskich Orłów 16. Inicjatywy Pokrzywdzonych Bezdomnych Organizacja Polskich Orłów 17. Patriotyzmu Tradycji Historii Seniorów Organizacja Polskich Orłów
Organizacje terytorialne: 1. Dolnośląskie Polskich Orłów 2. Kujawsko-Pomorskie Polskich Orłów 3. Lubelskie Polskich Orłów 4. Lubuskie Polskich Orłów 5. Łódzkie Polskich Orłów 6. Małopolskie Polskich Orłów 7. Mazowieckie Polskich Orłów 8. Opolskie Polskich Orłów 9. Podkarpackie Polskich Orłów 10. Podlaskie Polskich Orłów 11. Pomorskie Polskich Orłów 12. Śląskie Polskich Orłów 13. Świętokrzyskie Polskich Orłów 14. Warmińsko-Mazurskie Polskich Orłów 15. Wielkopolskie Polskich Orłów 16. Zachodniopomorskie Polskich Orłów 17. Polonia Polskich Orłów.

Zapraszamy! Hej, kto Polak, działaj z Nami. Witamy!

Witamy w organizacji Polskich Orłów!
Witamy w organizacji Polskich Orłów wszystkich partnerów, sponsorów, uczestników, kandydatów na członków organizacji,
członków organizacji, trenerów, aplikantów, asystentki menedżera, menedżerów działów, menedżerów oddziałów,
menedżerów rejonów, menedżerów regionów.
Jesteście wspaniałymi ludźmi.
Wasza aktywność, Wasza stała obecność, Wasza zaangażowana praca, Wasze aktywne uczestnictwo, Wasze konkretne wsparcie w każdej formie, w organizacji, w zespołach, grupach, działach, oddziałach, rejonach, regionach, na obszarze dzielnicy, gminy, powiatu, miasta, województwa, kraju, całej Polski, wśród Polonii w każdym kraju na całym świecie, powoduje wielki rozwój organizacji Polskich Orłów w Polsce i na świecie.
Ponieważ reprezentujemy interesy Polaków w sposób najbardziej zdecydowany, więc gdyby wybory do władz odbyły się w dowolnym momencie, to dzięki Wam i wspierającym nas obywatelom, wyborcom,
zrealizujemy naszą misję i osiągniemy nasz cel.
Dziękujemy.
Hej, kto Polak, dołącz do Nas!

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

Welcome to the organization of Polish Eagles!
Welcome to the organization of Polish Eagles of all partners, sponsors, participants, candidates for members of the organization,
members of the organization, trainers, applicants, female assistants of the manager, managers of divisions, managers of branches,
managers of districts, managers of regions.
You persons are great.
Your activity, your a permanent presence, your involved work, your active participation, your concrete support in every form, in the organization, in teams, groups, departments, branches, areas, regions, on the territory of the district, municipality, poviat, city, province, country, of all of Poland, among Polonia in every country in the world, causes a great development
of the organization of Polish Eagles in Poland and in the world.
Because we represent the interests of Poles in the most decisive way,
so if elections to the authorities took place at any time,
it thanks to you and supporting us citizens, voters,
we will realize the our mission and achieve the our aim.
Thank you.
Hey, who is Pole, join us!

Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters. Knowledge, Faith, Power, Law
of Polish Patriots, of Polish Eagles.
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

ZAPROSZENIE do programu i INFORMACJA o programie „Polska Nowa Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości”.

Hej, Polaku! Hej, Rodaku! Hej, Polski Patrioto, Polski Orle! Hej, Polski Obywatelu, członku Polskiego Narodu, Polaku Wyborco. Hej, członku terytorialnej wspólnoty samorządowej i Samorządu Terytorialnego, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd.
Ponieważ, kraj, Ojczyzna, państwo Rzeczpospolita Polska oraz jednostka administracyjna, zasadniczego podziału terytorialnego kraju, m.in. miasto i gmina Łódź, województwo łódzkie, itd., obecnie potrzebują i w przyszłości będą potrzebować wierności, pomocy, obrony, ratunku, dlatego przypominamy, że podstawowe prawa i obowiązki to:
1. Władza należy do Ciebie, a Ty – mieszkaniec, m.in. miasta i gminy Łódź, województwa łódzkiego, itd., sprawujesz, w imieniu własnym, bezpośrednią, publiczną władzę zwierzchnią w zamieszkałej przez Ciebie jednostce administracyjnej, zasadniczego podziału terytorialnego kraju, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd. (zgodnie z art.16.1 i 16.2 Konstytucji RP).
2. Władza należy do Ciebie, Ty – Polski Obywatel, członek Polskiego Narodu, Polak Wyborca, sprawujesz, w imieniu własnym, bezpośrednią, publiczną władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art.4.1 i 4.2 Konstytucji RP).
3. Twoim obowiązkiem jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art.82 Konstytucji RP) i obrona Ojczyzny (zgodnie z art.85.1 Konstytucji RP).
4. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (zgodnie z art.54.1 Konstytucji RP).
5. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (zgodnie z art.61.1 Konstytucji RP).
6. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji (zgodnie z art.12 Konstytucji RP).
7. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych (zgodnie z art.63 Konstytucji RP).
8. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art.83 Konstytucji RP).
W celu zyskania nieograniczonych możliwości kreowania „Nowej Polskiej Rzeczywistości”, publiczna Organizacja uprzejmie zaprasza i wzywa do wykonania konstytucyjnych, moralnych, patriotycznych obowiązków Polskiego Obywatela, członka Polskiego Narodu, Polaka Wyborcy, członka terytorialnej wspólnoty samorządowej i Samorządu Terytorialnego, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd., oraz do udziału, zdobycia informacji, wiedzy, doświadczenia, tytułu Ambasadora Polskiej Nowej Drogi Wyboru, w pionierskim, dedykowanym programie „Polska Nowa Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości”.
W celu dostosowania strategii realizacji misji, celów, programu, działań publicznej Organizacji do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań Polaków, Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Polskich Obywateli, członków Polskiego Narodu, Polskich Wyborców, członków terytorialnej wspólnoty samorządowej i Samorządu Terytorialnego, m.in. w mieście i gminie Łódź, w województwie łódzkim, itd., publiczna Organizacja prowadzi badania, których przedmiotem są zachowania i działania społeczne w nowej, polskiej rzeczywistości, w każdym, dowolnym temacie o zasięgu jednostkowym, lokalnym i globalnym, ogólne i szczegółowe, pozytywne i negatywne, indywidualnych osób i dowolnej liczby osób, trendów rosnący, malejących i bocznych, a w tym m.in. w przedmiocie:
1. Satysfakcji z obecnej, nowej, polskiej rzeczywistości, sytuacji życiowej, społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, politycznej.
2. Satysfakcji z funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, administracji, instytucji, szkół, uczelni publicznych.
3. Preferencji wyborczych, w każdych przedterminowych i terminowych wyborach, gdyby odbywały się teraz.
4. Funkcjonowania Organizacji, a w tym: realizacji misji, celów, programu, działań, projektów, akcji, imprez, szkoleń, warsztatów, studiów, spotkań, konsultacji, dokonywania wpłat darowizn i składek, aktualizacji danych i informacji.
Udział w badaniach i programie: „Polska Nowa Droga Wyboru w Nowej Polskiej Rzeczywistości” polega m.in. na tym, aby:
zaprezentować, zgłosić, obwieścić, podać, przekazać, zakomunikować, złożyć, zreferować, przedstawić, wnieść, wystawić, ujawnić, zaproponować, podzielić się, popierać, wspierać, realizować
w wyżej wskazanym przedmiocie, w każdym, dowolnym temacie o zasięgu jednostkowym, lokalnym i globalnym, ogólne i szczegółowe, pozytywne i negatywne, swoje lub jakiekolwiek:
OPINIE, OCENY, PYTANIA, WNIOSKI, PETYCJE, SKARGI, POSTULATY, PROPOZYCJE, ROZWIĄZANIA, PROJEKTY, RAPORTY, SPRAWOZDANIA, NOWE ZGŁOSZENIA, AKTUALIZACJE
w warunkach Polskiej Nowej Normalności, Polskiego Nowego Ładu, Nowej Polskiej Rzeczywistości.
Program finansowany jest z ofiarności, darowizn, składek Polaków, uczestników programu.
Program realizowany jest przez publiczną, społeczną organizację non-profit o nazwie:

Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

OFERTY DLA APLIKANTÓW.
Aplikanci - osoby indywidualne, wyjątkowo, niezwykle, nadzwyczajnie utalentowane, uzdolnione, zdolne, kompetentne są bardzo pilnie poszukiwane, w celu umożliwienia wykonywania czynności polegających na bieżącym wdrażaniu aktualnego programu wspólnotowej organizacji non-profit o nazwie: Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Bardzo pilnie poszukuję: kobiet asystentek menedżera, menedżerów działów, menedżerów oddziałów, menedżerów rejonów, menedżerów regionów. Kobiety wolne / niezamężne kobiety są bardzo pilnie poszukiwane jako asystentki menedżera.
Płeć: płeć żeńska. Wiek: co najmniej 18 lat. Bez górnej granicy wieku.
Fizyczny, intelektualny, psychiczny, psychologiczny stan zdrowia: zdrowy, idealny, doskonały, bardzo dobry.
Kultywowanie uprawiania sportowego, aktywnego stylu życia. Pozytywne nastawienie do trenowania wschodnich sportowych sztuk, różnych stylów tańca.
Wykształcenie: szkolnictwo wyższe. Opcjonalnie, możesz być bez żadnego wykształcenia, pod warunkiem, że natychmiast rozpoczniesz edukację, naukę, trening, zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości w Akademii Sztuki Świadomości.
Aplikacja i CV powinny być wysyłane przez e-mail: stanmocy@gmail.com
Jeśli wyślesz do adresata, do odbiorcy, aplikację i CV,
otrzymasz prezent-niespodziankę.

The OFFERS for APPLICANTS.
Applicants - individuals exceptionally, extremely, extraordinary talented, gifted, capable, competent are very urgently sought, with the aim to enable to do the activity consisting in up to date implementing of a current of program of the community non-profit organization named:
Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, of Polish Eagles.
I very urgently search for: female assistants of the manager, managers of divisions, managers of branches, managers of districts, managers of regions. Single women / unmarried women are very urgently sought as female assistants of the manager.
Sex: female. Age: at least 18 years old. Without the upper age limit.
Physical, intellectual, mental, psychological health conditions: healthy, perfect, excellent, very good.
Cultivating practicing of the sporty active lifestyle.
Positive attitude to training eastern sports arts,
various styles of dance.
Education: higher education. Optionally, you can be without any education, provided that immediately you will start education, learning, training, acquiring knowledge, development of consciousness at The Academy of Art of Awareness.
Application and CV should be sent by e-mail: stanmocy@gmail.com
If you will send to the addressee, to the recipient, the application and CV,
you will receive a surprise gift.

Każda osoba zainteresowana spotkaniem, konsultacją, bezpośrednią lub zdalną, Internetową składa:
WNIOSEK o Spotkanie, Konsultacje, Bezpośrednie lub Zdalne, Internetowe.

Wnoszę o spotkanie, konsultacje. Proponuję formę bezpośrednią lub zdalną, Internetową, termin, miejsce, adres, temat.
Wpłacam darowiznę w określonej wysokości.
Termin należytego wykonania, złożenia: co dzień, każdego dnia, wyjątkowo jednak, nie później, niż do 3-trzech dni kalendarzowych.

Zapraszamy! Hej, kto Polak, działaj z Nami. Witamy!

Nowa Polska Droga Wyboru
w Nowej Polskiej Rzeczywistości.
Jak duża kwota darowizny została już przez Ciebie wpłacona
na rzecz publicznej, społecznej, niedochodowej organizacji
"Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza, Wiara, Siła, Prawo
Polskich Patriotów, Polskich Orłów.",
dla ratowania Twojej Ojczyzny - Polski?

The New Polish Way of Choice
at the New Polish Reality.
How a large amount of donation has already been paid by you
for the public, social, non-profit organization
"Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law
of Polish Patriots, of Polish Eagles.",
for save your Homeland - Poland?

Rak = Nowotwór = Rodnik = Oksydant = Utleniacz
powstaje podczas każdego oddechu, jest uwalniany z części cząsteczek tlenu. Nie da się więc raka zupełnie usunąć z ludzkiego organizmu, jest bowiem pochodną procesu oddychania !!!

Wszystkie najważniejsze choroby cywilizacyjne, pomimo, że są określane przez lekarzy innymi, różnymi nazwami, pomimo, że są ulokowane w różnych komórkach, różnych organów organizmu ludzkiego, pomimo, że mają inne objawy, a to:

1. Źródła i przyczyny ich powstawania tworzą się i odbywają się na poziomie atomów, genów, cząsteczek, a nie na poziomie komórek, organów.

2. Źródła i przyczyny ich powstawania są takie same i polegają na pozbawieniu sparowania elektronów na orbitach atomów, a to powoduje, że atom jest zmutowany (chory), a to powoduje, że cząsteczka jest zmutowana (chora). Proces ten nazywa się oksydacją (utlenianiem). Oksydacja jest to reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy, co jest równoważne z oddaniem elektronów.

3. Wszystkie choroby, których źródłem i przyczyną są oksydacja (utlenianie), wolne rodniki, stres oksydacyjny, noszą ogólną, wspólną nazwę: choroby nowotworowe, to jest rak.

4. Oksydanty, wolne rodniki to reaktywne formy tlenu (RFT). Wolne rodniki zawierają co najmniej 1 niesparowany elektron w pobliżu jądra atomowego i są zdolne do samodzielnej egzystencji. Z definicji rodnikiem jest również cząsteczka tlenu, ponieważ zawiera 2 niesparowane elektrony na różnych orbitach. Wolne rodniki (rak) są utleniaczami, które powstają podczas każdego oddechu (są uwalniane z części cząsteczek tlenu). Nie da się więc ich, tzn. raka, zupełnie usunąć z ludzkiego organizmu, są bowiem pochodną procesu oddychania. Utleniacze charakteryzują się jednak nieparzystą liczbą elektronów. To z kolei sprawia, że, próbując pozyskać od innych komórek brakujący im elektron, niszczą je nieodwracalnie. Wolne rodniki doprowadzają do dezintegracji i uszkodzenia komórek.

5. Antyoksydanty (antyutleniacze) są związkami stanowiącymi mechanizmy ochronne zapobiegające nadmiernym procesom utleniającym lub stresowi oksydacyjnemu. Przeciwutleniacze, czyli antyoksydanty, dysponują „dodatkowym” elektronem, który oddają wolnym rodnikom, zapewniając w ten sposób równowagę w organizmie. Do antyoksydantów, przeciwutleniaczy, zalicza się przede wszystkim: karotenoidy, polifenole, witaminy C, A, E.

6. Zwiększenie liczby oksydantów w stosunku do antyoksydantów prowadzi do stresu oksydacyjnego powodującego uszkodzenia na poziome molekularnym. Stres oksydacyjny to stan zakłóconej równowagi między produktami ubocznymi przemian metabolicznych, czyli wolnymi rodnikami (reaktywnymi formami tlenu), a zdolnością usuwania ich z organizmu, czyli zdolności organizmu do detoksykacji i naprawy powstałych szkód.

7. Stres oksydacyjny pojawia się, gdy antyoksydantów jest zbyt mało lub gdy nie są one wystarczająco aktywne. W takim przypadku wolne wodniki mogą zaszkodzić właściwie każdej biocząsteczce organizmu. Utleniacze atakują niestety cząsteczki szczególnie istotne dla prawidłowego działania ludzkiego organizmu. Chodzi nie tylko o białka lub tłuszcze, lecz także DNA komórek organizmu. Narządami szczególnie narażonymi na stres oksydacyjny są: układ oddechowy, układ krążenia, mózg, narząd wzroku, układ pokarmowy.

8. Na stres oksydacyjny poza zwykłym oddychaniem (podczas każdego oddechu powstaje wolny rodnik, rak), dodatkowo wpływ ma: niezdrowy styl życia, dieta bogata w tłuszcze utlenione, cukry (fast foody, słodycze, wysoko przetworzona żywność), stres, zanieczyszczenia.

9. Okres wylęgania, powstawania, rozwijania, rozmnażania się wolnych rodników, tj. chorych, zmutowanych atomów, cząsteczek, komórek, np. guza w jelitach układu pokarmowego, zatorów tętniczych układu krążenia, komór serca, udaru mózgu, zatorów w układzie oddechowym, itp., itd., trwa długo, kilka lat, a nie kilka miesięcy.

Ochrony Zdrowia i Życia Organizacja Polskich Orłów Wiedza Wiara Moc Prawo ROO RWW
od Naczelnej Izby Lekarskiej,
przedstawicieli samorządów zawodów medycznych,
przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia
i Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia,
Ż Ą D A:

1. Prawdy: co to, skąd, jak leczyć raka, covid.
2. Zakazania okłamywania i zabijania pacjentów.
3. Zakazania popierania zbrodniczych pandemii.
4. Zakazania finansowania patologii onkologicznych.
5. Zakazania finansowania patologii korporacyjnych.
6. Nakazania finansowania Służby Ochrony Zdrowia i Życia.
7. Dołączenia do ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów

To jest totalna, obronna, światowa wojna Hetero-Lokaliści kontra Homo-Globaliści. Co wybieram? Lokalizm ? czy Globalizm ?
Jedynym ratunkiem dla Polaków jest natychmiastowe poparcie Polskiej Drogi Wyboru Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Następne, używane w duraczeniu, "TEORIE SPISKOWE" o pandemii COVID-19 okazały się PRAWDĄ:

Naukowcy potwierdzili, że:
1. Koronawirusa SARS-CoV-2 wyprodukowano sztucznie w laboratorium, jako najgroźniejsza, najskuteczniejsza broń biologiczna i domagają się ogólnoświatowego śledztwa w sprawie jego rozpowszechniania;
2. Szczepionki przeciw COVID-19 są nieskuteczne i niebezpieczne;
3. Ludzie, których zaszczepiono preparatami przeciw COVID-19 umierają, tak jak w dniu
10 czerwca 2021 r w szpitalu w Genui na północy Włoch zmarła 18-latka o imieniu Camilla, pochodząca z Ligurii, która 25 maja 2021 r. została zaszczepiona przeciw COVID-19 podczas tzw. dnia otwartego dla wszystkich chętnych w wieku powyżej 18 lat.
4. Z wielkim prawdopodobieństwem, oczywiste, publiczne przypadki objawów choroby COVID-19 są ukrywane a publiczność okłamywana, np. w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2021, w dniu 12.06.2021 r., około czterdziestej minuty meczu Dania-Finlandia rozgrywanego w Kopenhadze, na murawę nieprzytomny upadł najlepszy duński piłkarz, 29-letni Christian Eriksen. Reanimację sportowca z przerażeniem obserwowały miliony kibiców na całym świecie. Cały świat z przerażenia wstrzymał oddech. Chyba niewielu uwierzyło w oficjalny komunikat, że Christian Eriksen miał tylko zawał serca. Nawet nie wspomniano o ewentualnym związku z objawami choroby COVID-19, bo musiano by zamknąć Euro 2021 i wszystkich poddać kwarantannie.

Źródła: DoRzeczy.pl, Fakt.pl, Radio ZET, msn styl życia, treści dostarcza Microsoft News.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce wg. stanu na dzień 12.06.2021, 10:30:

Liczba ludności w Polsce na dzień 31.12.2020 r.: 38 285 800.
W pełni zaszczepieni (szczepionką J&J i dwoma dawkami pozostałych preparatów) na dzień 12.06.2021 g. 10:30 to: 9 479 766 Polaków, co stanowi 24,76 % Polaków.
Polskie władze, w ramach Nowego Porządku Świata, planują obowiązkowo, pod rygorem stosowania różnych sankcji, wyszczepić 70 % Polaków, tj. 26 800 060 Polaków.

To jest totalna, obronna, światowa wojna Hetero-Lokaliści kontra Homo-Globaliści. Co wybieram? Lokalizm ? czy Globalizm ?
Jedynym ratunkiem dla Polaków jest natychmiastowe poparcie Polskiej Drogi Wyboru Polskich Patriotów Polskich Orłów.

Polska Droga Wyboru, jest to polski sposób na dokonanie właściwego wyboru.
Co Ty wybrałeś? Lokalizm = Polska, Ojczyzna i Rodzina = Wolność: Tak Nie
czy Globalizm = Brak Polski, Ojczyzny i Rodziny = Niewolnictwo: Tak Nie
PROKLAMACJA POLSKIEJ DROGI WYBORU
w POLSKIEJ NOWEJ NORMALNOŚCI, POLSKIM NOWYM ŁADZIE, NOWYM PORZĄDKU ŚWIATA.

Moja wizytówka dla Polskich Orłów

My personal card for Polish Eagles

Badanie Preferencji Wyborców.
Zgłoszenie, Aktualizacja do Badania Preferencji Wyborców,

obowiązujące w Nowej Normalności.
W celu umożliwienia prowadzenia działalności polegającej na bieżącym
realizowaniu aktualnego Badania Preferencji Wyborców,
Wiadomości, Edukacji, Akademii Sztuki Świadomości,
przez wspólnotową organizację non-profit o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w Nowej Normalności, zgłaszam,
aktualizuję swoje stanowisko dotyczące mojego udziału
w tych przedmiotowych działaniach:
(Wskazuję poprawną odpowiedź znakiem wyboru)
TAK – wyrażam zgodę na moje uczestnictwo.
NIE – nie wyrażam zgody na moje uczestnictwo.
ZASTANOWIĘ SIĘ – następnym razem zgłoszę,
zaktualizuję swoje stanowisko.
Uzasadniam i wyjaśniam mój wybór, moją decyzję, w następujący sposób:
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters.
The Application, Updating to the Study of Preference of Voters,

obligatory at the New Normality.
With the aim to enable to do the activity consisting in up-to-date
implementing of a current the Study of Preference of Voters,
the News, Education, of The Academy of Art of Awareness,
by the community non-profit organization named:
Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, of Polish Eagles,
according to the principles obligatory in the New Normality,
I report, I update my position about my participation
in this subject activities:
(Mark the correct answer by a check mark)
YES – I agree to my participation.
NO – I do not agree to my participation.
I WILL CONSIDER – Next time I will report,
I will update my participation.
I justify and I explain my choice, my decision as follows:
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

Badanie Preferencji Wyborców
Już czas. Właśnie teraz nadszedł ostatni czas.
To teraz jest czas ostateczny. W tej chwili przyszedł ostatni raz.
To jest początek końca lub koniec początku.
Wszystko, zwłaszcza mój los, zależy ode mnie.
Dzisiaj, w tym momencie, tutaj i teraz, to jest czas wyborów,
więc dokonuję wyboru, podejmuję decyzję.
Z własnej, nieprzymuszonej woli, świadomie niniejszym wypełniam swój obowiązek, dokonuję wyboru, podejmuję decyzję i stwierdzam, jak następuje:
(Wskazuję poprawną odpowiedź znakiem wyboru)
1) Wybieram początek końca, utratę mojej ostatniej wartościowej rzeczy, mojej tożsamości i zgodę na niewolnictwo.
2) Wybieram koniec początku, moją tożsamość, godność, wolność, wiedzę, wiarę, moc, kształtowanie mojego losu.
3) Zastanowię się.
Uzasadniam i wyjaśniam mój wybór, moją decyzję, w następujący sposób:
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters
Already time. Right now the last time has come.
This is now the final time. At the moment, the last time came.
This is the beginning of the end or the end of the beginning.
Everything, especially my fate, depends on me.
Today, at the moment, right here and now, it's the time of elections,
so I make a choice, I take up the decision.
From my of own free will, I hereby consciously fulfill my obligation, I make the choose, I take up the decision
and I state as follows:
(I indicate the correct answer by a check mark.)
1) I choose the beginning of the end, the loss of my last valuable thing, my identity and I choose my consent to slavery.
2) I choose the end of the beginning, my identity, dignity, freedom, knowledge, faith, power, shaping my fate.
3) I will consider.
I justify and I explain my choice, my decision as follows:
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

Badanie Preferencji Wyborców
Gdyby jakiekolwiek wybory odbywały się dzisiaj,
w tym momencie, tu i teraz, to:
Czy głosował(a)byś na wspólnotową organizację non-profit o nazwie:
Ruch Obywatelski Obywateli.
Ruch Wyborczy Wyborców.
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów, Polskich Orłów?

Wskazuję poprawną odpowiedź znakiem wyboru:
TAK. NIE. ZASTANOWIĘ SIĘ.
Uzasadniam i wyjaśniam mój wybór, moją decyzję, w następujący sposób:
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters
If any elections were held today,
at this moment, here and now, it:
Would you vote for a community non-profit organization named:
Civic Movement of Citizens.
Electoral Movement of Voters.
Knowledge, Faith, Power, Law
of Polish Patriots, of Polish Eagles?

Mark the correct answer by a check mark:
YES. NO. I WILL CONSIDER.
I justify and I explain my choice, my decision as follows:
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

-- Czy wiesz o tym? -- Czy masz świadomość tego? -- Świat napędzany jest kłamstwem i hipokryzją!
-- Jeśli wierzysz, że w rozwoju i historii ludzkości istnieją przypadki, to jesteś kompletnym idiotą = durak.
-- Kto nie zna prawdy lub nie chce jej poznać jest głupcem = durak, zaś ten, kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest ostatnim łotrem, zbrodniarzem.

--- Człowiek został wyprodukowany inżynierią genetyczną przez jeden Klan Rodzinny Kosmitów, z co najmniej dwóch zwalczajacych się Klanów Rodzinnych Kosmitów, m.in. z planety Nibiru, którzy powracają na Ziemię co 3 600 lat, tzw. "Bogów", jako lulu-amelu, tzn. niewolnik.
--- Celem globalizacji jest doprowadzenie do początku niewolnictwa, przed pojawieniem się planety Nibiru i przejściem planety Nibiru przez peryhelium, tj. przez punkt na orbicie ciała niebieskiego (Nibiru), krążącego po eliptycznej orbicie wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w wypadku Nibiru, co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy, tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.
--- Globalizacja to New World Order (NWO), Nowy Porządek Świata (NPŚ), na całej planecie Ziemia, którego cechami są: niewolnictwo, świat jako jedno Państwo bez granic, bez narodów, bez społeczeństw, człowiek bez prawa, osobowości, jeden Światowy Rząd w formie Królestwa Monarchii Absolutnej, tzn. Król po którym władzę przejmuje syn, (obecnie w formie przejściowej, światowym rządem jest Rada 13 i Komitet 300 najpotężniejszych i najbogatszych rodzin na świecie, którym podlegają najbogatsze podrodziny na świecie), jedna religia, jedno multi-społeczeństwo bez narodów, Klasa-Elita-Kasta-Klany Rodzinne władzy, wielkie ogólnoświatowe Monopole i Korporacje oraz podporządkowane im społeczeństwo robotników-niewolników.
--- Każdy niewolnik musi zostać zaszczepiony, tzn. musi mieć wszczepiony cip i posiadać szczepionkowy paszport.
--- Obecnie, przez zwalczające się Klany Rodzinne Kosmitów, kontynuowana jest globalna wojna biologiczna przeciw cywilizacji ludzkiej. Jeden z Klanów Rodzinnych Kosmitów chce dokonać, na całym globie, wymiany zmutowanej cywilizacji ludzkiej na nową odmianę mutantów o nowych cechach.

-- Co Ty wybrałeś? Lokalizm = Polska, Ojczyzna i Rodzina = Wolność, czy -- Globalizm = Brak Polski, Ojczyzny i Rodziny = Niewolnictwo.

Ostateczny Dzień Pana,
Dzień Oświecenia i Rozliczenia nadchodzi.

Dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji w życiu każdego człowieka jest jego osobistą sprawą.
Każdy powinien dokonać wyboru i podjąć decyzję z własnej, wolnej woli,
świadomie, aby zrozumieć i osiągnąć swój cel w życiu.
Ludzie zmieniają pracę z różnych powodów.
Ludzie pracują nie tylko dla pieniędzy.
Ludzie chcą robić rzeczy, które sprawiają im przyjemność zarówno
w pracy, jak i w życiu.
Jednak, każdy człowiek potrzebuje innej motywacji do działania,
aby zrozumieć i osiągnąć swój cel w pracy i w życiu.
Dwa najważniejsze dni w Twoim życiu są,
to dzień, w którym się urodziłeś i dzień,
w którym zdajesz sobie sprawę, po co się urodziłeś.
To jest dzień oświecenia.
Niektóre osoby nigdy się nie dowiedzą, który dzień jest dniem oświecenia,
ponieważ nie chcą dowiedzieć się, po co się urodzili.
Czy wiesz: jak i dlaczego wciąż rodzisz się?
Akademia Sztuki Świadomości Janusza Rutkowskiego jest iskrą
i szansą na przygotowanie się do nadchodzącego
Ostatecznego Dnia Pana, Dania Oświecenia i Rozliczenia.

The Final Day of the Lord,
Day of Enlightenment and Settlement is coming.

Making a choice and taking up the decision in the life of every person is of his personal matter.
Everyone should make a choice and take up the decision from his own,
free will, consciously, to understand and achieve his aim in life.
People change jobs for a variety of reasons.
People work not only for money.
People want to do things that make them pleasure both
in their work and in their lives.
However, every person needs other motivation for action
to understand and achieve his aim at work and in life.
The two most important days in your life are,
then the day when you were born and the day
when you find out what were you born for.
This is the day of enlightenment.
Some persons will never find out which day is the day of enlightenment
because they do not want to find out what were they born for.
Do you know: how and why are you still born?
The Academy of Art of Awareness of Janusz Rutkowski is a spark
and a chance to prepare for the upcoming
Final Day of the Lord, Day of Enlightenment and Settlement.

WPROWADZENIE DO ZAGŁADY LUDZKOŚCI - - - INTRODUCTION TO THE DESTRUCTION OF HUMANITY.
To jest film, dostępny tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is a video, available only to people who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com

Badanie Preferencji Wyborców
Totalna, obronna wojna światowa
Hetero-Lokalistów z Homo-Globalistami.

The Study of the Preference of Voters
Total, defensive world war
Hetero-Localists with Homo-Globalists.

Heterogamia = rozmnażanie się organizmów z udziałem komórek płci męskiej i żeńskiej, zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym.
Heterogeniczny = różnorodny. Heterogeniczność = niejednorodność, różnorodność, wielość.
-- kontra --
Homogamia = dobieranie się podobnych typów antropologicznych przy zawieraniu małżeństw. Homogamiczny = homoseksualny. Małżeństwo osób o tej samej płci.
Homoseksualizm = zachowanie seksualne pomiędzy osobami tej samej płci. Oznaczenia określające osoby homoseksualne to „lesbijka” dla kobiet i „gej” dla mężczyzn.
Homogeniczny = jednorodny, jednolity. Homogeniczność = jednorodność, jednolitość.

Heterogamy = reproduction of organisms with the participation of male and female cells, diverse in terms of morphological and physiological.
Heterogeneous = varied. Heterogeneity = variety, diversity, multiplicity.

-- versus --
Homogamy = selecting similar anthropological types when concluding marriages. Homogamous = homosexual. Marriage of persons of the same gender.
Homosexuality = sexual behavior between people of the same gender. Markings specifying homosexual people are a "lesbian" for women and a "gay" for men.
Homogeneous = uniform, unitary, indiscrete. Homogeneity = uniformity, equality.

Lokalizm = Lokalizacja = Hetero-Lokalizm = Hetero-Lokalizacja = Patriolokacja = Hetero-Patriolokacja = Narolokacja = Hetero-Narolokacja = Heterogeniczny, globalny, narodowy świat. = Globalny świat wolnych patriotów. = Globalny świat wolnych narodów. = Globalny świat wolnych krajów. = Globalny Świat Wolnych Ludzi.
Myśląc globalnie, działaj lokalnie. Rozwiązywanie problemów lokalnych przy uwzględnianiu warunków globalnych. Stosowanie systemowo-sytuacyjnego podejścia.
-- kontra --
Globalizm = Globalizacja = Homo-Globalizm = Homo-Globalizacja = Homogeniczny, globalny, niewolniczy świat. = Bogaty Pan, Bóg, Właściciel świata + biedny niewolnik z wszczepionym chipem, z paszportem szczepionkowym, ale bez narodu.

Location = Localization = Hetero-Location = Hetero-Localization = Patriolocation = Hetero-Patriolocation = Natiolocation = Hetero-Natiolocation = Heterogeneous, global, national the world. = The global world of free patriots. = The global world of free nations. = The global world of free countries. = A global world of free people.
Thinking global and act locally. Solving local problems taking into account global conditions. Applying a systemic-situational approach.
-- versus --
Globalism = Globalization = Homo-Globalism = Homo-Globalization = Homogeneous, global, slavery world. = A rich Gentleman, God, the Owner of the world + a poor slave with an implanted chip, with the vaccine passport, but without a nation.

Lokalista = Hetero-Lokalista = Patriolokalista = Hetero-Patriolokalista = Narolokalista = Hetero-Narolokalista = Wolny patriota.
Myśli globalnie, działa lokalnie. Rozwiązuje problemy lokalne, uwzględniając warunki globalne. Stosuje podejście systemowo-sytuacyjne.
-- kontra --
Globalista = Homo-Globalista = Bogaty Pan, Bóg, Właściciel świata + biedny niewolnik z wszczepionym chipem, z paszportem szczepionkowym, ale bez narodu.

Localist = Hetero-Localist = Patriolocalist = Hetero-Patriolocalist = Natiolocalist = Hetero-Natiolocalist = Free patriot.
He thinks globally, acts locally. He solves local problems, taking into account global conditions. He applies a systemic-situational approach.
-- versus --
Globalist = Homo-Globalist = A rich Gentleman, God, the Owner of the world + a poor slave with an implanted chip, with the vaccine passport, but without a nation.

Aktualna wojna bogatych ludzi przeciw biednym ludziom, o to, kim chcą być i jak powinni żyć, jest kontynuowana i zdecydowanie zintensyfikowana.
Wojna trwa o to, kim ludzie chcą być i jak powinni żyć w Globalnym Międzyplanetarnym Świecie, na Ziemi, na Księżycu, na Marsie, na Nibiru i na innych planetach, a w szczególności o:
Heterogeniczny Narodowy Globalny Świat = Patiolokacja = Narolokacja = Patriota myśli globalnie, działa lokalnie.
-- kontra --
Homogeniczny Nowy Porządek Świata = Globalizacja = Rządy dla bogatych, niewolnictwo dla biednych. = Nowy, dobry obywatel - niewolnik 5.0, to taki, który jest zaszczepiony i ma wszczepiony chip. = Taki nowy, dobry obywatel - niewolnik 5.0 otrzyma szczepionkowy paszport, aby stać się niewolnikiem Panów, Bogów, Właścicieli świata.

The current war of the rich people against poor people, about it, who they want to be and how should live, is continued and definitely intensified.
The war goes on about it, who people want to be and how they should live in a Global Interplanetary World, on Earth, on the Moon, on Mars, Nibiru, and other planets, and in particular, about:
Heterogeneous National Global World = Patriolocation = Natiolocation = Patriot thinks globally, acts locally.
-- versus --
Homogeneous New World Order = Globalization = Governments for rich, slavery for poor. = The new, good citizen - a slave 5.0, that's one that is vaccinated and has an implanted chip. = Such a new, good citizen - a slave 5.0 will receive a vaccine passport to become a slave of Gentlemen, of Gods, of Owners of the world.

Jeśli chcesz czytać dalsze informacje na witrynie www.stanmocy.com i/lub zdobywać wiedzę w Szkole Sztuki Świadomości, to zapłać składki członkowskie lub darowizny, na rzecz społecznej Non-Profit organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli. Ruch Wyborczy Wyborców. Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów,
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
na następujące rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na telefon: (+48) 731 915 338.
Dopiero gdy osoba spełni wskazane warunki, to będzie uprawniona do korzystania z witryny i szkoleń.
Dalsze korzystanie z witryny bez określonych uprawnień jest zabronione i skutkuje konsekwencjami.
Opieramy się na zaufaniu do Twojej wysokiej świadomości, wiary, etyki, wrażliwości, solidarności, pomocy w trudnej, bardzo ciężkiej, ale nie beznadziejnej, sytuacji, w wojnie i walce o nasze życie.

If you want to read further information on the website www.stanmocy.com and/or to gain knowledge in the School of Art of Awareness, then pay membership or donations, for the social Non-Profit organization:
Civic Movement of Citizens. Electoral Movement of Voters. Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, Polish Eagles.
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
for the following bank accounts:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
blik for the phone: (+48) 731 915 338.

Only when a person meets the indicated conditions, it will be entitled to use the site and training. Further use of the site without specific permissions is prohibited and results in consequences. We rely on trust in your high awareness, faith, ethics, sensitivity, solidarity, help in a difficult, very heavy, but not a hopeless situation, in the war and the fight for our lives.

Badanie Preferencji Wyborców
KODOWANA PROKLAMACJA – DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE
Mój kod – Mój wybór – Moja decyzja – Mój obowiązek – Moja odpowiedzialność – Moja nagroda – Moja kara.
Wszystko, co jest ważne dla teraźniejszości i przyszłości, zależy ode mnie, tu i teraz, w tej chwili. Ja, tu i teraz, mogę zmienić to, co jest najważniejsze z ważnych, dla dzieci i wnuków, zanim dzieci i wnuki będą przeklinać mnie. Za to, co uczynię lub czego nie uczynię, odbiorę wspaniałą nagrodę lub poniosę okrutną karę. Aby spełnić swój obowiązek, potrzebuję tylko jednej mojej decyzji, jednego mojego wyboru,
jednej mojej odpowiedzi na jedno pytanie:
KIM JESTEM?
Możliwe jest wybranie tylko jednego
z dwóch wariantów kodu, tj.:
1) jestem Hetero-Lokalistą, popieram i wspieram Heterogeniczny Świat i Patriolokację lub
2) jestem Homo-Globalistą, popieram i wspieram Homogeniczny Świat i Globalizację.
To pytanie i odpowiedź są równoważne w skutkach z tym, po której stronie frontu stoję, w aktualnie trwającej, totalnej, wojnie światowej Homo-Globalistów przeciw Hetero-Lokalistom, czyli w wojnie bogatych ludzi przeciw biednym ludziom.
Wojna toczy się o to, kim ludzie chcą być i jak powinni żyć w Globalnym Międzyplanetarnym Świecie, na Ziemi, na Księżycu, na Marsie, na Nibiru i na innych planetach, a w szczególności o:
Heterogeniczny Narodowy Świat = Patriolokacja = Narolokacja = Wolny patriota: myśli globalnie, działa lokalnie; rozwiązuje problemy lokalne, uwzględniając warunki globalne; stosuje podejście systemowo-sytuacyjne.
-- kontra --
Homogeniczny Nowy Porządek Świata = Globalizacja = Rządy dla bogatych, niewolnictwo dla biednych. = Nowy, dobry obywatel, niewolnik 5.0, to taki, który jest zaszczepiony i ma wszczepiony chip. Taki nowy, dobry obywatel, niewolnik 5.0 otrzyma szczepionkowy paszport, aby stać się niewolnikiem Panów, Bogów, Właścicieli świata.
Jeśli uchylę się od wykonania tego mojego obowiązku i nie udzielę żadnej odpowiedzi, to oznacza, że jestem najbardziej ohydną, zdegenerowaną, obłudną, odrażającą ludzką postacią hipokryty i zasługuję na potępienie od wszystkich i nie zasługuję na przebywanie wśród ludzi.
Niniejszym podaję mój kod, mój wybór, moją decyzję.
Oświadczam, że jestem: ...
Jeśli zwrócisz lub wyślesz do adresata, do odbiorcy, ten wypełniony kwestionariusz, otrzymasz prezent-niespodziankę.

The Study of the Preference of Voters
CODED PROCLAMATION – DECLARATION – STATEMENT
My code – My choice – My decision – My duty – My responsibility – My prize – My punishment.
Everything that is important for the present and the future depends on me, here and now, in this moment. I, here and now, can change what is the most important of the important, for children and grandchildren, before children and grandchildren will be curse me. For it, what I will do or I will not do, I will receive a wonderful prize or I will suffer a cruel punishment. To perform my duty, I only need just of one my decision, of one my choice,
of one my answer to one the question:
WHO AM I?
It is possible to choose only one
of two variants of code, i.e.:
1) I am a Hetero-Localist, I endorse and support the Heterogeneous World and Patriolocation or
2) I am a Homo-Globalist, I endorse and support the Homogeneous World and Globalization.
This question and answer are equivalent to the effects on which the side of the front I stand, in the currently ongoing, total, world war of Homo-Globalists against Hetero-Localists, that is, in the war of rich people against poor people.
The war is about who people want to be and how they should live in the Global Interplanetary World, on Earth, on the Moon, on Mars, on Nibiru, and on other planets, and in particular about:
Heterogeneous National World = Patriolocation = Natiolocation = Free Patriot: thinks globally, acts locally; solves local problems, taking into account global conditions; apply a system-situation approach.
-- versus --
Homogeneous New World Order (NWO) = Globalization = Governments for rich, slavery for poor. = The new, good citizen, a slave 5.0, this is such, who is vaccinated and has a chip implanted. Such a new, good citizen, a slave 5.0 will receive a vaccine passport to become a slave of the Gentlemen, Gods, Owners of the world.
If I will shirk from the implementation of this my obligation, and I do not give any answer, it means that I am the most hideous, degenerated, hypocritical, disgusting, reprimanding human character hypocrisy and deserving to condemn everyone and I do not deserve to be among people.
I hereby give my code, my choice, my decision.
I declare that I am: ...
If you will return or will send to the addressee, to the recipient, this completed questionnaire, you will receive a surprise gift.

Opowiem i pokażę Wam historię o końcu świata z przyszłości, która teraz naprawdę dzieje się w teraźniejszości.
Każdy początek to tylko ciąg dalszy przeszłości, która teraz naprawdę się dzieje w teraźniejszości.
To jest historia o końcu świata w przyszłości.
To jest przyszłość, która teraz naprawdę się dzieje w teraźniejszości.
Zaczyna się ona na końcu i kończy na początku.
Czy można zmienić coś, co już się wydarzyło, doprowadzając do tego, co jest obecnie?
Czy można zmienić przeszłość za sprawą wynalazku z teraźniejszości, który nigdy by nie powstał, gdyby przeszłość potoczyła się w inny sposób?
Tak, to można.
Opowiem Wam tą historię. O końcu świata.
I o mężczyźnie, który cofa się w czasie by to powstrzymać.

I will tell you and show you a story about the end of the world from the future, which is now really going on in the present.
Each beginning is just a continuation of the past, which now really happens in the present.
This is a story about the end of the world in the future.
This is a future, which is now really going on in the present.
It starts at the end and ends at the beginning.
Can you change something that has already happened, leading to what is currently?
Can you change the past due to the present invention, which would never arise if the past rolled in a different way?
Yes, this can be.
I will tell you this story. At the end of the world.
And about a man who goes back in time to stop it.

25 lat temu, film z przeszłości ujawnił i pokazał zarazę i przyszłość ludzkości na planecie Ziemia, czyli to, co od stuleci było planowane, wiadome i realizowane przez tajny spisek działający pod różnymi nazwami, np. „12 Małp”, a obecnie jest realizowane pod pandemicznym koronawirusem, co teraz naprawdę dzieje się w teraźniejszości.
Serial filmowy pod tytułem "12 Małp", składający się z 4 (czterech) sezonów i 47 (czterdziestu siedmiu) odcinków, to arcydzieło.
Główne role:
Aaron Stanford jako James Cole.
Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Emily Hampshire jako Jennifer Goines.
Kirk Acevedo jako José Ramse.
Barbara Sukowa jako Katrina Jones.
Todd Stashwick jako Theodore Deacon.
Dwanaście małp jest kasandryczną wizją końca ludzkości, zniszczonej przez wirusa, stworzonego w laboratorium.

25 years ago, a film from the past revealed and showed the plague and future of humanity on the planet Earth, that is, what has been from centuries planned, it is known and implemented by a secret conspiracy operating under various names, eg "12 Monkeys" and now is implemented under pandemic coronavirus, which is now really going on in the present.
Film series entitled "12 Monkeys", consisting of 4 (four) seasons and 47 (forty-seven) episodes, this is a masterpiece.
Main roles:
Aaron Stanford as James Cole.
Amanda Schull as Cassandra Railly.
Emily Hampshire as Jennifer Goins.
Kirk Aceevedo as José Ramse.
Barbara Sukowa as Katrina Jones.
Todd Stashwick as Theodore Deacon.
Twelve monkeys is a kasandric vision of the end of mankind, destroyed by the virus, created in the laboratory.

Jeśli chcesz obejrzeć, na witrynie www.stanmocy.com, wszystkie 4 sezony i 47 odcinki serialu filmowego „12 Małp”, to zapłać składki członkowskie lub darowizny, na rzecz społecznej Non-Profit organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów,
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
na następujące rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na telefon: (+48) 731 915 338.
Dopiero gdy spełnisz wskazane warunki, to będziesz mógł oglądać cały serial filmowy pod tytułem "12 Małp", składający się z 4 (czterech) sezonów i 47 (czterdziestu siedmiu) odcinków.
Opieramy się na zaufaniu do Twojej wysokiej świadomości, wiary, etyki, wrażliwości, solidarności, pomocy w trudnej, bardzo ciężkiej, ale nie beznadziejnej, sytuacji, w wojnie i walce o nasze życie.

If you want to watch on the website www.stanmocy.com, all 4 seasons and 47 episodes of the film series “12 Monkeys”, then pay membership or donations, for the social Non-Profit organization:
Citizens' Movement of Citizens; Electoral' Movement of Voters; Knowledge, Faith, Power, Law of Polish Patriots, Polish Eagles,
90-950 Łódź ul. Tuwima 38/22,
for the following bank accounts:
Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 or
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 or
blik for the phone: (+48) 731 915 338.
Only when you meet the indicated conditions, then you will be able to watch the whole movie series entitled "12 monkeys", consisting of 4 (four) seasons and 47 (forty-seven) episodes.
We rely on trust in your high awareness, faith, ethics, sensitivity, solidarity, help in a difficult, very heavy, but not a hopeless situation, in the war and the fight for our lives.

Wirus, który dziesiątkuje ludzkość, powstał w laboratorium.
Jednak im więcej o nim się dowiadujemy, tym bardziej zaczynamy zastanawiać się, po co ten perfidny niewidzialny morderca został w ogóle stworzony?
Znając historię ludzkości, oczywiste jest przecież, że w pewnym momencie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wykorzystać tak potężną broń w złych celach. Prawda?
To jest kasandryczna wizja końca ludzkości, zniszczonej przez wirusa stworzonego w laboratorium.
Na świecie pojawia się tajemniczy wirus, który doprowadza w krótkim czasie do hekatomby («poświęcenie życia wielu ludzi dla jakiejś sprawy», «zagłada wielkiej liczby ludzi», «wszystkie większe ofiary poświęcone różnym bogom»), uśmiercając siedem miliardów ludzi.
Niebezpieczna zaraza uśmierciła 93,6% populacji.
Pozostali przy życiu uciekają w desperacji do podziemnych bunkrów i kryjówek, oddając powierzchnię planety z powrotem we władanie zwierząt.
Ludzkość ukrywa się i egzystuje w chałupniczo-steampunkowej rzeczywistości, wykorzystując przedmioty charakterystyczne dla stylu steampunkowego, z przeszłości XIX wieku i z przyszłości XXI wieku.
W takich warunkach, po kilku dekadach, naukowcom udaje się skonstruować prymitywny, choć funkcjonalny, wehikuł czasu.
Dwadzieścia siedem lat po tym, jak wirus wymazał prawie całą ludzkość, naukowcy postanawiają wysłać mężczyznę (Jamesa Cole'a) do 2015 roku, by powstrzymał plagę przed jej wybuchnięciem.
Jedyną szansą Cole'a jest wirusolog (dr Cassandra Railly), która zna niebezpieczne źródło wybuchu wirusa.
To jest koniec początku i początek końca.

A virus that tens of humanity was created in the laboratory.
However, the more we learn about him, the more we start to wonder why this perfidious invisible murderer was created at all?

Knowing the history of humanity, it is obvious that at one point there will be someone who will want to use such a powerful weapon in bad goals. Truth?
This is a kasandric vision of the end of humanity, destroyed by the virus created in the laboratory.
A mysterious virus appears in the world that leads to hecatomb in a short time ("devotion to the life of many people for a matter", "the hollow of a large number of people", "all major victims devoted to various gods"), by killing seven billion people.

The hazardous plague killed 93.6% of the population.
Those who remained alive, escape in desperation to underground bunkers and hideouts, giving back the surface of the planet for the animals.

Humanity is hiding and existing in a cottage-steampointly reality, using objects characteristic of a steampointly style, from the past of 19th century and from the future of the 21st century.
Under such conditions, after a few decades, scientists managed to construct a primitive, although functional, time vehicle.
Twenty-seven years after, when the virus erased almost all humanity, scientists decide to send a man (James Cole) to 2015, so that he stopped the plague before the outbreak.
The only chance of Cole is a virologist (Dr. Cassandra Railly), who knows the dangerous source of the virus explosion.
This is the end of the beginning and the beginning of the end.

Gdzie teraz jesteś?
W ciepłym, bezpiecznym miejscu, obok ukochanej osoby?
Któregoś dnia, to wszystko przeminie.
Czas przemija dokładnie tak, jak powinien.
Czas zabiera to, co mu się należy.
Jednak najważniejszą rzeczą jest teraźniejszość.
Żyć długo i szczęśliwie w teraźniejszości.

A gdybyś stracił wszystko.
A gdyby to wszystko zniknęło i została Ci tylko walka o przetrwanie.
Starałbyś się tylko po prostu przeżyć. Prawda?
Posuwałbyś się do okrucieństw, aż straciłbyś ostatnią cenną rzecz, swoją tożsamość.
A gdybyś mógł to całkowicie cofnąć, przewinąć do tyłu.
Zrobiłbyś to. Prawda? Musiałbyś.

Where are you now?
In a warm, safe place, next to your beloved person?
One day, all this will pass.
Time passes exactly as it should.
Time takes what belongs to him.
However, the most important thing is the present.
To live long and happily in the present.

And if you lost everything.
And if all this disappeared and you only have a struggle for survival.
You would try only just to survive. Truth?
You would get into cruelty until you lose your last valuable thing, your identity.
And if you could completely undo, scroll back.
You would do it. Truth? You would have to.

Czy to jest los, czy przeznaczenie?
Jednak czas jest bardziej skomplikowany, a trudności losu są większe niż możesz sobie wyobrazić.
Czas nie działa linearnie, to znaczy w sposób regularny i ciągły, lecz jest zakrzywiony, jest zapętlony, z którego nie można wyjść.
Czas tworzy pętlę jak znak "Ouroboros".
„Ouroboros” to antyczny symbol przedstawiający węża połykającego własny ogon, tworzącego okrąg.
Globalny Świat dał nam świadomość upływu czasu, zbliżającego się nieuchronnego końca, cierpienia z powodu utraty ukochanych osób i utraty własnego życia.
My dla czasu poświęcamy wszystko, całe swoje życie.
A czas ucieka jak złodziej, który bierze to, co nie należy do niego.
Czas jest winny każdemu z nas.
Teraz może być nasz czas.
Teraz może być wczoraj.
Teraz może być jutro.
Już niebawem wszystko może być teraz.
Czas może należeć do nas.
Możemy mieć całą wieczność.
To jest początek nieskończoności.
Skoro można zapisać czas na nowo, to można też przekonwertować świat.
Czy historia, to jest los czy przeznaczenie?
Historia to jest czas i tak jak czas może ulec zmianie.
Niezależnie od przeciwności losu niektórzy są sobie przeznaczeni.
To zależy od Ciebie w jaki sposób pokonasz przeciwności losu.
Do zobaczenia wkrótce.

Is it fate or destiny?
However, time is more complicated and the difficulties of fate are bigger than you can imagine.
The time does not run linearly, it means in a regular and continuous manner, but it is curved, it is looped from which you can not leave.
Time forms a loop as a sign of "Ouroboros".
"Ouroboros" is an ancient symbol showing a snake swallowing your own tail, creating a circle.
The global world gave us the awareness of the passage of time, of the approaching inevitable end, suffering due to the loss of beloved persons, and of losing their own life.
We devote everything for the time, all our life.
And time escapes like a thief who takes what does not belong to him.
Time is guilty to each of us.
Now it can be our time.
Now it can be yesterday.
Now it can be tomorrow.
Soon everything can now be.
Time may belong to us.
We can have all eternity.
This is the beginning of infinity.
If you can write down time afresh, you can also convert the world.
Is the story, it is fate or destiny?
The history of it is time and as time can be changed.
Regardless of the adversity of fate, some are designed to each other.
It depends on you how you will defeat the adversities of fate.
See you soon.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E01 Sezon 1 z 4. Odcinek 1 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse."12 Małp" - "12 Monkeys" S01E01 Sezon 1 z 4. Odcinek 1 z 47. Lektor PL

Zbrodniarz czy Zbawiciel? Morderca czy Ratownik? Globalista czy Patriota?
Zduraczały Niewolnik ( Дурак - głupek, idiota, dureń ) czy Świadoma, Twórcza Istota?
Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Jakimi środkami chcesz osiągnąć cel? Czy dla Ciebie cel uświęca środki? Czy dla osiągnięcia celu możesz być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem?

STOP! Zanim pójdziesz dalej! Trzy razy zastanów się! Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? Jakimi środkami chcę osiągnąć cel? Jakimi środkami chcę osiągnąć cel? Jakimi środkami chcę osiągnąć cel? Czy dla mnie cel uświęca środki? Czy dla mnie cel uświęca środki? Czy dla mnie cel uświęca środki? Czy dla osiągnięcia celu mogę być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem? Czy dla osiągnięcia celu mogę być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem? Czy dla osiągnięcia celu mogę być zdrajcą, konfidentem, hipokrytą, obłudnikiem? Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim! Zanim pójdziesz dalej, udziel odpowiedzi na w/w pytania, uzasadnij, prześlij na adres: stanmocy@gmail.com
Na pierwsze pytanie: Kim jestem?; możesz i musisz wybrać tylko jedną odpowiedź: - Jestem Polskim Patriotą / Polską Patriotką. (lub) - Jestem Antypolskim Globalistą / Antypolską Globalistką. (lub) - Posiadam następujący światopogląd. Jeśli nie prześlesz odpowiedzi na wszystkie w/w pytania to, nie masz prawa wchodzić na ten portal. Fakt, nie przestrzegania naszych praw, skutkuje konsekwencjami.

Jakie środki ochronne natychmiast trzeba stworzyć w Heterogenicznym Globalnym Narodowym Świecie, abyśmy natychmiast powrócili do modelu produkcji sprzed kryzysu, sztucznie stworzonego i kontrolowanego, wywołanego pandemią COVID-19, przez koronawirusa wyprodukowanego w laboratorium, a jednocześnie uniemożliwili zrealizowanie Globalnego Niewolniczego Nowego Porządku Świata, skrót: NPŚ [ang. New World Order, skrót: NWO, łac. Novus Ordo Mundi, skrót: NOM], który, dzięki koronawirusowi i pandemi COVID-19, już nie jest teorią spiskową, lecz stanem faktycznym?

What protective measures should be created immediately in the heterogeneous global national world, so that we immediately return to the production model before the crisis, artificially created and controlled, caused by Covid-19 pandemic, by coronavirus produced in the laboratory, and at the same time made it impossible to implement a global slave new order of the world, shortcut: NPŚ [ang. New World Order, shortcut: NWO, Lat. Novus Ordo Mundi, shortcut: NOM], who, thanks to coronavirus and pandemic Covid-19, is no longer a conspiracy theory, but the actual state?

ZWOLNIJ by PRZYŚPIESZYĆ - OSIĄGNIĘCIE TEGO CELU! - - - SLOW DOWN to SPEED UP - REACHING of THE AIM!
Zasada jest prosta – żeby zwyciężyć, trzeba wspierać Polskich Patriotów, Polskie Orły i wpłacać darowiznę! Niewiele (np. 1 gr.), ale za to codziennie!
The rule is simple - to win, you have to support Polish Patriots, Polish Eagles and make a donation! Not much (e.g. 1 gr.), but for that every day!

Duraczenie: okłamywanie, robienie z kogoś durnia, głupca, idioty.
– Słowo „duraczenie” pochodzi od słowa „durak” [ros. дурак, transliteracja: durak, znaczenia: pot. obraź. głupek, głupiec, idiota, dureń, przest. błazen, karc. dureń. Przykłady: Дураку и Бог простит. Głupcowi nawet Bóg wybaczy.]
Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia: „na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”.

PRZYKŁADY DURACZENIA c.d.:
Już jest w Polsce. Już jest wprowadzany w życie.
Nowy, naukowy, edukacyjny program okłamywania (duraczenia) uczniów, studentów, Polaków, obywateli 5.0.
Nowy, naukowy, edukacyjny program kształtowania nowego, globalnego, niewolniczego społeczeństwa 5.0.
To jest program nowej, niewolnej i niewolniczej normalności. To jest program nowego, globalnego niewolnictwa.
To jest program Nowego Porządku Świata. Czytaj dalej.

It's already in Poland. It is already being implemented.
The new, scientific, educational program of lying to pupils, students, Poles, citizens 5.0.
The new, scientific, educational program for shaping a new, global, slave society 5.0.
This is the program of new, non-free and slave normality. This is the agenda for a new global slavery.
This is the New World Order program. Read on.


Mój Głos Odrębny.
04.03.2021, 10:53. Strategia Karola Marksa i bolszewicka się składała z trzech elementów: – Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych. – Masowego terroru. – Masowego duraczenia. Przyniosła rezultaty – przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. Obecnie więc, odstąpiono od tej strategii i rewolucja jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, zaproponował włoski komunista Antonio Gramsci. On uznał, że Karol Marks się pomylił, że Marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, która w działaniach politycznych przekłada się właśnie na strategię bolszewicką, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa. Dlatego, Gramsci uznał, że głównym czynnikiem alienującym człowieka, tzn. trzymającym go w niewoli, nie jest wcale przemoc, czy stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna. Zatem Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej trzeba uczynić sferę ludzkiej świadomości, czyli kulturę. W związku z tym, w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady: – państwowego monopolu edukacyjnego, – mediów, – przemysłu rozrywkowego.

04.03.2021, 11:07. Otóż wiele wskazuje na to, że proces duraczenia ostatnio się w naszym nieszczęśliwym kraju nasila się między innymi za sprawą mediów głównego nurtu i politycznej poprawności. Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia: „na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”. Jednym z objawów tego duraczenia jest przyzwyczajanie ludzi do przeciwnego znaczenia słów, czy określeń. Na przykład - wolność słowa, czy tolerancja. Kiedyś tolerancja oznaczała cierpliwe znoszenie czegoś, co jest wstrętne, szkodliwe, albo niebezpieczne - ze względu na jakąś wyższą rację. Dzisiaj nowa formacja totalniaków usiłuje narzucić przekonanie, że tolerancja, to akceptacja - na przykład sodomitów i gomorytów, albo konfidentów w charakterze autorytetów moralnych. Z kolei wolność słowa oznacza według tych totalniaków uświadomienie sobie konieczności coraz to nowych ograniczeń swobody wypowiedzi. Ograniczenia te przyjmują postać tematów tabu, których albo nie wolno w ogóle publicznie poruszać, albo tylko w zatwierdzony przez totalniaków sposób - ale również postać tak zwanych „kłamstw” - już to w postaci „kłamstwa oświęcimskiego”, już to „kłamstwa wałęsowskiego”, albo „kłamstwa smoleńskiego”. A przecież tylko patrzeć, jak pojawi się największy, uniwersalny knebel w postaci „mowy nienawiści”, którą można będzie objąć wszystko, co nie spodoba się totalniakom.

04.03.2021, 16:04. Jeśli podałaś źródła moich tekstów i wypowiedzi to, popełniłaś błąd, pomyliłaś źródła, ponieważ tekst jest zmieniony, o moje stanowisko, a Ja nie mam obowiązku niczego podawać (nikt z wypowiadających się osób nie podał linku lub źródła), a Ty nie masz prawa mi rozkazywać i niczego narzucać, ewentualnie możesz grzecznie poprosić, a Ja ewentualnie mogę Twoją prośbę spełnić, jeśli tak uznam, a ponieważ napisałaś (choć w nieprzyjemnej, nietaktownej formie), co jednak potraktuję jako Twoją prośbę o podanie linku, to w tym jednym wypadku (pod warunkiem, że w przyszłości zmienisz formę na bardziej taktowną) podaję Ci prawidłowe źródło w/w mojego tekstu, tzn. mój tekst znajduje się na stronie pod adresem: www.stanmocy.com Proponuję Ci zapoznać się z całym moim tekstem na stronie www.stanmocy.com , z którego pochodzi mój w/w cytat.

04.03.2021, 16:38. Szanowna Pani – w związku z ostatnią Pani uwagą, odnośnie rzekomego źródła mojego tekstu, podanego przez WJ, które zostało podane błędnie, pytaniem, prośbą o podanie źródła, na których opieram swoje wypowiedzi, uprzejmie wyjaśniam co następuje. Swój światopogląd i stanowisko polityczne opieram na wieloletnich studiach różnych źródeł, takich jak np. Zecharia Sitchin autor 14-tu książek, a w tym 7 książek z serii „Kroniki Ziemi”, J. Douglas Kenyon „Zakazana Historia Ludzkości”, Michael A. Cremo, Richard L. Thompson "Ukryta Historia Człowieka. Zakazana Archeologia" oraz na udokumentowanych faktach, archefaktach – dowodach, opublikowanych przez odkrywców, myślicieli, naukowców takich jak: Zecharia Sitchin, Mark Stratton Smith, Clive Ruggles, Paul Hellyer, Giorgio Tsoukalos i wielu innych, które zaprezentowałem na stronie www.stanmocy.com , a w związku z tym faktem, nie będę ponownie wskazywał tego samego źródła przy następnych wypowiedziach. Swoje stanowisko zaprezentowałem m.in. w pracy socjologicznej pod tytułem: „Religia i sekularyzacja czy zmiana form religijności w ujęciu socjologicznym”, pod patronatem Pana prof. dr hab. Maciej Soin, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Kierunek Inżynieria Zarządzania, Przedmiot Socjologia, która w części jest opublikowana na stronie www.stanmocy.com . Dlatego proponuję zapoznać się z tym częściowo opublikowanym materiałem, ale który można otrzymać w całości. Jeśli życzy sobie Pani otrzymać cały ten materiał to, proszę złożyć do mnie taki wniosek. Na wyżej wskazanej witrynie www.stanmocy.com publikowane są również inne moje stanowiska, m.in. które zaprezentowałem i które będę prezentował w swoich wypowiedziach i pracach, bez ponownego wskazywania tego samego źródła. Przedstawiona przez Panią w dniu 04.03.2021 r. na wykładzie z przedmiotu Społeczeństwo, Polityka i Zarządzanie na slajdzie wersja etapów rozwoju cywilizacji ludzkiej i etapów rozwoju społeczeństw, od Społeczeństwa 1.0 – Społeczeństwa zbieracko-myśliwskiego do Nowej wizji społeczeństwa – Społeczeństwa 5.0, do którego, jak Pani to zapowiedziała, będzie się w trakcie całego okresu zajęć odwoływać, w świetle najnowszych naukowych odkryć i interpretacji, na pewno nie jest aktualna i uniwersalna, jedyna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa.

05.03.2021, 00:20. Szanowny Panie, nie bardzo rozumiem skąd wziął się ton pańskiego listu i poruszenie, jakie wywołała moja drobna uwaga podczas zajęć. Czy poczuł się Pan zaatakowany? Jeśli tak, to z pewnością nie było moją intencją Pana urazić. Jak wspomniałam, cenię sobie wymianę poglądów i argumentów dokonującą się w atmosferze szacunku do drugiego człowieka. Nie rozumiem także czemu zaatakował pan koleżankę, która, słusznie zresztą, wskazała, że opublikowany przez Pana na czacie tekst jest dokładnie skopiowany ze wskazanej przez nią strony internetowej. Takie są fakty. Pracujemy na uczelni, dlatego odwołujemy się do rzetelności akademickiej i przyjętych standardów pracy, w tym cytowania. Jeśli kwestionuje Pan te zwyczaje i nie zamierza się Pan do nich stosować, to może warto się zastanowić, czy uczelnia jest miejscem dla Pana. Bardzo się cieszę, że ma Pan zainteresowania naukowe i to doceniam, muszę jednak pilnować wspomnianej rzetelności naukowej, szczególnie w sytuacji, kiedy student słowo w słowo kopiuje zamieszczony przez innego autora tekst i nie wspomina, że jest to cytat. Zachęcam także do używania w takich sytuacjach narzędzia zwanego parafrazą. Co do pańskich poglądów, ma Pan oczywiście do nich prawo i o ile nie godzą one w dobro innych ludzi i nie utrudniają innym uczestnictwa w zajęciach, może Pan je swobodnie głosić. Aczkolwiek można mieć wątpliwości, czy skopiowany i przytoczony przez Pana fragment o „duractwie” w niczyje dobro nie godzi. Nie jest tu moją intencją udowadniać Panu cokolwiek, dlatego pozwolę sobie nie kontynuować tego wątku w nadziei na dobrą dalszą współpracę. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiane przeze mnie treści, także te dotyczące typologii społeczeństw, które Pan kwestionuje i nazywa nieaktualnymi i fałszywymi, należą do kanonu nauk społecznych i można znaleźć je między innymi w podręcznikach autorstwa Anthony’ego Giddensa czy Piotra Sztompki. Natomiast przytaczanych przez Pana autorów i prac nie można znaleźć w publikacjach akademickich i w znacznej mierze stanowią one raczej publicystykę. Z wyrazami szacunku.

05.03.2021, 05:53. Szanowna Pani, Uprzejmie proszę powtórzyć tu na czacie, swoją merytoryczną opinię o moim wpisie „Mój głos odrębny”, wypowiedzianą na wykładzie, cytat: „… całkowicie zgadzam się z tym …”, lub co najmniej merytorycznie się ustosunkować. Nie bardzo rozumiem, skąd się wziął całkowity brak merytorycznego myślenia i odniesienia się do merytorycznej treści wpisu, skupienie się na mało istotnych lub nieistotnych elementach organizacyjnych, agresywny lub co najmniej prowokujący ton Pani listu (odmienny od dotychczasowego) i u kogo, bo nie u mnie, wzięło się rzekome poruszenie i z jakiego powodu? Ja, poprzednimi (na wykładzie) Pani merytorycznymi uwagami, nie tylko nie poczułem się zaatakowany, czy urażony, wręcz przeciwnie, poczułem wielkie uznanie dla Pani merytorycznego myślenia, które Pani zaprezentowała, a za które Panią pochwaliłem na czacie do Pana MT. Cieszę się, że Pani potwierdziła to słowami, cytat: „Czy poczuł się Pan zaatakowany? Jeśli tak, to z pewnością nie było moją intencją Pana urazić.”. Z całą mocą, również, chcę podkreślić to, że całkowicie zgadzam się z Pani tezą, wyznaję i stosuję Pani zasadę zawartą w słowach, cytat: „… cenię sobie wymianę poglądów i argumentów dokonującą się w atmosferze szacunku do drugiego człowieka…”. To jest równoważne w skutkach ze stosowaniem przeze mnie wysokiej etyki we wszelkich kontaktach, dbaniem o swoją cześć, godność, wymaganiem od innych jej poszanowania i nie pozwalanie innym na jej naruszanie, m.in. poprzez zdecydowaną, etyczną reakcję, z wykorzystaniem właściwych standardów i środków prawnych. Szanuję prawa innych, pod warunkiem, że inni szanują moje, na zasadzie wzajemności, a nie tylko z pozycji dyktatu jednej (szczególnie silniejszej) strony. Zdecydowanie nie pozwolę na łamanie wyżej zacytowanej zasady przez kogokolwiek. Jeśli ktoś mnie uderzy w policzek, z całą pewnością nie nadstawię drugiego policzka, tylko zdecydowanie się odwzajemnię. Moje cechy to konsekwencja i zdecydowanie. Jeśli zaś chodzi o ton i meritum, niektórych sformułowań w obecnym Pani liście, które są skrajnie odmienne od dotychczasowych, to mógłbym mieć wątpliwości (Czy mnie nie urażają?), ale mam nadzieję, że można je ponownie odnieść do Pani słów, cytat: „Czy poczuł się Pan zaatakowany? Jeśli tak, to z pewnością nie było moją intencją Pana urazić.”. Uprzejmie i zdecydowanie wyjaśniam, że Ja nikogo nie zaatakowałem. Raczej odczuwam i mam na to dowody, że jest sytuacja odwrotna. Wystarczy zobaczyć ilość używanych ikonek wyśmiewających, zamiast merytorycznej dyskusji. A Pani na to nie reaguje, czyli biernie akceptuje. Po raz kolejny przedstawiam fakty, które zostały zignorowane. Odwołuję się do rzetelności i przyjętych standardów społecznych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, a żadna uczelnia nie jest wyodrębnionym, niezależnym terytorium. Koleżanka wcześniej mogła nie znać, treści całego mojego stanowiska zawartego na stronie www.stanmocy.com, z którego częściowo zmieniłem, poprawiłem część i umieściłem na czacie, dlatego mogła znaleźć w Internecie pierwszy lepszy podobny tekst i bez analizy pomyśleć, mówiąc to głośno, że to jest ten sam tekst. Podobny to, nie oznacza ten sam. Wystarczy jedno lub kilka innych słów i już nie jest ten sam. Ale dla Pani już wskazałem prawdziwe miejsce, tzn. stronę www.stanmocy.com, na której znajduje się cały materiał, inny niż na wskazanej przez w/w osobę. Niestety, mogę domniemywać, że Pani nie przeczytała treści na stronie www.stanmocy.com lub nie ma odwagi lub wstydzi się potwierdzić ten fakt, bowiem Pani nic nie wspomniała o tym fakcie, a ten fakt istnieje, pomimo, że został zignorowany, a fakt nie jest hipotezą. W tym stanie rzeczy Pani sformułowania daleko mijają się z faktami na stronie www.stanmocy.com Niestety, zbyt wiele faktów jest przez niektóre (ale nie wszystkie) osoby na uczelniach ignorowanych. Podstawowym zwyczajem, standardem, zjawiskiem na uczelniach jest ścieranie się różnych, nawzajem sprzecznych poglądów, bez którego nie byłoby postępu naukowego. Dlatego Ja, nie tylko, że nie kwestionuję, wielkiego znaczenia uczelni dla postępu i rozwoju, lecz wręcz przeciwnie, uznaję te standardy, uważam, że dla mnie uczelnia jest najwspanialszym miejscem dla studiowania, badania i odkrywania nowości, dlatego zamierzam studiować, badać, uczynić wielki wkład dla nauki, naukowych odkryć, nowoczesnego postępu i rozwoju ludzkości. Mikołaj Kopernik, polski polihistor: prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią, został przez współczesnych mu naukowców, uznany za heretyka. Mam nadzieję, że spotkam więcej takich wspaniałych naukowców jak: Pan prof. dr hab. Maciej Soin, Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Hałgas i wielu innych. Co do wyrażania poglądów, to prowadzący zajęcia (a w tym również Pani) wydają studentom zadania polegające na wyrażaniu własnych opinii i poglądów. O ile Panią dobrze zrozumiałem, to nie oczekuje Pani od studentów bezmyślnego, bezkrytycznego powtarzania tylko czegoś, co jest zgodne tylko z faktami, które Pani prezentuje, ale również przedstawiania opinii opartej na innych faktach. Zatem wyrażanie odmiennych poglądów, traktowane jako obowiązkowe zadanie, nie tylko nie godzi w dobro innych ludzi i nie utrudnia innym uczestnictwa w zajęciach, leczy wręcz przeciwnie rozwija ich myślenie i świadomość. Standardem i zadaniem uczelni jest to, aby ze studentów nie można było uczynić bezmyślnych niewolników, lecz aby uczynić z nich twórcze istoty. Nie jest tu moją intencją udowadniać Pani cokolwiek, a tym bardziej, że uznaję Pani słowa, cytat: „… cenię sobie wymianę poglądów i argumentów dokonującą się w atmosferze szacunku do drugiego człowieka…”, a tym bardziej, przedstawionych przez Panią treści, także tych dotyczące typologii społeczeństw, którą tysiące naukowców na całym świecie kwestionuje i uznaje za fałszywą, a na ich wymienianie nie starczyłoby tu miejsca, ale pozwolę sobie po raz kolejny wskazać na fakt, który został zignorowany. A mianowicie, wskazuję na pracę socjologiczną pod tytułem: „Religia i sekularyzacja czy zmiana form religijności w ujęciu socjologicznym”, pod patronatem Pana prof. dr hab. Macieja Soin, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Kierunek Inżynieria Zarządzania, Przedmiot Socjologia, która w części jest opublikowana na stronie www.stanmocy.com. W pracy tej, na podstawie wykładów Pana prof. dr hab. Macieja Soin, jest przedstawionych wiele patologicznych zjawisk, a w tym, m.in. w nauce, o duraczeniu, rozwoju ludzkości, typologii społeczeństw, za Panem prof. dr hab. Maciejem Soin, zostały zanegowane kanony nauk społecznych, które można znaleźć między innymi w podręcznikach autorstwa Anthony’ego Giddensa. Praca ta została oceniona przez w/w promotora na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo, jako jedyny student na roku, autor tej pracy został wyróżniony dodatkowym plusem, za taką właśnie postawę, jaką prezentuję. Z Pani wypowiedzi mogę domniemywać, ale nie wiem, czy słusznie, że Pani jeszcze nie zapoznała się z tą pracą socjologiczną. Ale polecam, na pewno to nie zaszkodzi, tylko pomoże w rozwijaniu sztuki świadomości. Pan prof. dr hab. Maciej Soin, który oprócz przedmiotu Socjologia, prowadzi również przedmiot Krytyczne Myślenie, ogłosił na wykładzie, że nauki społeczne, a w tym socjologia utraciły aspekt badawczy na rzecz wątków ideologicznych i politycznych. Przedmiot Społeczeństwo, Polityka i Zarządzanie, szczególnie realizuje określony wątek polityczny, zmierzający do ukształtowania określonego światopoglądu, zaakceptowania określonego kanonu innego od innych kanonów, a fakt ten może być bardzo niebezpieczny pod wieloma aspektami. O faktach mówił nie tylko naukowiec Zecharia Sitchin, ale również obecnie mówi tysiące, świadomych tych faktów, ludzi, których nie można ignorować, lekceważyć. O duraczeniu mówił nie tylko Karol Marks, Antonio Gramsci, ale również obecnie mówi tysiące, świadomych tego zjawiska, ludzi, których nie można ignorować, lekceważyć. Fakty to nie hipotezy. Fakty należy rejestrować, a opinie i światopoglądy mieć własne. Pozostaję z wyrazami szacunku,

05.03.2021, 09:58. Szanowny Panie, doprawdy trudno mi zrozumieć skąd cała ta dyskusja, dlatego proponuję wyciszyć emocje i tworzyć problemu, który nie istnieje. Szkoda na to czasu i zaangażowania całej grupy. Jestem przekonana, że uda nam się merytorycznie rozmawiać, nie prowokujmy więc nieistniejących konfliktów. Tego typu dyskusje nie leżą w nurcie merytorycznym zajęć i nie służą grupie, dlatego jest to ostatnia moja wiadomość w tym wątku czatu. Nie pozwolę, żeby na moich zajęciach studenci atakowali siebie nawzajem. Nie życzę sobie również ataków skierowanych w moją stronę. Z całym szacunkiem, ale to ja prowadzę te zajęcia i decyduję o zawartych w nich treściach merytorycznych. Nauki społeczne mają to do siebie, że prezentują paletę różnorodnych idei i tkwi w tym ich bogactwo. Mam niestety wrażenie, że wszystko co nie mieści się w pańskim światopoglądzie traktuje Pan jako fałszywe i nienaukowe. Jeżeli kwestionuje Pan osiągnięcia prof. Giddensa, proszę do niego napisać i wejść z nim w merytoryczną polemikę. Z pańską stroną interentową się zapoznałam, lecz prezentowane tam treści są mocno zabarwioną ideologicznie kompilacją i nie ma mojej zgodny na to, by zdominowały nasze zajęcia. Uporczywe odwoływanie się strony, którą jak jestem przekonana zna już cały Wydział, może być uznane za spamowanie i dezorganizuje pracę grupy. Jeżeli potrzebuje Pan ze mną porozmawiać, zapraszam na konsultacje. Z poważaniem

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E02 Sezon 1 z 4. Odcinek 2 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse."12 Małp" - "12 Monkeys" S01E02 Sezon 1 z 4. Odcinek 2 z 47. Lektor PL

PRZYKŁADY DURACZENIA c.d.
Zakazana Archeologia: patogeny koronawirusy były znane i produkowane w czasach dawnych, w czasach przeszłych i są w czasach obecnych (czytaj niżej).

W obecnie trwającej, III wojnie światowej, której celem jest doprowadzenie do zlikwidowania 60% populacji ludzkiej, wykorzystuje się koronawirusy biologiczne i koronawirusy społeczne.
Koronawirusy biologiczne są skuteczniejsze od koronawirusów społecznych, dlatego obecnie nasila się wykorzystywanie koronawirusów biologicznych, jako broni biologicznej, na masową, globalną skalę, przeciwko ludzkości.
Jako koronawirusy społeczne wykorzystuje się m.in.:
- ekstremistów religijnych, jako najeźdźców, zwanych imigrantami, uchodźcami;
- wyznawców religijnych do tworzenia terenowych brygad obrony wiary;
- aktywistów i zwolenników ideologii lewicowych i globalistycznych, np. LGBT, gender, fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, itd.;
- aparat władzy i podległe mu struktury, a w tym edukacja, szkolnictwo (a w tym uczelnie wyższe pod dowództwem rektorów), media, przemysł rozrywkowy, itd.;
- zwykłych obywateli, którzy czynnie i biernie prezentują postawy globalistów, hipokrytów, obłudników, zdrajców, konfidentów, kapo, zbrodniarzy, morderców.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E03 Sezon 1 z 4. Odcinek 3 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse."12 Małp" - "12 Monkeys" S01E03 Sezon 1 z 4. Odcinek 3 z 47. Lektor PL

Patriotyczna Rewolucja Partyzancka.

Hej Polacy! Ratujmy Nas - Polaków i naszą Ojczyznę - Polskę! Trwa "Patriotyczna Rewolucja Partyzancka" w okupowanym kraju. Systemowo jesteśmy likwidowani biologicznie, fizycznie, psychicznie, finansowo, gospodarczo. Ograniczane i likwidowane są nasze prawa, wolności, dobra osobiste, możliwości techniczego, organizacyjnego, społecznego, grupowego i indywidualnego, poznawania prawdy, porozumiewania i komunikowania się. Jesteśmy w trakcie decydujących walk ze społecznymi korona-wirusami, zdrajcami, konfidentami, którzy za pieniądze lub dla jakichś innych korzyści określili się jako antypolscy globaliści. O naszym losie zdecyduje, tu i teraz, Twoja decyzja, która musi być jednoznaczna! Czy jesteś z nami - Polskimi Patriotami, Polskimi Orłami? Czy wiesz, jaka jest wartość Twojego POLSKIEGO PATRIOTYZMU dla ratowania Nas - Polaków i naszej Ojczyzny - Polski? Miarą Twojego POLSKIEGO PATRIOTYZMU jest wartość wpłat oraz zaangażowania na rzecz naszej organizacji: Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów. Bądź odważny i napisz nam: Czy wspierasz i inwestujesz w Polskie Orły tu i teraz, ponieważ nie będzie już terminowych wyborów. Jeśli - tak, to dołącz do nas, wpłać małą kwotę na konto organizacji, a informację o "Patriotycznej Rewolucji Partyzanckiej" przekaż dalej! Mała wpłata - wielkie wsparcie dla ratowania nas - Polaków i naszej Ojczyzny - Polski! Zbieramy fundusze również na natychmiastową pomoc dla studentów i osób pokrzywdzonych. Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

AKADEMIA SZTUKI - WIEDZY POWSZECHNIE NIEDOSTĘPNEJ, UKRYWANEJ, ZABRONIONEJ.

Uwaga: Ogłoszenie o nowym naborze do Akademii Sztuki na nowy kierunek interdyscyplinarny - wiedzy powszechnie niedostępnej, ukrywanej, zabronionej. Czytaj więcej na tym poratlu niżej.

AKADEMIA SZTUKI
Świadomości, Prawdziwego Rozwoju Ludzkości, Zdrowego Stylu Życia, Medycyny Komórkowej, Przeciwnowotworowej, Przeciwstarzeniowej, Walki, Tańca, im. Janusza Rutkowskiego JanRu,

PRZYJMUJE ZAPISY NA
NOWY KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNY:
Prawdziwy Rozwój Ludzkości. Czasy Początku. Czasy Pierwsze. Czasy Dawne. Czasy Przeszłe. Czasy Obecne. Czasy Przyszłe. Strategie, taktyki, operacje, metody systemowo-sytuacyjne, dostosowawczo-wyprzedzające.
- Wiedza Powszechnie Niedostępna, Ukrywana, Zabroniona.

Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim! Zapisz się. Wyślij zgłoszenie na e-mail: stanmocy@gmail.com

To jest fakt, a nie hipoteza, że jesteśmy pod okupacją wojenną władzy-komanda we wszystkich organach, urzędach, instytucjach, uczelniach,
w imieniu której rolę kapo, nadzorcy komanda, wykonują funkcjonariusze publiczni i służba cywilna, np. policjanci, urzędnicy, rektorzy uczelni,
prokuratorzy, sędziowie i inne społeczne korona-wirusy.

Nie wychodź na ulicę, bo policjanci-kapo nadużywają władzy, m.in. urządzają łapanki

i pod byle jakim pretekstem, np. że w miejscu publicznym wycierasz nos chusteczką higieniczną, a to wg nich jest zabronione, stwierdzą, że popełniłeś wykroczenie, wypiszą Ci mandat lub aresztują lub skierują sprawę do sądu oraz mogą Ci zrobić jeszcze coś gorszego. Tak działają policjanci, np.:
Rafał Rej, Łukasz Stalka, Michał Zacharski
i Koordynator Wydziału Wykroczeń Marcin Burdman
z I-go Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30.

Dlatego metody walki, o ratowanie nas samych i naszej Ojczyzny, należy dostosować do obecnej sytuacji okupacyjnej.
Z tych powodów nastąpiła zmiana taktyki walki: z „demonstracji ulicznych” na „Patriotyczną Rewolucję Partyzancką”.
Mała wpłata - wielkie wsparcie dla ratowania nas - Polaków i naszej Ojczyzny - Polski!
Zbieramy fundusze również na natychmiastową pomoc dla studentów i osób pokrzywdzonych
przez funkcjonariuszy-kapo-policjantów i innych społecznych korona-wirusów.
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

Twoja wpłata, minimum 1 grosz, dla Polskich Patriotów Polskich Orłów jest miarą Twojego patriotyzmu!

Mała wpłata - wielkie wsparcie dla funkcjonowania naszej wspólnej organizacji ROO RWW Polskich Patriotów Polskich Orłów
i większe szanse na natychmiastową pomoc dla studentów i osób pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy-kapo-policjantów i innych społecznych korona-wirusów oraz na naszą wygraną w najbliższych wyborach!
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E04 Sezon 1 z 4. Odcinek 4 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Portal Wojenno-Obronny
Ruchu Obywatelskiego Obywateli,
Ruchu Wyborczego Wyborców,
Wiedzy Wiary Mocy Prawa
Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

W ostatecznym czasie decydującego okresu najbliższych lat wojny, reprezentuje interesy pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego.
Natychmiast mobilizuje patriotyczny, narodowy potencjał intelektualny i ekonomiczny Polaków.
Inwestuje w Polskie Orły.
Natychmiast działa, w celu odzyskania pełnej suwerenności, niepodległości i niezależności pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego.
Zwalcza patogeny biologiczne, patologie społeczne, społeczne korona-wirusy, podmioty stanowiące patologiczne "państwa" w państwie Rzeczpospolita Polska.
Zwalcza kłamstwa i obłudę, wykorzystywanie i zniewalanie ludzi.
Prezentuje najnowsze materiały o patologicznym działaniu urzędów, instytucji, uczelni, podmiotów, funkcjonariuszy publicznych, urzędników, osób, zwanych społeczne korona-wirusy.
Natychmiast broni polskiej praworządności, polskich zasad etycznego społecznego współżycia, najwyższych norm etycznych w każdym zawodzie.
Mobilizuje do natychmiastowego działania pod skrzydłami Polskich Orłów: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

UWAGA!

BEZ PIENIĘDZY nie ma wolności. Wolność musi kosztować, bo inaczej oznaczałoby, że wolność jest nic nie warta.
BEZ PIENIĘDZY nie można prowadzić żadnej działalności, nie może być informacji, edukacji, oświecenia, ofensywy, wyzwolenia, niepodległości, suwerenności, niezależności, wolności. Dlatego Polska i Polacy, aby nie zginąć, muszą natychmiast inwestować w Polskie Orły.
Normalny, wolny człowiek, w normalnym świecie wie o tym, że w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów i świadomie wpłaca darowiznę i składkę członkowską na rzecz prowadzonych działań przez Polskich Orłów.
Sowiecki, zoperowany, zniewolony człowiek nie może żyć w normalnym świecie, bo nie może on dokonywać samodzielnych wyborów, bo on już wyrzekł się wolnej woli, on już tej umiejętności się wyrzekł i jej nie posiada, on już nie posiada sztuki świadomości, wiedzy, wiary, mocy, prawa, on nawet nie wie, że bezwolnie płaci haracz swoim Mocodawcom, Panom, Elohim za swoje zniewolenie.
Hej! Kto Polak! Natychmiast inwestuj w Polskie Orły i dołącz do Polskich Orłów!

Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

Nazwa organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Skrót nazwy organizacji:
Polskie Orły

Adres pocztowy: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.   Adres e-mail: stanmocy@gmail.com    Nr tel. do wysyłania SMS-ów: (+48) 731 915 338.
Adres witryny: http://www.stanmocy.com    Adres strony na FB: https://www.facebook.com/2roorww/

Misją organizacji jest wiedza, wiara, moc, prawo.
Celem organizacji jest wspieranie prywatnego i publicznego dobra, w szczególności, w ostatecznym czasie decydującego okresu najbliższych lat wojny, jest reprezentowanie interesów pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, natychmiastowe mobilizowanie patriotycznego, narodowego potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polaków, inwestowanie w Polskie Orły, natychmiastowe działanie, w celu odzyskania pełnej suwerenności, niepodległości i niezależności pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, pod skrzydłami Polskich Orłów.
Formy relacji i współpracy, z organizacją:
1. Partner, sponsor – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowana chęć utrzymywania dialogu i współpracy z organizacją, z obowiązkiem wpłacania darowizn.
2. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowane, dobrowolne poparcie, wsparcie, uczestnictwo w realizacji programu organizacji bez formalnego członkostwa w organizacji, z obowiązkiem wpłacania darowizn.
3. Kandydat na członka organizacji – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne, formalne oświadczenie woli uzyskania członkostwa w organizacji, z obowiązkiem wpłacania składek członkowskich.
4. Członek organizacji – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne, formalne członkostwo w organizacji, z obowiązkiem wpłacania składek członkowskich.

Podstawowe jednostki organizacyjne organizacji to: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Według ogólnej zasady, spotkania Polskich Orłów w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, organizujemy zgodnie z harmonogramem, cotygodniowo, w każdą sobotę, w godzinach od 18:00 do 22:00.

Podmiot jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską, charytatywną, non profit, organizacją, której podstawą działalności jest wsparcie ekonomiczne, materialne, finansowe (darowizny i składki członkowskie), intelektualne, fizyczne.

Środki finansowe na prowadzenie działalności organizacji pochodzą wyłącznie z następujących źródeł:
1) składki członkowskie,
2) darowizny.
Wpłat z dopiskiem: „składka członkowska” lub „darowizna” należy dokonać na wskazane rachunki bankowe lub blikiem na nr tel. (+48) 731915338.

Podstawową bazą intelektualną i fizyczną jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie, świadomie, bez wynagrodzenia działają w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, angażując się w działalność na rzecz organizacji.

Podstawa prawna istnienia organizacji: art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z póź. zm.).
Podstawa prawna działania organizacji: akt założycielski, decyzja, regulamin z dnia 30 stycznia 2020 r. (z późn. zm.) o utworzeniu i działalności podmiotu gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli, ruch wyborczy wyborców.
Ogólna forma prawna: podmiot gospodarki narodowej.
Podstawowa forma prawna (kod jednoznakowy): jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, kod 2.
Szczególna forma prawna (kod trzyznakowy): organizacja społeczna oddzielnie niewymieniona niewpisana do KRS, kod 060.
Typ organizacji: organizacja charytatywna, non profit.
Rodzaj przeważającej działalności podmiotu gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): sekcja: S, dział: 94, grupa: 94.9, klasa: 94.99, podklasa, kod PKD: 94.99.Z, nazwa: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podmiot podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i identyfikacji podatników i płatników oraz posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP: 7252296943.

Podmiot posiada, do wpłat w walucie polskiej PLN, następujące rachunki bankowe:
PKO Bank Polski SA nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
Bank Pekao SA nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.
Wpłat z dopiskiem: „składka członkowska” lub „darowizna” należy dokonać na wskazane rachunki bankowe lub blikiem na nr tel. (+48) 731915338.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, (NIP: 7252296943), jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą działalności jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem finansowania i utrzymania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Misją i nadrzędnym celem organizacji non-profit jest prowadzenie aktywnej, publicznej działalności obywatelskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.
Organizacja non-profit Polskich Orłów, zwalcza antypolskie koronawirusy biologiczne i społeczne, patogeny biologiczne, patologie społeczne, zwalcza naruszanie praw i dóbr osobistych każdego Polaka i całego Polskiego Narodu, zwalcza naruszanie polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska, walczy z anarchią, z rozbiciem dzielnicowym państwa, z tworzeniem wewnętrznych instytucji, jako państw w państwie Rzeczpospolita Polska.
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub niedopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę? JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

Pouczenie! Zawiadomienie! Wezwanie! - Ten serwis publicystyczny jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla uprawnionych osób pełnoletnich, tzn. które ukończyły 18 lat, aktualnych członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów organizacji, tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we właściwej formie, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z zaleceniem, że z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z ZAKAZEM odwiedzania witryny i korzystania z jej zasobów, z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia serwisu, przez nieuprawnione osoby.
Nieuprawnione osoby, które nie zastosowały się do ZAKAZU, odwiedziły tą witrynę, korzystały z jej zasobów, zostaną obciążone obowiązkiem dokonania przedmiotowych wpłat stosownych kwot w sposób dobrowolny lub egzekucyjny.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski - JanRu Człowiek z Głową Orła
– Przewodniczący. Coach. Szef, Wykładowca Akademii Sztuki Świadomości. Ekspert Medycyny Komórkowej. Publicysta.
Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Rutkowski (pseudonim: JanRu Człowiek z Głową Orła) - polski patriota i publicysta. Kreator i działacz społeczny. Założyciel i przewodniczący podmiotu gospodarki narodowej, obywatelskiej organizacji non-profit pod nazwą "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów". Założyciel i redaktor naczelny obywatelskiego serwisu publicystycznego pod nazwą "ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19". Założyciel, coach, szef Akademii Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu Życia i Prawdziwego Rozwoju Ludzkości. Ekspert Medycyny Komórkowej.
Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zagorzały zwolennik i kreator konsekwentnej, radykalnej, praktycznej walki z patogenami biologicznymi i patologiami społecznymi. Wolny, mądry "Polski Orzeł", zrodzony na planecie Ziemia, a jego przodkowie pochodzą z planety Nibiru, tj. z 12 planety w Układzie Słonecznym i jak co 3 600 lat, znowu odwiedzą planetę Ziemia między rokiem 2 060 a 2 374, jeszcze przed przybyciem planety Nibiru do peryhelium w roku 2 894.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E05 Sezon 1 z 4. Odcinek 5 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E06 Sezon 1 z 4. Odcinek 6 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Prezentujemy fragmenty pracy socjologicznej p.t.
"Religia i sekularyzacja czy zmiana form religijności w ujęciu socjologicznym."

Każda osoba współpracująca z organizacją ROO RWW, w formie określonej w Statucie, może otrzymać kompletną pracę
po złożeniu wniosku - zamówienia na adres e-mail: stanmocy@gmail.com
Nie mów, kogo chcesz odsunąć od lub nie dopuścić do władzy, lecz powiedz z kim Ty chcesz sprawować władzę?
JanRu Człowiek z Głową Orła, kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadchodzi, a Ty z nim!

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E07 Sezon 1 z 4. Odcinek 7 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E08 Sezon 1 z 4. Odcinek 8 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Zdemaskowany Atakujący System Społecznych Korona-Wirusów.
Obronny System Anty-Społeczno-Korona-Wirusowy.

Uwaga! Ujawniamy i demaskujemy nowe elementy wojny psychologicznej, dezinformacji, duraczenia, patologiczne działania Atakującego Systemu Społecznych Korona-Wirusów, zarówno na platformach w Internecie, jak i w realu.
Wśród wielu metod wojny psychologicznej, dezinformacji, duraczenia, m.in. stosowany jest Inteligentny System Wysyłania Fałszywych Wiadomości Społecznych Korona-Wirusów, który potrafi systemowo dobrać i zmienić kolejność kilku słów oraz w ciągu kliku-dziesięciu minut wysłać, rzekomo od konkretnej jednej osoby, do kilku tysięcy użytkowników, fałszywe, wredne, wiadomości, społeczne korona-wirusy.
To jest zorganizowana plaga, dezinformacja, akcja, na masową skalę, systemowo wysyłanych fałszywych treści, wiadomości, społecznych korona-wirusów.
Chodzi o to, aby wybranemu, jednemu użytkownikowi przypiąć fałszywe miano, że rzekomo rozsyła wirusy, aby go skompromitować wśród znajomych, aby stracił znajomych, aby znajomi go blokowali.
Przed działaniem zorganizowanej plagi, patologicznego Atakującego Systemu Społecznych Korona-Wirusów trudno obronić się jednemu użytkownikowi. Ponieważ, nie jest on w stanie, do wszystkich indywidualnie, wysłać wyjaśnienia o systemowo, na masową skalę, rozsyłanych fałszywych wiadomościach - wirusach.
Dlatego należy czytać informacje umieszczane na profilach, stronach Polskich Orłów i na witrynie Polskich Orłów www.stanmocy.com
Większość osób jest zdezorientowanych, nie rozumie jak wirusy są wysyłane.
Ponadto trudno zweryfikować to, czy dana wiadomość jest prawdziwa, czy jest fałszywa, tzn. społecznym korona-wirusem.
Większość osób jest zdezorientowana i reaguje negatywnie na wyjaśnienia.
Poniżej, w osobnym materiale, przedstawiamy 60 (słownie: sześćdziesiąt), tylko niektóre przykłady fałszywych treści wiadomości oraz reakcje osób.
Facebook powinien z tym coś zrobić, ale nic nie robi. Ale jest na to skuteczny sposób rozwiązania tego problemu.
Ponieważ jednemu użytkownikowi trudno obronić się przed działaniem zorganizowanej plagi, Systemu Społecznych Korona-Wirusów, dlatego trzeba zastosować

Obronny System Anty-Społeczno-Korona-Wirusowy.

Polega on na tym, że wszystkie osoby, z grona znajomych, muszą zrealizować, niżej podaną, Deklarację Polskich Orłów w Nowej Normalności z dnia 08.12.2020 r. i natychmiast podjąć formalną współpracę z Organizacją Polskie Orły w formach określonych w Statucie Organizacji, ogłoszonym do zapoznania i pobrania na witrynie Polskich Orłów www.stanmocy.com


"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E09 Sezon 1 z 4. Odcinek 9 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Uwaga.
Prezentujemy najnowsze materiały o patologicznym działaniu osób, zwanych społeczne korona-wirusy, w Urzędzie Miasta Łodzi:

1. Rada Miejska w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi mają obowiązek oddać w najem lokal użytkowy dla Organizacji Polskie Orły, jako organizacji non-profit, w celu prowadzenia statutowej, publicznej działalności obywatelskiej, społecznie użytecznej.
Jednak poszczególne osoby (zwane: społeczne korona-wirusy) nie chcą tego uczynić i dopuszczają się czynów nadużycia władzy, polegających na patologicznym reprezentowaniu partykularnych interesów partyjnych, bezpodstawnym, stronniczym, tendencyjnym, patologicznym, anty-obywatelskim, anty-wyborczym, anty-polskim, anty-narodowym, blokowaniu oddania w najem przedmiotowego lokalu.
Jednocześnie dopuszczają się dalszych czynów niedozwolonych i zabronionych, polegających na tym, że rażąco kłamią, wyrafinowanie mataczą, maksymalnie przekraczają swoje uprawnienia i skrajnie niedopełniają swoich obowiązków służbowych.

2. Organizacja Polskie Orły ma na Facebooku, Forge of Empires i na innych platformach, oficjalnie zarejestrowanych (np. na profilach, stronach, w grupach, gildiach, itp.) ponad 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) osób, które, w formach określonych w Statucie Organizacji, popierają Organizację i współpracują z Organizacją. Podana liczba jest średnią, która zmienia się w różnych okresach czasu i w różnych akcjach.
Jednak, UWAGA na szpiegów, zdrajców, trolli, lemingów, społecznych korona-wirusów, których jest pełno, a którzy działają przeciw naszej Organizacji.

3. Z powyższych względów, Organizacja Polskie Orły uprzejmie prosi o zrealizowanie (pisemnie na e-mail: stanmocy@gmail.com) "Motto i Deklaracji Polskich Orłów z dnia 08 grudnia 2020 roku". Jednym z wielu aspektów takiego stanowiska jest prezentowanie zdjęcia profilowego z naszą nakładką na wszystkich platformach.
Brak jakiejkolwiek reakcji i zadeklarowanej relacji jest najgorszy, bo już lepiej mieć kontakty z zadeklarowanym wrogiem, niż z zakamuflowanym szpiegiem, zdrajcą, trollem, społecznym korona-wirusem, niezdecydowanym lemingiem (nazwa „lemingi” pochodzi od gryzoni, które rzekomo popełniają masowo samobójstwa), tj. osobą która nie potrafi samodzielnie myśleć bez pomocy mainstreamowych mediów, która bezkrytycznie przyjmuje podawaną informację, bezrozumnie konsumuje informacje medialne i daje się duraczyć, propagandzie wodzić za nos, swój, jak i całego stada. A fakt ten równoważny jest w skutkach z wykluczeniem takiej osoby naszego grona.

4. Proponujemy zgłaszanie (pisemnie na e-mail: stanmocy@gmail.com) do „Rankingu społecznych korona-wirusów”, kandydatów, z opinią o ich patologicznej działalności.

5. Proponujemy zgłaszanie (pisemnie na e-mail: stanmocy@gmail.com) opinii, wniosków, propozycji, metod, skutecznych rozwiązań prawnych zwalczania społecznych korona-wirusów.
Motto i Deklaracja Polskich Orłów w Nowej Normalności z dnia 08 grudnia 2020 roku
wraz z drukiem
„OŚWIADCZENIE – FORMULARZ KONTAKTOWY (obowiązkowy w Nowej Normalności)” do wypełnienia i odesłania.
(dotyczy wszystkich wirtualnych platform, gier, walk na których działają Grona Znajomych, Gildy, Grupy, Zespoły, Profile, Strony Organizacji Polskie Orły, np. Facebook, Forge of Empires – świat Arvahall, itd.
oraz realnej działalności w stanie faktycznym).

Oczywiście (lub niestety), większość osób do tej, czy innej formy wirtualnych kontaktów, gier i walk, na tej, czy innej platformie, witrynie, podchodzi bez (zwykłego) myślenia i traktuje tą, czy inną formę kontaktów, gier i walk, jako abstrakcyjną, wirtualną, z przypadku, jako odskocznia od (zwykłego) myślenia i realnego życia.

Ja również, na początku, dopóty tak to traktowałem, dopóki nie myślałem, nie zrozumiałem, że nasza odpowiednio ukształtowana sztuka świadomości, nasza umiejętność myślenia, w każdych warunkach, kształtuje nasz byt, nasze realne życie, które jest grą i walką o przetrwanie, o zwycięstwo, o osiągnięcie zadeklarowanych celów, a której trzeba się nauczyć.

Należy sobie uświadomić to, iż w realnym życiu, tak samo jak w tym wirtualnym, nie można niczego cofnąć.

Ta forma wirtualnych kontaktów, gier i walk, na tej, czy innej platformie, witrynie jest wspaniałą szkołą, która uczy sztuki świadomości, sztuki myślenia, sztuki postępowania w realnym życiu.

Uważam, że niewykorzystany czas, tzn. bezmyślnie tu poświęcony, jest bezpowrotnie stracony dla obecnego mojego, naszego, realnego życia i dla przyszłości mojej, naszej, naszych dzieci i wnuków.

Obecnie w życiu realnym toczy się gra i walka interesów i celów, identyczna (lub podobna), jak tu.
Kontakty bezpośrednie są ograniczone lub niemożliwe.
Zatem, styl kontaktów, gry i walki w życiu realnym i wirtualnym trzeba dostosować do istniejących warunków.

Jedno jest pewne: Jeśli mamy identyczne lub podobne wartości i ten sam, identyczny lub podobny cel to, aby przetrwać, zwyciężyć, osiągnąć wspólny cel, musimy połączyć siły i grać razem w jednej Gildii, w jednym Zespole, w jednej Grupie, w jednej Drużynie, w jednej Organizacji Polskie Orły.
Ta, tutaj, obecna, na tej platformie, witrynie, forma wirtualnych kontaktów, gry i walki jest wspaniałym, życiowym, wielostronnym, realnym sprawdzianem.

Jeżeli tego nie zrobimy to, nie przetrwamy, nie zwyciężymy, nie osiągniemy naszego wspólnego lub podobnego celu.
Jeżeli tego nie zrobimy to, lepiej się poddać i wycofać z tej gry, lepiej od razu stać się niewolnikiem i/lub umrzeć moralnie, etycznie, społecznie, fizycznie.

Wniosek: Szukam i razem szukamy jednocześnie do naszego grona znajomych, do naszej Gildii, do naszego Zespołu, do naszej Grupy, do naszej Drużyny, do naszej Organizacji Polskie Orły, osób właściwych, odważnych, myślących, oddanych dla celu sprawy zarówno w życiu wirtualnym, jak i w życiu realnym.

Wszystko jest ważne, ale Sztuka Świadomości i Sztuka Mądrości polega ogólnie na dokonywaniu wyborów, a w szczególności na dokonywaniu wyboru między tym, co ważne, a tym, co ważniejsze, a tym, co najważniejsze jest na ten moment, na tą chwilę.

Nie można jednocześnie być w dwóch Gildiach, w dwóch Zespołach, w dwóch Grupach, w dwóch Drużynach, w dwóch Organizacjach i jednocześnie grać na jednym, tym samym froncie, po dwóch różnych, przeciwstawnych, wrogich stronach.

W tym stanie rzeczy, pomyśl i dokonaj wyboru, razem czy osobno, w naszym czy w innym gronie znajomych, w naszej czy w innej Gildii, w naszym czy w innym Zespole, w naszej czy w innej Grupie, w naszej czy w innej Drużynie, w naszej czy w innej Organizacji, bo mój wybór jest prosty, zadeklarowany, taki: jestem razem z Polskimi Orłami w Organizacji Polskie Orły.

Respektujemy poglądy i prawa innych, tak samo jak żądamy od innych respektowania naszych poglądów i praw.

Zarówno w wirtualnych, jak i realnych kontaktach jest pięć formalnych, zadeklarowanych relacji z Organizacją Polskie Orły, tj. cztery formy współpracy: zadeklarowany partner, zadeklarowany uczestnik, zadeklarowany kandydat na członka, zadeklarowany członek oraz piąta relacja to zadeklarowany konkurent, przeciwnik, wróg.

Dokonaj wyboru jednej z pięciu zadeklarowanej relacji z Organizacją Polskie Orły.
Formalne potwierdzenie, wybranej przez Ciebie, zadeklarowanej relacji z Organizacją Polskie Orły zgłoś, przekaż, wyślij jednocześnie tu i na e-mail: stanmocy@gmail.com

W wypadku, gdy Twoim wyborem jest jedna z czterech form współpracy z Organizacją Polskie Orły, wyślij na e-mail: stanmocy@gmail.com wiadomość, w której podaj szczegóły propozycji Twoich sposobów na realizację wybranej przez Ciebie formy współpracy z Organizacją Polskie Orły (nie podawaj tych propozycji tutaj).

Brak jakiejkolwiek reakcji i zadeklarowanej relacji jest najgorszy, bo już lepiej mieć kontakty z zadeklarowanym wrogiem, niż z zakamuflowanym trollem, zdrajcą, niezdecydowanym lemingiem (nazwa „lemingi” pochodzi od gryzoni, które rzekomo popełniają masowo samobójstwa), tj. osobą która nie potrafi samodzielnie myśleć bez pomocy mainstreamowych mediów, która bezkrytycznie przyjmuje podawaną informację, bezrozumnie konsumuje informacje medialne i daje się duraczyć, propagandzie wodzić za nos, swój, jak i całego stada. A fakt ten równoważny jest w skutkach z wykluczeniem takiej osoby naszego grona.

PILNIE wypełnij i odeślij druk „OŚWIADCZENIE – FORMULARZ KONTAKTOWY (obowiązkowy w Nowej Normalności)”.
Przekaż dalej
Motto i Deklarację Polskich Orłów w Nowej Normalności z dnia 08 grudnia 2020 roku wraz z drukiem „OŚWIADCZENIE – FORMULARZ KONTAKTOWY (obowiązkowy w Nowej Normalności)” do wypełnienia i odesłania.

NOWA NORMALNOŚĆ
W dniu 6 kwietnia 2020 roku, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Premiera Mateusza Morawieckiego, (który powiedział: „zapomnijcie o dawnym życiu, bo świat już nie wróci do tego stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu”), został oficjalnie ogłoszony i już potwierdzającymi faktami wprowadzony, nowy stan rzeczy, Nowa Normalność, tj. Nowe Niewolnictwo, tj. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order) i w różnych formach trwa wojna międzyludzka.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że "mózg to nie mydło, nie ubędzie go, gdy się go użyje", a ponieważ każdy posiada mózg, ale niektórzy go nie używają, podobnie jak mydła, dlatego każdy musi posiadać świadomość tego, że:
w dniu 6 kwietnia 2020 roku, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Premiera Mateusza Morawieckiego, (który powiedział: „zapomnijcie o dawnym życiu, bo świat już nie wróci do tego stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu”), został oficjalnie ogłoszony i już potwierdzającymi faktami wprowadzony, nowy stan rzeczy, Nowa Normalność, tj. Nowe Niewolnictwo, tj. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order) i w różnych formach trwa wojna międzyludzka.
A fakty te, równoważne są w skutkach z więzieniem, niewolnictwem lub śmiercią większej części populacji ludzkiej, czyli z koniecznością tworzącą obowiązek indywidualnego, osobistego określenia się przez każdą osobę, że czynnie lub biernie akceptuje ten stan rzeczy lub, że aktywnie przeciwdziała temu stanowi rzeczy.
W związku z powyższym, wypełniając obowiązek, uprzejmie zawiadamiam, iż przeze mnie została podjęta następująca decyzja wyboru:
- czynnie lub biernie akceptuję ten stan rzeczy: NIE.
- aktywnie przeciwdziałam temu stanowi rzeczy: TAK.
W związku z powyższym, wypełniając obowiązek, oświadczam, że:
- nie zgadzam się i odmawiam współpracy z organizacją ROO RWW Polskie Orły: NIE.
- zgadzam się i deklaruję współpracę z organizacją ROO RWW Polskie Orły: TAK.


"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E10 Sezon 1 z 4. Odcinek 10 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Studencka Niezależna Organizacja Studenci Polskie Orły

Studencka Niezależna Organizacja Studenci Polskie Orły, działa w ramach Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Studencka Niezależna Organizacja Studenci Polskie Orły reprezentuje interesy i walczy o prawa pojedyńczego studenta i wszystkich studentów.
Jest jedyną organizacja, która walczy o prawa wszystkich studentów i pojedyńczego studenta.
Organizuje studenckie, integracyjne, kulturalne, naukowe, rozrywkowe, wartościowe, charytatywne SPOTKANIA, DZIAŁANIA, AKCJE, m.in. z okazji pokazywania, że jesteśmy dumni z miana „Studenci Polskie Orły” w mieście Łodzi.
Studenci Polskie Orły nigdy nie poddają się w walce o swoje prawa, nie pozwalają się duraczyć i oszukiwać.
Organizacja prezentuje najnowsze materiały o patologicznym działaniu uczelni i osób, zwanych społeczne korona-wirusy.
Oto dowody walki Studentów - Polskich Orłów o prawa studentów:Polskie Orły uprzejmie, wszystkim osobom, koleżankom i kolegom, studentkom i studentom roku zerowego, które zostały przyjęte na studia na wszystkich uczelniach i wydziałach, z radością serdecznie gratulują.

Rozpoczęcie studenckiego roku akademickiego jest tylko jednym z wielu wspaniałych powodów i momentów do zaproszenia wszystkich studentów, ze wszystkich uczelni i wydziałów, wspierających Polskie Orły, na studenckie spotkania Polskich Orłów i spontaniczne IMPREZKI z piwkiem, integracyjne, kulturalne, naukowe, rozrywkowe, wartościowe, charytatywne, z okazji pokazywania, że jesteśmy dumni z miana „Studenci Polskie Orły” w mieście Łodzi.

Podstawowe jednostki organizacyjne organizacji to: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Według ogólnej zasady, spotkania Polskich Orłów w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, organizujemy zgodnie z harmonogramem, cotygodniowo, w każdą sobotę, w godzinach od 18:00 do 22:00.

Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniami i IMPREZKAMI oraz chętne na piwko, uprzejmie prosimy o kontakt i rejestrację na profilu Janusz Rutkowski (Orzeł - Komandos) na Facebooku https://www.facebook.com/janusz.rutkowski.228840 lub na e-mail: stanmocy@gmail.com
W formularzu należy podać imię, nazwisko, e-mail, telefon, wpłaconą kwotę darowizny.
Wszyscy, którzy dokonają wpłaty darowizny na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów są mile widziani.
Również, mile widziane są zgłoszenia propozycji terminów i miejsc odbywania spotkań oraz propozycje różnych innych inicjatyw i ofert.
Osoby, które dokonają rejestracji na „IMPREZKĘ z piwkiem”, zostaną poinformowane o terminie i miejscu „IMPREZKI z piwkiem”.
Formularz Kontaktowy wyślij na: stanmocy@gmail.com


"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E11 Sezon 1 z 4. Odcinek 11 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
PROKLAMACJA Polskich Orłów z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Plan natychmiastowego działania na okres lat 2020 – 2023.
Hej! Kto Polak! Natychmiast inwestuj w Polskie Orły!
Natychmiastowa MOBILIZACJA narodowego potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polaków w obronie Narodu i Państwa Polskiego pod skrzydłami Polskich Orłów.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E12 Sezon 1 z 4. Odcinek 12 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S01E13 Sezon 1 z 4. Odcinek 13 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E01 Sezon 2 z 4. Odcinek 14 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E02 Sezon 2 z 4. Odcinek 15 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


Tak się robi rewolucję! Oto 4 etapy wojny informacyjnej, która zmiotła pół świata.
Na którym etapie jest Polska i kto rozgrywa uliczne protesty?

10 sierpnia 2020 roku

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E03 Sezon 2 z 4. Odcinek 16 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


PROKLAMACJA mobilizacji Polskiego Narodu w czasie politycznej wojny.
WEZWANIE Polskich Patriotów, Polskich Orłów
do natychmiastowego zjednoczenia się Polskiego Narodu i działania w czasie politycznej wojny,
a nie czekania do następnych wyborów za trzy lata.
Łódź, 1 sierpnia 2020 roku.

Czy potrafimy, tu i teraz, w czasie politycznej wojny, natychmiast zjednoczyć się, jako Polski Naród? Dlaczego organizacja Polskich Orłów, reprezentująca polskie interesy, koniecznie musi natychmiast rozwinąć się i przejąć władzę samorządową na wszystkich szczeblach w Polsce?
Krótkie uzasadnienie konieczności, w czasie politycznej wojny, mobilizacji i natychmiastowego zjednoczenia się Polskiego Narodu, natychmiastowego inwestowania w Polskie Orły, rozwoju organizacji Polskich Orłów i przejęcia władzy samorządowej na wszystkich szczeblach w Polsce przez Polskie Orły.

W wielu wymiarach, m.in. majętności i suwerenności Narodu Polskiego, czas spokoju, obojętności, neutralności, bezczynności dla Polaków już się skończył.
Obecnie żyjemy w czasie politycznej wojny. To jest czas największego zagrożenia, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku.
Ten czas politycznej wojny, to jest czas:
- na mobilizację i natychmiastowe zjednoczenie się Narodu Polskiego,
- na odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego i gospodarczego Polaków,
- na wyjście z kryzysu moralnego,
- kiedy z powrotem, na nowo zaczniemy szanować swoją historię Polski, swoją tożsamość Polaka, swoją Ojczyznę - Polskę,
- kiedy zrozumiemy, że szacunek i miłość do Ojczyzny – Polski, patriotyzm, to nie jest nacjonalizm, tylko powinność, obowiązek, tak jak szanujemy swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków, pradziadków,
- kiedy zaczniemy szanować siebie jako Naród Polski,
- kiedy na nowo uwierzymy, że potrafimy wyciągać wnioski z naszej historii Polski,
- kiedy zwycięży w nas wolna wola utrzymania państwa Polskiego z pobudek idealistycznych i pragmatycznych.

Wielu różnych publicystów, redaktorów, polityków twierdzi, że obecnie żyjemy w czasie politycznej wojny, która się przewala przez nasz nieszczęśliwy kraj, no i dobrze by było, by pokazać wszystkie aspekty tej wojny, zawsze prowadzące do odkrycia tej prawdy, którą liczni lewaccy macherzy politycznej poprawności starają się ukryć przed mniej wartościowym, gorszym, polskim narodem tubylczym, skrycie manipulując nim dla osiągania korzyści politycznych, materialnych i ideologicznych w postaci doprowadzania go do stanu bezbronności. No i przede wszystkim wypada zdefiniować i pokazać strony wojujące, a także kwestie kryzysu moralnego, a na tle kryzysu przywództwa w ogóle, również kryzysu przywództwa moralnego.

Na polskiej scenie politycznej są, Polską rotacyjnie rządzą, no i ze sobą wojują trzy stronnictwa:
- Ruskie, - Pruskie i - Amerykańsko-Żydowskie.

Zaczęło się to pod koniec drugiej połowy lat osiemdziesiątych i trwa do dnia dzisiejszego – bo powstałe w tamtych czasach zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii.
Mamy bowiem u nas zjawisko dziedziczenia pozycji społecznej, zgodnie z którym dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci reżyserów – reżyserami, dzieci piosenkarzy – piosenkarzami, dzieci sędziów – sędziami, oczywiście niezawisłymi, jakże by inaczej, no a dzieci konfidentów – konfidentami, bo to przecież taki sam zawód jak każdy inny.

Obecnie zaciekle wojuje Stronnictwo Pruskie ze Stronnictwem Amerykańsko-Żydowskim, które nieustannie ostrzą zęby na nasz kraj.
Stronnictwo Ruskie zepchnięte jest do głębokiej defensywy, na margines, chociaż jest nadal, no bo tak całkiem wypchnąć z polskiej sceny politycznej jego nie można.

Te trzy polityczne stronnictwa reprezentują interesy ruskie, interesy pruskie i interesy amerykańsko-żydowskie.
Ich przedstawiciele (agenci) są rozlokowani i działają we wszystkich partiach politycznych, a w tym reprezentowanych w Sejmie RP i w instytucjach władzy.

Polska scena polityczna zdominowana została przez dwie antagonistyczne partie:
1) obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm i
2) obóz zdrady i zaprzaństwa,
które w miarę kontynuowania politycznej wojny w Polsce będą wchłaniały albo eliminowały zalążki każdej alternatywy.
Bo zarówno w interesie płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, jak i uczestników obozu zdrady i zaprzaństwa leży, by ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się żadna polityczna alternatywa.

Niestety, brak nam Stronnictwa Polskiego, które zatrzyma postępujące szaleństwo.
Problemem polskiej sceny politycznej jest to, że nie ma Stronnictwa Polskiego. Niestety, brak nam stronnictwa polskiego, tzn. brak jest politycznego stronnictwa reprezentującego interesy polskie. Na scenie politycznej Polski, nikt skutecznie nie reprezentuje interesów Polaków i Polski. Obecnie, żadna siła polityczna w Sejmie RP nie jest czysto polska i nie działa w czystych polskich interesach.

No, ale to można teraz zbudować na bazie organizacji Polskich Orłów, trzeba tylko zmobilizować cały Naród Polski do natychmiastowego zjednoczenia się wokół Polskich Orłów, inwestowania w Polskie Orły, rozwoju struktur organizacji Polskich Orłów na obszarze całego kraju i przejęcia władzy samorządowej na wszystkich szczeblach w Polsce przez Polskie Orły.

Kryzys moralny ma głęboki i szeroki, wielopłaszczyznowy wymiar.

Część hierarchii kościoła rzymsko-katolickiego organizuje dni judaizmu, które sugerują, że nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez judaizmu. No to jak nie można zrozumieć, tylko trzeba się podpierać rozmaitymi religiami-protezami, no to, co to chrześcijaństwo jest w ogóle warte?
Metropolita Łódzki arcybiskup Ryś w rozmowie z jakimś rabinem powiedział, że żadna religia nie może rościć sobie pretensji do prawdy. Od razu trzeba sobie postawić pytanie: To, co w takim razie głosi, przepowiada kościół rzymsko-katolicki, skoro nie mamy pewności, czy to co głosi jest prawdą?
To jest właśnie jeden z przykładów kryzysu przywództwa moralnego.

Obecnie, co możemy na bieżąco obserwować, w Europie i Stanach Zjednoczonych prowadzona jest rewolucja komunistyczna i to w pełnym natarciu, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawy, niestety. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to dlatego, że ta rewolucja obecnie jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali.
Bo myśmy poznali strategię bolszewicką, ale to nie jest jedyna strategia. Są i alternatywne.

Strategia bolszewicka się składała z trzech elementów:
– Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych. – Masowego terroru. – Masowego duraczenia.
Przyniosła rezultaty – przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. Obecnie więc, odstąpiono od tej strategii i rewolucja jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, zaproponował włoski komunista Antonio Gramsci. On uznał, że Marks się pomylił, że Marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, która w działaniach politycznych przekłada się właśnie na strategię bolszewicką, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa.

Dlatego, Gramsci uznał, że głównym czynnikiem alienującym człowieka, tzn. trzymającym go w niewoli, nie jest wcale przemoc, czy stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna.
Zatem Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej trzeba uczynić sferę ludzkiej świadomości, czyli kulturę. W związku z tym, w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady:
– państwowego monopolu edukacyjnego, – mediów, – przemysłu rozrywkowego.

Otóż wiele wskazuje na to, że proces duraczenia ostatnio się w naszym nieszczęśliwym kraju nasila się między innymi za sprawą mediów głównego nurtu.
Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia:
„na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”.

Jednym z objawów tego duraczenia jest przyzwyczajanie ludzi do przeciwnego znaczenia słów, czy określeń.
Na przykład - wolność słowa, czy tolerancja. Kiedyś tolerancja oznaczała cierpliwe znoszenie czegoś, co jest wstrętne, szkodliwe, albo niebezpieczne - ze względu na jakąś wyższą rację.
Dzisiaj nowa formacja totalniaków usiłuje narzucić przekonanie, że tolerancja, to akceptacja - na przykład sodomitów i gomorytów, albo konfidentów w charakterze autorytetów moralnych.
Z kolei wolność słowa oznacza, według tych totalniaków, uświadomienie sobie konieczności coraz to nowych ograniczeń swobody wypowiedzi.
Ograniczenia te przyjmują postać tematów tabu, których albo nie wolno w ogóle publicznie poruszać, albo tylko w zatwierdzony przez totalniaków sposób - ale również postać tak zwanych „kłamstw” - już to w postaci „kłamstwa oświęcimskiego”, już to „kłamstwa wałęsowskiego”, albo „kłamstwa smoleńskiego”.
A przecież tylko patrzeć, jak pojawi się największy, uniwersalny knebel w postaci „mowy nienawiści”, którą można będzie objąć wszystko, co nie spodoba się totalniakom.

Narzędzia terroru są stworzone. Wystarczy przejrzeć ustawodawstwo. Ale nie są stosowane na skalę masową.
Dlatego, że duraczenie przynosi znakomite rezultaty. I drugi powód to jest taki, o którym Machiavelli wspominał w traktacie o sprawowaniu władzy pt. „Książę”, pisząc, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. No to się nie stosuje, bo duraczenie przynosi rezultaty.
A stosunki własnościowe same się ukształtują.

Strategia rewolucji komunistycznej się zmienia, natomiast cel się nie zmienia.

Pierwszym celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego, który tym się różni od normalnego człowieka, że wyrzekł się wolnej woli. No i w związku z tym, człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów, a on już tej umiejętności się wyrzekł.

Drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie ludziom sowieckim sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć, w postaci państwa totalitarnego.

Państwo totalitarne m.in. tym się charakteryzuje, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. No to likwiduje władzę rodzicielską, władzę religijną, władzę właściciela nad rzeczą. W rezultacie, jaka jest ewolucja ustawodawstwa w dziedzinie własności? Teraz, obecnie, własność staje się atrapą, podobną do orła wypchanego.
Atrapa to makieta lub przedmiot służący do oszukania obserwatora, imitacja; pojęcie odnoszone czasem do pojęć abstrakcyjnych.
Orzeł wypchany ma wszystko to samo, co i orzeł żywy. Ma dziób, skrzydła, szpony, ogon, wszystko, tyle, że nie lata. I coś takiego się dzieje.

Ta strategia, przy pozorach łagodności, jest groźniejsza, bo jest podstępna. Człowiek terroryzowany, to zdaje sobie sprawę z tego, no trudno nie zauważyć, że jest poddany terrorowi. Odczuwa to na własnej skórze. Natomiast człowiek zoperowany, to on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko jest naprawdę. Nie zdaje sobie sprawy, że żyje w rzeczywistości podstawionej. I to się realizuje.

Ta rewolucja dokonuje się przy wykorzystaniu instytucji Unii Europejskiej i instytucji państw członkowskich.
Narzucane są pewne standardy, pewne rozwiązania, które obliczone są na niszczenie organicznych więzi społecznych, żeby narody europejskie doprowadzić do stanu bezbronności.
A jak już zostaną doprowadzone do stanu bezbronności to poddać je bezlitosnej eksploatacji.

Nasze wnioski: Te osoby, które poddają się operacji komunistycznej, co tak chcą, no to, jak tak chcą, to tak będą mieli.
Ale te osoby muszą zejść Nam, z naszej drogi, bo My - Polscy Patrioci, Polskie Orły tak nie chcemy, My - Polscy Patrioci, Polskie Orły idziemy inną, własną drogą.

W związku z tym, że jesteśmy w głębokim kryzysie wielowymiarowym i atakowani przez wszystkich, czy powinniśmy iść na wojnę „z butelkami na czołgi”, czy lepiej, jako całe społeczeństwo, zrobimy mądrze, wycofując się z tego kursu wojennego, chcąc przeczekać okres nawałnicy, np. powstanie wielkopolskie wybuchło wtedy, kiedy była szansa wygrania?

Wielkopolanie spotkali się z bardzo dużą presją ze strony państwa pruskiego i broniąc się przed tą presją obmyślili skuteczne środki obrony, które potem umożliwiły nawet zbrojne wystąpienie.

Otóż, My – Polskie Orły w ten sposób podchodzimy do polityki:
- bez efekciarstwa,
- bez publicznych wystąpień, ulicznych manifestacji, zadym, publicznych burd z udziałem wielu osób, często brutalnych,
- ale też bez jakiegoś defetyzmu,
- skromie,
- ale z ogromną wiedzą, wiarą, mocą,
- skutecznymi środkami prawnymi,
- cierpliwie i metodycznie pewne cele realizujemy.

Wśród tych celów obywatelskich, politycznych najważniejsze są dwa: odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego i gospodarczego Polaków.

1. Odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego Polaków, czyli indywidualnego i narodowego potencjału świadomości i mądrości.

1) Pierwszy potencjał to świadomość i mądrość ogólna, pod hasłami: „Miej odwagę być mądrym”, „Mózg to nie mydło, nie ubędzie go, gdy się go użyje”.

2) Drugi potencjał to polska narodowa świadomość patriotyczna, to zrozumienie, że szacunek i miłość do Ojczyzny - Polski, patriotyzm, to nie jest nacjonalizm, tylko powinność, obowiązek, tak jak szanujemy swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków, pradziadków, a przy planowaniu celów, należy kierować się interesem i dobrem naszych dzieci, wnuków i wnuków naszych wnuków, w ramach interesów Narodu Polskiego i Polski.

2. Odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego Polaków, który dosyć szczelnie jest zablokowany przez trzy czynniki:

1) Wadliwy model ekonomiczny państwa, skonstruowany przez generała Kiszczaka w gronie osób zaufanych „okrągłego stołu”, jeszcze w roku 1989, nazywany „kapitalizm kompradorski”.
W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby a w szczególności - wywiad wojskowy z komunistycznym rodowodem. Sitwa ta, za pośrednictwem agentury nie tylko kontroluje kluczowe segmenty gospodarki z sektorem paliwowym i finansowym na czele, ale za pośrednictwem agentury w aparacie państwa i mediach zabezpiecza tę kontrolę nie tylko przed wszelką interwencją osób niepowołanych, ale również - przed wtargnięciem niepowołanych osób na obszar zastrzeżony dla sitwy. Dlatego też agentury w strukturach państwa, ani w społecznych kręgach opiniotwórczych za żadne skarby nie tylko wyeliminować, ale nawet ujawnić nie można.

Z tego punktu widzenia niezwykle pouczający jest głośny w Polsce przypadek pana Romana Kluski, który nie tylko przeborował sobie dostęp do rynku, ale również odniósł na nim spektakularny sukces. Wtedy okazało się, że on do żadnej sitwy nie należy, że w tym segmencie rynku jest intruzem - więc został natychmiast stamtąd wyciśnięty - ale nie przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, który - co się okazało w ciągu następnych 10 lat - złamał wszystkie prawa przez siebie ustanowione!

Kapitalizm kompradorski jest szkodliwy zarówno ze względu na interes narodowy, jak i interes państwowy.
Trzeba jak najszybciej zlikwidować model politycznego kapitalizmu kompradorskiego i zastąpić go zwyczajnym kapitalizmem. Jest to konieczne ze względu na interes narodowy i państwowy. Jest to możliwe technicznie, bo wymaga zmiany prawa.
Natomiast jest to bardzo trudne, a kto wie, czy w ogóle możliwe politycznie. Rzecz w tym, że razwiedka, będąca głównym beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego, od połowy lat 80-tych ma w naszym nieszczęśliwym kraju władzę polityczną. Zatem tylko ona mogłaby dokonać tej operacji.
Jakże jednak ma ją przeprowadzić, jakże ma likwidować kapitalizm kompradorski, skoro ciągnie z niego grubą rentę?

I kto wie, czy nie to właśnie jest naszym największym problemem politycznym?

2) Postępującą biurokratyzację państwa, wadliwy system służby cywilnej, wadliwy system funkcjonowania funkcjonariuszy publicznych, wadliwy system sądownictwa.
Biurokratyzacja państwa cały czas trwa, niezależnie od tego, kto rządzi.

3) Niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku, który wrócił do realizacji w po 1 maja 2004 roku, kiedy nastąpił anszlus ośmiu państw środkowo-europejskich do Unii Europy.
Polska jest członkiem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest przedsięwzięciem, którego Niemcy były i są politycznym kierownikiem.
Projekt Mitteleuropa to polityczny program będący celem wojennym Niemiec podczas I wojny światowej, zakładający dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową i jej eksploatację przez Niemcy, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz stopniową germanizację ludów podbitych. Dotyczył powojennego urządzenia obszaru Europy południowo-wschodniej i przewidywał, że tam zostaną utworzone państwa pozornie niepodległe, a de facto, tak naprawdę, niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. Tak właśnie jest obecnie.

Na ten czynnik na razie wpływu nie mamy, chociaż, w przypadku realizacji Projektu Trójmorza, to on by stworzył szansę uwolnienia się od tych ograniczeń narzuconych państwom środkowej Europy przez projekt Mitteleuropa.

„Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, jakie bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska.”
Polska się do tego nie zastosowała, natomiast w ramach Unii Europejskiej dołączyła do bogatych krajów zachodnich. W rezultacie nastąpiła recepcja różnych rozwiązań, tzw. standardów europejskich, do prawa polskiego. Wskutek tej recepcji, Polska została zmuszona do tego, żeby zaczęła się zachowywać tak, jak by była bogatym krajem zachodnim. W rezultacie, wszystko, z dnia na dzień, przestało się u nas opłacać. Z tego, m.in., powodu, wejście Polski do UE było niekorzystne.

W Europie jest państwo - Szwajcaria, które nie należy do UE, bo nie chce. Było tam już pięć referendum i za każdym razem liczba przeciwników wejścia do Unii Europejskich rosła, więc szóstego nie robiono, żeby nie było 100% przeciwników. No tak, ale Szwajcaria jest bogatym krajem. No tak, ale została bogatym krajem, nie dlatego, że się gdzieś zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się rozsądnie rządzi. No to my też, nie liczmy na to, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak za Gierka, tylko się rządźmy rozsądnie, to się zbliżymy do poziomu Szwajcarii.
Niestety, większość obywateli jest zdania przeciwnego.

Obecność Polski w Unii Europejskiej była i jest potrzebna bardziej Niemcom niż Polakom, bo to sprawia, że Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa. Po 12 latach skutki tego są widoczne.

Co by było, gdybyśmy np. chcieli wyjść z Unii Europejskie? Wyjść, ale co dalej? Dalej możemy, albo nadal robić głupstwa i wtedy wyjście nam nic nie da. Albo przestać robić głupstwa i zacząć się rozsądnie rządzić. Nadzieja na to, że przestaniemy robić głupstwa jest nieduża. Nadal głupstwa mogą być robione i to jeszcze gorsze.
Polska nadal może popełniać głupstwa będąc w UE. To, czy jakieś państwo jest w Unii czy nie, to nie chroni, nie immunizuje, nie uodparnia tego państwa przed głupotą, więc nadal może.

Natomiast nieprawdziwa jest ocena, że obecność Polski w Unii, nie ma wpływu na politykę naszego państwa, bo ma ogromny wpływ. Można to stwierdzić na podstawie faktów w każdej dziedzinie, a nawet na podstawie statystyki, np. w pracach legislacyjnych na półrocze było 116 projektów ustaw, z tego 100 to były dyrektywy UE, a 16 to były nowelizacje posiadające certyfikat zgodności z prawem Unii Europejskiej. Unia Europejska ma decydujący wpływ na polskie prawo, bo ponad 80% prawa obowiązującego w Polsce pochodzi z Brukseli. Dlatego nie można mówić, że to nie ma znaczenia, bo to jest ogromny balast zniewolenia i odebrania suwerenności państwa.
Moglibyśmy od tego balastu się uwolnić i traktować jako wymierna korzyść.

Jeżeli nie odblokujemy tych dwóch narodowych potencjałów, tj. intelektualnego i gospodarczego, to nie mamy czego szukać!
To będzie tylko gadanie, pokrzykiwanie, narzekanie, bez żadnego pokrycia.
To tak, jak ktoś, kto kibicuje na meczu bokserskim: wykrzykuje, podskakuje, przytupuje, wymachuje rękami, ale wiadomo, że to nie on walczy i nie ma wpływu na wynik walki.
To oznacza, że ten kto narzeka, a nie walczy, to nie ma prawa narzekać, bowiem narzekając bez walki to tylko się ośmiesza, upokarza, kompromituje i irytuje tych, co walczą.

Jeżeli nie chcemy się skazać na taką upokarzającą rolę kibica na polskiej scenie politycznej, to musimy zacząć od początku, tzn. od stworzenia zalążka intelektualnej siły Narodu Polskiego, z wolą utrzymania Państwa Polskiego z pobudek idealistycznych i pragmatycznych, a następnie go wzmacniać i rozwijać.
Z takiej intelektualnej siły Narodu Polskiego mogą następnie powstać inne siły Państwa Polskiego, np. w postaci siły gospodarczej, militarnej, itd.

W Polsce toczy się polityczna woja, która ma szeroki, wielopłaszczyznowy wymiar.
W wojnie tej, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o wrogie przejęcie terytorium i państwowości polskiej, o zniewolenie Polaków, o dokonanie 6 (szóstego) rozbioru Polski, o zgrozo przy zaangażowaniu konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Zostało ujawnione prowadzenie tajnych rozmów i ustaleń między rządami Polski i USA w sprawie amerykańskiej ustawy 447 JUST, dotyczących majątkowych roszczeń amerykańskich organizacji żydowskich wobec Polski i Narodu Polskiego, które odbyły się m.in. 29 października 2018 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
Wbrew kłamliwym zapewnieniom Rządu PIS, ta amerykańska ustawa będzie w Polsce realizowana, zgodnie z oczekiwaniami strony żydowskiej i amerykańskiej, a polski Rząd w tajnych ustaleniach już na to przystał.

- Ze strony Żydów mamy do czynienia z usiłowaniem kradzieży zuchwałej.

- Ze strony imperium amerykańskiego mamy do czynienia z wymuszeniem rozbójniczym.
Amerykanie realizują to, co sobie założyli z Polską, realizują interesy amerykańskie, a nie polskie. Ambasador USA w Polsce Pani Georgette Mosbacher raczy pouczać polskich polityków, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć w swoim kraju.

- Natomiast ze strony polskiego rządu, prezydenta belwederskiego i wszystkich, wszystkich, którzy wdają się w te konspiracje, konspiracje przed Narodem Polskim, mamy do czynienia ze zdradą.
To już nie żadna teoria spiskowa. Notatka służbowa z 29 października 2018 roku, ujawniona przez redaktora Michalkiewicza, zaświadcza spiskową praktykę w naszych dziejach najnowszych.
Mamy tu do czynienia z kolaboracją i ze zdradą.
A zatem wszyscy, wszyscy którzy w tym spisku, w tej zmowie, na majętności i suwerenności Narodu Polskiego, uczestniczą są zdrajcami.

Zdrada powinna być przykładnie karana, a to powinno być i będzie zapisane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli chcecie Polacy doczekać się prawa i sprawiedliwości w tej sprawie, to koniecznie natychmiast inwestujcie w Polskie Orły i dołączcie do tworzenia wielkiej, jednolitej, polskiej siły, Polskich Patriotów, Polskich Orłów. My mówimy „NIE” roszczeniom żydowskim, bezzasadnym roszczeniom, wyciąganiu ręki po mienie bez spadkowe. Tym roszczeniom nie można w żaden sposób uczynić zadość, pozostając w granicach prawa cywilizowanego i stąd naciski pozaprawne, niecywilizowane, zakulisowe.

Niestety, może okazać się, że już w niedługim horyzoncie czasowym, w pewnym momencie, polski rząd, innemu państwu, pozwoli na zbyt wiele robić coś w Polsce.

Polska i Polacy zostali sprzedani, przez wszystkich kolaborantów i zdrajców, zarówno przez rząd, jak i przez opozycję.
Większość narodu nawet nie wie o co chodzi, a nawet nie chce wiedzieć. Po co wiedzieć, lepiej bezmyślnie iść jak stado baranów. To bezpieczne w ich mniemaniu i nie wymaga wysiłku.
Ale uwaga!
Za kilka lat się obudzicie jako biedni, ludzie na niższym poziomie niż drugiego sortu, jako trzecia kategoria, najmniej wartościowy, najgorszy, polski naród tubylczy, bez prawa do sprzeciwu. Będziecie płacić i płakać, wy i następne pokolenia. Sprzedajna elita będzie żyła w luksusie a reszta narodu-roboli-niewolników, będzie zapieprzała i biedowała.
Tak już było za rozbiorów, za żydokomuny. Tylko teraz będzie gorzej bo jarzmo olbrzymie.
Niemcy przez 55 lat spłacali Żydów na kwotę ok 40 mld $ a Polska ma im zapłacić 330 mld $.
Czyli przez najbliższe 454 lata będziemy żebrakami.

Po zrealizowaniu żydowskich roszeń i amerykańskich oczekiwań, środowiska żydowskie uzyskałyby w Polsce dominującą pozycję ekonomiczną, społeczną i polityczną, krótko mówiąc mielibyśmy szlachtę. A to oznacza, że Naród Polski we własnym kraju, choć już nie we własnym kraju, zostałby zepchnięty do trzeciej kategorii.
Pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kategorię stanowiliby kolaboranci, a reszta trzecią.

Dlatego to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku.

Jaka jest na to reakcja polskich władz, nie tylko obozu rządzącego, ale i nieprzejednanej opozycji?
Tą reakcją jest milczenie. Tą reakcją jest brak reakcji. A nawet gorzej niż brak reakcji, bo o tym jaki jest stosunek do tej sprawy mogliśmy się przekonać 19 lipca 2019 roku, kiedy to w Sejmie był głosowany projekt ustawy anty-roszczeniowej, który został odrzucony głosami PiS. Tylko 3 posłów PiS wyłamało się i głosowało za dalszym procedowaniem projektu tej ustawy. Opozycja wstrzymała się od głosu. Tylko posłowie Konfederacji i część posłów pozostałych klubów, ten projekt poparli. Oznacza to, że w Sejmie jest znikoma mniejszość chcących odwrócić to zagrożenie, ten proces zbrodniczy dla Polski i Polskiego Narodu.

Za co Polacy będą trzecią kategorią we własnym, choć już nie we własnym kraju?
Za swoją głupotę, że reprezentujący Polskę nie mówili głośno i dobitnie na arenie międzynarodowej prawdy o wojnie, współpracy Żydów z Niemcami, kłamstwie o Jedwabnym. Ich poprawność polityczna i unikanie narażania się Żydom będzie bardzo dużo nas kosztować. Ale my tych zdrajców wybraliśmy. Fakt ze ukryli swoje prawdziwe oblicze i oszukali Naród.

Ale Naród nie może cały czas tłumaczyć się niewiedzą.
Trzeba wziąć odpowiedzialność za los swój i Ojczyzny.
Trzeba natychmiast zacząć myśleć i działać.

Dlatego Polscy Patrioci, Polskie Orły natychmiast muszą temu przeciwdziałać, w sposób zorganizowany, m.in. przejąć władzę samorządową na wszystkich szczeblach, na terenie całego kraju, w Polsce.

Niestety, może się okazać, że w pewnym sensie były to nasze ostatnie wybory.

Prawdopodobnie mogą nastąpić nieodwracalne, makabryczne w skutkach, wydarzenia jednocześnie w trzech, różnych punktach świata, równoważne w skutkach z brakiem możliwości przeprowadzenia w Polsce wyborów za trzy lata.
Na pewno, kiedyś, po pewnym okresie, w dalszej perspektywie, wybory odbędą się, bo świat się nie skończy, ale część Polaków, być może, już ich nie doczeka.
Lepiej nabyć nawyk noszenia maseczek przy okazji koronawirusa.
Dlatego, koniecznie, Polacy muszą przystąpić do działania NATYCHMIAST, a nie czekać na następne wybory za trzy lata!
Godzina startu już minęła, ale każdy Polak, Polski Patriota, może i powinien do Nas, Polskich Orłów, natychmiast dołączyć, a im wcześniej, tym przybliża nasze zwycięstwo.

Jesteśmy w czasie wojny politycznej, w czasie natychmiastowego, konkretnego, zbiorowego, wspólnego, ale zdyscyplinowanego działania.
Stop destrukcji i anarchii.
W tym czasie i w tych warunkach, nie ma miejsca na niezdecydowanie, niesubordynację, destrukcję i anarchię.

Polskie Orły ogłaszają amnestię dla wszystkich politycznie zagubionych, uczciwych Polaków.

W ramach amnestii, wzywamy wszystkich Polskich Patriotów i każdego osobo Polskiego Patriotę, a w tym, w szczególności, pełniących jakąkolwiek funkcję, w jakichkolwiek władzach, organach samorządowych, instytucjach, na terenie całego kraju, do zgłaszania się i deklarowania, że od dziś nie będzie kolaborantem i zdrajcą Ojczyzny, interesów Polski i Polskiego Narodu, że będzie reprezentował polskie interesy Polski i Polskiego Narodu, że będzie w swoich działaniach lojalny wobec Polski i Narodu Polskiego.

Ci, którzy nie skorzystają z tej amnestii, a okażą się zdrajcami interesów Polski i Polskiego Narodu zostaną sprawiedliwie osądzeni.
Zdrada powinna być przykładnie karana, a to powinno być i będzie zapisane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Może, w końcu wielu z Was otworzy oczy na realny problem i największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku i natychmiast zmobilizuje się, zjednoczy z Polskimi Orłami i przystąpi do działania.
Może wolna wola utrzymania Państwa Polskiego, wśród Polaków, z pobudek idealistycznych i pragmatycznych, przyczyni się do tego.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E04 Sezon 2 z 4. Odcinek 17 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Obecna aktywność i działalność ROO RWW Polskie Orły na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej:

PROGRAM i PLAN DZIAŁANIA dla wszystkich POLAKÓW – POLSKICH PATRIOTÓW na najbliższy okres.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, (NIP: 7252296943), jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą działalności jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem finansowania i utrzymania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Misją i nadrzędnym celem organizacji non-profit jest prowadzenie aktywnej, publicznej działalności obywatelskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.
Organizacja non-profit Polskich Orłów, zwalcza antypolskie koronawirusy biologiczne i społeczne, patogeny biologiczne, patologie społeczne, zwalcza naruszanie praw i dóbr osobistych każdego Polaka i całego Polskiego Narodu, zwalcza naruszanie polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska, walczy z anarchią, z rozbiciem dzielnicowym państwa, z tworzeniem wewnętrznych instytucji, jako państw w państwie Rzeczpospolita Polska.

PLAN i ZADANIA dla wszystkich POLAKÓW – POLSKICH PATRIOTÓW na najbliższy okres:

1. Obecnie, na bieżąco, POLSKA i POLACY inwestują w POLSKIE ORŁY, ponieważ to jest inwestowanie w POLSKĘ i w POLSKI NARÓD.
Obecnie są najlepsze warunki do inwestowania, budowania i rozwijania organizacji non-profit Polskie Orły, ponieważ to jest jedyna, polska, patriotyczna, niezależna, oddolna siła społeczna integrująca wszystkich Polaków, działających na rzecz interesów silnego, polskiego narodu i państwa.
Polska wolna, silna, bogata, nowoczesna może istnieć i rozwijać się tylko z Polskimi Patriotami, Polskimi Orłami.

2. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy na rzecz organizacji ROO RWW Polskie Orły, wśród obywateli, wyborców, aktywną REKRUTACJĘ oraz REKOMENDUJEMY właściwe osoby, spełniające określone patriotyczne kwalifikacje do uzyskania następujących relacji z organizacją: Partner, Uczestnik, Kandydat na Członka, Członek Organizacji.

3. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, tworzymy struktury programowo-organizacyjne ROO RWW Polskie Orły, w celu merytorycznego przygotowania, wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów, do uczestnictwa w najbliższych wyborach oraz skorzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, w celu przejęcia przez Polskich Patriotów, Polskich Orłów władzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa.

4. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, tworzymy rezerwę kadrową wykwalifikowanych specjalistów, fachowców, ekspertów, w celu przejęcia, po wyborach, władzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa.

5. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy na rzecz organizacji ROO RWW Polskie Orły, wśród obywateli, wyborców, aktywną AKCJĘ UŚWIADAMIAJĄCĄ o KONIECZNOŚCI INWESTOWANIA w organizację non-profit ROO RWW Polskie Orły, ze względu na fakt, że tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym i obecnie jedynym, źródłem finansowania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Fakt ten równoważny jest w skutkach z koniecznością, powinnością, obowiązkiem każdego Polskiego Patrioty dokonywania wpłat z dopiskiem „darowizna” lub „składka członkowska”, na rzecz organizacji non-profit ROO RWW Polskie Orły.

Określ się:
- Kim jesteś dla organizacji?
- Jaki masz status w organizacji?
- Jakie masz relacje z organizacją?
- Czym jest organizacja dla Ciebie?

MIEJ ODWAGĘ, obecnie, na bieżąco, inwestować w swoją edukację, wiedzę, oświecenie, być mądrym patriotą, dołączyć do Polskich Orłów, dokonać na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów, zgłoszenia i wpłaty z dopiskiem „darowizna” lub „składka członkowska”.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem utrzymania organizacji non-profit ROO RWW Polskie Orły.

Dane kontaktowe i do wpłat:
Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22.
Tel. (+48) 731 915 338.
E-mail: stanmocy@gmail.com
Website: www.stanmocy.com
NIP: 7252296943.
Wpłaty składek członkowskich i darowizny w złotych polskich należy dokonać na rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757, lub
blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

6. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy aktywną, publiczną działalność obywatelską, we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.

Odpowiedz na pytania:
- Skąd przychodzimy?
- Kim jesteśmy?
- Dokąd zmierzamy?

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E05 Sezon 2 z 4. Odcinek 18 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E06 Sezon 2 z 4. Odcinek 19 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E07 Sezon 2 z 4. Odcinek 20 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel.
Niezdolność do takiej miłości – to dla mnie grzech pierworodny, z którego rodzą się wszystkie inne grzechy."

- Anthony Quinn

Powyższe słowa Anthony Quinna i stanowisko redakcji tego portalu, nie uwzględniają praktykujących zboczeńców seksualnych, piewców seksualnych dewiacji, sodomitów i gomorytów, znanych jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe.

Do tych, którzy określają się skrótem LGBT.
Tak, oczywiście macie rację, nie jesteście ideologią, bo z całą pewnością jesteście praktykującymi zboczeńcami seksualnymi, piewcami seksualnych dewiacji, jesteście po prostu lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi i transpłciowymi, [z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, skrót LGBT], a fakt ten równoważny jest w skutkach z takim faktem, że jesteście ludźmi odbiegającymi od naturalnej normy biologicznej, czyli nie tylko nie jesteście żadną ideologią, ale nawet nie jesteście normalnymi ludźmi.


"Poprzez oświecenie i doskonalenie moralne, poprzez najbardziej subtelne i niezawodne metody, stawiamy sobie za cel uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi, szerzenie oświaty i propagowanie idei oświeceniowych, walkę z przesądami i ignorancją, z anarchią, zwycięstwo cnoty i mądrości nad głupotą i nikczemnością.
Dokonywać będziemy najważniejszych odkryć we wszelkich dziedzinach nauki.
Wykształcać będziemy dążenia do szlachetności i wielkości.
Zapewnimy niezawodną nagrodę za osiągnięcie całkowitej doskonałości na tym świecie, które uchroni nas przed prześladowaniami, złym losem i opresją, a nadto zwiąże ręce despotyzmom we wszelkich możliwych formach.
Wiedza oświeceniowa nie oznacza znajomości rzeczy abstrakcyjnych, które napawają ducha niepotrzebną dumą, ale znajomości rzeczy praktycznych, które czynią ludzi lepszymi. Chodzi tylko i wyłącznie o edukację, ale nie w sferze deklaratywnej, lecz poprzez faworyzowanie i nagradzanie cnoty. Osiągniemy całkowitą doskonałość."
- Adam Weishaupt

Wciąż aktualne. Żądanie od Rzeczpospolitej Polskiej, p.t.: "Kocham Polskę, dlatego napraw grzech pierworodny".
Rzeczpospolita Polska jest piękna, dzika i krwawa, nie jest państwem prawa i sprawiedliwości, jest dziką dżunglą drapieżnych ludo-zwierząt pożerających się nawzajem?

Państwo Rzeczpospolita Polska, dla zwykłago obywatela na najniższym szczeblu hierarchii społecznej, funkcjonuje patologicznie, czyli państwo prawa i sprawiedliwości nie istnieje, bo morduje prawo i sprawiedliwość i obywateli, stosując do tego dwie metody sprawowania władzy, tj.:

1. Pierwsza metoda. "Metoda Derek Chauvin". Przeznaczona jest dla funkcjonariuszy publicznych. Polega ona na tym, że oficjalnie, zgodnie z prawem, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, funkcjonariusze publiczni mogą mataczyć, oszukiwać, mordować zwykłych obywateli. Jeśli zastosują należytą ostrożność, np. obywatel nie nagra video z ich udziałem na gorącym uczynku, to nigdy nie zostaną ukarani.

2. Druga metoda. "Metoda George Floyd". Przeznaczona jest dla zwykłaych obywateli. Polega ona na tym, że obywatel, aż do swojej śmierci, w sposób bezsiłowy prosi, błaga, woła o pomoc, o ratunek, o to, aby władza go nie zabijała. Metoda ta dla obywatela jest bezskuteczna, bo władza nie słucha obywatela, tylko coraz bardziej go dusi, aż w końcu go zabija, morduje. Władza uważa, że obywatel może tylko tą bezsiłową metodą dochodzić się swoich praw, mimo, że nie przynosi ona skutku dla obywatela. Metoda ta równoważna jest w skutkach ze śmiercią obywatela. W wypadku, gdyby obywatel ośmielił się zastosować inną metodę, np. siłową, to natychmiast zostanie uznany za wroga władzy i zostaje oficjalnie, zgodnie z prawem, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, unicestwiony przez funkcjonariuszy publicznych.

- Czy rządzili i rządzą nami oszuści i zdrajcy, czy idioci, którzy mordowali i mordują prawo i sprawiedliwość i obywateli?
I jedni, i drudzy!
- Kto jest odpowiedzialny i winny za taki stan rzeczy?
Ci, co dali im władzę, czyli naiwni wyborcy - niewolnicy, są współwinni ich zbrodni.
Ci, co sprawują władzę i ustanawiają patologiczne, zbrodnicze prawo.
Ci, co stosują, wykonują patologiczne, zbrodnicze prawo, czyli funkcjonariusze publiczni.

- Jeśli bezsiłowe wołanie o ratunek, "Metodą George Floyd", nie odnosi skutku, to jakie inne działanie będzie skuteczne?
- Policja i prokuratura nie ścigą sprawców. Sądy wydają wyroki "śmierci" na niewinnych.
- Zatem, nie można dziwić się ludziom, którzy nie rządzą, lecz walczą o życie, o przetrwanie, o sprawiedliwość ludzką, jeśli władza, rękoma funkcjonariuszy publicznich, chce ich zniewolić, wymordować, eksterminować, unicestwić.
Czy jest rozwiązanie tego patologicznego stanu rzeczy?
Tak, jest takie rozwiązanie:
- Sprawcy (posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze publiczni i inni) muszą ponieść taką samą karę za usiłowanie (nawet nieudolne), jak za sprawstwo, m.in. za stowrzenie patologicznego, zbrodniczego prawa i za jego stosowanie!

Wciąż aktualne moje żądania od Rzeczpospolitej Polskiej, p.t.: "Kocham Polskę, dlatego napraw grzech pierworodny".
- Stosuję "Metodę George Floyd" i wołam: Nie mogę oddychać. Nie mogę oddychać. Oni mnie stopniowo usiłują zabić! Od dawna wołam o ratunek i nic.
- Zamordowali moją ś.p. matkę, a teraz usiłują mnie zabić.
- Żądam: Oddania zrabowanego majątku, a w tym mieszkania.
- Żądam: Wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie moich praw i dóbr osobistych, za doznane krzywdy, a w tym za zamordowanie mojej ś.p. matki.
- Żądam: Ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in.
sędziów, prokuratorów, policjantów.
- Żądam: Zlikwidowania bezkarnych i bogatych "bogów" oraz patologicznego, morderczego, niewolniczego prawa.
- Na wszystkich winnych tego patologicznego stanu rzeczy "Rzucam Klątwę".
- Na to nie ma przedawnienia! - Za to nie ma rozgrzeszenia! - Za to nie ma wybaczenia!

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E08 Sezon 2 z 4. Odcinek 21 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Oto przykład działalności funkcjonariuszy publicznich.
Oficjalnie, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, funkcjonariusze publiczni mordują zwykłych obywateli.

W dniu 25 maja 2020 r., w miejscowości Minneapolis, w stanie Minnesota, USA, oficjalnie, w biały dzień, na ulicy, na oczach wszystkich, czterech funkcjonariuszy publicznych zamordowało obywatela George'a Floyda, który przez śmiercią prosił: "Nie mogę oddychać" "Proszę" "Nie mogę oddychać" "Proszę" "Nie zabijajcie mnie" "Proszę".

Funkcjonariusz publiczny Derek Chauvin - w biały dzień, na ulicy, na oczach innych obywateli, naciskając kolanem na szyję, dusił obywatela przez 8 minut i 46 sekund, z czego przez 2 minuty i 53 sekundy zamordowany denat już nie żył.
Funkcjonariusz publiczny Alexander Kueng - trzymał obywatela za plecy podczas mordowania.
Funkcjonariusz publiczny Thomas Lane - trzymał obywatela za nogi podczas mordowania.
Funkcjonariusz publiczny Tou Thao - przyglądał się czynnościom mordowania i odganiał innych obywateli, którzy żądali pomocy dla mordowanego obywatela.

Śmierć denata następiła na "wiele minut" przed przyjazdem karetki.
George Floyd zmarł na wiele minut przed przyjazdem karetki, która zabrała go do szpitala. Ratownicy próbowali reanimować pacjenta w karetce, jednak nie udało im się już przywrócić mu pulsu. Doszło do zatrzymania akcji serca. Użyto defibrylatora, jednak bez skutku. George Floyd zmarł, zanim położono go na nosze i przetransportowano do szpitala.

Funkcjonariusz publiczny Derek Chauvin ma postawiony zarzut dopuszczenia się morderstwa drugiego stopnia.
Trzej funkcjonariusze publiczni: Alexander Kueng, Thomas Lane, Tou Thao mają postawione zarzuty udzielenia pomocy w morderstwie i nakłaniania do niego.

Po śmierci George'a Floyda przez USA i cały świat, również w Polsce, przetoczyła się fala protestów i wciąż nie widać ich końca.
Podczas zamieszek aresztowano tysiące osób, a wielu policjantów i demonstrujących zostało rannych. Zginęło też co najmniej pięć osób. Wśród nich jest 53-letni David McAtee, który został zastrzelony przez policję podczas zamieszek w Louisville.

Winni tych morderstw są również wszyscy Ci, których nie widać, a którzy rządzą i decydują, czyli ...

American law and justice and where is Polish law and justice? Amerykańskie prawo i sprawiedliwość, a gdzie jest polskie prawo i sprawiedliwość?
Również w Rzeczpospolitej Polskiej żądam ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów.

"Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów,
Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwo Polskiego Narodu"
"Braterstwo Polskich Patriotów" "Braterstwo Polskich Orłów" "Braterstwo Orła" "Braterstwo Oświeconych Nowych Iluminatów XXI wieku" "Braterstwo Mądrości Węża z Eridu Pierwszego Miasta na Ziemi w Sumerze"
"Braterstwo Naukowe Inżyniera Enki z Nibiru" "Braterstwo Przodków z Nibiru 12 Planety Układu Słonecznego"

Organizacja non-profit, zwalcza antypolskie koronawirusy, patogeny biologiczne, patologie społeczne, naruszanie praw Polaków i polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska. NIP: 7252296943. Wpłaty składek członkowskich, darowizn i inne w złotych na rachunki bankowe: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757, lub blikiem na telefon: (+48) 731 915 338. Zgłoszenia, zapisy, kontakt: 90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731 915 338. E-mail: stanmocy@gmail.com

Pouczenie! - Ten serwis publicystyczny jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla osób pełnoletnich, tzn. które ukończyły 18 lat, aktualnych członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów organizacji, tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we właściwej formie, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z zaleceniem, że z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia serwisu przez pozostałe osoby.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski
– Przewodniczący. Coach. Szef Akademii Sztuki. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi.

Janusz Rutkowski (pseudonim: Janusz Orzeł-Komandos) - polski patriota i publicysta. Kreator i działacz społeczny. Założyciel i przewodniczący podmiotu gospodarki narodowej, obywatelskiej organizacji non-profit pod nazwą "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów". Założyciel i redaktor naczelny obywatelskiego serwisu publicystycznego pod nazwą "ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19". Założyciel, coach, szef Akademii Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu Życia i Prawdziwego Rozwoju Ludzkości. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Zagorzały zwolennik i kreator konsekwentnej, radykalnej, praktycznej walki z patogenami biologicznymi i patologiami społecznymi. Wolny, mądry "Polski Orzeł", zrodzony na planecie Ziemia, a jego przodkowie pochodzą z planety Nibiru, tj. z 12 planety w Układzie Słonecznym i jak co 3 600 lat, znowu odwiedzą planetę Ziemia między rokiem 2 060 a 2 374, jeszcze przed przybyciem planety Nibiru do peryhelium w roku 2 894.

– ROO RWW Polskie Orły jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskich Orłów, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E09 Sezon 2 z 4. Odcinek 22 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.

Ostrzeżenie nr 1! Przestroga nr 1!
Wezwanie nr 1 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz pierwszy!
Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

Natychmiast opuść ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: stanmocy@gmail.com, informację o dokonanej wpłacie składki członkowskiej i darowizny, przelewem na rachunek: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.

Zapamiętaj - Remember!!!

- Ostrzegam, jeśli tego nie zrobisz, to zawiśnie nad Tobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa,
tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem!!!

- Wyjaśnienie słowa "spierdalaj": potoczne polskie słowo używane jako odsyłacz, będący przeciwieństwem wołacza. Jest to wyższy stopień, dobitny, zdecydowany, w formie rozkazu, prośby o szybkie wykonanie wskazanej czynności. Stosowane, gdy rozmówca nie reaguje na zwroty grzecznościowe lub mniej dobitne, np.: Panie, idź pan sobie!, Panie, odczep się pan!, Panie, idź pan w chuj! lub Spieprzaj, dziadu!
Minister Pracy i Opieki Społecznej Jolanta Fedak użyła tego zwrotu w konwersacji ze swym kolegą Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia Rady Ministrów w czasie powitalnej wymiany grzeczności między zebranymi. Minister Sawicki zinterpretował „spierdalaj” Minister Fedak, jako „gwałtowną prośbę o szybkie oddalenie się w nieustalonym kierunku”. Można przyjąć to określenie jako definicję.
Bezokolicznik utworzony od tego słowa („spierdalać”), znaczy dokładnie to samo co „uciekać”, ale jego znaczenie jest bardziej dobitne. Na hasło Uciekamy! wszyscy rozglądają się i zastanawiają Co się stało?, natomiast na hasło Spierdalamy! wszyscy zaczynają… spierdalać.
Słowo spierdalać lubi występować w parze ze słowem kurwa. Podobnie jak słowo kurwa, tak i słowo spierdalać uważane jest za slogan i stosowane jest w użytku publicznym, które to akceptuje. Słowo to wywodzi się w linii prostej od słowa pierdoła. Spierdolić to nic innego jak wykonać coś w sposób godny pierdoły, czyli źle. Słowo pierdoła nie jest zakazane.
Na drodze powyższego wyjaśnienia stwierdzamy zatem, że to właśnie magiczne i wieloznaczne słowo jest jednym z przykładnych absurdów języka polskiego i dziwnych naleciałości pseudokulturalnych wywodzących się od rdzennej, podstawowej części społeczeństwa.
Typy spierdalania:
1. Przed rasistami – aktualnie najczęściej występuje wtedy, kiedy jeden kolorowy człowiek wyjmie z kieszeni wyrzutnię rakiet i zacznie strzelać do białasów. Gdy skończy mu się amunicja, rasista wyciąga nóż bądź pistolet i jest możliwe spierdalanie przed nim.
2. Przed dresiarzami – zazwyczaj występuje w celu uniknięcia tzw. wpierdolu lub po jego pierwszej fazie. Wyjątkowe są sytuacje, kiedy przystankers chce wyłudzić od nas telefon komórkowy przy wsiadaniu do autobusu.
3. Przed matką – zazwyczaj po wypiciu „nieco za dużo” wódki lub taniego substytutu znanego pod tajemniczą nazwą „płyn do mycia naczyń”.
4. Przed śmiercią – występuje nadzwyczaj często z wyjątkiem ortodoksyjnych ateistów.
5. Przed USA – nadzwyczaj częste i codzienne spierdalanie, powodowane ucieczką przed ogólnie wszelkim kapitalizmem.
6. Ze szkoły – w przypadku trudnego bądź nieoczekiwanego sprawdzianu.
7. Przed policją – w celu uniknięcia spisania.
8. Przed kanarami – w celu uniknięcia mandatu.
9. W podskokach – najszybsza znana i skatalogowana forma spierdalania.

– Aby natychmiast zrozumieć dzisiejszy świat i obecną sytuację, dowiedz się tego, co zawsze chciałeś wiedzieć, ale nikt nie śmiał Ci powiedzieć!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E10 Sezon 2 z 4. Odcinek 23 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Wstępne wprowadzenie do czasów obecnych.

Na planecie Ziemia, obecnie, w dalszym ciągu, realizowane są konflikty i wojny o władzę, przez pozaziemskie istoty przybyłe na Ziemię ok. 455 000 lat temu, z planety Nibiru, tj. 12 planety Układu Słonecznego. Są to, co najmniej, dwa (lub więcej), nawzajem zwalczające się, klany zwolenników, zwane "strażnikami", dwóch nawzajem przeciwstawnych koncepcji rozwoju ludzi, zwanych "śmiertelnikami" lub "niewolnikami" i sprawowania władzy na Ziemi, a mianowicie:
1) - Jedni, zwani "Enlilowie", byli przeciwni stworzeniu Homo Sapiens, a obecnie są zwolennikami i strażnikami utrzymania władzy nad ludźmi, jako nieświadomymi, prymitywnymi niewolnikami. Są to tzw. "strażnicy zła, ciemności, systmu zniewolenia, władzy, jako królewskiej monarchii absolutnej, przekazujący sobie władzę z ojca na syna".
2) - Drudzy, zwani "Enkidowie", wbrew woli pierwszych, stworzyli inżynierią genetyczną Homo Spapins, a obecnie są zwolennikami i strażnikami nauczania, uświadamiania ludzi, rozwoju wolnej, demokratycznej cywilizacji. Są to tzw. "strażnicy dobra, oświecenia, upowszechniania wiedzy, systemu socjalnej demokracji".

Oba zwalczające się klany, dla prowadzenia między sobą totalnej wojny, wykorzystują ludzi, stosując wszelkie, bezwzględne metody i techniki, np. nieustannie prowadzą militarne, cybernetyczne, biologiczne, psychologiczne wojny, manipulują psychiką ludzi, tworzą różne organizacje, np. wolnomularzy, masonów, Kościół Scjentologiczny, itp., których członkowie przenikają do innych i wypaczają ich działanie lub eliminują je, np. bawarskich Iluminatów Adama Weishaupta, tworzą fałszywe pojęcia i teorie, kłamstwo nazywają prawdą (np. polityka), a prawdę zamieniają na fałsz (np. pojęcie "spiskowe teorie"), ze złych ludzi robią dobrych, a z dobrych ludzi robą złych (kompromitują publicznie), tworzą totalny chaos pojęć, wszystko na opak, aby "śmiertelnicy" byli całkowicie zdezorientowani. Bardziej agresywną, atakujacą, negatywną grupą są "strażnicy ciemności, zła, systemu zniewolenia".
Dlatego już dziś zdobądź członkostwo lub zaktualizuj swoje członkostwo w naszej organizacji, odważ się być mądrym, oświeconym Polskim Patriotą, Polskim Orłem!

Poznaj sześć okresów czasowych "Prawdziwego Rozwoju Ludzkości":
1) Czasy Początku - ok. 4 600 000 000 lat temu - formowanie Układu Słonecznego wokół gwiazdy Słońce, powstanie 12 (dwunastu) planet w Układzie Słonecznym, a w tym Nibiru, Ziemi - jako części (jednej z wielu, które tworzą pas asteroidów - planetoid między Marsem a Jowiszem) oderwanej od największej planety Tiamat, po jej zderzeniu z księżycami planety Nibiru, które nastąpiło ok. 4 000 000 000 lat temu. Rok galaktyczny, tj. obieg Słońca wokół środka galaktyki "Droga Mleczna", wynosi 250 000 000 lat ziemskich.
2) Czasy Pierwsze - ok. 150 000 000 lat temu - rozwój cywilizacji poza planetą Ziemia i ich wewnętrzne konflikty i wojny.
3) Czasy Dawne - od ok. 455 000 lat temu - kolonizacja planety Ziemia przez istoty pozaziemskie z planety Nibiru i ich wewnętrzne konflikty, bez udziału Homo Sapiens.
4) Czasy Przeszłe - od ok. 311 000 lat temu - kontrolowana inżynieria genetyczna DNA, kilku etapowe (Adamu i Tiamat, Adapa/Adam i Titi/Ewa) tworzenie Homo Sapiens Sapiens, kontrolowany rozwój cywilizacji ludzkiej, przez istoty pozaziemskie z planety Nibiru; wykorzystanie i udział ludzi w wewnętrznych konfliktach i wojnach istot pozaziemskich.
5) Czasy Obecne - od 556 roku przed naszą erą, tj. od 2 576 lat temu - pernamentne wojny o władzę między ludźmi na Ziemi, bez bezpośredniego ujawniania się istot pozaziemskich. [Wyjaśnienie: czyli od ostatniego przejścia planety Nibiru przez peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tj. przez punkt na orbicie ciała niebieskiego - Nibiru, krążącego po eliptycznej orbicie wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium lub afelium (polska nazwa – punkt odsłoneczny; od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia (apocentrum) tego ciała od Słońca. W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w wypadku Nibiru, co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy, tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.]
6) Czasy Przyszłe - do 2 894 roku naszej ery - plany, cele, ideologie, warianty nowych porządków świata. [Wyjaśnienie: czyli do najbliższego przejścia planety Nibiru przez peryhelium.]

Dodatkowo, w prezencie dla niewtajemniczonych, wyjaśniam, że czas można liczyć wg trzech cykli czasowych:
Cylk 1: czas krótki, szybki, ziemski. 1 cykl = 1 obieg Ziemi wokół Słońca = 1 rok ziemski.
Cykl 2: czas długi, nibiriański, tzw. "boski". 1 cykl = 1 obieg planety Nibiru wokół Słońca = 1 rok nibiriański, tzw. "boski" = 1 sar = 3 600 lat ziemskich, od 13 000 lat ziemskich temu, 1 rok nibiriański, tzw. "boski" = 1 sar = ok. 3 450 lat ziemskich.
Cykl 3: czas średni, zodiakalny, niebiański, platoński, precesji, pośredni między ziemskim a tzw. "boskim". 1 era zodiakalna = 72 lata ziemskie (co 72 lata ziemskie kumulacja precesji o 1st) x 30st (360st : 12 = 30st) = 2 160 lat ziemskich. 1 rok/cykl zodiakalny = 12 er zodiakalnych x 2 160 lat = 25 920 lat ziemskich.

Poznaj plany, cele, ideologie, warianty, metody, techniki: tworzenia fikcji, kłamstwa, pretekstów, wywoływania i prowadzenia militarnych, cybernetycznych, biologicznych, psychologicznych wojen, manipulowania ludźmi i ich psychiką, ukrywania faktów i artefaktów, współczesnych i archeologicznych dowodów, współczesnego i archeologicznego rzeczywistego stanu faktycznego, nowych porządków świata.
Poznaj sposoby rozpoznawania, co najmniej dwóch przeciwstawnych, nawzajem zwalczajacych się ogólnoświatowych klanów, tzn.:
1) - Tych, posiadających sumienia i zasady etyczne, moralne. "Strażników dobra, prawdy, oświecenia. Wyzwolicieli. Enkidów" i
2) - Tych, nieposiadających sumienia i zasad etycznych, moralnych. "Strażników zła, kłamstwa, ciemności. Morderców. Enlilów".

Wydawałoby się, że kryterium rozpoznawania dobra i zła jest bardzo proste, ale tak nie jest, bowiem:
"Ten, kto chce mnie skrzydzić lub zabić jest moim wrogiem.
Ale pamiętaj: Nie każdy i nie zawsze, kto na Ciebie sra, jest Twoim wrogiem. Nie każdy i nie zawsze, kto Cię z gówna wyciąga, jest Twoim przyjacielem."

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E11 Sezon 2 z 4. Odcinek 24 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Wstępne wprowadzenie do obecnego stanu państwa Rzeczpospolita Polska, Polskiego Narodu, miasta Łódź.

Przez cały okres historii Polskie Państwo było rozkradane, przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, a Polski Naród był morodwany i eksterminowany.
Ten proces trwa do dziś i obecnie jest realizowany następująco:

1. Przede wszystkim, oficjalnie, w sposób jawny, dokonują tego wszystkie, bez żadnego wyjątku, siły polityczne reprezentowane w Sejmie RP i Senacie RP oraz wiele nurtów publicznych, społecznych, politycznych pozaparlamentarnych, które są w opozycji do PiS.

2. W sposób ukryty, pełzający, poprzez wprowadzanie "po cichu", przez "Zjednoczoną Prawicę", jako koalicję trzech partii: PiS, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, nowych, patologicznych, antyobywatelskich, zmian przepisów (np. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), KPC, KPK, KPA, itp., itd.), które to fakty równoważne są w skutkach ze stworzeniem możliwości oficjalnego, zgodnego z prawem, selektywnego okradania, zabijania, mordowania poszczególnych osób i selektywnej eksterminacji Polaków, przez dyktatorów utworzonych tzw. "Państw" w państwie Rzeczpospolita Polska, np. Rektorów Uczelni (np. PŁ), Prezydentów Miast (np. m. Łodzi) oraz przez tzw. "bogów", tj. bezkarnych funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów, prokuratorów, urzędników, służbę cywilną, itd.

Obecnie w Rzeczpospolitej Polskiej są, co najmniej, dwa (lub więcej), nawzajem zwalczające się, klany zwolenników, zwane "strażnikami", dwóch nawzajem przeciwstawnych koncepcji rozwoju ludzi, zwanych "śmiertelnikami" lub "niewolnikami" i sprawowania władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, a mianowicie:
1. - Ci, nieposiadający sumienia i zasad etycznych, moralnych, którzy powołują się na patologiczne prawo i instrumentalnie je stosują, którzy są nazywani
"Strażnikami zła, kłamstwa, ciemności", "Mordercami", "Enlilami".
2. - Ci, posiadający sumienia i zasady etyczne, moralne, którzy walczą z patologicznym prawem i go nie stosują, którzy są nazywani
"Strażnikami dobra, prawdy, oświecenia", "Wyzwolicielami", "Enkidami".

Było 8 (osiem) rozbiorów Polski, a 9 (dziewiąty) rozbiór Polski obecnie trwa:
1. Pierwszy rozbiór Polski - 1772 rok. Zaborcy: Rosja, Prusy, Austria.
2. Drugi rozbiór Polski - 1793 rok. Zaborcy: Rosja, Prusy.
3. Trzeci rozbiór Polski - 1795 rok. Zaborcy: Rosja, Prusy, Austria.
4. Czwarty rozbiór Polski - 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu. Zlikwidowano i podzielono Księstwo Warszawskie pomiędzy zaborców: Rosję, Prusy, Austrię.
5. Piąty rozbiór Polski - 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie. Najeżdzcy, zaborcy, okupanci: Niemcy, Związek Radziecki.
6. Szósty rozbiór Polski - Teheran XII.1943 - Jałta II.1945 - Poczdam VIII.1945. Decydenci: Związek Radziecki, USA, Wielka Brytania. Okupant: Związek Radziecki.
7. Siódmy rozbiór Polski - 5 kwietnia 1989 roku. Miejsca: ośrodek MSW w Magdalence pod Warszawą (od 06.02.1989 r. do 05.04.1989 r.) i Urząd Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. Siódmego Rozbioru Polski, nazwanego "Okrągły Stół", nie dokonały państwa, lecz żydowskie i masońskie ekipy, których łączyła zbieżność interesów i dążeń. W obawie i lęku przed przejęciem władzy w państwie przez patriotyczne siły Polskiego Narodu, do obrad nie dopuszczono działaczy nurtu patriotyczno-niepodległościowego, wg starej tezy: "Dla Polaków można czasem coś zrobić, z Polakami nigdy!". "Okręgły Stół" to ukryty plan likwidacji Polski, który był realizowany według planu opracowanego przez trzech żydów-masonów: George Soros, Jeffrey Sachs, David Lipton, nazwanego "Terapia Szokowa", później fikcyjnie nazwany "Planem Balcerowicza", którego nigdy nie było, a kluczowym założeniem był faktyczny rozbiór gospodarczy, sprzedaż, Polski, a który był finansowany przez Georga Sorosa za pośrednictwem Fundacji Stefana Batorego.

8. Ósmy rozbiór Polski - 1 maja 2004 roku. Polska jest członkiem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się 8 kwietnia 1994 roku w Atenach z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskie i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 roku. Celem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej jest zniszczenie narodów i państw Europy, aż do ich całkowitej eksterminacji i unicestwienia. Dlatego obecny Prezydent RP Andrzej Duda i rząd PiS-u bronią Polskę przed tym i forsują Europę wolnych Narodów i Państw Narodowych.

9. Dziewiąty rozbiór Polski - obecnie jest w toku.

Obecny, dziewiąty rozbiór Polski polega na rozbicu i osłabieniu państwa, na uczynieniu zwykłago Polaka niewolnikiem, na tworzeniu w państwie Rzeczpospolita Polska, tzw. "Państw w Państwie", tzn. tworzy się instytucje/jednostki/samorządy i/lub istniejącym instytucjom/jednostkom/samorządom i funkcjonariuszom publicznym (w szczególności m.in.: sędziom, prokuratorom), urzędnikom, służbie cywilnej itd., nadaje się prawa lub uprawnienia do tworzenia własnego prawa, sprzecznego z interesami zwyklego, przeciętnego Polaka i Polskiego Narodu.

Jest on realizowany następująco:

1. Przede wszystkim, oficjalnie, w sposób jawny, dokonują tego wszystkie, bez żadnego wyjątku, siły polityczne reprezentowane w Sejmie RP i Senacie RP oraz wiele nurtów publicznych, społecznych, politycznych pozaparlamentarnych, które są w opozycji do PiS.

2. W sposób ukryty, pełzający, poprzez wprowadzanie "po cichu", przez "Zjednoczoną Prawicę", jako koalicję trzech partii: PiS, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, nowych, patologicznych, antyobywatelskich, zmian przepisów (np. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), KPC, KPK, KPA, itp., itd.), które to fakty równoważne są w skutkach ze stworzeniem możliwości oficjalnego, zgodnego z prawem, selektywnego okradania, zabijania, mordowania poszczególnych osób i selektywnej eksterminacji Polaków, przez dyktatorów utworzonych tzw. "Państw" w państwie Rzeczpospolita Polska, np. Rektorów Uczelni (np. PŁ), Prezydentów Miast (np. m. Łodzi) oraz przez tzw. "bogów", tj. bezkarnych funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów, prokuratorów, urzędników, służbę cywilną, itd.

Najważniejsze, bez uwzględniania oczywistych, realizowanych przez całą opozycję do PiS, negatywne przykłady to:

1. PiS oficjalnie walczy z kastą sędziów, głośno mówi o przeprowadzeniu reformy sądownictwa, a obecnie "po cichu" wprowadzono takie zmiany w przepisach prawnych (KPC, KPK, KPA, itd.), które są patologiczne, zbrodnicze, niekorzystne dla zwykłago, przeciętnego obywatela, natomiast z funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów i prokuratorów uczyniono Super, Super Kasty, których dotychczas jeszcze nie było. Teraz dopiero, za czasów rządu PiS, mogą oni (tj. sędziowie, prokuratorzy, itd) mataczyć, oszukiwać, dopuszczać się bezkarnie czynów zabronionych i niedozwolonych dla zwykłago obywatela. Teraz dopiero, po wprowadzeniu najnowszych zmian w prawie, za czasów rządu PiS, sądy przestały być sądami, a stały się siedliskiem patologii życia publicznego w Polsce, koronowirusów społecznych, oszustwa, matactwa, itd. Zwykły obywatel teraz nie może szukać sprawiedliwości w sądach i w organach rzekomo powołanych do ścigania, np. w prokuraturach, w policji. Przykładem są wszystkie Sądy i Prokuratury w Łodzi. W Łodzi, przez Sądy (np. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmiescia w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi) są wydawane wyroki tzw. "ŚMIERCI", które równoważne są w skutkach z mordowaniem osób.
A Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa, opanowane przez partię Solidarna Polska, nie tylko w pełni to akceptuje, to na domiar złego, oficjalnie, w mediach, chwali się wprowadzeniem tych zmian w przepisach prawa.

2. Wprowadzenie, przede wszystkim przez partię Porozumienie Jarosława Gowina, która opanowała Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zbrodniczej, makabrycznej dla zwykłych obywateli i studentów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), spowodowało, że uczelnie stały się samodzielnymi, dyktatorskimi państwami, kierowanymi przez dyktatorów - rektorów, które stały się fabrykami wykształconych niewolników, "folwarkami zwierzęcymi", w których studenci są traktowani gorzej niż "świnie", które ustalają własne patologiczne prwo sprzeczne z obowiązującym w Polsce i zasadami współżycia, nie respektują wyroków sądów, a niektóre działania równoważne są w skutkach z narażaniem i pozbawianiem życia osób niepoprawnych politycznie, w których studentów zmusza się do różnych nieetycznych rzeczy, np. składania ślubowania, że będą przestrzegać patologicznego prawa uczelni a nie prawa Rzeczpospolitej Polskiej, itd.
A Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opanowane przez partię Porozumienie Jarosława Gowina, nie wypełnia obowiązków nadzorczych, lecz w pełni akceptuje zbrodnicze praktyki rektorów.
Makabrycznym przykładem jest Politechnika Łódzka w mieście Łodzi, z dyktatorem - rektorem Sławomirem Wiakiem.

3. Państwo Rzeczpospolita Polska nie istnieje, bo działa patologicznie, na najniższych szczeblach administracyjnych, np. Prezydent Miasta, Samorząd, Wojewoda, Urzędy. Dla przeciętnego, zwykłago Polaka państwo nie funkcjonuje lub działa patologicznie, bowiem ludzie są okradani, "mordowani", a skargii obywateli do władz centralnych są bezskuteczne, pozostają bez odpowiedzi. Przykład: w mieście Łodzi jest chyba najwieksza w Polsce mafia funkcjonariuszy publicznych, urzędników, pracowników służby cywilnej, na czele z Prezydentem Miasta Łodzi, przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem sądu Hanną Zdanowską, włącznie z radnymi i posłami PiS z regionu łódzkiego (np. poseł ziemi łódzkiej, Wiceprezes RM Piotr Gliński, który przywłaszczył dokumenty i nie chce oddać), którzy taki stan akceptują i na interwencje obywateli nie reagują.

4. Zbrodnicza polityka, którą chwali się obecny Prezydent RP Andrzej Duda i Rząd RP, finansowania zbrodniczych działań największej na świecie korporacji onkologiczno-farmaceutyczno-szczepionkowej. Zakazuje się popularyzowania nowych naukowych dziedzin medycyny: "Medycyny Komórkowej", "Medycyny Anti-Aging" i wprowadzania, opartej na nich, nowej opieki zdrowotnej, stosowania właściwych dawek witamin (np. C), mikroelementów, flawonoidów i ich suplementacji, uświadamiania, że nowotwór jest pierwszym stadium szkorbutu. Skazuje się wyrokami sądu osoby, które nie są przeciwnikami szczepień, tylko domagają się usunięcia ze szczepionek toksycznych, trujących, zabójczych substancji, które mają doprowadzić do eksterminacji, zmniejszenia populacji ludzkiej, podobnie jak to robią inne patogeny biologiczne, np. koronawirusy.

5. Ukrywa się fakty i artefakty, współczesne i archeologiczne dowody, współczesny i archeologiczny rzeczywisty stan faktyczny, prawdziwy rozwój ludzkości. Wbrew istniejącym dowodom, wmawia się nam, tzn. "śmiertelnikom", "prymitywnym robotnikom", "niewolnikom", że jesteśmy jedynymi rozumnymi istotami w kosmosie, że na Ziemi, na Księżycu i na Marsie nie ma śladów obcych cywilizacji.

Pomimo, że generalny kierunek polityki i bardzo wiele realizowanych programów PiS są bardzo dobre dla Polski i Polaków, które należy konsekwentnie kontynuować i są przez nas zdecydowanie popierane, to jednak, obecnie PiS realizuje zbyt dużo rozwiązań patologicznych, niekorzystnych dla przeciętnego Polaka, dla Polskiego Narodu, równoważnych w skutkach z dziewiątym rozbiorem Polski. Obecnie trudno jest jednoznacznie rozszyfrować:
Czy te negatywne dla przeciętnego, zwykłego Polaka, Polskiego Narodu i Polski, patologiczne działania są wynikiem świadomej polityki, z premedytacją prowadzonej przez kierownictwo partii PiS? lub
Czy są wynikiem ukrytych sił w "Zjednoczonej Prawicy", które jak "Koń Trojański", zwany teraz "Koniem Jarosława Gowina", prowadzą własną zdradziecką politykę i chcą od środka rozwalić PiS, a kierownictwo PiS nie może sobie z nimi poradzić?

Obecnie w Polsce jest badzo dużo prawdziwych patriotów, np. pod obywatelskim projektem ustawy pod symboliczną nazwą "STOP 447" podpisało się ponad 200 000 Polaków.
Prawdziwy nurt patriotyczno-niepodległościowy Polskiego Narodu i Polski skupiony w wielostrukturalnej organizacji o nazwie: "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwo Polskiego Narodu" "Braterstwo Polskich Patriotów" "Braterstwo Polskich Orłów" "Braterstwo Orła" pod kierownictwem Przewodniczącego Janusza Rutkowskiego, obecnie nie jest reprezentowany w sejmie.
Poszczególni, indywidualni, patriotyczni działacze, którzy są np. w PiS, Ruchu Narodowym, nie mają większości sejmowej i układają się ze zdrajcami Polskiego Narodu i Polski.
Natomiast pozostali patrioci będący w takich organizacjach jak np.: Ruch Narodowy, Roty i Marsz Niepodległości, jeszcze nie dołączyli do Polskich Orłów. A to jest ich wielki błąd!

Polacy, dla uratowania siebie, Polskiego Narodu i Narodowego Państwa Polskiego, muszą wiedzeć, zrozumieć, że:

1. W najbliższych wyborach prezydenckich, należy poprzeć i wybrać na Prezydenta RP, tylko i wyłącznie, Andrzeja Dudę.

2. Dołączyć do organizacji "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów" i rozbudować struktury tej organizacji na obszarze całej Polski.

3. W najbliższych, wszystkich wyborach, popierać i wybierać do wszelkich władz, tych, co posiadają sumienia i zasady etyczne, moralne, którzy walczą z patologicznym prawem i go nie stosują, którzy są nazywani "Strażnikami dobra, prawdy, oświecenia", "Wyzwolicielami", "Enkidami", czyli przedstawicieli organizacji "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów".

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E12 Sezon 2 z 4. Odcinek 25 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Wciąż aktualne. Żądanie od Miasta Łodzi, p.t.: "Kocham Łódź, dlatego napraw grzech pierworodny".
Łódź jest piękna, dzika i krwawa, nie jest miastem prawa i sprawiedliwości, jest dziką dżunglą drapieżnych ludo-zwierząt pożerających się nawzajem?
Nie mogę oddychać. Policja i prokuratura nie ścigą sprawców. Sądy wydają wyroki śmierci na niewinnych.

Żądam: Oddania zrabowanego majątku, a w tym mieszkania.
Żądam: Wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie moich praw i dóbr osobistych, za doznane krzywdy, a w tym za zamordowanie mojej ś.p. matki.
Żądam: Ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów.
Żądam: Zlikwidowania bezkarnych lub/i bogatych "bogów" oraz patologicznego, morderczego, niewolniczego prawa.
- Na wszystkich winnych tego patologicznego stanu rzeczy rzucam klątwę.
- Na to nie ma przedawnienia! - Za to nie ma rozgrzeszenia! - Za to nie ma wybaczenia!

Do Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców Polskich Patriotów Polskich Orłów, w różnych formach, masowo wpływają protesty przeciwko objęciu urzędu Prezydenta Miasta Łodzi przez przestępcę Hanną Zdanowską, skazaną prawomocnym wyrokiem sądu.
Proponuję, aby każdy patriota, mieszkaniec Miasta Łodzi oraz każdy Polak z całej Polski, myślący rozsądnie i strategicznie, posiadający świadomość ogromnej, poważnej wagi sytuacji i rozwoju zdarzeń, przesłał do nas oświadczenia i przyłączył się do naszej Organizacji Polskich Orłów, zarówno w Mieście Łodzi, jak i w całej Polsce.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S02E13 Sezon 2 z 4. Odcinek 26 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Wielka tragedia mieszkańców Miasta Łodzi źródłem narodzin Nowych Oświeconych Iluminatów w Łodzi.

W wyborach samorządowych 21.10.2018 r. mieszkańcy Miasta Łodzi, w ilości 321.165, tj. 59,86 % wyborców, pozwolili się oszukać i dali się zastraszyć, grupie kłamców w ilości 215.323, tj. 40,14 % wyborców, którzy w wyborach samorządowych w 2018 roku zagłosowali na układ totalnej opozycyjnych do Rządu RP i PiS, pod nazwą "Hanna Zdanowska", przestępca, skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
Twoją ostatnią szansą ratunku przed niesprawiedliwością jest Organizacja Polskich Orłów.
Przyłącz się do nas. Rekrutacja online, na email: stanmocy@gmail.com

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów w Łodzi
w dniu 31.10.2018 roku wezwał Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau do przestrzegania i wykonywania obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w tym udzielenia odpowiedzi na złożone w dniu 26.10.2018 roku pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, w którym domaga się podjęcia zdecydowanych działań i zajęcia stanowiska w sprawie
„Zakazu rządzenia Miastem Łódź przez przestępcę Hannę Zdanowską, jako osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu, i ją popierających.”.
Do dnia dzisiejszego Pan Zbigniew Rau, były Wojewoda Łódzki, obecny poseł na Sejm RP, nie odpowiedział na nasze pisma.

Pan Zbigniew Rau, były Wojewoda Łódzki, obecny poseł na Sejm RP, jako Wojewoda Łódzki, dopuścił się przestępstwa urzędniczego, zaniechania działania i okłamania obywateli.

Sprawiedliwość partii "Prawo i Sprawiedliwość" jest taka, że zamiast ukarać Pana Zbigniewa Rau, to PiS przy pomocy naiwnych łódzkich wyborców-niewolników "awansował" go na posła na Sejm RP, a fakt ten równoważny jest w sktukach z faktem uzyskania przez Pana Zbigniewa Rau imunitetu bezkarnego "boga".

Podobnie naiwni łódzcy wyborcy-niewolnicy uczynili bezkarnym "bogiem" senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z PO.

Ludzie sami sobie zgotowali ten los, wykopali groby, wydali na siebie i na innych wyrok śmierci, czyli są mordercami.

Osądzone to będzie już wkrótce, jako że właśnie nadszedł kres cyklu czasu chaosu, kłamstawa, obłudy, hypokryzji Tych, nieposiadających sumienia i zasad etycznych, moralnych: "Strażników zła, kłamstwa, ciemności. Morderców. Enlilów".
Już za chwilę nastąpi dzień sądu, rozliczenia "strażników zła" po przesłaniu, na Ziemię z planety Nibiru, mocy wsparcia dla Tych, posiadających sumienia i zasady etyczne, moralne: "Strażników dobra, prawdy, oświecenia. Wyzwolicieli. Enkidów".

Moc wsparcia zostanie przesłana na Ziemię, jeszcze zanim planeta Nibiru, jako poruszająca się po eliptycznej orbicie ciała niebieskiego obiegającego Słońce, przybędzie do peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tzn. do punktu na jej orbicie znajdującego się w miejscu największego zbliżenia (perycentrum) obu ciał, tj. Nibiru i Słońca, co następuje cyklicznie po upływie orbitalnego okresu 3 600 lat ziemskich (a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich).

Moc wsparcia zostanie przesłana na Ziemię, jeszcze zanim wielka armada statków kosmonautów z planety Nibiru przybędzie na Ziemię, przed przybyciem Nibiru do peryhelium.

Owego dnia, gdy planeta Nibiru będzie blisko, zatrzęsie się Ziemia, a rzeki zmienią bieg, zapadnie ciemność w południe, a w nocy na niebie zapłonie ogień, tzn. będzie widoczna planeta Nibiru. Będą to naturalne zjawiska w Kosmosie, ale również bedzie to wyrok przeznaczenia, tzn. nastapi konfrontacja pomiędzy strażnikami dobra i strażnikami zła, a ludzie, śmiertelnicy, niewolnicy zginą, jeśli się nie porozumieją.

Porozumienie ludzi nie polega na stworzeniu NWO, czyli na stworzeniu jednego światowego rządu, a ludzi uczynienia niewolnikami.
Porozumienie ludzi polega na oświeceniu ich, doskonaleniu moralnym i uczynienie lepszymi, dobrymi.


Wbrew fałszywym, powszechnym pomówieniom, dziś nie ma bawarskich Iluminatów (Oświeconych) i nikt nie kontynuuje działalności bawarskich Iluminatów (Oświeconych) w realizowaniu prawdziwych idei epoki oświecenia, które były podstawą założenia w dniu 1 maja 1776 r. w Ingolstadt, w kraju związkowym Bawaria, Niemcy, przez Johanna Adama Weishaupta stowarzeszenia bawarskich Iluminatów (Oświeconych), istniejącego przez krótki czas i działajacego w elektoracie Bawarii, do oficjalnego czasowego zawieszenia działalności w kwietniu 1785 i ostatecznej likwidcji w 1790 r.

Johann Adam Weishaupt (ur. 6 lutego 1748 w Ingolstadt, Bawaria, Niemcy, zm. 18 listopada 1830 w Gocie) - profesor prawa kanonicznego i filozofii praktycznej, działacz publiczny, założyciel stowarzyszenia Oświeconych - Iluminatów (od łacińskiego illuminatus – oświecony, l. mn. illuminati), w którym przyjął pseudonim Spartakus.
Jego ojciec Johann Georg Weishaupt (1717-1753) zmarł, gdy Adam miał 5 lat. Wtedy zaopiekował się nim jego ojciec chrzestny, Johann Adam von Ickstatt.
Zarówno ojciec, jak i ojciec chrzestny byli profesorami prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt. Ickstatt był zwolennikiem filozofii oświecenia i i filozofii Christiana Wolffa (Christian Wolff niemiecki filozof, matematyk, i prawnik, profesor na Uniwersytecie w Halle, jeden z czołowych przedstawicieli wczesnego oświecenia. Uchodzi za najwybitniejszego filozofa niemieckiego między Leibnizem a Kantem. Rozwijał także inne dyscypliny wiedzy, takie jak ekonomia, prawo czy administracja. Jeden z twórców nauki o prawach natury. Usiłował godzić myśl racjonalistyczną z objawieniem.).
Adam Weishaupt rozpoczął edukację w wieku 7 lat w szkole jezuickiej. Potem studiował historię, prawo i filozofię w rodzinnym mieście. W 1768 roku został doktorem prawa, zaś w 1772 został profesorem prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt, Bawaria, Niemcy. W tym samym roku ożenił się z Afrą Sausenhofer z Eichstätt.
Po tym jak papież Klemens XIV zniósł Zakon Jezuitów w 1773 roku objął on katedrę prawa kanonicznego, dotąd zarezerwowaną tylko dla członków Zakonu Jezuitów. W 1775 roku na Uniwersytecie w Getyndze zaznajomił się z filozofią empiryczną Johanna Georga Heinricha Federa.


Cały okres działania stowarzyszenia bawarskich Iluminatów - Oświeconych można podzielić na trzy okresy:
1) Pierwszy okres - "Ideowy, Prawdziwy, Studencki", od 1 maja 1776 r., tj. powstanie stowarzyszenia, do 1 lipca 1780 r., tj. mason baron Adolph Knigge przystępuje do Iluminatów.
2) Drugi okres - "Masoński, Zakłamany, Królewski", od 1 lipca 1780 r. do lutego 1784 r., tj. wyrok masońskiego sądu polubownego, nazwanego kongresem, zwołanego w Weimarze, którym pozbawiono Adama Weishaupta i masona barona Adolpha Knigge władzy w Iluminatach, lub do 1 lipca 1784 r., tj. Adam Weishaupt traci formalnie całkowitą władzę w Iluminatach na rzecz masonów, a mason baron Adolph Knigge formalnie opuszcza Iluminatów. W tym okresie masoni przekształcili stowarzyszenie oświeconych w lożę masońską.
3) Trzeci okres - "Końcowy, Likwidacyjny", od 1 lipca 1784 r. do IV.1785 r., tj. oficjalne zawieszenie działalności Iluminatów lub do 1790 r., tj. pełna likwidacja Iluminatów.

Dnia 1 maja 1776 r. Adam Weishaupt razem z dwoma swoimi studentami założył stowarzyszenie Związek Perfektibilistów (z łacińskiego perfectibilis, „zdolny do doskonalenia”), niem. Bund der Perfektibilisten - „Koło Doskonalących się”, w którym przyjął pseudonim Spartakus.
Jako symbol stowarzyszenia wybrał sowę, atrybut rzymskiej bogini mądrości Minerwy.
Adam Weishaupt był bardzo pozytywną, mądrą i odpowiedzialną osobą, pragnął chronić swych studentów przed jezuickimi intrygami, które wszędzie podejrzewał, przede wszystkim jednak chciał im zapewnić dostęp do współczesnej, krytycznej wobec Kościoła literatury. W tym celu założył Tajny Związek Mądrości (niem. Geheimer Weisheitsbund), będący początkowo jedynie kółkiem czytelniczym, liczącym nie więcej niż 20 członków.
Organizacja ta jednak nie spełniła jego oczekiwań, tak jak i obserwowane z pewnego dystansu loże masońskie.

Adam Weishaupt postrzegał zakon różokrzyżowców (nauka różokrzyżowców wywodzi się z gnozy, alchemii, kabały, neoplatonizmu, filozofii), związany z wolnomularstwem, jako stale wzmacniające się siły zła, którym należy się przeciwstawić. O tym mistycznym, związanym z wolnomularstwem, zakonie pisał w 1790 w swoim dziele Pythagoras oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst:

"Dwie okoliczności miały decydujące znaczenie. Mniej więcej w tym czasie [1776] oficer nazwiskiem Ecker założył w Burghausen lożę, która zajmowała się alchemią i zaczęła się gwałtownie rozszerzać. Jeden z członków tej loży przybył do Ingolstadt, aby zwerbować tu najzdolniejszych studentów. Na nieszczęście jego wybór padł na tych, na których i ja miałem oko. Myśl, że dobrze rokujący młodzieńcy mieliby zostać w ten sposób zgubieni, że miałbym patrzeć, jak opanowuje ich ta zaraza, jak staczają się w złotoróbstwo i podobne szaleństwa, myśl ta był dla mnie bolesna i nieznośna. Dlatego poszedłem po radę do młodego człowieka, którego darzyłem największym zaufaniem. Ten zachęcił mnie do użycia mojego wpływu na studentów, aby jak to tylko możliwe uporządkować ten nieład, przez skuteczne antidotum, przez założenie towarzystwa."

W 1778 Franz Xaver von Zwack, dawny uczeń Weishaupta i późniejszy administrator bawarskiej części Palatynatu, przeprowadził reorganizację zakonu, dzięki czemu zaczął się on bardziej dynamicznie rozwijać.
Adam Weishaupt zaproponował nową nazwę: Zakon Pszczół (niem. „Bienenorder”). Miało to wyrażać ideę, że członkowie pod kierunkiem królowej pszczół będą zbierać nektar wiedzy.
Zdecydowano się jednak na „Związek Iluminatów” (niem. „Bund der Illuminaten”), a następnie „Zakon Iluminatów” (niem. „Illuminatenorden”), Iluminaci (od łacińskiego illuminatus – oświecony, l. mn. illuminati).

Początkowo zakon tworzyła garstka studentów i fascynatów członków założycieli, wśród których większość stanowili studenci.
Po dwóch latach wszystkich iluminatów było zaledwie 20-25. Po przeszło trzech – nie więcej niż 60. W 1780 liczył on około 60 członków.

Na tym etapie reorganizacji Zakon Iluminatów Adama Weishaupta był w opozycji do wolnomularstwa, lóż masońskich, które nie spełniały jego oczekiwań.
Po czterech latach działalności Iluminatów, w 1780 roku, na swoje nieszczęście, Adam Weishaupt spotkał masona barona Adolpha Knigge.
Adolph Knigge był postacią o złej reputacji, pomimo, że obecnie znany jest głównie dzięki książce: Über den Umgang mit Menschen - O obchodzeniu się z ludźmi, dziś często zwanej po prostu „Knigge”. Było to coś więcej niż podręcznik dobrego wychowania; zawierało studium ludzkich charakterów i zalecało branie pod uwagę różnic, takich jak wykształcenie, charakter i wiek przy „obchodzeniu się z ludźmi”, wobec czego była pracą niemal socjologiczną.

Dla Adama Weishaupta i jego stowarzyszenia oświeconych, to był początek końca Iluminatów - Oświeconych.

Współpraca Adama Weishaupta z masonem baronem Adolphem Knigge doprowadziła do: zwerbowania masonów, przejęcia Iluminatów przez masonów, przekształcenia stowarzyszenia oświeconych w lożę masońską, protestów i wystąpienia ze stowarzyszenia większości członków założycieli, wyrzucenia Adama Weishaupta i Adolpha Knigge z Iluminatów, rozwiązania i zlikwidowania Iluminatów bawarskich.

Wbrew fałszywym, powszechnym pomówieniom, Adam Weishaupt był zwolennikiem filozofii epoki oświecenia (epoki rozumu i filozofów, ze sztandarowym dziełem encyklopedią powszechną i mottem: "Miej odwagę być mądrym", cechującej się: naturalizmem, racjonalizmem, optymizmem, reformizmem), deizmu (czyli akceptacji Boga nie troszczącego się o świat), republikanizmu (ustroju politycznego, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony na określony czas w wyniku wyborów), wartości rewolucji francuskiej (demokracja, wolność, równość i braterstwo, idea republiki rządzonej przez wybrany w wolnych wyborach parlament).

Adam Weishaupt miał na celu walkę z „przesądami i ignorancją”, z anarchią.

Adam Weishaupt nie miał zamiaru tworzenia stowarzyszenia tajnego, ale pragnął chronić swych studentów przed śmiercią, bowiem w tamtych czasach nie wolno było stworzyć wolnego stowarzyszenia, a za głoszenie wolnych poglądów groziła śmierć.
To samo zresztą, również jest dzisiaj w Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem wg GUS, nie można stworzyć, zgodnej z prawem, z Konstytucją RP, wolnej organizacji, a to równoważne jest w skutkach z tym, że wszystkie organizacje nazywane "pozarządowymi" są fikcją, kłamstwem.

Adam Weishaupt stworzył Illuminatenorden, Zakon Iluminatów, Stowarzyszenie Oświeconych mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne, które za cel stawiało sobie szerzenie oświaty i propagowanie idei oświeceniowych oraz powstrzymywanie działalności jezuitów, różokrzyżowców, związanych z wolnomularstwem, przeciwdziałanie masonerii. Stowarzyszenie Adama Weishaupta propaguje wartości epoki Oświecenia, podkreślając, że wiedza oświeceniowa nie oznacza znajomości rzeczy abstrakcyjnych, które „napawają ducha niepotrzebną dumą” (taką właśnie nadętą dumą napawają się pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej w Łodzi na czele z Sławomirem Wiakiem rektorem-dyktatorem), ale znajomości rzeczy praktycznych, które czynią ludzi lepszymi.
Adam Weishaupt powiedział, cytat:

[Stowarzyszenie] "poprzez najbardziej subtelne i niezawodne metody stawia sobie za cel zwycięstwo cnoty i mądrości nad głupotą i nikczemnością. [Będziemy stowarzyszeniem], które dokonywać będzie najważniejszych odkryć we wszelkich dziedzinach nauki, które wśród swoich członków wykształcać będzie dążenia do szlachetności i wielkości, które zapewni im niezawodną nagrodę za osiągnięcie całkowitej doskonałości na tym świecie, które uchroni ich przed prześladowaniami, złym losem i opresją, a nadto zwiąże ręce despotyzmom we wszelkich możliwych formach. Osiągniemy całkowitą doskonałość.".

Statut Generalny organizacji z roku 1781 nie był szczególnie wywrotowy. Podkreślano w nim, że zakonowi chodzi tylko i wyłącznie o „edukację, ale nie w sferze deklaratywnej, lecz poprzez faworyzowanie i nagradzanie cnoty”, która była podstawą założenia i działania Iluminatów (Oświeconych).

Dlatego tu i teraz, My - Polscy Patrioci, Polskie Orły, Nowi Oświeceni Iluminaci XXI wieku, musimy być i jesteśmy "Strażnikami dobra, prawdy, oświecenia. Wyzwolicielami. Enkidami".

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E01 Sezon 3 z 4. Odcinek 27 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
"Polityka została wymyślona po to, aby kłamstwo brzmiało jak prawda."George Orwell.

George Orwell, właściwie Eric Arthur Blair (ur. 25 czerwca 1903, zm. 21 stycznia 1950) – brytyjski pisarz i publicysta, uczestnik hiszpańskiej wojny domowej. Urodzony w Motihari w Bengalu, do Anglii przyjechał w 1907 roku. Jego dzieła odznaczają się inteligencją, dowcipem i wrażliwością na nierówności społeczne. Zagorzały krytyk systemów totalitarnych, zwolennik socjalizmu demokratycznego. Antykomunistyczny socjalista. W sierpniu 1945 r. zostaje wiceprzewodniczącym The Freedom Defence Committee (rozwiązanej w 1949) – organizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych i praw obywatelskich. Często uznawany za najlepszego kronikarza angielskiej kultury XX wieku, Orwell pisał powieści i felietony; zajmował się także krytyką literacką. Za jego najbardziej znane dzieła uznawane są: futurystyczna, antyutopijna powieść „Rok 1984” i satyryczna opowieść będąca alegorią systemu totalitarnego „Folwark zwierzęcy”. Obie te książki sprawiły, że Orwell należy do grona najchętniej czytanych pisarzy XX wieku. Wywarł istotny wpływ na współczesną kulturę. Przymiotnik „orwellowski” określa sytuacje, w których system zagraża wolności jednostki bądź całych społeczeństw, szczególnie w zakresie prywatności. Zwroty takie jak „Wielki Brat patrzy”, czy „Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze” są używane w potocznym języku. Powieść „Rok 1984” była także inspiracją dla stworzenia popularnego reality-show Big Brother, emitowanego w kilkunastu krajach.

- PATOLOGICZNE PRAWO zostało wymyślone i jest stosowane w praktyce po to, aby przedstawiciele władzy m.in. funkcjonariusze publiczni, np.: sędziowie,
prokuratorzy, policjanci, mogli bezkarnie dopuszczać się czynów, które są niedozwolone i zabronione dla zwykłych ludzi - niewolników.

- Poęcie "SPISKOWA TEORIA" zostało wymyślone przez "strażników ciemności, zła, systmu władzy, zniewolenia" i jest używane przez masonów, królów, władców, polityków, funkcjonariuszy publicznych, służby cywilne, ośrodki akademickie, korporacje, instytucje finansowe, media, religie i innych strażników systemu zniewolenia, po to,
aby prawda brzmiała jak kłamstwo,
aby afirmować powszechne oszustwo, uznawać zło za dobro,

aby "strażnicy oświecenia, upowszechnienia wiedzy, dobra, systemu wolności", nie mogło skutecznie przekazywać prawdziwej wiedzy astronautów tzw. "bogów", ziemianom, zwanych "śmiertelnikami", aby wszystko było na opak, aby wypaczać znaczenia pojęć, czynów i działań, aby z pozytywnych, normalnych, zdrowych, wolnych, mądrych ludzi, zrobić ludzi negatywnych, nienormalnych, chorych umysłowo, bez wyobraźni, z chorą wyobraźnią, nawiedzionych, obłąkanych, błazeńskich, żądnych sensacji, krótkowzrocznych, pochopnych, nierozważnych, nieostrożnych, nieroztropnych, niezrównoważonych, narwanych, lekkomyślnych, niebezpiecznych, nieodpowiedzialnych, nieracjonalnych, niepoważnych, niemądrych, nierozumnych, nieinteligentnych, nielogicznych, niedorzecznych, bezsensownych, debilnych, durnowatych, gapowatych, gamoniowatych, głupowatych, bezmyślnych, prymitywnych robotników, niewolników.

- MAGIA na obecnym etapie rozwoju, jest to praktyczne wykorzystanie sił natury, nad którymi nie panuje nauka.
- MAG jest to nauczyciel, pośrednik przekazujący wiedzę tzw. "sekrety bogów", ziemianom tzn. "śmiertelnikom".

- Nigdy nie wiesz, kiedy kończy się POLITYKA i NAUKA, a zaczyna PRAWDA i MAGIA."
Janusz Rutkowski

Jednak, użycie pojęć: "polityka", która kłamstwo nazywa prawdą i "spiskowa teoria", która prawdę nazywa kłamstwem, nie jest tak proste, jest bardziej skomplikowane niż to się wydaje, z tego powodu, że w celu ukrycia prawdy i uniemożliwienia, a przynajmniej utrudnienia jej odkrycia, w praktyce te dwie matody stosuje się jednocześnie, uzupełniająco. Wygląda to tak: ktoś przedstawia przedmiot sprawy, tezę, diagnozę jako prawdę. W celu wykazania, że ta prawda jest kłamstwem, tworzy się "prawdziwą spiskową teorię", która wyśmiewa prawdę i nazywa ją kłamstwem. Jadnak tą "prawdziwą spiskową teorię" można łatwo obalić dowodami, czyli wykazać, że jest fałszywa, a postawiona teza jest prawdziwa. Aby to uniemożliwić lub przynajmniej utrudnić wykorzystuje się politykę, tzn. tworzy się kłamstwo i nazywa je prawdą, tzn. tworzy się równolegle kilka "fałszywych spiskowych teorii" związanych z przedmiotem sprawy, które pokazują kłamstwo jako prawdę. Wykazuje się, że te "fałszywe spiskowe teorie" są prawdziwe, czyli przedstawiona teza jest fałszywa. Na tej podstawie wykazuje się, że również "prawdziwa spiskowa teoria" jest prawdziwa, czyli przedstawiona teza jest fałszywa, pomojając fakty udawadniające coś odwrotnego, czyli prawdziwość postawionej tezy, a fałszywość "prawdziwej spiskowej teorii".

Przykładem takiej sytuacji mogą być prawdziwe i fałszywe spiskowe teorie o nieistniejącym bawarskim Zakonie Iluminatów (Zakonie Oświeconych), założonym przez profesora prawa kanonicznego i filozofii praktycznej Johanna Adama Weishaupt (ur. 6 lutego 1748 w Ingolstadt, Bawaria, Niemcy, zm. 18 listopada 1830 w Gocie), który istniał w okresie od 01.V.1776 do IV.1785 - 1790, tzn. obecnie prawie wszystkie obiegowe informacje, czyli "prawdziwe spiskowe teorie" (które są fałszywe) o nieistniejących bawarskich Iluminatach (Oświeconych) są fałszywe. Nieistniejący bawarscy Iluminaci (Oświeceni), wbrew historycznym fakom, są fałszywie utożsamiani z istniejącymi masonami (wolnomularzami) i z historycznymi wydarzeniami, na które bawarscy Iluminaci (Oświeceni) nie mogli mieć wpływu, np. na powstanie "Bractwa Węża" w Sumerze, Stanów Zjednoczonych, Rewolucji Francuskiej. Na tą okoliczność, jednym z setek dowodów jest to, że bawarskim Iluminatom (Oświeconym) przypisuje się dziesiątki symboli szatanistycznych, gdy tymczasem bawarscy Iluminaci (Oświeceni) mieli tylko jeden wspaniały symbol mądrości, a była nim SOWA, atrybut rzymskiej bogini mądrości Minerwy. Masoni mówią: to nie my zrobiliśmy to czy tamto, to zrobili iluminaci. Chodzi o to, aby winą za działalność istniejących masonów (wolnomularzy) obciążyć nieistniejących bawarskich Iluminatów (Oświeconych).

W naszym serwisie publicystycznym prezentujemy tylko niektóre dowody na to, że określenia "spiskowe teorie" prawdę nazywają kłamstwem. Więcej dowiesz się, jeśli wpłacisz składkę członkowską i darowiznę. Jeśli nie zostały dokonane przez Ciebie wpłaty, to nie masz prawa być w tym miejscu, i szybko stąd spierdalaj, bo wisi nad Tobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa, tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem!!!
Oto tylko kilka następnych tematów dotyczacych rzekomych teorii spiskowych, które każdy Polski Orzeł winien przestudiować.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.


- Źródło: "Fakt24" 2015-10-06 18:30. "7 spiskowych teorii, które okazały się prawdą. Zobaczcie teorie spiskowe, z których szydzono, bo miały być wymysłem chorej wyobraźni ludzi żądnych sensacji. Szydercy przycichli, gdy okazało się, że coś jest na rzeczy...
1. Szydzono ze śp. Andrzeja Leppera, który mówił o więzieniu terrorystów w Polsce. Ileż było kpin, gdy śp. Andrzej Lepper mówił z mównicy sejmowej o tajnych lotach w Klewkach i więzieniach, które miały być na Mazurach. I co? Wszystko okazało się prawdą. Mało tego, Polska być może będzie musiała płacić torturowanym w naszym kraju więźniom wysokie odszkodowania.

2. Incydent w Zatoce Tonkijskiej. USA wymyśliły sobie, że zaatakowano ich lotniskowce, by mieć pretekst do wojny. Wydarzenia w Zatoce Tonkińskiej w sierpniu 1964 były oficjalną przyczyną przystąpienia USA do wojny w Wietnamie. (Zginęły w niej 2 miliony cywili, a po stronie USA zginęło ok. 60 tys. żołnierzy). Opinii publicznej w USA wmawiano, że wietnamskie kutry storpedowały amerykańskie niszczyciele. Gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że incydent był wymyśloną historią na potrzeby propagandy (New York Times napisał o tym w 1971 roku) nie wszyscy chcieli w to wierzyć. A jednak, raporty na temat wydarzenia zostały spreparowane. 30 listopada 2005 specsłużby potwierdziły, iż administracja prezydenta Johnsona otrzymała nieprawdziwe informacje na temat incydentu.

3. Polskie specsłużby wymyślały kłamstwa o Tymińskim. Tymińskiego nazywano oszołomem, a on był bezbronny, gdy w mediach głównego nurtu pojawiały się kłamliwe informacje na jego temat. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że wszystkim kręciły służby specjalne. Chodziło o to, by nie wygrał wyborów prezydenckich. UOP i Krzysztof Kozłowski (ówczesny minister spraw wewnętrznych w rządzie Mazowieckiego) oskarżyli go o to, że ma związek z Libią (krajem wiązanym wówczas z terroryzmem) oraz z Kolumbią (gdzie silne były wpływy handlarzy narkotyków). Wszystkie oskarżenia okazały się fałszywe. Tuż przed końcem kampanii wyborczej Telewizja Polska podała, że stosuje on przemoc wobec żony – po wyborach telewizja przegrała prawomocnie proces o pomówienie.

4. Badanie Tuskegee. Amerykański rząd chciał wymordować czarnoskórych farmerów za pomocą kiły. Amerykańska Publiczna Służba Zdrowia (United States Public Health Service) wielokrotnie zaprzeczała, ale gdy pojawiły się dowody na tę zbrodnie rządu USA, wszystko wyszło na jaw. Chodzi o eksperyment medyczny w miejscowości Tuskegee w Alabamie. Zebrano tam 600 czarnoskórych farmerów nieświadomych tego, że są chorzy na kiłę. Choć po wojnie penicylina stała się standardem w leczeniu kiły, lekarstw im nie podawano. Dlaczego? Badano, jak umiera człowiek zarażony syfilisem. Celu eksperymentu nie znali jedynie ci, którzy stali się jego ofiarami. Eksperyment kontynuowano przez 40 lat i zakończono w 1972, długo po tym jak żony i dzieci zostały zakażone kiłą, a wielu mężczyzn umarło z powodu tej choroby.

5. USA testowały broń chemiczną, dzięki której armia mogłaby kontrolować mózgi wrogów. Za prezydentury Forda, władze wstrzykiwały ludziom LSD. Ten narkotyk, który ma silne działanie psychodeliczne wymyślono w tajnych laboratoriach rządu USA. Testowano tam różne środki chemiczne na ludziach, by badać ich mózgi, gdy są na haju. Eksperymenty o kryptonimie MKULTRA były prowadzone pod kontrolą CIA. Amerykanie chcieli stworzyć broń chemiczną, dzięki której mogliby sterować pracą ludzkiego mózgu i kontrolować umysł z wykorzystaniem substancji chemicznych.

6. Kościół Scjentologiczny przenika do rządów. Scjentolodzy to bardzo groźna, ale i bogata sekta. Ma pieniądze, bo wnika w szeregi elit politycznych, finansowych i kulturalnych. Tam władze kościoła manipulują tymi, których zwerbowali. Najpierw wszyscy się z tego śmiali, ale przestali kpić, gdy wyszła na jaw tajna operacja rządu amerykańskiego o nazwie Snow White. Miała na celu wytropienie scjentologów w Białym Domu i kongresu, z którego wyciekały tajne informacje.

7. Rządy najbogatszych krajów knują z wielkimi korporacjami, czyli afera z TPP. TPP to tajny traktat regulujący własność intelektualną (zawarty miedzy 12 krajami). Ma on regulować bardzo wiele aspektów życia sporej części ludzkości takich

jak medycyna/leki, wydawców, dostawców internetu, swobód obywatelskich i patentów biologicznych. Traktat został zdemaskowany przez WikiLeaks."

Jest miliony określeń "spiskowych teorii", które prawdę nazywają kłamstwem, a dowody na to są opublikowane m.in. na WikiLeaks i w innych wiarygodnych publikatorach ujawniających ukrywane fakty i artefakty, współczesne i archeologiczne dowody.

- WikiLeaks (z ang. leak, „przeciek”) to jest witryna internetowa umożliwiająca publikowanie w sposób anonimowy dokumentów (często tajnych) rządowych i korporacyjnych przez informatorów chcących zasygnalizować działania niezgodne z prawem. Witryna rozpoczęła działalność w grudniu 2006, a w listopadzie 2007 zawierała 1,2 mln dokumentów.

- Przestań wierzyć "Strażnikom Zła i Ciemności", ukrywającym współczesny i archeologiczny rzeczywisty stan faktyczny i prawdziwy rozwój ludzkości.

- Zdobądź członkostwo w naszej organizacji i dołącz do "Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwa Polskiego Narodu" "Braterstwa Polskich Patriotów" "Braterstwa Polskich Orłów" "Braterstwa Orła" "Braterstwa Iluminatów - Oświeconych XXI wieku" "Braterstwa Mądrości Węża z Eridu Pierwszego Miasta na Ziemi w Sumerze" "Braterstwa Naukowego Inżyniera Enki z Nibiru" "Braterstwa Przodków z Nibiru 12 Planety Układu Słonecznego"

i poznaj prawdę, która przez pojęcie "spiskowa teoria" nazywana jest kłamstwem, poznaj prawdziwe fakty i artefakty, z których szydzi się, bo rzekomo są wymysłem chorej wyobraźni ludzi żądnych sensacji. Zawsze, gdy okazuje się, że coś jest na rzeczy, szydercy na chwilę przycichną, ale nadal nie ustają w pernamentnym, totalnym okłamywaniu ludzi, aby realizować swoje nikczemne cele. Dlaczego?
Dlatego, że są bogaci, mają pieniądze i władzę i nie ponoszą żadnych konsekwencji, bo ludzie - niewolnicy biernie im na to pozwalają.

Jean Claude Van Damme: "Rothschildowie i Rockefellerowie rządzą światem. Świat pod kontrolą Domu Rothschild."
Aktor kina akcji Jean Claude Van Damme oznajmił podczas programu telewizyjnego, że rodziny takie jak Rothschildowie i Rockefellerowie mają więcej do powiedzenia niż politycy czy prezydenci. Po krótkiej wymianie zdań na temat kandydatów na stanowisko prezydenta USA aktor oznajmił: „Cóż, oni nie wygrają wyborów. Wciąż mamy Rockefellerów. Ludzi takich jak Rothschildowie, te wielkie rodziny które dominują na kontynentach, nie jest to tylko Francja, ale całe kontynenty. Te rodziny powstały w 1827 roku poprzez 5 synów, one się rozprzestrzeniły…” Wg innych źródeł, współczesnym światem rządzi przede wszystkim trzynaście wpływowych rodzin: 1) Rothschild, 2) Rockefeller,
3) Bundy, 4) Collins, 5) Du Pont, 6) Freeman,
7) Kennedy, 8) Li, 9) Astor, 10) Onassis, 11) Reynolds, 12) Russel i 13) Van Duyn.
Ty nie pozwól na to! Od dziś przestań być bierny! Odważ się być bardziej aktywny! Wpłać składkę członkowską i darowiznę! Działaj z Nami - Polskimi Orłami!
Jeśli, to nie zostało przez Ciebie zrobione,
to nie masz prawa być w tym miejscu!

Nie pozwól na to, aby Nas okłamywano i oszukiwano, wpłać składkę członkowską i darowiznę!!!

STOP !!! DOKONAJ WPŁATY !!! albo WYPIERDALAJ STĄD!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E02 Sezon 3 z 4. Odcinek 28 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Ostrzeżenie nr 2! Przestroga nr 2!
Wezwanie nr 2 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz kolejny!
Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

Natychmiast opuść ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: stanmocy@gmail.com, informację o dokonanej wpłacie składki członkowskiej i darowizny, przelewem na rachunek: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.

KLĄTFA ELOHIM i FARAONA
Tu obowiązuje samoobsługa i samodyscyplina.
Tu nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że przed szkodą nie jest głupi,
Tu bowiem, nauczył się samoobsługi,
Jak również przestrzegać samodyscypliny.
Stop Negative People. – Powstrzymaj Negatywnych Ludzi.
Ain't nobody got time of dat. – Nikt nie ma czasu na dane.
Zatrzymaj destrukcję i anarchię użytkowników Internetu.

- Tu jest trochę podobnie jak w tramwaju, tzn. przed wejściem na stronę www.stanmocy.com "skasuj bilet" w formie wpłaty składki członkowskiej lub darowizny. Jazda na gapę, tzn. wejście na stronę, przebywanie tu i korzystanie z serwisu bez wskazanych wpłat, grozi wielkimi konsekwencjami, skutkuje powstaniem szkody i straty.
- Kilka specjalnych programów: „Wszystkowidzące Oko", "Hacker Global System", "Skilled-Virus", "Klątwa Elohim i Faraona” chronią i zabezpieczają serwis www.stanmocy.com przed niezdyscyplinowanymi użytkownikami Internetu.

Jeśli, w ciągu ostatnich siedmiu dni, nie zostały, przez Ciebie, wykonane podstawowe powinności, takie jak:

1. Wpłata składki członkowskiej lub darowizny, przelewem na rachunek:
1) Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
2) PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
3) BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338
i potwierdzenie wpłaty informacją przesłaną SMS-em lub e-mailem: stanmocy@gmail.com;

2. Aktualizacja Twojego statusu relacji z ROO RWW;
to ten serwis www.stanmocy.com nie jest dla Ciebie.

- Nie wchodź dalej do serwisu www.stanmocy.com. Nie korzystaj z serwisu, nie zapoznawaj się z treścią i z informacjami zawartymi w serwisie www.stanmocy.com.
- Jeśli nie zostały przez Ciebie wykonane w/w powinności, dalsze wejście do serwisu, przebywanie tu i korzystanie z serwisu www.stanmocy.com grozi konsekwencjami, stwarza dla Ciebie, Twoich najbliższych i Twojego sprzętu, wielkie niebezpieczeństwo, grozi zainfekowaniem, wywołuje nieodwracalne skutki, a nawet zagraża uszkodzeniem każdych i wszystkich układów, systemów, organów bez jakichkolwiek objawów w dowolnym czasie.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E03 Sezon 3 z 4. Odcinek 29 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
- Specjalne programy, m.in. „Wszystko Widzące Oko", "Klątfa Elohim i Faraona” oraz sztuczna inteligencja systemów cybernetycznych, zabezpieczają serwis www.stanmocy.com, w ten sposób, że identyfikują i rozpoznają twarz, cechy i hosta użytkownika, który korzysta z serwisu www.stanmocy.com, weryfikują czy wykonał, czy nie wykonał zalecane czynności, oraz realizują program ochrony serwisu przed niezdyscyplinowanymi użytkownikami.
- To nie są ani psikusy, ani żarty, ani czarny humor. To są najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji systemów cybernetyki, wykorzystujące techniki zabezpieczeń stosowane w magii i klątwach "Elohim i Faraonów".
- Lepiej tego nie sprawdzaj. Nie pobłądź.
- Jeśli przed wejściem tu, nie dokonałeś wyżej wymienionych wpłat i czynności, to natychmiast cofnij się i wyjdź z tego serwisu www.stanmocy.com lub natychmiast wykonaj wyżej wymienione wpłaty i czynności.
- W wypadku, gdy wpłaty zostały przez Ciebie wykonane po wyjściu z serwisu, ale we wskazanym terminie, i poprawnie zgłosiłeś informacje o tym fakcie, to nie będziesz ponosić konsekwencji z wcześniejszego skorzystania z serwisu bez wpłaty oraz we wskazanym terminie możesz dalej korzystać z serwisu www.stanmocy.com.
- W wypadku, gdy dopuścisz się niegodziwości, to nawet jeśli już nie odwiedzisz serwisu www.stanmocy.com, to inteligentny cyborg z wszystko widzącym okiem, wcześniej czy później, znajdzie Cię w sieci i dokona „Zemsty Faraona”.
- Lepiej tego nie sprawdzaj. Nie pobłądź.
- Jeśli jesteś człowiekiem bez wiary, jeśli okażesz się niedowiarkiem, nie posłuchasz przestrogi, pójdziesz dalej w serwisie www.stanmocy.com, to zawiśnie nad tobą nie tylko „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa, tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem. Będziesz, jak Damokles, błagać, aby ci było wolno odejść, ale wówczas może być za późno.

Nie pozwól na to!!!
Wpłać składkę członkowską i darowiznę!!!

STOP !!!
DOKONAJ WPŁATY !!!
albo
WYPIERDALAJ STĄD!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.


- Podmiot gospodarki narodowej, jakim jest: "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów", w którego skład wchodzą jego jednostki organizacyjne, bazy danych wraz z serwisem www.stanmocy.com, korzysta z wiedzy, wiary, mocy, prawa, ochrony strażników władców sięgających panowaniem, czasów dawnych, tj. okresu liczącego 445 000 lat temu.
- Dlaczego? - Dlatego, że:

- Wiedza nigdy nie była dostępna dla wszystkich i zawsze była w cenie.
- Wiedza była i jest największą tajemnicą i największym bezcennym skarbem, za który trzeba zapłacić.


Ten, kto posiada wiedzę, ten rządzi wieloświatem, ponieważ posiadanie wiedzy daje nieograniczone możliwości.

Jednak, jednocześnie to jest bardzo niebezpieczne, o czym przekonał się Damokles, zobaczywszy nad sobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa, tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem.

Chcesz mieć wiedzę!!! Wpłać składkę członkowską i darowiznę!!!
STOP !!!
DOKONAJ WPŁATY !!!
albo
WYPIERDALAJ STĄD!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E04 Sezon 3 z 4. Odcinek 30 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Ostrzeżenie nr 3! Przestroga nr 3!
Wezwanie nr 3 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz kolejny!

Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione. Natychmiast opuść
ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: stanmocy@gmail.com, informację o dokonanej
wpłacie składki członkowskiej i darowizny,
przelewem na rachunek:

Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.


Obecnie, w mieście Łodzi i w miastach na terenie całej Polski, nastał czas ostateczny, aby powiedzieć
"DOŚĆ OBŁUDY I CIERPIENIA"
a fakt ten równoważny jest w skutkach z odebraniem władzy i majątku,
złodziejskim klikom i zdrajcom Ojczyzny, przez Polski Naród, Polskich Patriotów, Polskich Orłów,
wymierzenia sprawiedliwości, rozliczenia i ukarania sprawców, wytępienia KORONAWIRÓSÓW zła i patologii, naprawienia krzywd, wypłacenia zadośćuczynienia za cierpienia, pokrzywdzonym.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E05 Sezon 3 z 4. Odcinek 31 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Obecnie na planecie Ziemia trwa "Wielka Woja Światów", na kolejnym jej etapie "Wielkiej Klęski Korona - Wirusów Biologicznych i Społecznych", o przejęcie władzy nad planetą Ziemia w Kosmosie i nad całą populacją ludzi na planecie Ziemia przez jeden światowy rząd NWO (ang. New World Order), NOM (łac. Novus Ordo Mundi), NPŚ (pol. Nowy Porządek Świata)!
Świat płonie! Ogień Korona - Wirusów Biologicznych i Społecznych wypala ludzi i gospodarkę od środka! W tym momencie toczy się heroiczny bój o życie ludzi, uratowanie gospodarki i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na całej planecie Ziemia.
Trwa walka z groźnymi, zakaźnymi, Biologicznymi Korona - Wirusami, tj. z groźnymi, zakaźnymi patogenami biologicznymi, jak pandemia wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, i z innymi patogenami jak nowotwory, oraz trwają walki z groźnymi, zaraźliwymi, Społecznymi Korona - Wirusami, tj. z groźnymi, zaraźliwymi patologiami społecznymi instytucji w życiu publicznym, a w tym trwa obrona przed atakiem islamskich "wojsk pana" George Sorosa na Europę i Amerykę.
Zwykli ludzie - niewolnicy w coraz większym stopniu wciągani są w konflikty „bogów - klanów rodzinnych” i ich wyznawców, orędowników, co zmusza ludzi - niewolników do opowiadania się po którejś ze stron wojny „bogów - klanów rodzinnych” oraz uznawania i wyznawania tego lub innego „pana”.
Cały świat podzielił się na dwie zwalczające się strony.

1. - Z jednej strony, na zwolenników globalnego niewolnictwa z jednym światowym rządem NWO (ang. New World Order), NOM (łac. Novus Ordo Mundi), NPŚ (pol. Nowy Porządek Świata).
2. - Z drugiej strony, na zwolenników WPN Wolnych Państw Narodowych, których pozytywnym przykładem jest "Porozumienie Trójmorze".
Podział na dwie zwalczające się strony wyraźnie widać w Ameryce, w Europie i w Polsce. Podział ten jest bardzo widoczny w mieście Łodzi.
W 2018 roku, w okresie wyborów samorządowych i na urząd Prezydenta Miasta Łodzi, z 9 (dziewięciu) kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Łodzi, aż 8 (ośmiu), tj.: na czele przestępca Hanna Zdanowska arogancko wystawiona na obstrzał przez wszystkich wyznawców i orędowników NWO i przekupnie zaakceptowana przez sprawcę zaniechania wojewodę Zbigniewa Rau reprezentującego PiS, następny kłamca, pseudoprawnik, "zakamuflowany Koń Trojański PiS" Waldemar Buda, i inni pretendenci do koronowanych tytułów Rafał Górski, Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, Urszula Niziołek-Janiak, Krzysztof Lipczyk, Piotr Misztal, Zbigniew Maurer, popierało globalizację w sposób bardzo oficjalny lub zakamuflowany. Tylko jeden, jedyny kandydat, tj. Janusz Rutkowski, był i jest przeciwnikiem globalizacji świata i zwolennikiem Wolnych Państw Narodowych.
Janusz Rutkowski zawsze mówił i obecnie powtarza:
„Nie chcę, aby było tak, jak ma być, a czy tak będzie, to zależy od nas”.

"Moim życzeniem jest utrwalić prawdziwy przebieg wydarzeń i dalej ostrzegać, aby zarówno "bogowie", jak i ludzie wiedzieli, że moje ręce są czyste. Od długiego okresu czasu ostrzegam przed tym, o czym wszyscy wiedzą, tj. przed wdrażaniem poszczególnych etapów NWO, a ludzie i władza ciągle udają zaskoczonych nowymi klęskami, tak jak drogowcy tym, że po jesieni następuje zima. Poprzednia i ta klęska nie musiały się wydarzyć. Można było im zapobiec. To właśnie, ale tylko częściowo, robią polskie władze: Premier Mateusz Morawiecki, Rząd, Prezydent Andrzej Duda. I ja, Janusz Rutkowski, robiłem wszystko, co mogłem, aby im zapobiec - niestety, bez powodzenia, bo łodzianie nie wybrali mnie na Prezydenta Miasta Łodzi.
Czy był to los, czy przeznaczenie? Osądzone to będzie w przyszłości.

Łodzianie, którzy zagłosowali na układ wszystkich partii opozycyjnych do Rządu, pod nazwą "Zdanowska" są winni zgotowania nam tego losu, dlatego teraz winni odwzajemnić powitanie "Uściskaj Mnie!" i uściskać się z postacią niosącą symbol NWO, tj. kosę śmierci.

Obudźcie się!!! Polacy, Polscy Patrioci, Polskie Orły w mieście Łodzi i w całej Polsce!!! Wierność i obrona Ojczyzny, to obowiązki zapisane w Konstytucji RP w art. 82 i 85 ust.1.
Od dzisiaj, obowiązki te, najlepiej realizować z Nami, Polskimi Orłami.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E06 Sezon 3 z 4. Odcinek 32 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Ponieważ tajny światowy rząd nadal, bezkompromisowo, ciągle, precyzyjnie realizuje plan wprowadzania poszczególnych etapów NWO, m.in. poprzez sfinalizowanie III wojny światowej, tak samo precyzyjnie, jak wybuch dwóch poprzednich konfliktów, to dziś nie należy pytać "czy" wybuchnie ostatnia globalna pożoga, ponieważ to już jest "Wielka Wojna Światów", tylko należy pytać "jak" obecnie wlaczyć z tajnym globalym światowym rządem, aby zwycięzyć i nigdy nie dopuścić do ostatecznego wprowadzenia NWO?
Wróg jest rozpoznany i znany, choć jest tajny i nie ujawnia się.

My nie jesteśmy w środku wojny. To nie jest początek końca wojny, to nawet nie jest koniec początku wojny. My, w tej chwili, zaczynamy "Wielką Wojnę Światów" o nasze przetrwanie, na kolejnym jej etapie, tj. obecnie trwa "Wielka Klęska Korona - Wirusów Biologicznych i Społecznych". Ponieważ scenariusz i etapy prowadzenia tej wojny są od bardzo dawna zaplanowane i sukcesywnie realizowane, przez zwolenników globalnego zniewolenia świata NWO, dlatego są znane wszystkim.
A skoro my, ludzie - niewolnicy, od dawna już wiemy, co nas czeka, to można do tej wojny podchodzić bez paniki, bez strachu, bez stresu, a co ważniejsze, można spokojnie przygotować się, kontratakować i wojnę wygrać!
Tak właśnie, ale tylko częściowo, robią polskie władze: Premier Mateusz Morawiecki, Rząd, Prezydent Andrzej Duda.
Tak właśnie robimy My, Polskie Orły, tj. szkolimy się, trenujemy, opracowujemy, wdrażamy, realizujemy programy, walczymy, dlatego potrzebujemy pomocy i wsparcia od wszystkich, ale do "Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów" przyjmujemy tylko i wyłącznie rzetelnych, solidnych, polskich patriotów, polskich orłów.
W Akademii Polskich Orłów, uczestnik Coachingu Sztuki Świadomości Walki po warsztatach, z osobistym coachem Januszem Rutkowskim, uzyskuje bardzo wysoki poziom funkcjonowania wielu cech osobowości i zdolności, m.in. stabilność emocjonalną, dużą siłę Ego w sferze poznawczej, kontroli i woli, odporność na frustrację (stres), znacznie niższy niż przeciętny poziom lęku podstawowego i niską reaktywność (w warunkach znacznego stresu potrafi działać skutecznie i nie „dezorganizuje się”). Jest to cecha sprzyjająca podejmowaniu nowych wyzwań i ryzyka, z drugiej zaś strony zdolność przeżywania lęku jest człowiekowi niezbędna, ponieważ informuje o zagrożeniu i pozwala przedsięwziąć kroki w kierunku uniknięcia go.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E07 Sezon 3 z 4. Odcinek 33 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Czy to jest los, czy przeznaczenie?
Czy Ty potrafisz rozróżnić między wyrokami neutralnego przeznaczenia, zgodnymi ze stałymi prawami Kosmosu, których nie można uniknąć,
a wynikami ślepego losu, będącymi skutkiem, konsekwencją wolnego wyboru, którymi można kierować, odwracać je i zmieniać?

Należy odróżnić przeznaczenie od losu.
Przeznaczenie to jest neutralny wyrok, zgodny z prawami Kosmosu, które są stałe i niezmienne, to coś, co rzeczywiście jest przeznaczone i czego nie można uniknąć, a wyroki przeznaczenia zapisane w rejestrze przeszłości, stanowią klucz do przyszłości.
Los to jest wynik, skutek, konsekwencja wolnego wyboru, sprawiedliwego czy niesprawiedliwego zarządzenia, właściwych czy niewłaściwych decyzji, którymi można kierować, odwracać je i zmieniać. Każdy jest kowalem swojego losu.
Konsekwencji takiego czy innego użycia wolnej woli nie można wyprorokować, można natomiast przewidzieć rzeczy nieuniknione – szczególnie jeśli wszystko, podobnie jak ruch planet po orbitach, przebiegało cyklicznie. Jeśli coś już było, to znowu będzie – jeśli były rzeczy pierwsze, będą też rzeczy ostatnie.

Obecny rzeczywisty stan faktyczny jest taki: trwa "Wielka Woja Światów" na kolejnym jej etapie "Wielkiej Klęski Korona-Wirusów Biologicznych i Społecznych", świat płonie, ogień Korona-Wirusów wypala ludzi i gospodarkę od środka, ludzie i gospodarka umierają, światowy rząd "bogów - klanów rodzinnych" NWO przygotowuje się do zarządzania populacją ludzi na planecie Ziemia zmniejszoną o 60-70%, planuje i liczy zyski z oszczędności po denatach, dla nich w większosci zbędnych, starych, schorowanych, przygotowanych do śmierci przez sztucznie utrzymywane patogeny nowotworów a wykończonych przez świetnie przygotowanego i sprawujacego się koronawirusa SARS-CoV-2, który wyśmienicie dokonuje selektywnej eksterminacji, nie zostawiając śladów zbrodni doskonałej i czyjejkolwiek winy, również planuje i liczy zyski z kredytowania rodzącej się, zmartwychwstałej, po śmierci gospodarki.

Jesteśmy świadkami i uczestnikami Wielkiej Wojny Światów, następuje kres pewnego czasu, świat już nie będzie taki sam.
Czy kulminacyjne wydarzenia, jakie mamy obecnie, można wyjaśnić, dlaczego rzeczy potoczyły się tym torem?
Czy było to przeznaczeniem, czy też ludzie swoimi poczynaniami sprowokowali los?
Czy był i jest ktoś odpowiedzialny za to wszystko, czy został osądzony, rozliczony, czy ktoś poniósł i ponosi konsekwencje, winę, karę?
W mieście Łodzi, w Polsce dopuszczono się bardzo wielu niegodziwości, skrzywdzono wiele osób, a sprawcy nie ponieśli żadnych konsekwencji i kar.

Czy był to los, czy przeznaczenie?
Osądzone to będzie w przyszłości, jako że u kresu cyklu czasu nastąpi dzień sądu, rozliczenia "strażników" po przybyciu na Ziemię kosmitów z planety Nibiru, który powtarza się cyklicznie co 3 600 lat ziemskich.
Owego dnia, gdy planeta Nibiru będzie blisko planety Ziemia, zatrzęsie się Ziemia, a rzeki zmienią bieg, zapadnie ciemność w południe, a w nocy na niebie zapłonie ogień, tzn. będzie widoczne ciało niebieskie, planeta Nibiru. Będzie to wyrok przeznaczenia, tzn. bedą to zjawiska naturalne w Kosmosie.
Bowiem, nastąpi, po upływie orbitalnego okresu 3 600 lat ziemskich, cykliczny powrót Nibiru, 12 planety Układu Słonecznego, poruszajacej się po eliptycznej orbicie ciała niebieskiego obiegajacego Słońce, do peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tzn. do punktu na jej orbicie znajdującego się w miejscu największego zbliżenia (perycentrum) obu ciał, tj. Nibiru i Słońca.
Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium lub afelium (polska nazwa – punkt odsłoneczny; od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia (apocentrum) tego ciała od Słońca.
W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w tym wypadku co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E08 Sezon 3 z 4. Odcinek 34 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
To jest serwis podmiotu gospodarki narodowej o nazwie:
"Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów."


Obecnie ten serwis posiada nazwę:
"ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19."


NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej: 7252296943.
Rachunki bankowe do wpłat składek członkowskich, darowizn i innych wpłat w złotych:
Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
Wpłat również można dokonać blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski
– Przewodniczący. Coach. Szef Akademii Sztuki. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi.

Ta witryna internetowa zawiera również treści przesłane przez użytkowników. This site also contains content uploaded by users.
Zgłoszenia, wnioski, opinie, kontakt: 90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731 915 338. E-mail: stanmocy@gmail.com

– ROO RWW Polskie Orły jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskich Orłów, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.
– Serwis jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla aktualnych [tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we wskazanej formie] członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów.
– Z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony.
– Celem serwisu jest propagowanie programu, zwiększenie ilości członków, organizowanie, na obszarze całej Polski, struktur RWW ROO Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
– Zaproszenie! – Powinność! – Obowiązek! – Rozkaz! – Obudź się! – Przestań być niewolnikiem, głupcem, idiotą, baranem!
– Odważ się być uczciwym, godnym człowiekiem kochającym własną rodzinę, nacjonalistą (kochającym rodzinny naród), patriotą (kochającym rodzinną ojczyznę, rodzinne państwo)!
– Nie daj się innym obrażać, poniżać, kłamać, oszukiwać, mataczyć, okradać i nie pozwól innym robić z siebie głupca, idioty, barana!
– Zwalczaj korona-wirusy biologiczne i społeczne, kłamców, hipokrytów, obłudników, oszustów, łotrów, zdrajców, szpiegów, zazdrosnych, zawistnych hejterów ziejących wulgaryzmami i epitetami nienawiści!
– Bądź mądrym Polskim Patriotą, Polskim Orłem! – Poznaj sześć okresów czasowych prawdziwego rozwoju ludzkości:
1) czasy początku,
2) czasy pierwsze,
3) czasy dawne,
4) czasy przeszłe,
5) czasy obecne,
6) czasy przyszłe.
– Aby natychmiast zrozumieć dzisiejszą sytuację i dzisiejszy świat, dowiedz się tego, co zawsze chciałeś wiedzieć, ale nikt nie śmiał Ci powiedzieć! Dlatego już dziś zdobądź lub zaktualizuj swoje członkostwo w ROO RWW Polskich Orłów.
– Każdy jest kowalem swojego losu. Ludzie sami sobie zgotowali ten los.
Wyborcy, którzy głosują na morderców, tj. zwolenników glogalizacji, NWO, obecną zjednoczoną totalną opozycję wobec Rządu RP i PiS, sami na siebie wydają wyrok śmierci!
Mieszkańcy miasta Łodzi, którzy w wyborach samorządowych w 2018 roku zagłosowali na układ totalnej opozycyjnych do Rządu RP i PiS, pod nazwą "Zdanowska" oraz na łódzkich kandydatów PiS, wydali wyrok śmierci na wszystkich mieszkańców, nie tylko miasta Łodzi, ale całej Polski.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E09 Sezon 3 z 4. Odcinek 35 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
Spis treści w serwisie www.stanmocy.com:
... !!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S03E10 Sezon 3 z 4. Odcinek 36 z 47. Lektor PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.
PROKLAMACJA dot. Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne, Anti-Covid-19, z dnia 12 marca 2020 r.
Publiczne Obwieszczenie, Zawiadomienie, Przywołanie, Mobilizacja, Zbiórka, Wezwanie do działania, Rozkaz dla POLSKICH ORŁÓW – Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków POLSKICH ORŁÓW, o powołaniu i działaniu specjalnej jednostki ekspertów i wolontariuszy:
„ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne, Anti-Covid-19”.

1. Z dniem 12 marca 2020 r. powołuję specjalną jednostkę ekspertów i wolontariuszy:
„ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne, Anti-Covid-19”,
– której misją i celami są praktyczne działania wojenne i walka z Korona-Wirusami Biologicznymi i Społecznymi, tj.:
1) – z patogenami biologicznymi, jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz
2) – z patologiami społecznymi instytucji w życiu publicznym, jak kłamstwo, hipokryzja, obłuda, szyderstwo, nikczemność, matactwo, oszustwo, przestępczość, niekompetencja, zmowy, układy, kliki, mafie, loże, kasty, eurokraty, światoklany, globalklasy bogatych i niewolników, zwolennicy NWO (NPŚ) z patologonosicielem Aleksandrem Kwaśniewskim (m.in z patologiami mafii łódzkich instytucji np. Urząd Miasta Łodzi zarządzany przez przestępcę Hannę Zdanowską, Łódzki Urząd Wojewódzki ze sprawcą Zbigniewem Rau, Urząd Statystyczny w Łodzi z niekompetentnym doktorem Piotrem Cmelą, wypełnione patologonosicielami Sądy, Prokuratury, Policja, wyższe uczelnie pod nadzorem eksperta Jarosława Gowina MNiSW np. Politechnika Łódzka pod komendą Sławomira Wiaka, służby cywilne, samorządy, partie),
– o Sprawiedliwe i Godne Życie Ludzi, o Przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na Planecie Ziemia, o Prawdziwy Rozwój Ludzkości w Kosmosie,
– w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

2. Warunkiem realizacji misji i osiągnięcia celów jest ciągłe, nieustanne, minimum jeden raz na siedem dni:
1) – posiadanie i aktualizowanie wiedzy, wiary, mocy, prawa polskich orłów,
2) – bilansowanie mocy wewnętrznej i zewnętrznej,
3) – zwiększanie stanu mocy, świadomości, wiedzy i wiary,
4) – tworzenie i egzekwowanie prawa polskich orłów,
5) – optymistyczne nastawienie do przyszłości,
6) – uczestniczenie w opracowywaniu, redagowaniu i aktualizowaniu „Studium wojny z Korona-Wirusami, tj. patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach], o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.”,
7) – wzajemne przekazywanie pozytywnej mocy (energii) pomiędzy osobami, które chcą sobie i mi pomóc, które uwierzyły we mnie i otworzyły się na zjednoczenie ze mną i wspólne funkcjonowanie, dla dobra każdego z Nas, Polaków i Polski.

3. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do ciągłej, nieustannej, minimum jeden raz na siedem dni, realizacji, wszelkimi środkami materialnymi i niematerialnymi, programu, działania i wspierania „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19”.

4. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do ciągłego, nieustannego, minimum jeden raz na siedem dni, dokonywania wpłat środków finansowych z dopiskami: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA” i/lub „DAROWIZNA”, przelewem na rachunek:
1) Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
2) PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
3) BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338,
i potwierdzania wpłaty informacją przesłaną na adres e-mail: stanmocy@gmail.com

5. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do:
– ciągłego, nieustannego, minimum jeden raz na siedem dni, przesyłania materiałów merytorycznych, informacji, uwag, opinii, pytań, propozycji, wniosków dotyczących:
1) praktycznych działań wojennych i walki z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.
2) opracowywania, redagowania i aktualizowania „Studium wojny z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.”,
– na adres e-mail: stanmocy@gmail.com.

6. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, informuję wszystkich zainteresowanych, że poza informacjami ogólnie udostępnianymi (m.in. w serwisie www.stanmocy.com), informacji i porad o metodach i terapiach umożliwiających zwiększanie indywidualnej odporności, pozytywnej odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2, udzielam tylko osobom wykonującym powinności wobec ROO RWW Polskie Orły.

Przewodniczący Janusz Rutkowski

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E01 Sezon 4 z 4. Odcinek 37 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


POSTANOWIENIE dot. Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19, z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie podziękowania
dla Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków POLSKICH ORŁÓW, za:

praktyczne działania wojenne i walkę z Korona-Wirusami, tj. patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach], o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

Obecnie na planecie Ziemia trwa wojna, w której niektórzy walczą o swoje własne prywatne lub polityczne interesy, ale większość,
tak jak my – Polskie Orły, prowadzi działania wojenne i walkę z Korona-Wirusami, tj.:
– patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
– patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.
Obecnie trwa heroiczny bój o życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na całej planecie Ziemia.

W tej, tak trudnej, dla każdego z nas, sytuacji, szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy dotychczas:

1. Uwierzyli w Wiedzę, Wiarę, Moc i Prawo Polskich Orłów, uwierzyli we mnie i otworzyli się na zjednoczenie ze mną i wspólne funkcjonowanie, dla dobra każdego z Nas, Polaków i Polski.

2. Aktywnie i ofiarnie, w sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany, wszelkimi środkami materialnymi i niematerialnymi, włączyli się w działania i w wsparcie specjalnej jednostki: „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19”.

3. Dokonali wpłat środków finansowych z dopiskami: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA” i/lub „DAROWIZNA”, przelewem na rachunek:
1) Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
2) PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
3) BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338,
i potwierdzili wpłaty informacją przesłaną na adres e-mail: stanmocy@gmail.com

4. Przesłali materiały merytoryczne, informacje, uwagi, opinie, pytania, propozycje, wnioski dotyczące:
1) praktycznych działań wojennych i walki z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.
2) opracowywania, redagowania i aktualizowania „Studium wojny z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.”,
– na adres e-mail: stanmocy@gmail.com.

W ramach podziękowania udzielam pozytywnej mocy i przekazuję pozytywną moc!

Ponieważ ciągle, nieustannie bilansuję moc wewnętrzną i zewnętrzną, zwiększam swój stan mocy, świadomości, wiedzy i wiary, dlatego jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości, dlatego, w tej trudnej sytuacji, udzielam pozytywnej mocy i przekazuję pozytywną moc, tylko tym osobom, które chcą sobie i mi pomóc, które uwierzyły we mnie i otworzyły się na zjednoczenie ze mną i wspólne funkcjonowanie, dla dobra każdego z Nas, Polaków i Polski, udzielam i przekazuję tylko osobom wykonującym powinności wobec ROO RWW Polskie Orły.

Z poważaniem, Przewodniczący Janusz Rutkowski

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

„Studium wojny z Korona-Wirusami Biologicznymi i Społecznymi, tj. patogenami biologicznymi, jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19 oraz patologiami społecznymi instytucji w życiu publicznym, jak kłamstwo, hipokryzja, obłuda, matactwo, oszustwo, przestępczość, niekompetencja, zmowy, układy, kliki, mafie, loże, kasty, klany, klasy bogatych i niewolników (m.in patologia w łódzkich instytucjach np. Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi, Sądy, Prokuratury, Policja, wyższe uczelnie np. Politechnika Łódzka, pod nadzorem MNiSW, służba cywilna, samorządy, partie), o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.”

Studium jest opracowywane, redagowane i aktualizowane przez specjalną jednostkę: „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19”, na podstawie potwierdzonych źródeł.

Obecnie na planecie Ziemia trwa wojna, w której niektórzy walczą o swoje własne prywatne lub polityczne interesy, ale większość,
tak jak my – Polskie Orły, prowadzi działania wojenne i walkę z Korona-Wirusami, tj.:
– patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
– patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.
Obecnie trwa heroiczny bój o życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na całej planecie Ziemia.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E02 Sezon 4 z 4. Odcinek 38 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


Spis treści w serwisie www.stanmocy.com:
... !!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

01.01 Homo Sapiens Sapiens – określenia.

Homo Sapiens Sapiens – łac. "człowiek rozumny właściwy", nazwa naukowa: człowiek anatomicznie współczesny. Kategoria nadrzędna – człowiek rozumny – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych, jedyny, współcześnie występujący przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach. Wzrost: Samiec: 1,7 m, Samica: 1,6 m.
Systematyka: Domena: eukarionty. Królestwo: zwierzęta. Typ: strunowce. Podtyp: kręgowce. Gromada: ssaki. Podgromada: żyworodne. Infragromada: łożyskowce. Rząd: naczelne. Podrząd: wyższe naczelne. Infrarząd: małpokształtne. Nadrodzina: małpy człekokształtne. Rodzina: człowiekowate. Podrodzina: Homininae. Plemię: Hominini. Rodzaj: Homo. Gatunek: człowiek rozumny. Podgatunki:
Homo sapiens sapiens: łac. "człowiek rozumny właściwy", nazwa naukowa: człowiek anatomicznie współczesny.
Homo sapiens fossilis: czyli Homo sapiens kopalny, człowiek kromanioński, którego uważa się za anatomicznie identycznego z człowiekiem współczesnym.
Homo sapiens idàltu: (idaltu oznacza w lokalnym etiopskim języku afroazjatyckim osobę starszą), człowiek współczesny starszy, który wykazuje pewne nieznaczne różnice z człowiekiem współczesnym.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

01.02 Homo Sapiens Sapiens – długość życia, liczebność.

Długość życia Homo Sapiens Sapiens: 79 lat. Liczebność: w 2016 roku całkowitą liczebność gatunku Homo Sapiens Sapiens szacowano na 7,44 miliarda. Stale się ona zwiększa.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

02.01 Patologie społeczne.

Patologie społeczne – zjawiska społecznego zachowania się jednostek i/lub grup oraz funkcjonowania instytucji społecznych, pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez dane społeczeństwo; przejaw dysfunkcji organizmu społecznego.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

03.00 Koronawirusy.

03.01 Koronawirusy – rodzaj wirusów RNA należących do podrodziny Coronavirinae, z rodziny Coronaviridae, w rzędzie Nidovirales.

Wyodrębnia się ich cztery rodzaje: alfa-, beta-, delta- oraz gamma-koronawirusy (łac. Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus i Gammacoronavirus).
Nosicielami poszczególnych gatunków mogą być ssaki (w tym ludzie) lub ptaki.
Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i polarności dodatniej. Rozmiar genomu znanych koronawirusów mieści się w zakresie od 26,4 do 31,7 knt, co jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA.
Nazwa „koronawirus” wywodzi się z łac. corona oznaczającego koronę lub wieniec, ponieważ osłonki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają się „ukoronowane” pierścieniem małych, przypominających żarówki struktur. Klasa Baltimore: IV.

03.02 Koronawirusy ludzkie.

Pierwsze szczepy koronawirusa ludzkiego zidentyfikowano w latach 60. XX wieku. W 1962 roku wyizolowano szczep B814 pochodzący od dziecka z objawami przeziębienia, stosując hodowlę narządową pochodzącą z tchawicy. Z powodu zaginięcia próbki przed opracowaniem metod pozwalających na identyfikację gatunku, dokładne dane o B814 nie są znane, jednakże w kolejnych latach uzyskano następne izolaty kliniczne. Dwa z nich, 229E i OC43, zidentyfikowano jako osobne gatunki.
Kolejny gatunek ludzkiego koronawirusa, znacznie groźniejszy, zidentyfikowano w 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong. Wirus SARS-CoV, nazywany tak od wywoływanego przez niego zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome), spowodował falę zachorowań i 775 potwierdzonych zgonów.
W następnych latach XXI wieku zidentyfikowano dwie kolejne stosunkowo rozpowszechnione grupy, NL63 i HKU1, które razem z 229E i OC43 są jedną z dość rozpowszechnionych przyczyn przeziębień. Dwie ostatnie grupy odpowiedzialne są za cykliczne (co 2–4 lata) epidemie zakażeń dróg oddechowych, najczęściej w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny, kiedy zmniejsza się liczba zakażeń rynowirusowych. Uważa się, że koronawirusy są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień.
Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka:
1. ludzki koronawirus 229E (HCoV 229E) – alfa-koronawirus;
2. ludzki koronawirus OC43 (HCoV OC43) – beta-koronawirus;
3. ludzki wirus SARS (SARS CoV Urbani) – beta-koronawirus;
4. ludzki koronawirus NL63 (HCoV NL63, początkowo wirus New Haven) – alfa-koronawirus;
5. ludzki koronawirus HKU1 (HCoV HKU1) – beta-koronawirus;
6. ludzki koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego – wirus MERS (MERS-CoV, także: HCoV-EMC/2012, ludzki betakoronawirus 2c EMC/2012) – beta-koronawirus;
7. ludzki koronawirus SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV, zidentyfikowany w Wuhanie).
Koronawirusy cechują się dużym rozpowszechnieniem i częstością występowania, dużym zróżnicowaniem genetycznym i częstym występowaniem rekombinacji genetycznych, co przy rosnących okazjach do kontaktów między człowiekiem i różnymi gatunkami zwierząt powoduje, że nowi przedstawiciele tej grupy będą pojawiać się i rozprzestrzeniać się, wywołując infekcje międzygatunkowe.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

03.03.01 Wirus SARS-CoV-2 – odkrycie, oficjalna nazwa.

W dniu 17 listopada 2019 r. pierwszy raz wykryto nieznanego wirusa, u pierwszego zarażonego tym wirusem, 55-letniego mężczyzny, mieszkańca miasta Wuhan, prowincja Hubei w środkowych Chinach, a następnie u innych osób.
W dniu 7 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ; ang. World Health Organization, WHO), działająca w ramach ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się ochroną zdrowia, oficjalnie potwierdziła, że zachorowania powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów, nazwany tymczasowo, roboczo 2019-nCoV, a 5 dni później dysponowano już jego zsekwencjonowanym genomem i zidentyfikowano wirusa.
W dniu 11 lutego 2020 r. WHO ogłosiła oficjalną nazwę wirusa: SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – pl. koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej).
Jest to wirus należący do rodziny koronawirusów, z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji ssRNA(+).
Jest to siódmy znany gatunek z rodziny koronawirusów, powodujący choroby u ludzi.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

03.03.02 Wirus SARS-CoV-2 – systematyka, cechy wiralne.

Systematyka: grupa – Grupa IV ((+)ssRNA); rząd – nidowirusy; rodzina – koronawirusy; rodzaj – beta-koronawirus.
Cechy wiralne: skrót – SARS-CoV-2; kwas nukleinowy – RNA; nagi kwas nukleinowy – tak; rezerwuar (środowiska, w którym się rozmnażają wirusy) – człowiek, nietoperze; wywoływane choroby – COVID-19.

03.03.03 Kwasy nukleinowe.

Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny), organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów, przechowują informację genetyczną organizmu oraz pośredniczą w produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego.
Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).
Komórki wszystkich organizmów na Ziemi zawierają zarówno DNA (w jądrze komórkowym, mitochondriach, plastydach, plazmidach i nukleoidach, a także jako eccDNA), jak i RNA (w jądrze komórkowym, rybosomach, spliceosomach i kryptach).
Oprócz tego komórki mogą zawierać pasożyty wewnątrzkomórkowe (także mające kwasy nukleinowe).
Ich przykładem są wirusy, co jest podstawą ich podziału na wirusy RNA i wirusy DNA.
Wiroidy, które mogą przeniknąć do komórki roślinnej, to z kolei zakaźne cząsteczki RNA.

03.03.04 Wirus SARS-CoV-2 – budowa molekularna.

SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, którego genom stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności. Każdy wirion SARS-CoV-2 ma kształt zasadniczo kulisty, choć nieco pleomorficzny, o średnicy 60–140 nm. Otoczony jest wyraźnymi wypustkami (ang. spikes) o długości 9–12 nm, nadającymi mu wygląd podobny do korony słonecznej.
Na dzień 13 marca 2020 roku przeprowadzono przynajmniej 75 kompletnych analiz genomu izolatów wirusa SARS-CoV-2. Długość genomu wynosi od 29867 do 29903 nukleotydów (dokładna liczba zależy od źródła i wynosi przykładowo 29891 lub 29903), co czyni go, podobnie jak w przypadku innych koronawirusów, jednym z największych wirusów RNA, zarówno pod względem długości genomu, jak i rozmiaru wirionu.
Podobnie jak inne koronawirusy, SARS-CoV-2 posiada cztery białka strukturalne:
1) S (ang. spike) - białko fuzyjne lub glikoproteina powierzchniowa - odpowiedzialne za interakcję z receptorem na powierzchni komórek.
2) E (ang. envelope) - białko płaszcza - odpowiedzialne m.in. za formowanie wirionów.
3) M (ang. membrane) - białko błonowe lub membranowe - główne białko macierzy wirusa.
4) N (ang. nucleocapsid) - białko nukleokapsydu - pełniące funkcję ochronną dla dużej cząsteczki RNA oraz uczestniczące w modyfikacji procesów komórkowych i replikacji wirusa.
Białko N utrzymuje genom RNA, a białka S, E i M tworzą razem otoczkę wirusa. Białko S jest odpowiedzialne za łączenie z błoną komórki gospodarza.
Glikoproteinę S funkcjonalnie różnicuje się na podjednostki S1 i S2. Podjednostka S1 pośredniczy w wiązaniu z receptorem powierzchniowym komórki gospodarza, a podjednostka S2 pośredniczy w fuzji z jej błoną komórkową i następnie wirus dostaje się do komórki poprzez endocytozę.

04.00 Patogeneza. Mutacja. Wirulencja (zjadliwość). Mutageneza.

04.01 Patogeneza.

Patogeneza – mechanizm powstawania i rozwoju choroby, bada sposób działania czynników chorobotwórczych na powstawanie chorób, przenikanie do ustroju i szerzenie się czynników chorobotwórczych (patogenów) oraz reakcje ustroju na obecność i działanie tych czynników.

04.02.01 Mutacja.

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki. Możliwe jest ich dziedziczenie.
Podczas poziomego transferu genów, zakażenia wirusem, crossing-over czy modyfikacji genomu inżynierią genetyczną również dochodzi do zmiany materiału genetycznego, jednak przeważnie nie uznaje się ich za mutacje.
Mutacja jest zjawiskiem losowym, podlegającym jednak wpływom środowiska (mutagenom – np. czynnikowi chemicznym, promieniowaniu).
Częstość mutacji nie jest stała pomiędzy gatunkami (np. RNA wirusa HIV mutuje bardzo szybko) i zależy między innymi od doskonałości aparatu powielania kwasu nukleinowego i jego naprawy.
Odmienną klasą mutacji są zmiany spowodowane transpozycją (tzw. skaczące geny), gdzie odcinek DNA o długości kilkuset do kilku tysięcy nukleotydów zmienia położenie w obrębie genomu. Tego typu mutacje są bardziej rozpowszechnione u niektórych roślin (np. kukurydza) i zwierząt (np. muszka owocowa).
Wprowadzanie mutacji do materiału genetycznego nazywa się mutagenezą.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

04.02.02 Powstawanie mutacji.

Powstawanie mutacji:
1. Spontaniczne – zachodzą samorzutnie, błędy polimerazy DNA.
2. Indukowane – zachodzą z użyciem mutagenów – czynników mutagennych.
Ze względu na fenotypowy efekt (z punktu widzenia określonej cechy) wyróżnia się (mutacje korzystne są najrzadsze):
1. Obojętne – nie wpływają na organizm (większość mutacji).
2. Korzystne – pojawiają się względnie rzadko. Przykładowo – u owada wskutek takiej mutacji pojawia się inne zabarwienie ochronne, które okazuje się skuteczniejsze w jego miejscu życia.
3. Niekorzystne – powodują obniżenie zdolności organizmu do przeżycia:
a) letalne – prowadzą do śmierci, skrajnie niekorzystne mutacje,
b) subletalne – prowadzą do upośledzenia organizmu, mogą być warunkowo śmiertelne.
Gdyby nie istniały mutacje, ewolucja biologiczna byłaby niemożliwa.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

04.03 Wskaźnik śmiertelności a wirulencja (zjadliwość, kąśliwość, dokuczliwość).

Do marca 2020 roku SARS-CoV-2 uśmiercił dużo więcej osób niż wirusy SARS i MERS w sumie.
Mimo (dotychczas) niższej śmiertelności w porównaniu z poprzednimi wirusami, na wynik ten wpływa wyższa zakaźność i wirulencja wirusa.
Dotychczas śmiertelność wirusa SARS-CoV-2 szacuje się na 3,4%, ale stale wzrasta.
Na uwagę zasługuje brak śmiertelności u dzieci poniżej 9 lat, a także wyższy wskaźnik śmiertelności u mężczyzn (4,7%) niż u kobiet (2,8%).

04.04 Mutageneza i wirulencja (zjadliwość, kąśliwość, dokuczliwość).

Z perspektywy etiologii wirulencja (zjadliwość) patogenu czasami zwiększa się podczas przeskoku na nowego gospodarza.
Inne badania pokazują natomiast, że wirulencja (zjadliwość) pasożytów zmniejsza się podczas długotrwałych interakcji pasożytów z jednym gospodarzem.
Koronawirusy mogą jednak dokonywać mutacji w celu lepszej adaptacji do organizmów ludzkich i zwiększenia wirulencji (zjadliwości), tak jak to historycznie miało miejsce w latach 2002-2004 w przypadku SARS.
Drobne mutacje i rekombinacje są naturalne u koronawirusów i stanowią część ich naturalnego cyklu życiowego.
Ponieważ wirusy te wykorzystują podatną na błędy replikacji RNA polimerazę, ich genom ma skłonność do gromadzenia mutacji podczas każdego cyklu kopiowania.
Naturalna selekcja odrzuca zmiany niekorzystne, a promuje zmiany, które dają wirusom korzyści ewolucyjne.
Z powyższych powodów istotne jest zrozumienie ryzyka mutacji wirusa SARS-CoV-2 i ich wpływu na wirulencję (zjadliwość).
Dostępne już są wyniki wstępnych badań w tym zakresie.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

04.05 Już jest 40 różnych, coraz bardziej zjadliwych, mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2.

Dostępne już są wyniki wstępnych badań w tym zakresie.
W okresie od grudnia 2019 do lutego 2020 zaobserwowano 8 drobnych mutacji aminokwasów w badaniach 55 genomów, co jednak nie przełożyło się na duże zmiany funkcjonalne w zachowaniu wirusa SARS-CoV-2.
Alarmujące są zmiany w obrębie glikoproteiny S w położeniu 28144 (obszar genu ORF8).
Inna analiza szczepów wirusa z różnych części świata opublikowana 17 marca 2020 roku wykazała mutacje w 10 z 244 badanych szczepów.
Zaobserwowano zmiany w domenie wiążącej receptor białka S, co przypuszczalnie wiąże się z dalszą adaptacją wirusa do organizmów ludzkich.
Istnieją również dowody, że wirus SARS-CoV-2 ma już przynajmniej 2 podtypy genetyczne.

W dniu 27.03.2020 r. 22:30 w TV Polsat News, podano informację, że w Islandii, gdzie jest 890 osób zarażonych, 2 zgody (w tym 1 zgon bez jakichkolwiek objawów), przeprowadzono testy z których wynika, że są nie tylko dwie mutacje koronawirusa SARS-CoV-2 (jak dotychczas informowali Chińczycy), lecz jest ok. 40 różnych, coraz bardziej zjadliwych, mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, a w tym różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA.
Naukowcy nie potrafią odpowiedzieć, na wiele pytań, m.in. np.: Dlaczego, w jaki sposób, prawie w tym samym czasie, pojawiło się tak wiele (ok. 40) różnych mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, w tak odległych od siebie miejscach, krajach, na wszystkich kontynentach, na planecie Ziemia?
Dlaczego różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA?
Ponieważ nie ma jasności wśród naukowców, czy wirus może ewoluować w kierunku większej zjadliwości i pandemiczności, istotne są dalsze badania porównawcze.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E03 Sezon 4 z 4. Odcinek 39 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


05.01 Odkrycie, nazwa i rozwój choroby COVID-19, na planecie Ziemia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas serii zachorowań, która rozpoczęła się w listopadzie 2019 w środkowych Chinach (prowincja Hubei, miasto Wuhan).
W dniu 17 listopada 2019 r. pierwszy raz wykryto nieznanego wirusa, u pierwszego zarażonego tym wirusem, 55-letniego mężczyzny, mieszkańca miasta Wuhan, prowincja Hubei w środkowych Chinach, a następnie u innych osób.
Odnotowano wówczas grupę pacjentów cierpiących na zapalenie płuc nieznanej etiologii. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne mające ukazać przyczynę zachorowań.
W dniu 7 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ; ang. World Health Organization, WHO), działająca w ramach ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się ochroną zdrowia, oficjalnie potwierdziła, że zachorowania powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów, nazwany tymczasowo, roboczo 2019-nCoV, a 5 dni później dysponowano już jego zsekwencjonowanym genomem i zidentyfikowano wirusa.
Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła tymczasowy termin „ostra zakaźna choroba układu oddechowego 2019-nCoV” na określenie choroby wywołanej przez nieznanego wirusa, nazwanego roboczo 2019-nCoV.
W grudniu i styczniu zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, w środkowych Chinach, ale już w połowie stycznia 2020 r. wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach.
13 stycznia 2020 r. w Tajlandii potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w innym państwie poza Chinami.
24 stycznia 2020 r. zdiagnozowano pierwszy przypadek choroby w Europie we Francji.
30 stycznia 2020 r. WHO ogłosiło stan epidemii 2019-nCoV, tj. stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego 2019-nCoV.
W dniu 11 lutego 2020 r. WHO ogłosiła oficjalną nazwę wirusa: SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – pl. koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej).
11 lutego 2020 w Genewie WHO ogłosiła oficjalną nazwę ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego: COVID-19 (ang. Corona-Virus-Disease-2019): „CO” w nazwie oznacza koronę, „VI” – wirus, a „D” – disease (pl. choroba), liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019.
Choroba COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
W drugiej połowie lutego 2020 r. ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły w Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie. Chorzy zarejestrowani zostali na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy.

4 marca 2020 r. został zdiagnozowany pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, było to zachorowanie 66-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Zielonej Górze, który przyjechał autokarem z Niemiec.
11 marca 2020 WHO ogłosiła PANDEMIĘ (gr. pan = ‘wszyscy’ + gr. demos = ‘lud’) wirusa SARS-CoV-2; jest to epidemia serii zachorowań na ostrą zakaźną chorobę niewydolności oddechowej COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, występującą od grudnia 2019 r. w różnych środowiskach, na dużym obszarze – różnych kontynentach w tym samym czasie.

12 marca 2020 roku w Polsce w Łodzi została powołana specjalna jednostka „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19”, której misją i celem jest praktyczne działanie anty-korona-wirus anti-covid-19 w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

W okresie od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ogłoszono w Polsce stan epidemii.
15 marca 2020 r. wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny.
24 marca 2020 r. premier na konferencji prasowej zapowiedział, że wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Jest to m.in. zakaz przemieszczania się, który nie dotyczy tylko dojazdu do pracy, wyjścia do sklepu, opieki nad starszymi osobami lub zwierzętami. Zakazane zostały zgromadzenia powyżej 2 osób oraz wprowadzono ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów podróżujących komunikacją miejską oraz uczestnictwa w uroczystościach religijnych. Zasady te weszły w życie od 25 marca 2020 r.

Do 23 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 749 osób, z czego 8 osób zmarło.
Do 24 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 844 osoby, z czego 9 osób zmarło.
Do 28 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1638 osób, z czego 18 osób zmarło.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 we Włoszech – 27 marca 2020 odnotowano 80 539 przypadków zakażenia koronawirusem, 8 165 zgonów.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Niemczech – 27 marca 2020 odnotowano 47 501 przypadków zakażenia koronawirusem, 296 zgonów.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Hiszpanii – 24 marca 2020 odnotowano 39 675 przypadków zakażenia koronawirusem, 2 800 zgonów.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 we Francji – 28 marca 2020 odnotowano 37 575 przypadków zakażenia koronawirusem, 2 314 zgonów.

Globalnie, stan na 23 marca 2020 godz. 13:50, potwierdzono 338 307 przypadków zachorowań (w tym UE – 160 233 przypadków), z czego 14 602 zgonów (w tym UE – 8 622 zgonów).
Do 27 marca 2020 odnotowano ponad 528 tys. przypadków zachorowań na COVID-19 w ponad 180 krajach i terytoriach, w tym blisko 24 tys. zgonów i blisko 127 tys. przypadków wyzdrowienia.
Do 28 marca 2020, w zależności od źródła, stwierdzono na świecie od 575 tys. do 659 tys. przypadków zachorowań (w tym w UE około 298 tys.), z czego od 26 tys. do 30 tys. zgonów (w tym UE – 17,6 tys. zgonów).

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

06.01 Skąd się wziął wirus SARS-CoV-2, który sieje spustoszenie na całym świecie?

Międzynarodowy zespół naukowców zbadał SARS-CoV-2. Wg ich teorii - koronawirus z Wuhan nie jest bronią biologiczną stworzoną w laboratorium.
Skąd wziął się koronawirus, który sieje spustoszenie na całym świecie?
Teorii jest co najmniej kilka, część z nich mówi o broni biologicznej. Niektórzy twierdzą, że został stworzony w laboratorium w Wuhan (to tam rozpętała się epidemia) i "wymknął się" naukowcom na zewnątrz.
Sprawą zajęła się międzynarodowa grupa naukowców (prof. Kristian Andersen ze Scripps Research, Robert F. Garry z Tulane University, Edward Holmes z University of Sydney, Andrew Rambaut z University of Edinburgh i W. Ian Lipkin z Columbia University), którzy postanowili sprawdzić, jakie jest prawdziwe pochodzenie koronawirusa.
Wg ich teorii SARS-CoV-2 to nie broń biologiczna. Wg ich teorii SARS-CoV-2 wyewoluował, zrodził się zupełnie naturalnie! Podobnie jak Homo Sapiens Sapiens.
Wg ich teorii, nie jest możliwe, by był tworem wypracowanym w jakimkolwiek laboratorium. Dokładnie przebadali fragmenty zmiany we fragmentach łańcucha RNA, sprawdzili genom odpowiedzialny za białka błonowe (to one przyłączają się do komórek człowieka i pomagają koronawirusowi zaatakować organizm).
Jak wykazali, receptor białka RBD został tak wykształcony, że wyjątkowo skutecznie atakuje organizm ludzki. Właśnie to uznali za główny dowód jego naturalności.
Ponadto budowa SARS-CoV-2 przypomina koronawirusy znajdowane w organizmach zwierząt (m.in. nietoperzy).
Twierdzą, że "Mutacje i struktura wykluczają manipulację genetyczną".
Skąd więc wziął się koronawirus SARS-CoV-2? Naukowcy mają dwie teorie.
Pierwsza jest powszechnie znana - wytworzył się w organizmie zwierzęcia (najpewniej nietoperza) i "przeskoczył" na człowieka. Opcja ta oznaczać może dla ludzi bardzo duże problemy. Jeśli się potwierdzi, możemy przypuszczać, że w organizmach zwierząt już są, lub będą wytwarzać się kolejne, bardzo niebezpieczne dla ludzi wirusy.
Druga teoria również zakłada udział zwierząt. W ich organizmach miałby wytworzyć się stosunkowo niegroźny dla człowieka wirus. Niestety, dostał się do ludzkiego ciała i to w nim ewoluował do wyjątkowo niebezpiecznego i zjadliwego SARS-CoV-2.

W dniu 27.03.2020 r. 22:30 w TV Polsat News, podano informację, że w Islandii, gdzie jest 890 osób zarażonych, 2 zgody (w tym 1 zgon bez jakichkolwiek objawów), przeprowadzono testy z których wynika, że są nie tylko dwie mutacje koronawirusa SARS-CoV-2 (jak dotychczas informowali Chińczycy), lecz jest ok. 40 różnych, coraz bardziej zjadliwych, mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, a w tym różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA.
Naukowcy nie potrafią odpowiedzieć, na wiele pytań, m.in. np.: Dlaczego, w jaki sposób, prawie w tym samym czasie, pojawiło się tak wiele (ok. 40) różnych mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, w tak odległych od siebie miejscach, krajach, na wszystkich kontynentach, na planecie Ziemia?
Dlaczego różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA?
Wg teorii naukowców Paleoastronautyki w powstaniu wirusa i jego rozpowszechnieniu na planecie Ziemia mają udział istoty pozaziemskie.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

07.01 Charakterystyka zakażeń wywoływanych przez wirus SARS-CoV-2.

Wirus SARS-CoV-2 może atakować, kolonizować, działać na organizm ludzki wielokierunkowo, jednocześnie, sekwencyjnie, punktowo.
Wirus SARS-CoV-2 może kolonizować, atakować, infekować:
1. Układ oddechowy – powodując w ciężkich przypadkach ostre atypowe zapalenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, powodujący ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19.
2. Układ nerwowy – wywołując objawy neurologiczne, jak ból głowy, nudności, uczucie splątania, zaburzenia świadomości, a w ciężkich przypadkach choroby naczyniowo-mózgowe. W przypadku wirusa SARS istnieją badania in vivo mówiące również o możliwości infekcji pnia mózgu.
3. Układ pokarmowy – powodując między innymi biegunkę i wymioty. Badania wykazały obecność wirusa w kale.
4. Układ moczowy – wywołując powikłania takie jak ostre uszkodzenie nerek. Badania wykazały obecność wirusa w moczu pacjentów.
5. Układ krwionośny – przyczyniając się do ostrej niewydolności serca.
6. Ogólnoustrojowo – w skrajnych przypadkach SARS-CoV-2 może doprowadzić do infekcji ogólnoustrojowej (posocznicy, inaczej sepsy), a RNA wirusa dostać się do krwi (wiremia) oraz do śmierci.
7. Bezobjawowo – infekcja wirusem może przebiegać bezobjawowo powodując porażenie bezobjawowe (utajone, latentne), a w tym może spowodować śmierć bez jakichkolwiek objawów.
8. Niespecyficznie – infekcja wirusem jest niespecyficzna; ostatnio są odkrywane czynniki kolonizacji wirusa SARS-CoV-2, które wcześniej nie były brane pod uwagę, np. śmierć bez jakichkolwiek objawów.
Czynniki kolonizacji nie są jednak do końca poznane i wymagają dalszych badań.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

08.01 Koronawirus dał objawy, które nie były wcześniej brane pod uwagę.

Chelsey Earnest – pielęgniarka ze Statnów Zjednoczonych sądzi, że zaczerwienione oczy mogą być jednym z symptomów, które występują u znacznej części chorujących na COVID-19. Chelsey Earnest nazywa je „oczami alergików”.
Na tej podstawie pracownicy placówki The Life Care Center w Kirkland rozpoznawali tych pacjentów, u których występowała konieczność natychmiastowej interwencji lekarskiej.
Zaczerwienione oczy są kolejną, po utracie zmysłu smaku i węchu, wskazówką ułatwiającą odróżnienie zakażenia SARS-CoV-2 od innych dolegliwości.
O ile objawy takie, jak kaszel czy ból gardła mogą wiązać się z zachorowaniem na grypę, tak „oczy alergików” są znacznie rzadziej spotykane w tego typu przypadłościach. Earnest mówi, że zdarzały się przypadki, kiedy to pacjenci nie wykazywali żadnych poważniejszych objawów – a jedynym symptomem było zaczerwienienie oczu.
Co najbardziej zaskakujące, niedługo później te osoby umierały.
Oczywiście pojawiają się wątpliwości co do sensowności tego typu diagnoz. Wszak zaczerwienione oczy mogą być efektem długotrwałego kaszlu czy też płaczu.
Sama obserwacja jest jednak ciekawa i z pewnością nie umknie uwadze specjalistów z całego świata.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

09.01 Objawy infekcji wirusem SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Opisano serię przypadków osób zainfekowanych wirusem w Chinach. Pacjenci zgłaszali gorączkę i kaszel. Po czterech dniach u jednego z nich kaszel się nasilił, za to gorączka spadła. Z pierwszych trzech opisanych przypadków dwóch wyzdrowiało, stan jednego się pogorszył. Doszło do konieczności użycia wentylacji mechanicznej; leczenie zakończyło się zgonem. Badania krwi często wykazywały małą liczbę białych krwinek (leukopenia i limfopenia).
Większość przypadków choroby pacjentów ma łagodny przebieg i łagodne objawy oraz dobre rokowania.
Typowe objawy to gorączka, kaszel i duszność. Wirus może doprowadzić do powikłań, w tym do zapalenia płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub niewydolności wielonarządowej i do śmierci.
W badaniu 1099 chińskich pacjentów za pomocą tomografii komputerowej stwierdzono zmiany w płucach typu mlecznej szyby w 56% przypadków. Zmian w badaniu radiologicznym nie wykazano u 17,9% pacjentów z łagodną postacią choroby oraz u 2,9% pacjentów z ciężką postacią choroby. Limfopenia była obecna u 83,2% przyjętych pacjentów. 5% pacjentów zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii, 2,3% wymagało mechanicznego wspomagania wentylacji płuc, a 1,4% zmarło. Według zespołu badawczego Bernheima obustronne i obwodowe zmętnienia płuc typu mlecznej szyby są najczęstszymi objawami widocznymi na skanach tomografii komputerowej. Konsolidacje miąższu płucnego, liniowe zmętnienia płuc oraz objaw odwróconego halo to inne typowe symptomy widoczne w obrazowaniu radiologicznym. Początkowo zmiany są widoczne w jednym płucu, jednak – wraz z rozwojem choroby – u 88% pacjentów stają się obecne w obu płucach.
Na podstawie danych dostarczonych przez 55 924 potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadków zachorowań na COVID-2019 w Chinach, WHO wyszczególniło częstość występowania poniższych objawów.
Do typowych objawów choroby zaliczają się:

Symptom. Częstość występowania (procent ogólnej liczby przypadków)

1. Gorączka 87,9%
2. Suchy kaszel 67,7%
3. Zmęczenie, osłabienie 38,1%
4. Odkrztuszanie plwociny 33,4%
5. Płytki oddech, duszności 18,6%
6. Ból mięśni lub stawów 14,8%

Do mniej częstych objawów należą:

7. Ból gardła 13,9%
8. Ból głowy 13,6%
9. Dreszcze 11,4%
10. Nudności lub wymioty 5,0%
11. Zatkany nos, katar, kichanie 4,8%
12. Biegunka 3,7%
13. Krwioplucie 0,9%
14. Przekrwienie spojówek, zaczerwienione oczy 0,8%. Zdarzały się przypadki, kiedy to pacjenci nie wykazywali żadnych poważniejszych objawów – a jedynym symptomem było zaczerwienienie oczu. Co najbardziej zaskakujące, niedługo później te osoby umierały.

Jednak część objawów może prowadzić do powikłań, w ostrych przypadkach do:

15. Utrata zmysłu smaku i węchu.
16. Ból pleców.
17. Infekcja dolnych dróg oddechowych.
18. Zapalenie płuc.
19. (Obustronne) atypowe zapalenie płuc.
20. Zespół ostrej niewydolności oddechowej, duszność, problemy z oddychaniem.
21. Utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej.
22. Niewydolność nerek.
23. Niewydolność wielonarządowa.
24. Wiremia (obecność RNA wirusa we krwi).
25. Ostra niewydolność serca (ang. acute cardiac injury).
26. Zmniejszona ilość leukocytów.
27. Choroby naczyniowo-mózgowe.
28. Zaburzenia świadomości.
29. Wstrząs septyczny.
30. Ostre uszkodzenie nerek.
31. Infekcje wtórne.
32. Posocznica, inaczej sepsa.
33. Śmierć, zgon w wyniku powikłań, w ostrych przypadkach.
34. Śmierć, zgon bez jakichkolwiek objawów.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

10.01 Porażenie bezobjawowe (utajone, latentne) i śmierć bez jakichkolwiek objawów.

Bardzo ważne jest tzw. porażenie bezobjawowe, które nazywane jest także porażeniem utajonym lub latentnym.
Polega na braku objawów chorobowych, mimo zainfekowania organizmu.
Występuje w przypadku, gdy patogen jest mało agresywny, żywiciel cechuje się dużą odpornością na dany patogen, lub czynniki środowiska nie sprzyjają patogenowi.
Gdy jednak zmienią się czynniki ograniczające rozwój patogenu, np. zmienią się korzystnie dla niego czynniki środowiska, lub zwiększy się podatność rośliny lub człowieka (np. wyniku dojrzewania, czy osłabienia przez inne patogeny), uśpiony patogen uaktywnia się. Tak np. objawy fuzariozy wywołanej przez Fusarium oxysporum pojawiają się zazwyczaj dopiero w drugiej połowie czerwca. Roślina została przez ten patogen zainfekowana dużo wcześniej, ale jest on ciepłolubny i niskie temperatury nie pozwalają na jego rozwój i tkwił on w roślinie w uśpieniu.
Podobnie zachowuje się wirus SARS-CoV-2 w organizmie człowieka.
Infekcja wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo powodując porażenie bezobjawowe (utajone, latentne), a w tym może spowodować śmierć bez jakichkolwiek objawów.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

11.01 Inkubacja, czyli wylęganie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, na planecie Ziemia.

Inkubacja, czyli wylęganie (z łac. incubare - wysiadywać) – etap rozwoju choroby od czasu zakończenia infekcji do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych.
Jest charakterystyczny dla chorób infekcyjnych, wywołanych przez patogeny. Na tym etapie rozwoju choroby opanowują one stopniowo tkanki żywiciela.
Bakterie i grzyby rozprzestrzeniają się szybciej ku wierzchołkowi rośliny, wirusy natomiast w kierunku odwrotnym – ku dołowi.
Czas trwania inkubacji zależy od gatunku patogenu, gatunku żywiciela i jego podatności na dany patogen, oraz od warunków środowiska, szczególnie temperatury.
Dla wirusów wynosi on od kilku dni do kilku tygodni, dla grzybów od kilku dni do kilku miesięcy.
Okres inkubacji i podatność na patogeny zależy także od wieku rośliny. Generalnie rośliny młode są bardziej podatne na choroby wirusowe, niż rośliny stare, w przypadku grzybów natomiast często bardziej podatne są rośliny starsze i starsze części roślin.
Na negatywne działanie koronawirusa SARS-CoV-2 szczególnie narażone są organizmy osób starszych, natomiast mniej narażone są organizmy dzieci.
Czas między ekspozycją organizmu na wirusa SARS-CoV-2 a początkiem objawów wynosi zwykle około pięciu dni, ale może wynosić od dwóch do czternastu dni.
Najczęstszy okres wylęgania wirusa SARS-CoV-2 wynosi od 1 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

12.01 Drogi szerzenia infekcji wirusem SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Wirus SARS-CoV-2 zazwyczaj rozprzestrzenia się drogą kropelkową, przenosząc się z jednej osoby na drugą poprzez kropelki oddechowe wydzielane podczas np. kaszlu i kichania, lecz może rozprzestrzeniać się również poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni, a następnie dotykanie twarzy.
Wirus może rozprzestrzeniać się jeszcze zanim pojawią się objawy choroby, a najbardziej zakaźny jest u osób, u których pojawiły się objawy.
20 stycznia 2020 r. Narodowa Komisja Zdrowia Chin ogłosiła, że możliwe jest przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka, zwłaszcza gdy dwie osoby są ze sobą w bliskim kontakcie (odległość mniejsza niż 1,8 m lub odległość mniejsza niż 1–2 m).
Uważa się, że rozprzestrzenia się on podobnie jak inne patogeny chorób układu oddechowego drogą kropelkową.
Do tej pory wirus został wykryty w wydzielinie z nosa i gardła, w plwocinie, stolcu, cieczy łzowej i krwi.
Wg teorii naukowców Paleoastronautyki mogą istnieć różne techniczne metody rozprzestrzeniania wirusa na duże odległości.
Metody takie są stosowane dla broni biologicznej. Badania wykazały, że były stosowane we wcześniejszych pandemiach.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

13.01 COVID-19 wyjątkowo niebezpieczny. Szokujące wyniki badań. Koronawirus zaraża z powietrza!

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzi – rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, może prowadzić do niewydolności oddechowej i bywa zabójczy.
Niestety, udowodniono, że zakazić się nim można nie tylko drogą kropelkową.
Kolejne badania i niepokojące wyniki. Naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) sprawdzili, czy koronawirusem można zarazić się bez kontaktu z człowiekiem. Wyniki swoich badań opublikowali w piśmie medycznym „New England Journal of Medicine”.
Jak wynika z testów Instytutu (NIAID wchodzi w skład Narodowych Instytutów Zdrowia) koronawirus może "żyć" na powierzchniach stałych nawet do kilku dni.
Co gorsza, utrzymuje się i zaraża także w powietrzu!
Naukowcy dowiedli, że:
1. Koronawirus SARS-CoV-2 na plastiku i stali nierdzewnej zostaje nawet do 3 dni.
2. Na kartonach koronawirus zostaje do około 24 godzin.
3. Na powierzchniach miedzianych koronawirus ginie dopiero po około 4 godzinach.
4. W powietrzu utrzymuje nawet przez 3 godziny!
Naukowcy sprawdzili nie tylko, ile czasu SARS-CoV-2 żyje na poszczególnych produktach, ale też jak długo może zarażać.
I tu okazało się, że dużą zdolność do atakowania człowieka z powietrza, utrzymuje przez około 66 minut!
Na plastiku jest to prawie 7 godzin, na stali nierdzewnej - 5,5. Na powierzchniach miedzianych zachowuje całkowitą zdolność zarażania około 46 minut.
Po przekroczeniu (mniej więcej) wskazanego czasu, zdolność do atakowania komórek człowieka znacznie się zmniejsza, ale nadal istnieje!
Naukowcy podkreślają, że koronawirusem można zarazić się nie tylko drogą kropelkową, ale też przez dotyk.
Powtarzają też wcześniejsze doniesienia o tym, że SARS-CoV-2 przenosi się, nawet jeśli jego nosiciel nie ma objawów chorobowych.
Apelują o częste mycie rąk i unikanie przedmiotów, z którymi kontakt mieli inni ludzie. Zalecają zasłanianie twarzy i częste dezynfekowanie mieszkań (wystarczą zwykłe środki czyszczące).

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

14.01 Osoby szczególnie narażone na infekcję wirusem SARS-CoV-2 i chorobę COVID-19, na planecie Ziemia.

Osobami szczególnie narażonymi na negatywne działanie wirusa SARS-CoV-2 są osoby starsze, osoby z chorobami układu krążenia, chorobami płuc oraz cukrzycą.
Dzieci zdają się przechodzić chorobę lepiej niż dorośli i występują u nich łagodniejsze objawy, jednak brakuje wciąż danych, aby stwierdzić to jednoznacznie.
Na uwagę zasługuje brak śmiertelności u dzieci poniżej 9 lat, a także wyższy wskaźnik śmiertelności u mężczyzn (4,7%) niż u kobiet (2,8%).
Analiza kliniczna pacjentów pokazuje, że grupa krwi może wpływać na ryzyko infekcji COVID-19. Podobnie jak wykazywały wcześniejsze badania SARS w czasie epidemii w 2019 roku, na podstawie wyników badań 2173 pacjentów chorych na COVID-19 z trzech szpitali w Wuhan i Shenzhen uważa się, że grupa krwi A zwiększa ryzyko choroby zakaźnej COVID-19, podczas gdy grupa krwi 0 je zmniejsza (lecz nie eliminuje całkowicie).

15.01 Odporność stadna na wirusa SARS-CoV-2. Na czym polega odporność stadna – pomysł, o którym w kontekście pandemii mówią władze UK?

Wpis poświęcony odporności stadnej, która może okazać się jedną z metod walki z SARS-CoV-2.
Jakie warunki są konieczne, aby zapewnić społeczeństwu odporność na nowego koronawirusa?
Pandemia koronawirusa to obecnie zdecydowanie najważniejszy temat w mediach całego świata. Poza paraliżem służby zdrowia mówi się również o dalszych konsekwencjach – w tym oczywiście gospodarczych. Nic więc dziwnego, że rządy poszczególnych krajów niekoniecznie chcą zgodzić się na znaczący przestój w sektorze przemysłowym i usługowym. Pod tym względem wiele kontrowersji wywołały działania rządu Wielkiej Brytanii z Premierem Borisem Johnsonem na czele. To właśnie on w ostatnich dniach głośno mówił o konieczności wykształcenia tzw. odporności stadnej na koronawirusa. Jego słowa wywołały burzę wśród zwykłych obywateli, ale również i specjalistów od epidemiologii. Johnson mówił bowiem o konieczności przygotowania się na śmierć bliskich osób, będącej konsekwencją „przechorowania” COVID-19.
Zdaniem premiera UK:

jeśli co najmniej 60% społeczeństwa zostanie zakażone, to pozostała jego część będzie bezpieczna.

Większość ekspertów jest zgodnych: wykształcenie odporności stadnej faktycznie działa, ale jednoczesne zakażenie ogromnej liczby ludzi może okazać się katastrofalne w skutkach.
Nie ma na świecie kraju, który mógłby prowadzić leczenie wszystkich swoich obywateli jednocześnie. Szczególnie, jeśli mówimy o państwach, których mieszkańcy są liczeni w milionach, nie tysiącach. A do takowych zalicza się m.in. Wielka Brytania, zamieszkiwana przez ponad 66 milionów ludzi.

Nie wyprzedzajmy jednak faktów i zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia odporności stadnej.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

16.01 Zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, a w tym metody i terapie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19
stosowane przez ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19, na planecie Ziemia.

Obecnie nie istnieje żadna przebadana szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Obecnie nie istnieje szczepionka, antidotum, substancja likwidująca lub antagonizująca działanie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19.
Nie ma dotychczas dostępnej szczepionki ani specjalnego leczenia przeciwwirusowego i choroby Covid-19.
Obecnie nie istnieje leczenie przyczynowe choroby Covid-19, ani celowa metoda leczenia choroby Covid-19.
Nie ma specyficznego leczenia choroby Covid-19.
Lekarze nie dysponują lekarstwem na leczenie osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.
Osoby zarażone koronawirusem SARS-CoV-2 są pozostawione w stanie wyczekiwania, czy ich organizm sam zwycięży w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.
Podejmowane działania lecznicze to leczenie objawowe choroby Covid-19 i terapia wspomagająca organizm ludzki.
Zalecane jest i stosuje się leczenie objawowe, podtrzymujące oraz eksperymentalne choroby Covid-19.
Leczenie objawowe zwykle ma na celu opanowanie objawów choroby i wsparcie funkcjonowania organizmu.

Dlatego koronawirus SARS-CoV-2 i choroba Covid-19 są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować śmierć nawet 60% populacji ludzi na planecie Ziemia.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 prowadzi Akademię – Szkołę Sztuki Zdrowego Stylu Życia, Medycyny Komórkowej, Anty-Nowotworowej, Anti-Aging, Przeciwstarzeniowej, a tym samym zajmuje się sposobami wzmacniania odporności organizmu i zwiększania mocy organizmu na choroby, które być może również pomagają w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę Covid-19.

Dlatego ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 proponuje, zaleca, wykorzystuje i stosuje metody i terapie wspomagające i wzmacniające organizm ludzki, mające na celu wsparcie i wzmocnienie funkcjonowania organizmu ludzkiego, na bazie dotychczasowych naukowych i medycznych osiągnięć Medycyny Komórkowej Anty-Nowotworowej Anti-Aging.


Mimo tego, że nie istnieje jeszcze szczepionka ani żadne lekarstwo bezpośrednio wycelowane w wirusa SARS-CoV-2, wiadomo już o ponad 62 tys. osób, które wyzdrowiały z choroby Covid-19.
Szereg instytucji naukowych wdrożyło prace nad ich opracowaniem. WHO wskazała, że pierwsza szczepionka przeciw koronawirusowi powinna być gotowa za 17 miesięcy. Naukowcy z Imperial College London rozpoczęli testowanie nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi na myszach, ale jak twierdzi badacz Paul McKay(ang.) opracowanie szczepionki jest pracochłonnym procesem, wymagającym badań na zwierzętach i prób klinicznych na ludziach, aby mogła być produkowana masowo. Prowadzone jest wiele niezależnych badań nad leczeniem COVID-19 z wykorzystaniem istniejących leków przeciwwirusowych. Badania wykazały, że dobre rezultaty w leczeniu COVID-19 daje m.in. chlorochina.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

17.01 Szukanie leku za pomocą superkomputera.

Summit – superkomputer IBMa (uważany za superkomputer w 2020) posłużył do znalezienia potencjalnych leków. Przeprowadzono symulację ponad 8000 związków. W symulacji sprawdzano, który z nich może wiązać się z białkami wirusa i ograniczać jego rozprzestrzenianie się. Znaleziono 77 potencjalnych, które mają zostać zsyntentyzowane i przebadane. Zakłada się, że jeśli ok. 10% z nich będzie skuteczna, odniesiony zostanie sukces.

18.01 Profilaktyka. Zalecenia profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na planecie Ziemia.

W pierwszej kolejności, należy przestrzegać zaleceń polskich władz, w działaniach profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Następnie, należy robić wszystko, aby wzmacniać odporność organizmu, zwiększyć moc organizmu na działanie wszystkich chorób.
Powszechnie zalecane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 to:
1. Często myć ręce, gorącą wodą i mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu, przez co najmniej 20 sekund, i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu szczególnie po kontakcie z osobami chorującymi lub ich otoczeniem. Kran zakręcić przez chusteczkę. Gdy mydło i woda nie są łatwo dostępne, należy dezynfekować ręce z co najmniej 60% objętościowym alkoholem.
2. Zakrywanie ust podczas kaszlu. Zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną podczas kichania lub kasłania.
3. Unikać dotykania nosa, oczu, lub ust nieumytymi rękami.
4. Utrzymywanie dystansu od innych ludzi.
5. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów.
6. Unikać bliskiego kontaktu z chorymi wykazującymi choroby układu oddechowego.
7. Wystarczająco długo gotować mięso, ryby i owoce morza.
8. Zabezpieczać się w czasie kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi oraz zwierzętami dzikimi.
9. W placówkach opieki zdrowotnej należy wzmocnić standardowe praktyki zapobiegania i kontroli zakażeń w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach ratunkowych.
10. Noszenie masek chirurgicznych przez osoby zdrowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane w połączeniu z częstym myciem dłoni płynami do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu lub mydłem i wodą.
11. Monitorowanie i izolacja osób podejrzanych o zakażenie.
12. Środkiem prewencyjnym pozostaje kwarantanna osób zakażonych wirusem, mająca na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Mydło inaktywuje wirusa poprzez niszczenie jego otoczki lipidowej.
Badania potwierdziły również skuteczność środków dezynfekujących na bazie alkoholu w walce z SARS-CoV-2.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E04 Sezon 4 z 4. Odcinek 40 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E05 Sezon 4 z 4. Odcinek 41 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E06 Sezon 4 z 4. Odcinek 42 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com


Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"12 Małp" - "12 Monkeys" S04E07 Sezon 4 z 4. Odcinek 43 z 47. Napisy PL
Barbara Sukowa jako Katrina Jones. Todd Stashwick jako Theodore Deacon. Amanda Schull jako Cassandra Railly.
Aaron Stanford jako James Cole. Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Kirk Acevedo as José Ramse.To jest dostępne tylko dla osób, które potwierdzą swoje uprawnienia. - - - This is available only for persons who will confirm their permissions.
Płatności: Składki, Darowizny: - - - Payments: Contributions, Donations:
PKO Bank Polski S.A.: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub or Bank Pekao S.A.: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub or
Płatność blikiem na numer telefonu: - - - Payment by blik on the phone number: (+48) 731 915 338.
Wyślij informacje o płatności na adres e-mail: - - - Send payment information to email: stanmocy@gmail.com